O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Krajši in skrajšan delovni čas - pravice

Avtor ni naveden, 26.11.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23/1998Delavka je zaposlena v državni upravi s krajšim delovnim časom (4 ure): - kakšen regres za letni dopust ji pripada, - kakšno povračilo za hrano ji pripada, - koliko odmora med delom ji pripada? Koliko odmora med delom pripada delavki, ki dela skrajšani delovni čas (invalid II. kategorije)? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Pravice delovnega invalida, katerega delo postane trajno nepotrebno

Avtor ni naveden, 26.11.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 23/1998Invalid III. kategorije invalidnosti - avtomehanik, s pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo, se je po nekaj letih brezposelnosti zaposlil na drugem delu in v drugi stroki. Delodajalec ga je napotil na zdravniški pregled. Ugotovljeno je bilo, da je delavec sposoben za predlagano delo, vendar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Redni delovni čas osnovnošolskeg učitelja

Avtor ni naveden, 26.11.1998

Osnovno šolstvo, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23/1998V zvezi s pravico do povračil stroškov v zvezi z delom (dnevnice za službena potovanja) je postavljeno vprašanje, kaj se šteje kot redni delovni čas učitelja v osnovni šoli in kje je njegov redni delovni čas opredeljen? Delovni čas lahko opredelimo kot omejeno časovno obdobje na enoto dneva ali t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

(Ne)zrela hruška

Gorazd Bohte, 26.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 23/1998Profesor dr. Jože Mencinger je nekoč dejal, da bo Slovenija v Evropsko unijo padla kot zrela hruška. EU se mu zdi neizbežno dejstvo, od katerega pa ne bomo imeli nobenih koristi. S profesorjem Mencingerjem se v marsičem strinjam, tudi glede EU, teza o zreli hruški pa se mi zdi vprašljiva, kot tudi t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Varstvo delovnih invalidov v primeru likvidacije družbe

Avtor ni naveden, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23/1998Poznana sta vprašanje in odgovor v zvezi z likvidacijo družbe in delovnimi razmerji invalidov, objavljena v PP, št. 2/96. Glede na takšen odgovor, ki se zaključuje z ugotovitvijo, da delovnemu invalidu ne more prenehati delovno razmerje v družbi, dokler mu likvidacijski upravitelj ne najde zaposl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Delo na podlagi 47. člena ZDR

Avtor ni naveden, 26.11.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23/1998Delavec je na podlagi 47. člena zakona o delovnih razmerjih zaposlen polni delovni čas pri enem delodajalcu, poleg tega pa tretjinsko še pri drugem delodajalcu, s tem, da mu drugi delodajalec ne priznava nekaterih pravic iz delovnega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Možnost upokojitve po predlogu novega zakona

Jože Kuhelj, 26.11.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 23/1998Primer: Delavka, ki je zaposlena v državni upravi, bo 31. decembra 1998 dopolnila 30 let, 9 mesecev in 27 dni pokojninske dobe, od katere predstavlja 5 let, 6 mesecev in 27 dni zavarovalno dobo s povečanjem (delo na delovnem mestu, na katerem se šteje zavarovalna doba s povečanjem 12/16 od 10. april...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Pravni promet z infrastrukturnimi objekti

Adrijana Viler-Kovačič, 26.11.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 23/1998Ali so infrastrukturni objekti, ki služijo na lokalni ravni izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb po 26. členu zakona o varstvu okolja (na primer čistilna naprava) predmet pravnega prometa ? Način in izvajanje gospodarskih javnih služb določa zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni lis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Smrt delodajalca in prenehanje pogodbe o zaposlitvi

mag. Barbara Kresal, 26.11.1998

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 23/1998Ob predlogu zakona o delovnih razmerjih Vprašanje, kakšne pravne posledice ima smrt ene od pogodbenih strank na obstoječe pogodbeno razmerje, se lahko po naravi stvari postavi le v primeru, ko je pogodbena stranka fizična oseba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Zavarovanje zapuščine in pooblastilo upravnemu organu

Peter Prodanovič, 26.11.1998

Civilni sodni postopki

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 23/1998DEDOVANJE V 191. členu Zakona o dedovanju (Ur. list SRS, št. 15/76 in 23/78) je določeno: če se ugotovi, da nobeden od navzočih dedičev ni sposoben upravljati premoženja in če ni zakonitega zastopnika ali če so dediči neznani ali odsotni ali kadar druge okoliščine narekujejo posebno previdnost, i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Umik zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila

Vida Kostanjevec, 26.11.1998

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 23/1998V praksi je dokaj pogosto zaslediti primere, ko naročnik vlagatelja zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila z dopisom obvesti, da bo, kolikor se ta v določenem roku (na primer treh dni) ne bo izrekel o tem, da vztraja pri vloženi zahtevi za revizijo, le-to štel za umaknjeno. Takšno post...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Opravljanje obvezne gospodarske javne službe

Adrijana Viler-Kovačič, 26.11.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 23/1998Ali lahko obvezno gospodarsko javno službo čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvaja pravni subjekt, ki za izvajanje ni pridobil koncesije lokalne skupnosti? Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je v skladu s 26. členom ZVO obvezna lokalna gospodarska javna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Dnevi slovenskih pravnikov (3.del)

Avtor ni naveden, 26.11.1998

Ostalo

, Pravna praksa, 23/1998Nadaljujemo predstavljanje dela sekcij na letošnjem portoroškem srečanju s tistima, ki sta se ukvarjali s predlaganim prenovljenim civilnim postopkom in problematiko plačila za delo. Vrsto zanimivih ugotovitev, ocen in kritik, pa tudi tvornih predlogov so ponudili referenti in tudi (žal redki) razpr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Spremembe števila članov upravne družbe

Damjan Belič, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 23/1998Statut delniške družbe določa, da ima uprava osem članov, katerih mandat traja pet let. Sedanji upravi mandat poteče konec leta 1999. Zaradi sprememb v organizaciji družbe bo skupščini družbe predlagano, da se število članov zmanjša. Postavlja pa se vprašanje vpliva take spremembe na mandat sedanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

ZIZ - vprašanja in odgovori (3.del)

Dida Volk, 26.11.1998

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 23/1998Začasne odredbe, poplačilo zastavnih upnikov, izvršba na del skupnega premoženja zakoncev, "devizne" obresti S seminarja Gospodarskega vestnika o novem ZIZ objavljamo 3. snopič odgovorov na vprašanja, ki so jih tedaj postavili udeleženci.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Nagrada članom nadzornih svetov družb

dr. Borut Bratina, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 23/1998Kakšna je pravna narava nagrade (sejnine ...) članom nadzornih svetov v družbah? Ali je potrebno skleniti kakšno pogodbo? Se opravljeno delo lahko honorira kot intelektualna storitev? Člani nadzornega sveta so v posebnem korporacijskopravnem razmerju z družbo in s prevzemom funkcije članstva v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Informacijski viri EU (5.del)

Jaka Repanšek, 26.11.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 23/1998Nadaljujemo s predstavitvijo najpomembnejših (pravnih) virov s področja Evropske unije. V prejšnjih dveh številkah smo predstavili najpomembnejši in najpopolnejši vir zakonodaje EU, "on-line" podatkovno bazo Celex ter druge pomembne baze podatkov z različnih področij delovanja Evropske unije. Nek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Sklepanje o letnem poročilu ob postavljenem nasprotnem predlogu

mag. Saša Prelič, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 23/1998Skupščina gospodarske družbe Primer: Uprava d. d., katere delnice kotirajo na borzi, je po preteku poslovnega leta izdelala računovodske izkaze, poslovno poročilo in pridobila revizorjevo mnenje o njih. V skladu z zakonom je nato z omenjenimi izkazi in mnenjem obvestila javnost ter objavila dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije

Irena Vovk, 26.11.1998

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998V počastitev 50. obletnice razglasitve Splošne deklaracije človekovih pravic so Urad varuha človekovih pravic, Slovensko politološko društvo in Državni svet Republike Slovenije 6.maja letos pripravili posvet z naslovom Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije. Pred nami je zda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

AKTI d.d. in d.o.o.

Slavko Trstenjak, 26.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Slavko Trstenjak, Pravna praksa, 23/1998Pravniki in tudi laiki, ki uporabljamo pravo gospodarskih družb v praksi, imamo na razpolago nov pripomoček in vodilo pri svojem delu. Ljubljanski Inštitut za delničarstvo je namreč ob sodelovanju več avtorjev, ki na tem področju delujejo tudi v praksi, izdal dve zbirki modelov aktov gospodarskih dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Slovenski odškodninski sklad

Miloš Likar, 26.11.1998

Obligacije

Miloš Likar, Pravna praksa, 23/1998O dejavnosti sklada govori njegov direktor Anton Končnik: "Ustanovitev slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljevanju: Sklad) je bila predvidena že z Zakonom o denacionalizaciji (Ur. list RS, štev. 27/91 - I).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Trg dela in kadrovska dejavnost Slovenije ob vstopu v EU

dr. Zvone Vodovnik, 26.11.1998

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 23/1998Zveza društev kadrovskih delavcev je 6. in 7. novembra organizirala v Radencih posvet pod gornjim naslovom ob upoštevanju dejstva, da je Slovenija aktivno vključena v proces približevanja in vstopanja "tranzicijskih" držav v Evropsko unijo. Aktivna in kritična vključenost strokovnjakov v proučevanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Varnost in zdravje pri delu

Irena Vovk, 26.11.1998

Varstvo pri delu

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998Seminar Zagotavljanje varnega in zdravega dela v luči predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu je organiziral Gospodarski vestnik 10. novembra. Predavatelji so tematiko razdelili na štiri sklope.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Zakonodajalčeva volja

dr. Ciril Ribičič, 26.11.1998

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 23/1998Razumljivo je, da zbujata volilni sistem in referendum, ki je bil o njem 8. decembra 1996. leta, veliko strokovno in politično pozornost. Volilni sistem ureja zakon, ki je ustavnega pomena. Ureja namreč tisto, o čemer se politične stranke ob sprejemanju ustave niso mogle sporazumeti; zato se sprejem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku

Barbara Novak, 26.11.1998

Civilni sodni postopki

Barbara Novak, Pravna praksa, 23/1998Iz disertacij Mag. Aleš Galič je na Pravni fakulteti v Ljubljani 10. novembra 1998 uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom "Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku". Avtor obravnava temeljne človekove pravice posameznika v zvezi s civilnim sodnim postopkom (zlasti pa: pravico...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
1998(30)
> November(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐ EFGH IJ K L M N OP QR SŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov