O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 30 / 31
Dokumenti od 726 do 750 (od skupaj 767)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Upravljanje v večstanovanjski hiši

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997Upravnik večstanovanjske hiše s 36 etažnimi lastniki je postalo stanovanjsko podjetje, ki je zbralo podpise lastnikov, katerih solastniški deleži predstavljajo več kot polovico vrednosti stanovanjske hiše. V hiši zbor stanovalcev ne deluje, niti ni imenovan predsednik zbora stanovalcev. Stanovanjsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Obdolženec in zagovornik

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če je obdolženec v enem od kazenskih postopkov, ki se vodijo zoper njega, v priporu, ni obvezno, da bi imel zagovornika tudi v drugih kazenskih postopkih, ki ločeno tečejo zoper njega in v katerih zoper njega ni bil odrejen pripor. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Kranju). Obrazložitev:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Razporeditev na drugo delovno mesto

Taja Plešnik, 27.11.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 23/1997Delodajalec je s sklepom o razporeditvi za določen čas razporedil delavca na delovno mesto. Med trajanjem te začasne razporeditve je izdal nov sklep, s katerim je za določen čas, ki se časovno delno pokriva s prejšnjo prerazporeditvijo, delavca razporedil na novo delovno mesto, ki je za delavca manj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Bolniški stalež - pravica do regresa

Taja Plešnik, 27.11.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 23/1997Za delavca, ki je bil v daljšem bolniškem staležu, je bil izpeljan invalidski postopek in z odločbo priznana invalidnost I. kategorije. Vse do prejema odločbe je bil delavec v bolniškem staležu. Do pravnomočnosti odločbe se je delavcu omogočilo koriščenje letnega dopusta, vendar ne vsega, ker je do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Obročni odkup stanovanja - zamuda s plačili

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997V letu 1992 je bila med podjetjem in njegovo delavko sklenjena kupoprodajna pogodba o odkupu stanovanja na obroke. Kupec je kljub večkratnim opominom in tožbi v zaostanku s plačilom petih obrokov. V 9. členu kupoprodajne pogodbe je navedeno, da lahko prodajalec v primeru neizpolnjevanja pogojev (kar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Kaznovanje priče - odločanje o pritožbi

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Načelna pravna mnenja, sprejeta na občni seji 19. junija 1997 O pritožbi zoper sklep, s katerim sodnik posameznik okrajnega sodišča ali senat okrožnega sodišča kaznuje pričo, ki neopravičeno ne pride na glavno obravnavo, odloča višje sodišče. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Ljubljani).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Zahteva za preiskavo

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če se zunajobravnavni senat ali sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi, ne strinja s pravno opredelitvijo kaznivega dejanja v sklepu o preiskavi, ne more razveljaviti sklepa o preiskavi z naročilom, da naj preiskovalni sodnik opravi določena preiskovalna dejanja, da bi se ugotovile okoliščine, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Joint ventures na Poljskem

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 23/1997* Zakon o družbah z udeležbo kapitala iz tujine od 14. 6. 1991 (Dz. U. 60/1991, številka 253; 80/1991, številka 350; 111/1991, številka 480; 134/1993, številka 646); Pri podjetjih, ki so bila ustanovljena na podlagi bivših zakonov, se novi zakon uporabi na naslednji način: Tuje osebe, ki svojo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Obročni odkup stanovanja - vrednost točke

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997Podjetje je prodalo stanovanje na način, kot ga določa druga alinea 3. odstavka 117. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96). Pri obročnem plačevanju se mora obrok mesečno spreminjati skladno z vrednostjo točke oziroma s porastom cen na drobno, ki jih objavlja Statist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Član v več kot treh nadzornih svetih

Damjan Belič, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 23/1997Kako lahko delniška družba ugotovi in zagotovi, da v njenem nadzornem svetu ni kateri od članov že v več nadzornih svetih, kot to dovoljuje zakon? Zakon o gospodarskih družbah v drugi alinei drugega odstavka 263. člena postavlja omejitev, da član nadzornega sveta ne more biti član nadzornega svet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pokojninska reforma

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 27.11.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 23/1997Delavski sindikati, delodajalci in strokovna javnost, v tujini in v Sloveniji, soglašajo, da je reforma javnega sistema pokojninskega zavarovanja nujna. Sporno pa je, na kakšen način naj se reforma izvede. Vprašanje je, ali naj se spremeni in prilagodi novemu zaposlovalnemu in demografskemu stanju s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Kršitev ustave s SKPgd

Alfred Ojcinger, 27.11.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 23/1997Z 2. odstavkom 17. člena Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Ur. list RS, št. 40/97: SKPgd) eklatantno krši določbe 14. in 87. člena ustave Republike Slovenije. Po navedeni določbi so starejši delavci izenačeni z delovnimi invalidi, torej s kategorijo delavcev, za katero velja a...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pogodba o organiziranju potovanja: Usklajenost s smernico Evropske unije

mag. Jure Markič, 27.11.1997

Obligacije, Gostinstvo in turizem

mag. Jure Markič, Pravna praksa, 23/1997Na področju civilnega prava se pri nas srečujemo z vsaj dvema večjima zakonodajnima projektoma. V prvem primeru gre za "nadomeščanje" zakonodaje nekdanje Jugoslavije, ki v Sloveniji še velja, v drugem pa bo potrebno zagotoviti uskladitev s predpisi Evropske unije. Gre torej za dva procesa, ki se v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Člani uprave gospodarske družbe - imenovanje, delovno razmerje

dr. Drago Mežnar, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23/1997Ali mora biti oseba, ki opravlja delo predsednika ali člana uprave v gospodarski družbi, v delovnem razmerju pri tej družbi, ali pa sme glede na našo zakonodajo opravljati to funkcijo oz. naloge tudi na drugi pravni podlagi (z imenovanjem)? Ali je možna pogodba o delu oziroma pogodba z drugo druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Reprezentativni sindikat v družbi

mag. Mato Gostiša, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Sindikat

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 23/1997V d. d. imajo 4 delavce (4% zaposlenih), ki so včlanjeni v sindikat, ki je reprezentativen na širši lokalni ravni. Izmed sebe so si izbrali sindikalnega zaupnika. Družbi niso predložili pravil sindikata - razglašajo pa, da so reprezentativni sindikat tudi v podjetju, ker gre pač za sindikat, ki je r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Premoženjski davki v državah OECD - primerjava s Slovenijo

dr. Boštjan Škof, 27.11.1997

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Boštjan Škof, Pravna praksa, 23/1997V javnosti se pojavljajo vse pogostejše razprave o prihodnji obdavčitvi premoženja. Najpogostejša so vprašanja: - kaj sploh obdavčitev premoženja obsega, - kdo bo davek plačeval in koliko. Na hitro je mogoče misliti, da gre za novo davčno zvrst, pa ni povsem tako. V tem sestavku želimo pojasnit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Leon Štukelj med mlajšimi kolegi

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 23/1997Društvo študentov Pravne fakultete v Mariboru je ob 99. rojstnem dnevu Leonu Štuklju pripravilo sprejem, katerega zagotovo ne bo pozabil. Ob tej priložnosti mu je društvo podelilo tudi naziv častnega člana društva. Na vprašanje novinarja POP-TV, kako se počuti, ko je ponovno postal študent, je Leon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Finančnopravni oris zavarovalništva

dr. Marko Pavliha, 27.11.1997

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 23/1997Pred kratkim smo praznovali šesto obletnico slovenskega tolarja, katerega se tudi zavarovalništvo ne brani, čeprav se tradicionalno še vedno malce spogleduje z nemško marko in ameriškim dolarjem. Zavarovalništvo predstavlja pomembno skupino finančnih storitev, brez katere si ne moremo predstavljati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Dnevi slovenskih pravnikov 1997 (III)

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 23/1997Portorož, 23. do 25. oktobra Z naslednjimi zapisi nadaljujemo naše "evidentiranje", kaj se je dogajalo pri delu sekcij in drugih oblik, pripravljenih za letošnje portoroško srečanje. Vseh izrečenih misli referentov in vendarle nekaj polemičnih odmevov ter vprašanj iz kroga udeležencev nismo bili ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Teorija prava (VII): Razlaga (splošnih) normativnih pravnih aktov

dr. Marijan Pavčnik, 27.11.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 23/1997Zakona ali drugega splošnega pravnega akta ni mogoče uporabiti v konkretnem primeru, če ga poprej ne razumemo in izluščimo iz njega "sporočila", ki nam omogoči, da sprejmemo (oblikujemo) pravno odločitev. V tem kontekstu pomeni "razumeti", da smo našli odgovor na vprašanje, ki ga moramo rešiti. Do t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pravniško društvo Maribor: Jamstveni sklad RS

Aleš Kobal, 27.11.1997

Skladi, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Kobal, Pravna praksa, 23/1997V prostorih Pravne fakultete v Mariboru so se v mesecu novembru na svojem rednem srečanju zbrali člani društva, da bi prisluhnili Alenki Kočevar, ki je zbranim predstavila meseca maja sprejeti Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Ur. l.. RS, št. 25/97). Zakon je v širši javnosti - predvsem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Društvo študentov Pravne fakultete v Mariboru

Andrej Šafarič, 27.11.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Študenti

Andrej Šafarič, Pravna praksa, 23/1997Prva seja iniciativnega odbora za ustanovitev društva je bila 27. oktobra 1996. Na začetku smo bili skupina študentov, ki smo na lastno pobudo želeli popestriti študentsko življenje na fakulteti in študentom ponuditi dejavnost, ki jih bo pritegnila in istočasno prispevala k izpopolnjevanju na stroko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 1.12.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 23/1994Št. 73 - 25. 11. 1994 Državni zbor je tokrat poslal v objavo zakon o Pošti Slovenije in dva akta, ki zadevata količnike glede plač imenovanih funkcionarjev ter nove zneske osebnih prejemkov in povračil za poslance.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 11.11.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 23/1993Št. 60, 29.10.1993 Vlada je določila najvišje cene pšenične moke in kruha in sprejela uredbo o načinu oblikovanja komunalnih storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Društvo za pomorsko pravo Slovenije - član Mednarodnega pomorskega odbora (CMI)

dr. Marko Pavliha, 11.11.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 23/1993Slovenci, ki se nam po žilah poleg krvi in (namesto) "vinca sladkega" pretaka tudi nekaj morja, smo že skoraj pozabili na žuboreče obljube Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10/91), ko nas je nenadoma februarja letos razveselila novica, da je Slovenija postala 137. č...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 29 30 31 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

2020(35) 2019(37) 2018(34) 2017(40)
2016(39) 2015(38) 2014(35) 2013(36)
2012(43) 2011(47) 2010(47) 2009(44)
2008(42) 2007(38) 2006(36) 2005(27)
2004(19) 2002(22) 2000(29) 1998(30)
1997(29) 1994(1) 1993(19)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ EF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov