O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Nesmiselnost obdavčenja pozavarovalnih premij

dr. Marko Pavliha, 28.5.1998

Davki občanov in dohodnina

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 10/1998V zadnjem času se je pojavilo stališče pristojnega državnega organa, da je potrebno plačati prometni davek(*1) tudi za pozavarovalne premije, kar je morda razumljivo s pragmatičnega vidika proračunskega primanjkljaja, nikakor pa ne s strani stroke in razvitih tujih davčnih sistemov. Čeprav sta v par...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Predlog novega zakona o delovnih razmerjih (X.)

dr. Drago Mežnar, 28.5.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 10/1998Kako je zdaj predviden prehod na novo zakonsko ureditev PREHODNO OBDOBJE V zakonskem predlogu so na koncu seveda tudi že določbe, po katerih naj bi se uravnaval prehod na novo ureditev delovnih razmerij. Tako je določeno (seveda zdaj šele predlagano) naslednje: Sprememba pogodbe o zaposlitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

K "Izdajanje odločb po 4. členu ZGD"

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 10/1998V Pravni praksi št. 8 z dne 30. 4. 1998 je bil v Prilogi na str. X objavljen članek mag. Janka Araha, v katerem navaja, da je vodenje upravnega postopka Upravne enote Celje v primeru izdaje odločbe po 4. členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98) za družbo DHL In...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Še o delovanju UE Celje

mag. Janko Arah, 28.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 10/1998Načenik Upravne enote Celje je podal odgovor na članek, objavljen v Pravni praksi, št. 8/98, v katerem pojasnjuje postopek izdaje nezakonite odločbe svoje upravne enote in trdi, da je bil postopek voden pravilno in v skladu z obstoječimi predpisi. Njegove ugotovitve so pravno sporne in zahtevajo pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Regres za prehrano med delom

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10/1998Delavke imajo zagotovljen topel obrok med delom. Nekatere delavke pa želijo, da se jim izplača pripadajoči znesek regresa za topli obrok, ker bi želele same nabaviti malico. Ali so upravičene do tega zneska v gotovini? Izplačilo regresa za prehrano v denarni obliki je izjema in pripada le tistim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Mandat sveta delavcev

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 10/1998Delniška družba se je v letu 1996 lastninsko preoblikovala, pravne posledice preoblikovanja so bile vpisane v sodni register na podlagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo. Prva skupščina prenovljene d. d. je bila izvedena 3. aprila 1997. Družba je pred preoblikovanjem imela de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Odmor med delom - zasebni opravki

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/1998Nekatere delavke želijo v času 30-minutnega odmora med delom zapustiti delovne prostore in oditi po zasebnih opravkih. Delodajalec je mnenje, da je 30-minutni odmor namenjen počitku znotraj delovnih prostorov oziroma uživanju toplega obroka. Ali je stališče delodajalca pravilno? Zakon o temeljnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Bolezen, porodniški dopust - izraba letnega dopusta

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10/1998Zdravniška komisija je delavki, ki je zaradi narave nosečnosti v bolniškem staležu od januarja 1998, priznala pravico, da je zadržana od dela od 19. 4. 1998 do 6. 8. 1998, to je do nastopa porodniškega dopusta 45 dni pred porodom. Doslej delavka zaradi razlogov, ki so na njeni strani, ni mogla začet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Splošna teorija prava in države

dr. Marijan Pavčnik, 28.5.1998

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 10/1998Tretji zvezek Miličićeve Splošne teorije prava in države se ukvarja s tistimi vprašanji, ki jih tradicionalno uvrščamo v teorijo države. Knjiga ima tri vsebinske enote. Prva govori o pojmu države, druga se ukvarja z vsebino (bitjo) države, tretja pa razpravlja o oblikah (organizaciji) oblasti (v drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Nekateri vidiki pridobivanja lastnih delnic

dr. Sonja Zver, 28.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Sonja Zver, Pravna praksa, 10/1998Slovenska pravna ureditev pridobivanja lastnih delnic delniške družbe sledi pravni ureditvi evropskih držav. V Evropski Uniji je pravna ureditev prilagojena 2. smernici EGS o zaščiti kapitala iz leta 1976, po kateri je pridobivanje lastnih delnic za delniške družbe dopustno le v izjemnih primerih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Postopki nadzora nad pravilno uporabo prava skupnosti

Miro Prek, 28.5.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Pravna praksa, 10/1998Uporaba prava skupnosti v smislu izvajanja obveznosti, ki izvirajo bodisi iz samih ustanovitvenih pogodb (primarnega prava) bodisi iz ukrepov skupnosti, ki jih sprejemajo institucije skupnosti (sekundarnega prava), je obveznost držav članic. Države članice so namreč tiste, ki jih vežejo uredbe, ozir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Prvi steber Evropske unije

Tanja Jesenko, 28.5.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tanja Jesenko, Pravna praksa, 10/1998Prosto gibanje delavcev znotraj evropske skupnosti v kontekstu prostega gibanja oseb Amsterdamska pogodba o reviziji pogodbe o Evropski uniji kot zadnji podpisani, še neratificirani dokument "evropskega" primarnega prava ne posega v prvi steber Evropske unije v smislu spreminjanja vsebine materia...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Odškodninska odgovornost organov d.d. in d.o.o. (II.)

Marko Brus, 28.5.1998

Obligacije

Marko Brus, Pravna praksa, 10/1998Kot odškodninska upravičenca za odškodninski zahtevek, ki ga je mogoče zahtevati zaradi škodnega ravnanja člana uprave, prideta v poštev delniška družba sama in delničarji. Prvi odškodninski zahtevek je urejen s § 93 ods. 2 s. 1 AktG oziroma s čl. 258 ods. 2 ZGD in je bil predstavljen v pp, št. 9/98...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Urad za narodnosti pri Vladi RS

Miloš Likar, 28.5.1998

Vlada

Miloš Likar, Pravna praksa, 10/1998O dejavnosti urada govori direktor Peter Winkler, dipl. phil.: "Naš urad je tako kot vse vladne službe posebna vrsta organizacije za opravljanje določenih strokovnih nalog s svojega področja. Neposredno nima upravnih pristojnosti, opravlja pa strokovne naloge s področja varstva manjšin in spremlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

O reviziji postopkov oddaje javnih naročil

Igor Šoltes, 28.5.1998

Proračun

Igor Šoltes, Pravna praksa, 10/1998Zakon o javnih naročilih, (Ur. l. RS št. 24/97; v nadaljevanju ZJN) je v naši pravni ureditvi prvi v zakonsko normo povzdignjen pravni akt, ki ureja področje oddaje javnih naročil.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Čas za predor v acquis

Jaka Repanšek, 28.5.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 10/1998Britanski zunanji minister je ob koncu pojedine, na kateri je s kolegi iz držav članic Evropske unije in tistih "onkraj" evropskih duri praznoval uradni začetek pogajalskega maratona, dejal nekako takole: "Slavja je konec, začenja se trdo in težavno delo". Slovesna otvoritev maratona, na katerem bod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Preživnina in potrdilo o šolanju

dr. Andrej Berden, 28.5.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 10/1998Center za socialno delo nam piše: "Po 132. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/89-p.b.; vnaprej ZZZDR), se preživnina določena s sodno odločbo ali dogovorom iz 130. člena citiranega zakona, sklenjenega na centru za socialno delo, usklajuje skladno z gibanjem ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Prisilna mobilizacija v tujini

dr. Lev Svetek, 28.5.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 10/1998Precej naših ljudi z Gorenjskega, Štajerskega in Koroškega je bilo med drugo svetovno vojno poslanih na delo v Avstrijo ali takratno Nemčijo, od tam pa so bili prisilno mobilizirani v takratno nemško Wermacht. Iz nemške vojske so se vrnili običajno šele po končani drugi svetovni vojni, sedaj pa bi r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Prevoz na delo in z dela

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/1998V podjetniški kolektivni pogodbi je določeno, da delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela pod pogojem, da je delavec oddaljen 2 km ali več od sedeža družbe in to tistemu, ki mu ta strošek dejansko nastane. Višina povračil stroškov znaša 80% stroškov prevoza z javnim prevoznim s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Avtorsko delo, nastalo v delovnem razmerju

Nina Milač, 28.5.1998

Intelektualna lastnina

Nina Milač, Pravna praksa, 10/1998Kako uporabiti določili 101. in 102. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah za odgovor na vprašanji: - ali dovoljujeta sklepanje avtorskih pogodb med delodajalci in delojemalci, - ali je za opravljena avtorska dela, dogovorjena po takšnih pogodbah, dovoljeno izplačevati avtorske honorarje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Nagrajevanje dopolnilnega dela

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/1998Kako se nagrajuje delavca, ki ima v zavodu sklenjeno delovno razmerje največ do 1/3 delovnega časa v smislu 47. člena zakona o delovnih razmerjih? Ali se lahko nagrajuje takšne delavce po dogovoru med obema pogodbenima strankama npr. kot nadurno delo oziroma ali lahko zavod v svojih splošnih aktih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Zahtevnost dela in letni dopust

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10/1998Kolektivna pogodba v 3. točki 23. člena določa med kriteriji za letni dopust tudi zahtevnost dela. V zadnji alinei piše: - delavci na delovnem mestu, kjer se zahteva VII. in VIII. stopnja strokovne izobrazbe. Kadrovska služba v podjetju ta kriterij upošteva enako tako za dipl. inženirje pripravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Plačilo storitev v zvezi z ugotavljanjem invalidnosti

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 10/1998Delavec je izgubil določen obseg sluha, ki je s splošnim aktom podjetja opredeljen kot posebni delovni pogoj na določenem delovnem mestu. Na preventivnem zdravniškem pregledu je bila pri delavcu ugotovljena nezmožnost za svoje delo in zato Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podan predlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Odsotnost z dela zaradi bolniškega staleže

Avtor ni naveden, 28.5.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/1998Zdravniška komisija je zavrnila zahtevo izbranega zdravnika, da delavki podaljša bolniško nad 30 dni z obrazložitvijo, da gre v bodoče lahko delavka na bolniško le v primeru, ko se odloči za hospitalno zdravljenje odvisnosti. Po treh mesecih je izbrani zdravnik delavki odobril bolniško zaradi bolezn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
1998(24)
> Maj(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGHIJ KL M NOP QR S Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov