O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zakon o izbrisanih in uporaba določil obligacijskega prava

Uroš Pavlina, 12.6.2014

Človekove pravice

Uroš Pavlina, Pravna praksa, 23/2014Na straneh Pravne prakse je bilo v preteklih mesecih veliko napisanega o neustreznosti Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), predvsem v delu, ki se nanaša na zgornjo mejo odškodnine, ki jo lahko prejmejo upravičenci po zakonu. Zato namen tega prispevka ni polemizirati, ali je normativno omejevanje višine denarne odškodnine v sodnih postopkih v skladu z Ustavo RS, niti kaj z vidika golega občutka za pravo in pravičnost pomeni, da odgovorna oseba kot povzročitelj škode sama določi najvišjo odškodnino, ki jo je dolžna izplačati oškodovancu. ZPŠOIRSP poleg te določbe namreč vsebuje tudi na videz neproblematično določbo, ki pa bi lahko odškodninske spore v primeru izbrisanih še dodatno zapletla. Ker se ZPŠOIRSP začne uporabljati 18. junija 2014, menim, da si je to določbo treba podrobneje ogledati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Izbiranje evropskih voditeljev

dr. Matej Accetto, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 23/2014Če želite, lahko v nekaj sekundah ustvarite nekaj, česar svet še ni videl - le na kratko premešajte običajen kupček igralnih kart. Ker je število možnih permutacij nepojmljivo visoko (52! oziroma 64-mestno število), skoraj povsem gotovo enakega zaporedja kart ni ustvaril še nihče prej. Če nekaj takega velja že za preprost snopič kart, potem nemara lažje razumemo, da podobne novosti ves čas ustvarja tudi pravni red, kot se je med drugim zgodilo ob zadnjih volitvah v Evropski parlament - te naj bi na novo premešale institucionalne karte Evropske unije, postavile pa so nova vprašanja o izbiranju političnih voditeljev. Problem ima tako evropsko kot tudi slovensko razsežnost in na obeh ravneh je ujet v nekakšnem limbu med pravom in politiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Odslej več dela za gospodinjske pomočnice?

Cvetka Horvat, 12.6.2014

Delovna razmerja

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 23/2014Z 20. majem je začel veljati Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki pa se bo začel uporabljati devetdeseti dan po uveljavitvi, torej 18. avgusta 2014, razen v delu, ki se nanaša na osebno dopolnilno delo, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2015. Vlada je med razlogi za sprejetje zakona navedla, da je eden od ciljev uvesti administrativne poenostavitve ter odpraviti administrativne ovire in posledično zmanjšati obseg dela in zaposlovanja na črno. Ali ji je to uspelo tudi pri ureditvi osebnega dopolnilnega dela, pa sami presodite po preletu tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji

dr. Anita Dolinšek, 12.6.2014

Civilni sodni postopki

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 23/2014Ali je upravnik večstanovanjske stavbe pasivno legitimiran v postopkih za izterjavo terjatev čistilnega servisa, ki opravlja storitve čiščenja v večstanovanjski stavbi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zaposlitev za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 12.6.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 23/2014Ravnateljica vrtca je septembra nastopila petletni mandat. Za pomočnico ravnatelja si je izmed strokovnih delavcev vrtca izbrala javno uslužbenko, ki trenutno opravlja dela in naloge vzgojitelja in ima za to delovno mesto sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Delovno mesto pomočnika ravnatelja je vezano na petletni mandat ravnatelja. Po izteku petletnega mandata lahko pride do menjave ravnatelja in javna uslužbenka, ki zaseda delovno mesto pomočnika ravnatelja, bo glede na to, da ima za nedoločen čas sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto vzgojitelja razporejena nazaj na delovno mesto vzgojitelja. • Ali lahko vrtec na delovno mesto vzgojitelja, ki ga je zasedala strokovna delavka, ki je z imenovanjem novega ravnatelja izbrana na delovno mesto pomočnika ravnatelja za petletno mandatno obdobje, zaposli novo strokovno delavko za določen čas - vezano na delavko, ki trenutno zaseda delovno mesto pomočnika ravnatelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Odmor za dojenje in nadomestilo plače

dr. Nana Weber, 12.6.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2014Sem mati samohranilka in delam v zasebnem sektorju. Delodajalec mi sicer dovoli, da dojim otroka med delovnim časom, vendar moram za čas dojenja podaljšati delavnik. Prav tako mi ne plačuje nadomestila plače za čas dojenja. • Ali je glede na to, da zakon dovoljuje odmor za dojenje in določa nadomestilo plače za čas odmora, ravnanje delodajalca pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist - uporaba milejšega zakona - odločba o kazenski sankciji

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sodba I Ips 45162/2011-601, 13. marec 2013 (v zvezi z sklepom Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 45162/2011) URS - 14. in 28. člen ZKP - drugi in tretji odstavek 129.a člena, 4. točka 372. člena, prvi in drugi odstavek 420. člena KZ-1 - sedmi, osmi in enajsti odstavek 86. člena KZ-1B - 44. člen V
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Stalna arbitraža pri GZS

Irena Vovk, 12.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014(www.sloarbitration.eu) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletna baza arbitrov, vzorčne klavzule, kalkulator stroškov, e-gradiva ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in sploš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Lastnina

dr. Ana Vlahek, 12.6.2014

Kultura in umetnost

dr. Ana Vlahek, Pravna praksa, 23/2014Lani je knjižne police obogatila knjiga dr. Andreja Berdena z naslovom Lastnina - pravno teoretični pogledi na lastnino (GRAFIS TRADE, 2013, 195 strani). Gre za drugo, spremenjeno in dopolnjeno izdajo knjige iz leta 1989, ki obravnava eno najpomembnejših družbenih razmerij vseh časov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Obtožni akt I

Nataša Skubic, 12.6.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 23/2014V rednem kazenskem postopku sta obtožna akta obtožnica in zasebna tožba, v skrajšanem postopku pa obtožni predlog in zasebna tožba. Obtožba je skupni pojem za obtožnico, obtožni predlog in zasebno tožbo oziroma je vsebovana v obtožnem aktu, s katero upravičeni tožilec v kazenskem postopku zahteva od sodišča, naj razpiše glavno obravnavo, spozna obdolženca za krivega kaznivega dejanja in ga obsodi (Pravni terminološki slovar). V tem in prihodnjem kotičku me bodo zanimale angleške ustreznice za pojme obtožni akt, obtožnica, obtožni predlog, zasebna tožba in obtožba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014od 3. do 9. junija Torek, 3. 6. Pobuda za oceno ustavnosti (1.). Krščanski socialisti Slovenije (KSS) in društvo Davkoplačevalci se ne damo so vložili pobudo za oceno ustavnosti odloka o razpustitvi Državnega zbora in razpisu predčasnih volitev. Po oceni Andreja Magajne (KSS) in Vilija Kova
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Evropa

Irena Vovk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014Torek, 3. 6. Italija na vrhu EU. Polletno predsedovanje bo s 1. julijem od Grčije prevzela Italija. Predsedovanje Italije bo zaznamovalo kompleksno obdobje institucionalne tranzicije: julija bo začel delati nov Evropski parlament, oktobra se izteče mandat Evropski komisiji, decembra predsedn
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Privatizacija bo

Matej Tomažin, 12.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Matej Tomažin, Pravna praksa, 23/2014Še pred mesecem smo trepetali zaradi politične negotovosti in njenega morebitnega vpliva na korenito spremembo napovedanih reform, zdaj pa si lahko malo oddahnemo. V minulih dneh smo namreč iz medijev izvedeli, da obljub, danih EU, ne bo tako preprosto snesti. To pomeni, da bomo priča nadaljevanju privatizacije - če ne drugega, bo obsegala petnajst napovedanih podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pravilna izreka

dr. Nataša Hribar, 12.6.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 23/2014Tokrat bomo začeli z vajo. Na glas izgovorite spodnje besede in poskusite zapisati, kako ste izgovorili podčrtane črke v njih. telo, trobilo, pitbul, potka, poet delo, drobiž, predgovor, odprava, sladoled večinski, večnost, večdneven, večtedenski, več Pisala bom o izgovoru glasov in njihovih pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Neskladje ZFPPIPP z Ustavo?

Nikolina Krtinić, 12.6.2014

Civilni sodni postopki

Nikolina Krtinić, Pravna praksa, 23/2014"Stečajni zakon je oblikovan tako, da se predlagatelju predhodne odredbe odvzame že nastalo zastavno pravico, ki je ne more uveljavljati kot ločitveno pravico," je na 6. dnevih stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, ki jih je v Kranjski Gori 5. in 6. junija organizirala družba IUS SOFTWARE (GV Založba), opozoril odvetnik iz Ljubljane in docent na PF Univerze v Mariboru dr. Jorg Sladič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino

Irena Vovk, 12.6.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014Med Zavodom za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Zavod AIPA) in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) je sporno vprašanje, ali ima URSIL zakonska pooblastila za zahtevo po fotokopijah oziroma posredovanju pogodb, ki jih je Zavod AIPA sklenil z zunanjimi sodelavci, ki zanj opravljajo posle v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic. Ali tako preverjanje spada v obliko nadzora, ki jo predvideva 162. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.6.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 23/201413. junij 1966 - The Miranda rigths Vrhovno sodišče ZDA je v sodbi Miranda v. Arizona odločilo, da mora policija pred aretacijo vsakega osumljenca obvestiti o njegovih pravicah (pravica do molka in pravica do odvetnika). Ernesto Miranda je bil leta 1963, na podlagi spornega priznanja, obsoj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 61. seji (5. junij 2014): - Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin; - Ur
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z vidika prava javnega naročanja

mag. Maja Potočnik, 12.6.2014

PRORAČUN, Obligacije

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 23/2014Malo je projektov, pri katerih po sklenitvi gradbene pogodbe ali pogodbe o izvedbi storitev med naročnikom in izbranim ponudnikom v času trajanja pogodbe ne bi prišlo do potrebe po taki ali drugačni spremembi pogodbe. Najpogosteje gre za vprašanje, kako urediti naročilo dodatnih del ali storitev, kako je s podaljšanjem pogodbenega roka in z menjavo podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe. Vsi naročniki s področja energetike imajo še dodatno specifiko, da so bili z Uredbo o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje uvrščeni na informativni seznam naročnikov oziroma zavezancev za javna naročila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Preden so postali zavezanci za javna naročila, so imeli sklenjene številne gradbene pogodbe in pogodbe o izvedbi storitev, za katere se zdaj poraja vprašanje, kako je s sklepanjem aneksov k tem pogodbam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot-F (Ur. l. RS, št. 38/14) - veljati začne 13. junija. 2. Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalst
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

razpisi

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Ur. l. RS, št. 36/14 1. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti - Sodni svet RS; rok je 24. junij. Ur. l. RS, št. 38/14 2. Direktor - Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma; rok je 16. junij. 3. Okrožni sodnik na
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Gospodarsko upravljanje v EU pod drobnogledom

mag. Petra Ferk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 23/2014Od 28. do 31. maja 2014 je bil v Kopenhagnu XXVI. kongres Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE (Federation Internationale du droit Europeen), katerega član je tudi Slovensko društvo za evropsko pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Konstruktivni odpoklic župana

dr. Ciril Ribičič, 12.6.2014

Uprava

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 23/2014Zamerim poslancem, da niso znali pred volitvami uresničiti zahteve vstajnikov glede uvedbe odpoklica župana. S tem bi omogočili, da takrat, ko župan izgubi temeljno zaupanje volivcev, ne bodo potrebni novi nemiri, kot smo jih spremljali v Mariboru, spopadi s policijo, materialna škoda, ranjeni in kazensko preganjani demonstranti. Zadoščalo bo preprosto zbrati podpise in obkrožiti na glasovnici boljšega županskega kandidata. Ali, kot je rekel avtor zakonskega predloga o odpoklicu župana dr. Gregor Virant: volivcem je treba omogočiti, "da v situacijah, ko jim prekipi, poprimejo za pero namesto za granitno kocko".
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2014(35)
> Junij(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJK LMNOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov