O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 16.6.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011od 7. do 13. junija Torek, 7. 6. Rekonstrukcija ali predčasne volitve. Vlada mora resno premisliti o poteh naprej in si povrniti verodostojnost, je po referendumskem neuspehu treh zakonov poudaril predsednik republike dr. Danilo Türk. Sam vidi dve možnosti, in sicer temeljito rekonstrukc
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Evropa

Irena Vovk, 16.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Torek, 31. 5. Zdrave javne finance. S priporočili v zvezi z gospodarskimi programi in načrti za zdrave javne finance posameznih držav članic EU za leto 2011 želi Evropska komisija državam članicam (tudi Sloveniji) pomagati, da izboljšajo svoje gospodarske in socialne politike. Nabori ukrepo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Prekariat

Aleš Završnik, 16.6.2011

Politične stranke

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 23/2011Na superreferendumski nedelji niso "padli" le trije zakonodajni predlogi. Glede preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je gotovo, da so danes primeri črnih delavcev ali celo zaposlovalcev v pravni zmoti materija za pravne sladokusce - spremembe ne bi bile bistvene. O pokojninski reformi je bila javna razprava vkopana izključno na višjo starost za upokojitev in daljšo delovno dobo (ne pa preostalih 429. členov), padec novele o arhivih pa predvsem nakazuje prihodnjo politično agendo - zgodovina je vedno v službi sedanjosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Informacijsko nepismen danes je tako kot nepismen nekoč

Andreja Tratnik, 16.6.2011

Ostalo, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 23/2011Laiki ob besedi "nepremičnine" verjetno pomislijo na lepa stanovanja, hiše in vrtičke, v isti sapi pa najbrž še na vrtoglave cene, kredite in hipoteke. Morda še na njihovo nedosegljivost, prodajne, darilne pogodbe, dedovanja in razne notarske zapise. Pa verjetno tudi na takse, vpise v zemljiško knjigo, na novo porajajoče se elektronske baze o nepremičninah in njihovih lastnikih ter obetajoči se davek na nepremičnine. O vsem tem so (med drugim) veliko bolj strokovno razpravljali na tretjih Dnevih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava v Kranjski Gori. Organizatorju GV Založbi je 6. in 7. junija 2011 vnovič uspelo zbrati kakovostne predavatelje in nemalo udeležencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

globus

Dean Zagorac, 16.6.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 23/2011Gadafi ukazal posilstva in razdelil viagro 10. 6. - Tožilstvo Mednarodnega kazenskega sodišča ima dokaze, da je libijski voditelj Muamar Gadafi svojim enotam ukazal izvajanje množičnih posilstev članic opozicije. Hkrati trdi, da ima dokaze o tem, da je svojim enotam razdelil kontracepcijska sredstva in viagro, da bi njegov ukaz lažje izvršili. Zato tožilstvo proti libijskemu samodržcu že pripravlja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Kadri in štipendije

Irena Vovk, 16.6.2011

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Pred kratkim je bil spletne prenove deležen tudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (ustanovljen je bil namreč že leta 2006, in sicer s preoblikovanjem javne ustanove Ad futura, znanstveno-izobraževalne fundacije Republike Slovenije). Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. Tako želi postati osrednja ustanova v Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in štipendiranja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Javna zbiranja in društva

Irena Vovk, 16.6.2011

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Dne 9. junija sta začeli veljati novela Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E) in novela Zakona o društvih (ZDru-1B), ki prinašata več pomembnih novosti. Tako je od zdaj področje javnih prireditev urejeno v ZJZ (prej v Zakonu o varnosti cestnega prometa, ki pa v tem delu ne velja več), v skladu z novelo ZDru-1B si bo lahko društvo v temeljnem aktu poleg pogojev za včlanjevanje lahko določilo tudi pogoje za delovanje društva, ki pa ne bodo smeli biti diskriminatorni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Carpent tua poma nepotes

Janez Kranjc, 16.6.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 23/2011Rek je vzet iz Vergilijeve zbirke pastirskih pesmi (Bucolica 9, 50). Po naše bi se glasil: "Tvoje sadeže bodo obirali vnuki." Vergilij (70-19 pr. Kr.) je najbolj znan po svojem epu Eneida, v katerem je opisal glavne mite o nastanku rimske države. Zbirko desetih pastirskih pesmi je napisal med letoma 43 in 39 pr. Kr., ko je po zmagi nad Cezarjevima morilcema Brutom in Kasijem prihajalo do razlastitev zemljiških lastnikov za potrebe veteranov. Žrtev razlastitve je bil med drugim tudi Vergilij, ki pa mu je Oktavijan pozneje vrnil zaplenjeno premoženje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 16.6.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 23/201117. junij 1571 - Razumljivo ravnotežje v trgovini Rodil se je angleški ekonomist Thomas Mun, ki je oblikoval prvo razumljivo teorijo o ravnotežju v trgovini. Bil je tudi med prvimi, ki so prepoznali izvoz storitev kot pomemben del trgovine. 18. junij 1979 - Omejitev oboroževan
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Pokojnine v muzeje?

Jure Mikuž, 16.6.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Jure Mikuž, Pravna praksa, 23/2011Preprosto ne gre, da bi se izognil temi, ki v zadnjem času absolutno prednjači v javnih občilih v Sloveniji. Prvo junijsko nedeljo smo namreč glasovali o prihodnosti našega pokojninskega sistema, ki se sooča s težavami, za katere pa je krivo prav ljudstvo. Demografski trendi, značilni tudi za nekatere druge narode v Evropski uniji, prinašajo precejšnje izzive in spremembe so nujne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Izzivov tehnološkega razvoja se premalo zavedamo

Jernej Pusser, 16.6.2011

Ostalo

Jernej Pusser, Pravna praksa, 23/2011Temam, povezanim z razvojem informacijske tehnologije, ne namenjamo dovolj pozornosti in bo zato treba preoblikovati stare in sprejeti nove pravne institute, opozarja profesor s PF Univerze v Ljubljani dr. Lojze Ude. K temu je zagotovo pripomogel simpozij o pravnih vprašanjih elektronskega poslovanja in informacijskih tehnologij Pravo v informacijski družbi, ki ga je 20. maja na PF Univerze v Ljubljani organiziral Inštitut za primerjalno pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

40 let Slovenskega sodniškega društva

Živa Cotič, 16.6.2011

Ostalo

Živa Cotič, Pravna praksa, 23/2011"Pravico bomo ustvarjali, jo delili in vedno znova našli, saj je pravičnost v nas," je na slavnostni akademiji, ki je ob 40-letnici Slovenskega sodniškega društva potekala 9. junija, povedal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. S parafrazo citata pravnega filozofa in akademika dr. Leonida Pitamica je tako opozoril na temeljno vodilo dela vsakega sodnika, ki mora pravo, tako dr. Türk, uporabljati na način, ki daje etičnim prvinam vsebino. Predsednik je pravo opredelil kot občutljiv in kompleksen instrument, ki pa je hkrati tudi instrument moči, in problematiziral pomen prava v politični kulturi našega prostora ter ob tem predvsem opozoril na brezobzirno kritiziranje pravosodja in neupoštevanje temeljnih pravnih norm. Po mnenju predsednika danes potrebujemo predvsem streznitev in spoznanje, da je vladavina prava edina prava pot k družbenemu razvoju, k čemur pa pripomore tudi notranja moralna moč vsakega posameznega sodnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

200 let ODZ (4)

Katja Škrubej, 16.6.2011

Ostalo

dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 23/2011V predgovoru k svojemu komentarju Občega državljanskega zakonika (ODZ) Franz von Zeiller leta 1811 takole izrazi globoko zagato, s katero je bil soočen kot njegov redaktor: "Težke, in kljub temu utemeljene zahteve, ki jih zakonodaji postavlja filozofija, da mora biti zakonik kratek, splošno razumljiv, hkrati pa popoln, se lahko povežejo samo tako, da se izdela globoko premišljen, toda preprost (tj. očiščen vse učene navlake) sistem splošnih pravnih pravil, ki jih lahko razširimo na vsa pravna razmerja. Takšne vrste zakonik je videti pri preglednem branju lahek v zasnovi in enako udoben za izvrševanje."
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Svobodno morje

Marko Pavliha, 16.6.2011

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 23/2011Ko sem bil še v parlamentarnih vodah, me je nekoč poklical neznani zanesenjak, rekoč, da je prevedel znamenito Grotiusovo delo in da ga zanima moje mnenje. Nepodpisani osnutek mi je še isti dan poslal po elektronski pošti in sem ga na dušek prebral, ko pa sva se začela pogovarjati o morebitni objavi in moji vlogi pri nastajanju publikacije, se ni več oglasil. Njegovega imena se žal ne spominjam, a zagotovo ni Ida Radan, ki je zdaj prvič v slovenščino "uradno" in pohvalno prevedla razpravo Huga Grotiusa z legendarnim naslovom Mare Liberum. Upam, da napori skrivnostnega prevajalca niso bili prezrti in da je sodeloval pri tem projektu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

O spolu kratičnih poimenovanj

Nataša Hribar, 16.6.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 23/2011Poklical me je prijatelj in mi postavil vprašanje o spolu neke kratice. Te se ne spomnim natančno, bila je neka vsaj splošno ne znana, morda niti ne splošno uveljavljena. Ker pravzaprav sploh ni bistveno, za katero kratico je šlo, sem malo pobrskala po internetu in izbrala - povsem naključno - kratico MRN, ki - kot sem se poučila na internetu - označuje referenčno številko gibanja, na primer v špediciji (kratica MRN je iz angl. movement reference number). Namenoma kotička ne začenjam s kako vsem znano kratico, ampak s tršim orehom. Pridevnik pred njo v spodnjem primeru postavite v ustrezno spolsko obliko, kratico pa tudi ustrezno sklanjajte, kjer je to potrebno:
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 16.6.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Frank S. Bloch (ur.) The Global Clinical Movement - Educating Lawyers for Social Justice (Oxford University Press, 2011, 428 strani) Pravne svetovalnice so sodoben način izobraževanja, ki študentom že med študijem poleg teoretičnega znanja dajejo tudi praktične delovne izkušnje. I
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Čast in dobro ime

Vera Samardžija, 16.6.2011

Ostalo

Vera Samardžija, Pravna praksa, 23/2011Vse bolj so nam pomembni le zunanji znaki časti, notranji časti pa ne dajemo velikega pomena, je na srečanju Pravniškega društva Maribor, ki je potekalo 2. junija 2011 v prostorih PF Univerze v Mariboru, poudarila dr. Mojca Ramšak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 16.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

ne preslišite

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Četrtek, 16. junij 11.15 rsl1 Evrožvenket: Ko stečaj ni najslabši izhod Umik CPL iz načrtov prestrukturiranja gradbenega podjetja SCT je gradbenega velikana potisnil še bližje stečaju. Ob tem so nastopile napačne interpretacije stečaja in prikazovanje "smrti" podjetja, izgube blagovne zn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Ustanovi se Občina Ankaran

Avtor ni naveden, 16.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Ustanovi se Občina Ankaran, ki obsega naselje Ankaran. Sedež Občine Ankaran je v Ankaranu. Prvi občinski svet šteje trinajst članov. Enega člana prvega občinskega sveta izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti na podlagi posebne volilne pravice kot svojega predstavnika. Območje naselja Ankaran se izloči iz območja Mestne občine Koper.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Temperatura v delovnih prostorih

Brigita Rajšter-Vranović, 16.6.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 23/2011Kakšno temperaturo delovnega okolja je delodajalec dolžan zagotavljati delavcem in kateri predpisi to določajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Prevoz skupine otrok - označba vozila s predpisanim znakom

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Cestni promet, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Dvanajsti odstavek 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa v delu, v katerem je kot prekršek določal vožnjo vozila, označenega s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni bilo skupine otrok, ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Objava fotografije in drugih podatkov mladoletnika v dnevnem časopisu

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Okrožnemu državnemu tožilstvu je Varuh decembra 2009 poslal kopijo članka, objavljenega v Slovenskih novicah 11. decembra 2009, "Do sreče ga loči le očetov podpis". Ker so ob članku objavljeni fotografija, ime, starost in drugi podatki o mladoletniku, je Varuh ocenil, da medij z objavo podatkov o mladoletniku nedopustno posega v njegovo zasebnost in krši njegove pravice, ki jih zagotavljata Ustava in Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Takih posegov v zasebnost ni mogoče opravičevati s pravico javnosti do obveščenosti, saj ta pravica ne sme prevladati nad pravico otroka do zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - sodno varstvo

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Določba o odpovednem roku, če je ta vsebovana v odpovedi, pomeni element odpovedi pogodbe o zaposlitvi, katerega zakonitost se lahko uveljavlja v skladu z določbami tretjega odstavka 204. člena ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄23

Višina povprečnine

Avtor ni naveden, 16.6.2011

Civilni sodni postopki, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2011Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 se zavrže.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2011(47)
> Junij(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov