O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Posodobljena Slovenska poslovna točka (SPOT)

Patricij Maček, 12.3.2020

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2020https://evem.gov.si/info/sistem-spot Jezik: slovenščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: brez Po
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

Dolgotrajno odločanje AKTRP o vlogah upravičencev

Avtor ni naveden, 12.3.2020

Človekove pravice, Kmetijstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2020Pobudniki so Varuha človekovih pravic (Varuh) seznanili, da Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP, v nadaljevanju: Agencija) zamuja tako pri odločanju in izdajanju odločb kot tudi pri odobritvi oz. izplačilu odobrenih sredstev, kar se pobudnikom zdi nedopustno in je dokaz neučinkovite kmetijske politike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Do kod sega veljavnost nezakonitega občinskega predpisa?

Jasna Hojnik Kocjan, 15.3.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Cestni promet

Jasna Hojnik-Kocjan, Pravna praksa, 10/2018Nedavno je prišlo med občino in lastnikom zemljišča do stvarnopravnega spora glede obstoja služnosti po zemljišču v zasebni lasti v korist občine. Zemljišče v naravi je dvorišče ob stanovanjski hiši. Pred šestimi leti je z dovoljenjem prejšnjega lastnika po tem dvorišču potekala pot, ki so jo uporabljali vsi občani (tudi za vožnjo z avtomobili). Med sodnim postopkom pa je lastnik zemljišča presenečeno ugotovil, da je občina njegovo zemljišče z odlokom kategorizirala v občinsko cesto. Kakšna je torej pravica občine, da s svojim oblastnim aktom enostransko poseže v zasebno zemljišče, ter v katerih primerih in na kakšen način sme to storiti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Patricij Maček, 15.3.2018

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2018Med brskanjem po spletu smo opazili, da je spletna stran Fakultete za management in pravo Ljubljana dobila novo podobo. Kot lahko preberemo na prenovljeni spletni strani omenjene fakultete, so se za prenovo odločili zato, da bi bolje odražala duh fakultete, ki je mladosten, svež in v koraku s časom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 16.3.2017

Kmetijstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 10/2017Oblikovanje nove kmetijske politike in določitev razvojnih smeri kmetijstva kot gospodarske panoge pomembno vplivata na naše življenje jutri. Določitev dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog prepustimo stroki, strokovnjakom pa bo verjetno treba prilagoditi tudi pravni red in oblikovati zakonske rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito uresničevanje ciljev in nalog. Možnost za uveljavljanje posebne ureditve, s katero se zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju kmetijske politike, izhaja iz drugega odstavka 71. člena Ustave RS, ki izrecno poudarja, da se varstvo kmetijskih zemljišč uredi z zakonom. Če to določbo povežemo s splošno določbo 67. člena Ustave RS, ki opredeljuje, da zakon določa pogoje za pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija, lahko sklenemo, da je določitev posebnih omejitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in regulacija pravnih poslov, s katerimi se pridobi lastninska pravica na kmetijskih zemljiščih, utemeljena in znotraj meja ustavno dopustnega posega v lastninsko pravico kot temeljno človekovo pravico. Seveda pa je pri določanju teh omejitev treba upoštevati splošna merila, ki veljajo za omejevanje temeljnih človekovih pravic, predvsem pa test sorazmernosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in nedovoljena ravnanja

Andrej Hafner, 12.3.2015

Kmetijstvo

Andrej Hafner, Pravna praksa, 10/2015Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), ki je začel veljati 29. aprila 2014, med drugimi obsežnimi spremembami in dopolnitvami na novo določa plačilni rok za hitro pokvarljiva živila in plačilni rok za druga živila (61.a in 61.b člen ZKme-1, kot sta bila spremenjena z ZKme-1B), varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (61.č člen ZKme-1) in nedovoljena ravnanja (61.f člen ZKme-1). Gre za pomembne dopolnitve, ki po svoji vsebini posegajo na področje delovanja prostega trga, konkurence in gospodarskega prava, kar je do zdaj urejala druga zakonodaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Novela Zakona o igrah na srečo prinesla poskusne spremembe?

Dženeta Cizelj, 11.3.2010

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 10/2010Dne 27. februarja letos je začela veljati še ena novela Zakona o igrah na srečo1 (ZIS-C),2 s katero se je začelo t. i. prehodno obdobje pravne ureditve iger na srečo v Sloveniji. Vlada kot predlagatelj je namreč že za letos napovedala predlog novega zakona, ki naj bi bil zasnovan na strategiji iger ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄10

Pravni inštituti z enimi vrati

Boštjan Koritnik, 15.3.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 10/2007V Sloveniji imamo precej inštitutov, veliko pa je tudi takih, katerih področje delovanja je povezano s pravom. Pogosto njihovo iskanje oz. iskanje njihovih spletnih strani ni preprosto, saj nimajo »lastnega« spletišča, temveč domujejo v okviru spletnih strani kakšne večje inštitucije (predvsem pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄10

Roki za izdajo gradbenega dovoljenja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 15.3.2007

Upravni postopek in upravne takse, Gradbeništvo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 10/2007* Kakšni so roki za izdajo gradbenega dovoljenja? Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1),ŠO]1 ki ureja temeljne pogoje graditve objektov, predvideva dve vrsti postopka izdaje gradbenega dovoljenja, in sicer posebni ugotovitveni postopek ter skrajšani ugotovitveni postopek. V posebnem ugotovitvene...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄10

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti

Jasmina Cigrovski, 15.3.2007

Gostinstvo in turizem, NAČELA IN POGOJI

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2007Placanica (C 338/04 z dne 6. 3. 2007) Angleška družba Stanley International Betting Ltd deluje v sektorju iger na srečo in ima ustrezno pooblastilo za delovanje kot pobiralec stav v Angliji. Družba deluje v Italiji prek posredništva več kot dvesto agencij, ki se imenujejo središča za prenos podat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Prepoved prodaje od vrat do vrat

Jasmina Cigrovski, 16.3.2006

Trgovina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2006A-Punkt Schmuckhandels GmbH proti Claudii Schmidt (C-441/04, 23. 2. 2006) Gospa Schmidt vodi podjetje s sedežem v Nemčiji, ki opravlja dejavnost potujoče trgovine z nakitom. V prodajo ponuja srebrni nakit, katerega vrednost ne presega 40 evrov, in zbira naročila za nakup takega nakita. Ker je dec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Iz torkle: "Partili smo..." - s pomorskim zakonikom

dr. Marko Pavliha, 29.3.2001

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 10/2001Kdo bi si mislil, da se bo vendarle zgodilo, čeprav šele v tretjem tisočletju! Po vseh gromozanskih tresljajih se je namreč pripetilo, da je namesto miši na dan pokukal pravni brontozaver, ali kot bi dejali pomorci, končno smo izpluli - "pártili smo". Prejšnji petek, 23. sušca je naš parlament sprej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija)

mag. Aleksander Čičerov, 13.4.2000

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 10/2000Pooblaščeni predstavniki 52 držav članic Mednarodne organizacije civilnega letalstva (v nadaljevanju ICAO)(*1) podpisali novo mednarodno konvencijo, ki se nanaša na mednarodni letalski transport. To je bil dogodek brez primere v zgodovini ICAO zaradi tega, ker se je s sprejemom Montrealske konvencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Zračni promet

, Pravna praksa, 10/2000Neuradni prevod DRŽAVE POGODBENICE TE KONVENCIJE SO OB PRIZNANJU pomembnega prispevka Konvencije o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, podpisane 12. oktobra 1929 v Varšavi, v nadaljnjem besedilu Varšavska konvencija, in drugih dokumentov, ki se nanjo nanaš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Informacijski viri o Evropi (17.del)

Jaka Repanšek, 1.4.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 10/1999Najti zahtevano informacijo v pravi publikaciji ali na internetu je lahko silno zamudno in nemalokrat zahteva vsaj osnovno znanje o ravnanju s (sodobnimi) informacijskimi orodji. Informacijska ponudba organizacij in institucij iz Evropske unije ni nobena izjema. Če posplošimo: Evropska unija je zare...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Kdo nas skuša... le naapriliti?

Avtor ni naveden, 1.4.1999

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

, Pravna praksa, 10/1999Večer pred TV ekranom ob različnih prenosih, posnetkih in poročilih ne zbuja dobre volje. Svoje prispevajo tudi vmesna sporočila "tržnega oglaševanja": vse, kar vidim na ekranu, me kar razjezi... Prva slika: "Bančnemu kartelu je včeraj odzvonilo", prebiram na objavljeni reklamni naslovnici v bodo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄10

Še o delovanju UE Celje

mag. Janko Arah, 28.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 10/1998Načenik Upravne enote Celje je podal odgovor na članek, objavljen v Pravni praksi, št. 8/98, v katerem pojasnjuje postopek izdaje nezakonite odločbe svoje upravne enote in trdi, da je bil postopek voden pravilno in v skladu z obstoječimi predpisi. Njegove ugotovitve so pravno sporne in zahtevajo pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Splošni pogoji poslovanja - načelo enakosti

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Človekove pravice, Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 10/1997Z izpodbijanimi določbami Zakona o PTT storitvah ter Samoupravnega sporazuma o splošnih pogojih za opravljanje PTT storitev ni kršeno načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave), saj pravica uporabnikov storitev do vlaganja reklamacij temelji prav na izpodbijanih določbah, ureditev je za vse upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Primerjave: Odgovornost za napake proizvodov v pravu ZDA

Drago Čepar ml., 29.5.1997

Obligacije, Trgovina

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 10/1997Odgovornost za napake proizvodov (product liability) označuje civilno odgovornost razvijalcev, izdelovalcev in distributerjev proizvodov, za škodo, ki jo ti proizvodi povzročijo drugim. Ta odgovornost izhaja iz medsebojno se prekrivajočih, dopolnjujočih in konkurirajočih pravil, ki imajo svoj temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Kazenskopravno varstvo ladje

Martin Ramor, 29.5.1997

Pomorski in rečni promet

Martin Ramor, Pravna praksa, 10/1997Prof. dr. Berislav Pavišić, dekan Pravne fakultete v Rijeki in poznavalec pomorskega kazenskega prava, je 6. maja predaval o temi "Kazenskopravno varstvo ladje" na Pravni fakulteti v Ljubljani. V kratkem predavanju je prikazal nekaj osnov in bistvenih vprašanj, ki zadevajo pomorsko kazensko pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄10

Mednarodno varstvo potrošnikov (IX)

dr. Franc Pernek, 23.5.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 10/1996Fizične in pravne osebe lahko zavarujejo osebe in lastnino pred določenimi (dogovorjenimi) riziki in tako solidarno nadomeščajo nastalo škodo. Zavarovanje glede na predmet delimo na zavarovanje oseb (za primer smrti, za primer telesne poškodbe) in zavarovanje lastnine (za primer požara, poplave, toč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Čistopisi vseh veljavnih zakonov

Anton Tomažič, 1.6.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 10/1995Pravni in poslovni informacijski sistem IUS-INFO, katerega sta pripravili družbi Gospodarski vestnik in IUS SOFTWARE je vsebinsko tako bogat, da se lahko primerja z vsemi tujimi tovrstnimi bankami podatkov, po obliki in uporabniško prijaznem načinu iskanja informacij pa je gotovo v samem vrhu in pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄10

Pomorsko delovno pravo

dr. Mitja Novak, 26.5.1994

Pomorski in rečni promet, Delovna razmerja

dr. Mitja Novak, Pravna praksa, 10/1994Pri spreminjanju norm delovnega prava v Sloveniji je dan glavni poudarek urejanju razmerja delavci-delodajalci, vendar splošno, ne glede na posebnosti v posameznih primerih. Za delovna razmerja pomorcev pa tako v svetu kot tudi pri nas veljajo posebnosti, ki bi jih bilo treba tudi v zakonodaji uredi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

2020(2) 2018(2) 2017(1) 2015(1)
2010(1) 2007(3) 2006(1) 2001(1)
2000(2) 1999(2) 1998(1) 1997(3)
1996(1) 1995(1) 1994(1)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

A BC ĆČ DĐEFGH IJ K LM N OP QR SŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov