O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2002

Avtor ni naveden, 27.6.2002

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 23/2002Na 1. strokovnem srečanju Dnevi delovnegaprava in socialne varnosti 2002, ki je potekalo 12. in 13. junija 2002 v Portorožu in ki je bilo namenjeno celoviti predstavitvi novega zakona o delovnih razmerjih, so udeleženci na plenarni zaključni razpravi sprejeli naslednje ugotovitve in stališča: I.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 27.6.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 23/2002Iz Ur. l. RS, št. 52/02: 1. Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B) - velja od 29. junija; spremenijo se 66.,139. in 289. člen; - (66. člen) v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi ni treba prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evide...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Enakost orožij

Alenka Leskovic, 27.6.2002

Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 23/2002Praoče slovenskega ZKP je jugoslovanskizakonik o kazenskem postopku, kakor je nastal po pomembni noveli iz leta 1967, nas je spomnil dr. Zvonko Fišer v svojem uvodnem komentarju h kazenskemu procesnemu zakonu, ki je v knjižni obliki izšel spomladi letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Prepisano, ker ni preslišano...: od 18. do 25. junija

Irena Vovk, 27.6.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2002Sreda, 19. 6. Prenovljeni prostori žalskega okrajnega sodišča. Mag. Ivan Bizjak je slovesno odprl prenovljene poslovne prostore za potrebe zemljiške knjige na Okrajnem sodišču v Žalcu. V pogovorih s predsednico Jano Jug Naglič pa sta se dotaknila stanja na sodišču, problematike delovanja sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Obveščanje o prenehanju delovnega razmerja za določen čas

Avtor ni naveden, 27.6.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23/2002Ali je dovolj, da se delavko samo zobvestilom o prekinitvi obvesti o preteku delovnega razmerja na določen datum? Delovno razmerje za določen čas se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, določenih z zakonom, opravi. Glede na to, da mora biti že v pogodbi o zaposlitvi čas tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Vsebina "Pravna praksa" 023/2002

Avtor ni naveden, 27.6.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 23/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme (15) - Ustavno sodišče med aktivizmom in samoomejevanjem Manja Grosek Lepotna tekmovanja otrok - zabava ali zloraba Koliko? 10 mag. Bečir Kečanovič "Policijski dokazni postopek": odprto vprašanje sodne preiskave Borut Pogačnik Podpisi pod drobnogledom Benjamin ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Ustavno sodišče med aktivizmom in samoomejevanjem

dr. Ciril Ribičič, 27.6.2002

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 23/2002Ustavne teme (15) "Glede na obseg ustavno določenih pristojnosti bi lahko slovensko Ustavno sodišče uvrstili med "močnejša" ustavna sodišča. Ustava mu daje skoraj vse klasične ustavnosodne pristojnosti, ki jih najdemo v primerljivih zakonodajah..." Franc Testen, v: Komentar Ustave Republike Slove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Slovenščina v pravni praksi (90.del): Purizem danes

dr. Monika Kalin-Golob, 27.6.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 23/2002Preden končamo obravnavo posebnejezikovnokulturne dejavnosti, imenovane purizem, ostanimo še malce pri rabi besede področje, saj je glede nje smiselno opozoriti še na eno stvar. Namreč - včasih je popolnoma odveč, predvsem takrat, ko je le mašilo, prevzeto iz časopisne rabe. Tako tudi SSKJ opozar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Novi ZDR: pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja

Irena Vovk, 27.6.2002

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/20021. Dnevi delovnega prava in socialnevarnosti Dva meseca po sprejemu novega zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) so Inštitut za delo pri PF Univerze v Ljubljani, Inštitut za delovna razmerja in Društvo za delovno pravo in socialno varnost 12. in 13. junija v Portorožu pripravili prvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

KZ, posebni del - s komentarjem

dr. Vid Jakulin, 27.6.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 23/2002Pred mesecem je izšel komentar posebnegadela našega kazenskega zakonika - napisal ga je mag. Mitja Deisinger - ki skupaj s komentarjem splošnega dela, katerega avtor je prof. dr. Ivan Bele, tvori celoto. S tem smo Slovenci dobili prvi celovit komentar prvega slovenskega kazenskega zakonika, ki smo g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Zdravljenje resnega zobobola z aspirinom

Evelin Pristavec-Tratar, 27.6.2002

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 23/2002V PP, št. 21/2002 je bil objavljenprispevek dr. Marka Pavlihe pod gornjim naslovom. Dr. Pavliha povzema določbe zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč(*1) in navede svoje mnenje o vsebini predloga novele ZPKSMS, glede katere Vlada RS kot predlagatelji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Poplava (neuspešnih) ustavnih pritožb

Irena Vovk, 27.6.2002

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2002Ustavno sodišče v prvem polletju 2002 Ob koncu minulega leta so na US prešteli 1.044 nerešenih zadev, ta številka pa se je v prvih šestih mesecih leta 2002 povečala še za sto. Povečuje se tudi pripad novih zadev - predvsem število ustavnih pritožb, ki jih je bilo kar za 44 odstotkov več v primerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Aktualni vidiki mednarodnega pravosodja

mag. Miša Zgonec-Rožej, 27.6.2002

Sodišča

mag. Miša Zgonec-Rožej, Pravna praksa, 23/2002VIII. Dnevi javnega prava Okrogla miza z naslovom "Aktualni vidiki mednarodnega pravosodja" je potekala tretji dan VIII. Dnevov javnega prava, prirejenih v Portorožu, od 10. do 12. junija. Na okrogli mizi je sodelovalo pet referentov, ki so predstavili svoje strokovne prispevke in razmišljanja o akt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

ZAPISKI: Pozitivna diskriminacija

Benjamin Flander, 27.6.2002

Človekove pravice

Benjamin Flander, Pravna praksa, 23/2002Za naprednejše demokratične države in(nad)državne skupnosti lahko ugotovimo, da opuščajo (izključujoče) kategorično urejanje tistih pravno relevantnih družbenih vprašanj, ki so zaznamovana z izrazitimi moralno-vrednostnimi protislovji. Za primer vzemimo vprašanje pravne (ne)dopustnosti evtanazije, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Družba pooblaščenka

Nina Cankar, 27.6.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Cankar, Pravna praksa, 23/2002Potrebna so jasna in natančno določenapravila Zakon o prevzemih določa, da "delničarji izdajatelja, ki se je lastninsko preoblikoval na podlagi ZLPP in ki kot enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javne prodaje delnic, lahko ustanovijo družbo pooblaščenko".(*1) Njen name...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Sodni izvedenci: Podpisi pod drobnogledom

Borut Pogačnik, 27.6.2002

Sodišča

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 23/2002V času, ko pišemo vedno manj, ostajapodpis večkrat edini ostanek te naše identifikacijske sposobnosti. Podpisi so izjemno pomembni. Ti so kot žig ali pečat. Ne glede na eksaktnost forenzičnih preiskav pisave pa je potrebno reči, da še kako velja tudi sintagma iz psihologije pisave, ki pravi, da je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

PRIMERJAVE: Javna naročila v Republiki Hrvaški

mag. Aleksij Mužina, 27.6.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 23/2002Prikaz pravne ureditve Podobno kot pred leti Republika Slovenija začenja prve resnejše korake na področju prevzema evropskega pravnega reda (acquis communautaire) delati tudi država, s katero nas ne druži le najdaljša meja, temveč tudi sorazmerno dolga tradicija bivanja v skupnih državah. Eno izmed ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Kazenski postopek: "Policijski dokazni postopek": odprto vprašanje sodne preiskave

Bećir Kečanović, 27.6.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 23/2002Pričujoči prispevek je nastal naizhodiščih za razpravo na seminarju o napovedanih spremembah kazensko-procesne zakonodaje in "nadaljnji usodi" preiskovalnega sodnika, ki ga je organizirala Sekcija preiskovalnih sodnikov Slovenije, 13. in 14. maja 2002 v Kranjski Gori. Avtor pripominja, da sam ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Molk organa na pritožbo zoper odločbo inšpektorja

Boštjan Kavčič, 27.6.2002

Upravni postopek in upravne takse, Inšpekcije

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 23/2002Inšpektor je izdal odločbo, na katero seje stranka pritožila. Drugostopenjski organ (ministrstvo) ni zahteval nobenih dopolnitev, torej je bila pritožba po mnenju stranke očitno popolna. Po 256. členu ZUP bi naj organ izdal in vročil odločbo stranki najkasneje v dveh mesecih od prejema popolne pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Letni dopust

Avtor ni naveden, 27.6.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 23/2002* Delavka zaradi zdravstvenih težav delale 4 ure na dan. Ali se v tem primeru letni dopust deli na 4 ure - delavka v dveh dneh torej izrabi 8 ur dopusta - ali pa se šteje za en delovni dan en dan dopusta? V skladu z ureditvijo mednarodne konvencije št. 132 o plačanem letnem dopustu ter ustrezn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Koliko?

Avtor ni naveden, 27.6.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 23/2002Upravne takseVrednost točke je 16 tolarjev. Pridobitev statusa s.p.p. Tarifna št. 26 Za overitev in za vpis v vpisnik priglasitvenega lista, s katerim posameznik pridobi status samostojnega podjetnika posameznika: 150 točk ali 2.400 tolarjev. SODNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

Družinsko pravo: Lepotna tekmovanja otrok - zabava ali zloraba?

Manja Grosek, 27.6.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja

Manja Grosek, Pravna praksa, 23/2002Lepotna tekmovanja otrok so bila v Amerikiprisotna na sejmih in festivalih že v devetnajstem stoletju. Njihova popularnost pa je narasla predvsem po letu 1954, ko je eno takšnih tekmovanj prvič prenašala televizija. Danes je vsako leto v ZDA organiziranih okrog 3.000 lepotnih tekmovanj za otroke, na...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2002(22)
> Junij(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF G HIJ K L M NOP QR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov