O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Evropa

Irena Vovk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014Torek, 3. 6. Italija na vrhu EU. Polletno predsedovanje bo s 1. julijem od Grčije prevzela Italija. Predsedovanje Italije bo zaznamovalo kompleksno obdobje institucionalne tranzicije: julija bo začel delati nov Evropski parlament, oktobra se izteče mandat Evropski komisiji, decembra predsedn
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Privatizacija bo

Matej Tomažin, 12.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Matej Tomažin, Pravna praksa, 23/2014Še pred mesecem smo trepetali zaradi politične negotovosti in njenega morebitnega vpliva na korenito spremembo napovedanih reform, zdaj pa si lahko malo oddahnemo. V minulih dneh smo namreč iz medijev izvedeli, da obljub, danih EU, ne bo tako preprosto snesti. To pomeni, da bomo priča nadaljevanju privatizacije - če ne drugega, bo obsegala petnajst napovedanih podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Stalna arbitraža pri GZS

Irena Vovk, 12.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014(www.sloarbitration.eu) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletna baza arbitrov, vzorčne klavzule, kalkulator stroškov, e-gradiva ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in sploš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.6.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 23/201413. junij 1966 - The Miranda rigths Vrhovno sodišče ZDA je v sodbi Miranda v. Arizona odločilo, da mora policija pred aretacijo vsakega osumljenca obvestiti o njegovih pravicah (pravica do molka in pravica do odvetnika). Ernesto Miranda je bil leta 1963, na podlagi spornega priznanja, obsoj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Obtožni akt I

Nataša Skubic, 12.6.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 23/2014V rednem kazenskem postopku sta obtožna akta obtožnica in zasebna tožba, v skrajšanem postopku pa obtožni predlog in zasebna tožba. Obtožba je skupni pojem za obtožnico, obtožni predlog in zasebno tožbo oziroma je vsebovana v obtožnem aktu, s katero upravičeni tožilec v kazenskem postopku zahteva od sodišča, naj razpiše glavno obravnavo, spozna obdolženca za krivega kaznivega dejanja in ga obsodi (Pravni terminološki slovar). V tem in prihodnjem kotičku me bodo zanimale angleške ustreznice za pojme obtožni akt, obtožnica, obtožni predlog, zasebna tožba in obtožba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014od 3. do 9. junija Torek, 3. 6. Pobuda za oceno ustavnosti (1.). Krščanski socialisti Slovenije (KSS) in društvo Davkoplačevalci se ne damo so vložili pobudo za oceno ustavnosti odloka o razpustitvi Državnega zbora in razpisu predčasnih volitev. Po oceni Andreja Magajne (KSS) in Vilija Kova
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pravilna izreka

dr. Nataša Hribar, 12.6.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 23/2014Tokrat bomo začeli z vajo. Na glas izgovorite spodnje besede in poskusite zapisati, kako ste izgovorili podčrtane črke v njih. telo, trobilo, pitbul, potka, poet delo, drobiž, predgovor, odprava, sladoled večinski, večnost, večdneven, večtedenski, več Pisala bom o izgovoru glasov in njihovih pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Neskladje ZFPPIPP z Ustavo?

Nikolina Krtinić, 12.6.2014

Civilni sodni postopki

Nikolina Krtinić, Pravna praksa, 23/2014"Stečajni zakon je oblikovan tako, da se predlagatelju predhodne odredbe odvzame že nastalo zastavno pravico, ki je ne more uveljavljati kot ločitveno pravico," je na 6. dnevih stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, ki jih je v Kranjski Gori 5. in 6. junija organizirala družba IUS SOFTWARE (GV Založba), opozoril odvetnik iz Ljubljane in docent na PF Univerze v Mariboru dr. Jorg Sladič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z vidika prava javnega naročanja

mag. Maja Potočnik, 12.6.2014

PRORAČUN, Obligacije

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 23/2014Malo je projektov, pri katerih po sklenitvi gradbene pogodbe ali pogodbe o izvedbi storitev med naročnikom in izbranim ponudnikom v času trajanja pogodbe ne bi prišlo do potrebe po taki ali drugačni spremembi pogodbe. Najpogosteje gre za vprašanje, kako urediti naročilo dodatnih del ali storitev, kako je s podaljšanjem pogodbenega roka in z menjavo podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe. Vsi naročniki s področja energetike imajo še dodatno specifiko, da so bili z Uredbo o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje uvrščeni na informativni seznam naročnikov oziroma zavezancev za javna naročila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Preden so postali zavezanci za javna naročila, so imeli sklenjene številne gradbene pogodbe in pogodbe o izvedbi storitev, za katere se zdaj poraja vprašanje, kako je s sklepanjem aneksov k tem pogodbam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pasivna legitimacija upravnikov v sporih z dobavitelji

dr. Anita Dolinšek, 12.6.2014

Civilni sodni postopki

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 23/2014Ali je upravnik večstanovanjske stavbe pasivno legitimiran v postopkih za izterjavo terjatev čistilnega servisa, ki opravlja storitve čiščenja v večstanovanjski stavbi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Posredovanje podatkov Uradu RS za intelektualno lastnino

Irena Vovk, 12.6.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014Med Zavodom za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Zavod AIPA) in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) je sporno vprašanje, ali ima URSIL zakonska pooblastila za zahtevo po fotokopijah oziroma posredovanju pogodb, ki jih je Zavod AIPA sklenil z zunanjimi sodelavci, ki zanj opravljajo posle v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic. Ali tako preverjanje spada v obliko nadzora, ki jo predvideva 162. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Lastnina

dr. Ana Vlahek, 12.6.2014

Kultura in umetnost

dr. Ana Vlahek, Pravna praksa, 23/2014Lani je knjižne police obogatila knjiga dr. Andreja Berdena z naslovom Lastnina - pravno teoretični pogledi na lastnino (GRAFIS TRADE, 2013, 195 strani). Gre za drugo, spremenjeno in dopolnjeno izdajo knjige iz leta 1989, ki obravnava eno najpomembnejših družbenih razmerij vseh časov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zaposlitev za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 12.6.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 23/2014Ravnateljica vrtca je septembra nastopila petletni mandat. Za pomočnico ravnatelja si je izmed strokovnih delavcev vrtca izbrala javno uslužbenko, ki trenutno opravlja dela in naloge vzgojitelja in ima za to delovno mesto sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Delovno mesto pomočnika ravnatelja je vezano na petletni mandat ravnatelja. Po izteku petletnega mandata lahko pride do menjave ravnatelja in javna uslužbenka, ki zaseda delovno mesto pomočnika ravnatelja, bo glede na to, da ima za nedoločen čas sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto vzgojitelja razporejena nazaj na delovno mesto vzgojitelja. • Ali lahko vrtec na delovno mesto vzgojitelja, ki ga je zasedala strokovna delavka, ki je z imenovanjem novega ravnatelja izbrana na delovno mesto pomočnika ravnatelja za petletno mandatno obdobje, zaposli novo strokovno delavko za določen čas - vezano na delavko, ki trenutno zaseda delovno mesto pomočnika ravnatelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vsebina PP št.23/2014

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014stran 3 Uvodnik dr. Matej Accetto Izbiranje evropskih voditeljev stran 6 Primerjalno ustavno pravo mag. Matija Žgur Tudi počitniške volitve so ustavno dopustne stran 8 Zemljiška knjiga Aleksande
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Odmor za dojenje in nadomestilo plače

dr. Nana Weber, 12.6.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2014Sem mati samohranilka in delam v zasebnem sektorju. Delodajalec mi sicer dovoli, da dojim otroka med delovnim časom, vendar moram za čas dojenja podaljšati delavnik. Prav tako mi ne plačuje nadomestila plače za čas dojenja. • Ali je glede na to, da zakon dovoljuje odmor za dojenje in določa nadomestilo plače za čas odmora, ravnanje delodajalca pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 61. seji (5. junij 2014): - Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin; - Ur
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot-F (Ur. l. RS, št. 38/14) - veljati začne 13. junija. 2. Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalst
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist - uporaba milejšega zakona - odločba o kazenski sankciji

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sodba I Ips 45162/2011-601, 13. marec 2013 (v zvezi z sklepom Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 45162/2011) URS - 14. in 28. člen ZKP - drugi in tretji odstavek 129.a člena, 4. točka 372. člena, prvi in drugi odstavek 420. člena KZ-1 - sedmi, osmi in enajsti odstavek 86. člena KZ-1B - 44. člen V
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

"Učinek dežnika", posredna vzročna zveza in meje odškodninske odgovornosti nezakonitih kartelov po pravu EU

Zoran Skubic, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 23/2014Temelj EU je skupni trg, bistvene predpostavke za njegov obstoj in delovanje v praksi pa sta - poleg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala - varstvo potrošnikov ter spoštovanje svobodne in poštene konkurence na trgu. Nedovoljeno kartelno določanje cen nedvomno izkrivlja konkurenco na relevantnem trgu, in sicer ne samo neposredno, tj. med samimi udeleženci kartela, temveč lahko posredno povzroča dvig cen tudi pri drugih (sicer "poštenih") konkurentih. Prav to dejstvo pa je Sodišče EU postavilo pred zanimivo dilemo: ali je mogoče udeležence nezakonitega kartela neposredno sodno preganjati tudi za to, posredno škodo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Odločiti ali ne - pritožba zagovornika zoper sklep o priporu, ko je obdolženec na begu

dr. Saša Kmet, 12.6.2014

Kazenski postopek

dr. Saša Kmet, Pravna praksa, 23/2014V zadnjem času sem imel priložnost opaziti nekaj ne tako redkih situacij v sodni praksi (omejujem se nanje in razprave namenoma ne širim na vse zamisljive podobne procesne položaje), ko zunajobravnavni senat okrožnega sodišča na podlagi prvega odstavka 207. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) iz t. i. razloga begosumnosti po 1. točki prvega odstavka 201. člena ZKP odredi pripor zoper obdolženca, ki se skriva, je na begu ali je kako drugače nedosegljiv roki pravice. Zoper sklep o odreditvi pripora se pritoži obdolženčev zagovornik, ki je bil obdolžencu ob izdaji sklepa morebiti postavljen po uradni dolžnosti oziroma je bil angažiran že prej. Do tod vse lepo in prav, zaplete pa se ob vprašanju, ali bo stvarno pristojno sodišče druge stopnje o zagovornikovi pritožbi sploh odločalo. Vprašanje ni retorično, kar bi bilo sicer pričakovati, saj je odgovor v resnici skrb zbujajoč ter nesprejemljiv - odvisno, za katero višje sodišče v državi gre. Ravnanje sodišča, ki pritožb niti ne sprejme v obravnavo, odstopa od sodne prakse Vrhovnega in Ustavnega sodišča, iz več razlogov pa bi lahko bilo tudi ustavno sporno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zavrnitev zdravljenja z novo metodo

dr. Andreja Tratnik, 12.6.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 23/2014Vprašanje zavrnitve uporabe nekonvencionalnih metod zdravljenja je v Sloveniji zelo aktualno. Vsi poznamo odmevno akcijo zbiranja denarja za operacijo dečka Reneja v Združenih državah Amerike, da bi preprečili alternativo, ki so jo predlagali slovenski zdravniki, amputacijo noge. Konec maja je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo o podobni zadevi: ali so italijanske oblasti z zavrnitvijo nove, še neuveljavljene metode zdravljena hudo bolni ženski posegle v katero od njenih z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) zagotovljeno pravic?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Zloraba bančnega računa otroka

Avtor ni naveden, 12.6.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2014Sodišče je Varuha zaprosilo za stališče glede odprtja bančnega računa za mladoletnega otroka, katerega starša ne živita skupaj. Otrok je zaupan v varstvo in vzgojo materi, oče otroka pa je - da bi se izognil izvršbi preživnine - na otrokovo ime odprl dva računa in z njima posloval samostojno in za lastne potrebe. S tem je preprečil rubež sredstev za plačilo preživnine, hkrati pa so ta sredstva upoštevana kot otrokov prihodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Vključenost splošnih pogojev v pogodbo z mednarodnim elementom

Tina Grum, 12.6.2014

Obligacije

Tina Grum, Pravna praksa, 23/2014V primeru spora glede vsebine pogodbe sodišča nemalokrat upoštevajo pravila za razlago pogodb. V konkretnem primeru, s katerim sem se srečala v praksi, sta bili stranki v sporu glede pomena poslovne izjave tožene stranke. Od razlage te izjave je bilo odvisno vprašanje, ali so v sporno prodajno pogodbo vključeni tudi splošni pogoji, ki vsebujejo arbitražno klavzulo, od tega pa vprašanje, ali je za spore iz sporne pogodbe oziroma v zvezi s sporno pogodbo podana sodna pristojnost ali pristojnost arbitraže. Ker je šlo za spor z mednarodnim elementom, saj je bila ena od strank pravna oseba s sedežem v Kraljevini Švedski, je bilo treba uporabiti določbe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Določba 8. člena CISG je primarno namenjena prav sodiščem, ki se v konkretnih zadevah soočajo s potrebo po razlagi pomena izjav poslovne volje in ravnanj strank, saj določa pravila za razlago in tako pripomore k natančni razjasnitvi vsebine pogodbe.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2014(35)
> Junij(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJK LMNOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov