O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Vloga sodnika

dr. Marijan Pavčnik, 27.11.1997

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 23/1997Priznam: prispevek, ki je natisnjen v reviji Podjetje in delo, samo deloma ustreza temu, o čemer moramo govoriti danes - o vlogi sodnika.* Preden preidem k stvari, mi ne zamerite, če začnem z vprašanji, ki jih naslavljam na kolegice in kolege v avditoriju, na referentke in referente in, jasno, na sa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Imuniteta članov sveta delavcev in sindikalnih zaupnikov

mag. Mato Gostiša, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 23/1997Bralec postavlja v zvezi delovnopravno imuniteto naslednja vprašanja: 1. Če popisna komisija ugotovi primanjkljaj trgovskega blaga v prodajalni: ali mora pristojni delodajalčev organ zahtevati soglasje sveta delavcev za uvedbo odškodninskega postopka zoper predsednika sveta delavcev, ki je kot po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pobot upnikove terjatve s kupnino

Dida Volk, 27.11.1997

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 23/1997Izvršba na nepremičnine Upniki, ki za izterjavo svoje denarne terjatve predlagajo izvršbo na nepremičnine, se lahko pripravijo na večletno čakanje do trenutka, ko bodo (če sploh bodo) poplačani. Zakon o izvršilnem postopku (v nadaljevanju - ZIP) pri izvršbi na nepremičnine predvideva relativno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Preventivni ukrepi za varstvo podatkov v zgodnjih fazah javnega naročanja

Peter Černigoj, 27.11.1997

Proračun

Peter Černigoj, Pravna praksa, 23/1997Javna naročila II. Konflikt interesov in insiderstvo Prejšnji prispevek (glej pp, št. 22/97) je obravnaval javnost in zaupnost podatkov in informacij v zgodnjih fazah javnega naročanja. Nekatera določila zakona o javnem naročanju nalagajo naročnikom ravnanja, ki vnaprej zmanjšujejo možnost sel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Računalniška - Internet - delavnica Portorož '97

Anton Tomažič, 27.11.1997

Ostalo

Anton Tomažič, Pravna praksa, 23/1997Besedi Računalniška se je letos pridružila še beseda: Internet. Računalnik je bil samo še orodje za dostop do Svetovnega spleta. Verjetno "železnine" naslednje leto sploh ne bomo več omenjali in imeli le še Internet delavnico Portorož ž97. Potem ko sta sponzorja namestila računalnike TREND in pov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Kaj delajo...

Miloš Likar, 27.11.1997

Zavarovalništvo

Miloš Likar, Pravna praksa, 23/1997Boža Felicijan Hladnič, dipl. pravnica, vodja službe za likvidacijo škod Slovenica, zavarovalniška hiša d. d., Ljubljana - filiala Koper: "Diplomirala sem leta 1982 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Moja prva zaposlitev je bila v Tovarni pletenin in konfekcije v Sežani, kjer sem se kot pravnica uk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

K "Pravice delavcev po zakonu o jamstvenem skladu RS in noveli stečajnega zakona"

Nataša Belopavlovič, 27.11.1997

Skladi

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 23/1997Rada bi prispevala nekaj misli oziroma pojasnil v zvezi z dilemami, ki jih je v svojem članku z naslovom "Pravice delavcev po Zakonu o jamstvenem skladu Republike Slovenije in noveli stečajnega zakona" v pp, št. 21/97, izpostavil sodnik Ivan Robnik. Namen oziroma okvir Zakona o jamstvenem skladu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Upravljanje v večstanovanjski hiši

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997Upravnik večstanovanjske hiše s 36 etažnimi lastniki je postalo stanovanjsko podjetje, ki je zbralo podpise lastnikov, katerih solastniški deleži predstavljajo več kot polovico vrednosti stanovanjske hiše. V hiši zbor stanovalcev ne deluje, niti ni imenovan predsednik zbora stanovalcev. Stanovanjsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Obdolženec in zagovornik

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če je obdolženec v enem od kazenskih postopkov, ki se vodijo zoper njega, v priporu, ni obvezno, da bi imel zagovornika tudi v drugih kazenskih postopkih, ki ločeno tečejo zoper njega in v katerih zoper njega ni bil odrejen pripor. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Kranju). Obrazložitev:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Razporeditev na drugo delovno mesto

Taja Plešnik, 27.11.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 23/1997Delodajalec je s sklepom o razporeditvi za določen čas razporedil delavca na delovno mesto. Med trajanjem te začasne razporeditve je izdal nov sklep, s katerim je za določen čas, ki se časovno delno pokriva s prejšnjo prerazporeditvijo, delavca razporedil na novo delovno mesto, ki je za delavca manj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Bolniški stalež - pravica do regresa

Taja Plešnik, 27.11.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 23/1997Za delavca, ki je bil v daljšem bolniškem staležu, je bil izpeljan invalidski postopek in z odločbo priznana invalidnost I. kategorije. Vse do prejema odločbe je bil delavec v bolniškem staležu. Do pravnomočnosti odločbe se je delavcu omogočilo koriščenje letnega dopusta, vendar ne vsega, ker je do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Obročni odkup stanovanja - zamuda s plačili

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997V letu 1992 je bila med podjetjem in njegovo delavko sklenjena kupoprodajna pogodba o odkupu stanovanja na obroke. Kupec je kljub večkratnim opominom in tožbi v zaostanku s plačilom petih obrokov. V 9. členu kupoprodajne pogodbe je navedeno, da lahko prodajalec v primeru neizpolnjevanja pogojev (kar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Kaznovanje priče - odločanje o pritožbi

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Načelna pravna mnenja, sprejeta na občni seji 19. junija 1997 O pritožbi zoper sklep, s katerim sodnik posameznik okrajnega sodišča ali senat okrožnega sodišča kaznuje pričo, ki neopravičeno ne pride na glavno obravnavo, odloča višje sodišče. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Ljubljani).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Zahteva za preiskavo

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če se zunajobravnavni senat ali sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi, ne strinja s pravno opredelitvijo kaznivega dejanja v sklepu o preiskavi, ne more razveljaviti sklepa o preiskavi z naročilom, da naj preiskovalni sodnik opravi določena preiskovalna dejanja, da bi se ugotovile okoliščine, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Joint ventures na Poljskem

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 23/1997* Zakon o družbah z udeležbo kapitala iz tujine od 14. 6. 1991 (Dz. U. 60/1991, številka 253; 80/1991, številka 350; 111/1991, številka 480; 134/1993, številka 646); Pri podjetjih, ki so bila ustanovljena na podlagi bivših zakonov, se novi zakon uporabi na naslednji način: Tuje osebe, ki svojo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Obročni odkup stanovanja - vrednost točke

Barbara Starič-Strajnar, 27.11.1997

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 23/1997Podjetje je prodalo stanovanje na način, kot ga določa druga alinea 3. odstavka 117. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96). Pri obročnem plačevanju se mora obrok mesečno spreminjati skladno z vrednostjo točke oziroma s porastom cen na drobno, ki jih objavlja Statist...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Član v več kot treh nadzornih svetih

Damjan Belič, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 23/1997Kako lahko delniška družba ugotovi in zagotovi, da v njenem nadzornem svetu ni kateri od članov že v več nadzornih svetih, kot to dovoljuje zakon? Zakon o gospodarskih družbah v drugi alinei drugega odstavka 263. člena postavlja omejitev, da član nadzornega sveta ne more biti član nadzornega svet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pokojninska reforma

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 27.11.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 23/1997Delavski sindikati, delodajalci in strokovna javnost, v tujini in v Sloveniji, soglašajo, da je reforma javnega sistema pokojninskega zavarovanja nujna. Sporno pa je, na kakšen način naj se reforma izvede. Vprašanje je, ali naj se spremeni in prilagodi novemu zaposlovalnemu in demografskemu stanju s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Kršitev ustave s SKPgd

Alfred Ojcinger, 27.11.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 23/1997Z 2. odstavkom 17. člena Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Ur. list RS, št. 40/97: SKPgd) eklatantno krši določbe 14. in 87. člena ustave Republike Slovenije. Po navedeni določbi so starejši delavci izenačeni z delovnimi invalidi, torej s kategorijo delavcev, za katero velja a...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pogodba o organiziranju potovanja: Usklajenost s smernico Evropske unije

mag. Jure Markič, 27.11.1997

Obligacije, Gostinstvo in turizem

mag. Jure Markič, Pravna praksa, 23/1997Na področju civilnega prava se pri nas srečujemo z vsaj dvema večjima zakonodajnima projektoma. V prvem primeru gre za "nadomeščanje" zakonodaje nekdanje Jugoslavije, ki v Sloveniji še velja, v drugem pa bo potrebno zagotoviti uskladitev s predpisi Evropske unije. Gre torej za dva procesa, ki se v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Člani uprave gospodarske družbe - imenovanje, delovno razmerje

dr. Drago Mežnar, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23/1997Ali mora biti oseba, ki opravlja delo predsednika ali člana uprave v gospodarski družbi, v delovnem razmerju pri tej družbi, ali pa sme glede na našo zakonodajo opravljati to funkcijo oz. naloge tudi na drugi pravni podlagi (z imenovanjem)? Ali je možna pogodba o delu oziroma pogodba z drugo druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Reprezentativni sindikat v družbi

mag. Mato Gostiša, 27.11.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Sindikat

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 23/1997V d. d. imajo 4 delavce (4% zaposlenih), ki so včlanjeni v sindikat, ki je reprezentativen na širši lokalni ravni. Izmed sebe so si izbrali sindikalnega zaupnika. Družbi niso predložili pravil sindikata - razglašajo pa, da so reprezentativni sindikat tudi v podjetju, ker gre pač za sindikat, ki je r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Premoženjski davki v državah OECD - primerjava s Slovenijo

dr. Boštjan Škof, 27.11.1997

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Boštjan Škof, Pravna praksa, 23/1997V javnosti se pojavljajo vse pogostejše razprave o prihodnji obdavčitvi premoženja. Najpogostejša so vprašanja: - kaj sploh obdavčitev premoženja obsega, - kdo bo davek plačeval in koliko. Na hitro je mogoče misliti, da gre za novo davčno zvrst, pa ni povsem tako. V tem sestavku želimo pojasnit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Leon Štukelj med mlajšimi kolegi

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 23/1997Društvo študentov Pravne fakultete v Mariboru je ob 99. rojstnem dnevu Leonu Štuklju pripravilo sprejem, katerega zagotovo ne bo pozabil. Ob tej priložnosti mu je društvo podelilo tudi naziv častnega člana društva. Na vprašanje novinarja POP-TV, kako se počuti, ko je ponovno postal študent, je Leon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Finančnopravni oris zavarovalništva

dr. Marko Pavliha, 27.11.1997

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 23/1997Pred kratkim smo praznovali šesto obletnico slovenskega tolarja, katerega se tudi zavarovalništvo ne brani, čeprav se tradicionalno še vedno malce spogleduje z nemško marko in ameriškim dolarjem. Zavarovalništvo predstavlja pomembno skupino finančnih storitev, brez katere si ne moremo predstavljati ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
1997(29)
> November(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HIJK L M NO P QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov