O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO: Ali pomeni francoski NON in NEE začetek konca EU?

Marko Pavliha, 9.6.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Marko Pavliha, Pravna praksa, 23/2005Francosko prebivalstvo je žal na referendumu 29. maja 2005 po pričakovanjih zavrnilo Pogodbo o ustavi za Evropo (PUE), ki naj bi začela veljati 1. novembra 2006, če bi jo do tedaj sprejele vse države članice, drugače pa prvi dan drugega meseca, ki bi sledil deponiranju zadnje listine o ratifikaciji....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

KNJIGE: Moderne oblike zavarovanja plačil

Matjaž Tratnik, 9.6.2005

Civilni sodni postopki

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 23/2005Moderne oblike zavarovanja plačil, dr. Renato Vrenčur, GV Založba, Ljubljana, 2005, 320 strani. Avtor monografije je eden od naših vodilnih strokovnjakov in pisec številnih publikacij na področju stvarnega prava in še zlasti na področju stvarnopravnih zavarovanj. Delo je prva kompleksna monografs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Vključene družbe ? posebnosti vključitve d.d. v d.o.o.

Avtor ni naveden, 9.6.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 23/2005Z novelo ZGD-F je bil dodan novi peti odstavek 488. člena zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ki določa, da se določbe tega zakona o vključenih družbah smiselno uporabljajo tudi, kadar je glavna oziroma vključena družba z omejeno odgovornostjo. V tej zvezi so se v praksi že pojavila nekatera vpraša...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (insider trading)

Vid Jakulin, 9.6.2005

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Vid Jakulin, Pravna praksa, 23/2005Trgovanje z vrednostnimi papirji je gospodarska dejavnost, pri kateri si ljudje enako kot pri drugih gospodarskih dejavnostih prizadevajo ustvariti dobiček oziroma se izogniti izgubi. Trgovanje z vrednostnimi papirji je nekoliko bolj tvegano kot opravljanje nekaterih drugih gospodarskih dejavnosti. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO: Študij prava: 3 + 2, 4 + 1, 5 + 0?

Mitja Novak, 9.6.2005

Višje in visoko šolstvo

Mitja Novak, Pravna praksa, 23/2005V zadnjem času se v Sloveniji veliko razpravlja o študiju prava ? na potrebnih vsebinah (in obsegu) posameznih predmetov in o trajanju študija na dodiplomski in podiplomski stopnji. Ker imamo trenutno v Sloveniji dve pravni fakulteti (v Ljubljani in v Mariboru), morda pa se jima bo pridružila še ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

V IMENU POSTAVE: Mrhovinarstvo

Tomaž Pavčnik, 9.6.2005

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 23/2005Mrhovinarji so pojem grdih živali. Razpotegnjenih gobcev, kot da so od tajne policije in preklastih nog. Z njih štrlijo neenotne in pri očeh sprijete dlake, sapa jim zaudarja po secirnici. S takšnim izgledom preženejo stran od mrhovine še zadnje konkurenčne plenilce ter se lahko do kraja posvetijo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

MEDNARODNI FORUM: Kako kaznovati z besedami?

Jernej Juren, 9.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jernej Juren, Pravna praksa, 23/2005Na mednarodnem forumu PF Univerze v Ljubljani je konec aprila predaval Michel van de Kerchove, pravni teoretik in profesor kazenskega prava z bruseljske Univerze Saint-Louis. Van de Kerchove je med svojim raziskovalnim delom, ki ga je posvetil razvoju in evoluciji pravnih sistemov, preučeval tudi po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Uporaba jezikovnih priročnikov

mag. Aleksandra Belšak, 9.6.2005

Kultura in umetnost

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 23/2005K razmišljanju o rabi slovenskih jezikovnih priročnikov me je vzpodbudilo jezikovno vprašanje o stopnjevanju pridevnikov lahek in težek, in sicer zaradi stopnjevanih oblik laže in teže (ki sta bili rabljeni pridevniško ob samostalniku). SP iz 2003 jasno razločuje pridevnik lahek, lahka, lahko od (po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

DOPOLNJEVANKA -17

Avtor ni naveden, 9.6.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 23/2005CH - - - OLET / NEVR - - - IHIATER / - - - TSKY / PRELI - - - - - NJE Na črtice vpišite prave črke, da dobite besede znanega pomena. Brane po vrsti dajo končno rešitev. Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom dopolnjevanka ? 17 in z vašo davčno številko) do 16. junija! _____________...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Globus

Dean Zagorac, 9.6.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 23/2005Konferenca o neširjenju jedrskega orožja brez konsenza 27. 5. ? Revizijska konferenca o mednarodni pogodbi o neširjenju jedrskega orožja iz leta 1970 se je po enomesečnemu zasedanju klavrno končala. Diplomati iz več kot 150 držav bi se morali dogovoriti o tem, kako preprečiti državam, ki še nimaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Državno tožilstvo kot institucija pravne države

Barbara Brezigar, 9.6.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Barbara Brezigar, Pravna praksa, 23/2005»Nisem nikakršen samomorilski Robin Hood, sem zgolj služabnik države v terra infidelium.« Giovanni Falcone (1991) o svoji vlogi tožilca pri pregonu organiziranega kriminala Na osnovi pravilnikov in drugih predpisov je v slovenski tožilski organizaciji prostora za 231 državnih tožilcev vseh sto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Vsebina »Pravna praksa« 023/2005

Avtor ni naveden, 9.6.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 23/20053 UVODNIK Barbara Brezigar Državno tožilstvo kot institucija pravne države 6 POGODBA O USTAVI ZA EVROPO Matej Avbelj Evropski ustavni moment z napako Tri dni po francoski zavrnitvi ustave EU je sledilo referendumsko odločanje na Nizozemskem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 9.6.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 23/20051. Uradna prečiščena besedila (Ur. l. RS, št. 51/05) - Zakon o varnosti cestnega prometa ? ZVCP-1-UPB1 2. Iz Ur. l. RS, št. 53/05 Zakon o spremembi Zakona o dohodnini ? ZDoh-1C - velja od 1. junija; - akontacije od dohodnine od dohodka rezidenta za opravljeno začasno ali občasno delo na pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Od 25. maja do 6. junija

Irena Vovk, 9.6.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2005Četrtek, 26. 5. Predlog novele ZS. Vlada je pripravila predlog novele zakona o sodiščih za obravnavo po skrajšanem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO: Evropski ustavni moment z napako

Matej Avbelj, 9.6.2005

Obligacije

Matej Avbelj, Pravna praksa, 23/2005Francoski volivci so se na referendumu z veliko udeležbo s skoraj 55 odstotki odločili proti evropski ustavi. S tem so predvsem francoskim oblastem poslali močno opozorilo, da z upravljanjem in načinom življenja v državi niso zadovoljni. Toda, čeprav nihče ne zanika, da je bila večinska odločitev fr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Konkurenčna klavzula

mag. Nataša Belopavlovič, 9.6.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 23/2005Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi se z delavcem nismo dogovorili za konkurenčno klavzulo. * Zanima nas, ali lahko to storimo zdaj, leto dni po sklenitvi pogodbe, in če, v kakšni obliki. * Ali bi bil delavec upravičen do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule v primeru, da bi bila njegova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov

Mitja Podpečan, 9.6.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 23/2005Pred več kot mesecem dni je ministrstvo za javno upravo predstavilo predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki pristojnost pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja razširja na področje varstva osebnih podatkov po ZVOP-1(*1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

PRAVO ŠPORTA: Odbojka na mivki pred sodiščem

Vesna Bergant-Rakočević, 9.6.2005

Sodišča

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 23/2005Misel na ta simpatični šport bi morala biti v hladnih dneh prejšnje zime, ko se je spor začel, še posebej prijetna, verjetno pa bo koga »pogrelo« še danes. Da sem takole javno razgrnila primer, sem seveda morala počakati na pravnomočnost(*1), zaradi česar je zadeva za širšo javnost izgubila aktualno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

OKOLJSKO PRAVO: Clean Air Act

Boštjan Koritnik, 9.6.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 23/2005Zakon o čistem zraku (Clean Air Act(*1) ? CAA) je bil prvi v vrsti obsežnih okoljskih aktov ZDA, ki se osredotoča na posamezen medij, tj. zrak, po čemer se razlike od horizontalno zasnovanih enotnih aktov za nadzor onesnaževanja. Kot prvi pa se lahko ponaša tudi s tem, da je vpeljal enotne, nacional...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Suspenz pogodbe o zaposlitvi in članstvo v ZVPSJU

Peter Pogačar, 9.6.2005

Delovna razmerja

Peter Pogačar, Pravna praksa, 23/2005Imam status javnega uslužbenca in sem na podlagi zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence vključen v zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence. - Zanima me, kako vpliva suspenz pogodbe o zaposlitvi na članstvo v zaprtem vzajemnem pokojninskem skladu za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

PRAVO ŠPORTA: O insolvenčnem pravu

Miodrag Đorđević, 9.6.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 23/2005Od 4. do 6. maja 2005 je bila v Ljubljani šesta delavnica o mednarodni izmenjavi izkušenj s področja insolvenčnega prava ? The International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI), ki jo je organizirala sekcija za gospodarsko sodstvo Slovenskega sodniškega društva ob sodelovanju Okrožnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

AZIL: Protizakonit odvzem prostosti

Andreja Mrak, 9.6.2005

Tujci, Kazenski postopek

Andreja Mrak, Pravna praksa, 23/2005Zadnji dan marca 2005 so vrata predsprejemnih prostorov azilnega doma v Ljubljani, v katere so pripeljane osebe, ki so zaprosile za azil oziroma izrazile namen za podajo vloge za azil, zaklenili. Osebam, zaprtim v predsprejemnih prostorih azilnega doma, je dovoljeno enourno gibanje po ograjenem dvor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

ZEMLJIŠKA KNJIGA-ODMEVI: Ali je ureditev zaznambe spora v ZZK-1 ustrezna?

Renato Vrenčur, 9.6.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 23/2005V PP št. 19/2005 je bil objavljen prispevek Tomaža Mavrija o neprimernosti ureditve zaznambe spora v ZZK-1, ker ne omogoča publiciranja tega pomembnega pravnega dejstva (vpisa zaznambe spora), ko gre za obligacijsko pravne spore, v katerih uveljavlja tožeča stranka pred sodiščem bodisi zahtevek za i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI: ESČP o »posebnem« šolanju Romov

Dean Zagorac, 9.6.2005

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 23/2005Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo vzeti v obravnavo zadevo D. H. in drugi proti Češki Republiki. Primer zadeva rasno segregacijo romskih otrok v šolah in je pomemben zato, ker bo sodišče prvič odločalo, ali je ločeno šolanje romskih otrok v šolah z nižjimi standardi rasna diskriminac...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI: Napotitev delavcev na delo

Matija Vidmar, 9.6.2005

Sodišča

Matija Vidmar, Pravna praksa, 23/2005C-265/03, Komisija ES proti Zvezni republiki Nemčiji Sodišče ES je v zadevi Komisija ES proti Zvezni republiki Nemčiji (C-341/02) 14. aprila 2005 ugotovilo, da Nemčija s tem, ko ni priznala dopolnil in dodatkov, ki spreminjajo razmerja med storitvijo delavca in protidajatvijo (zlasti dodatki za u...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2005(27)
> Junij(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐ EFGHIJ K LM N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov