O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Izgradnja ustavne demokracije: Liber Amicorum Peter Jambrek

Polona Batagelj, 20.2.2020

Kultura in umetnost

Polona Batagelj, Pravna praksa, 7/2020Pred kratkim je izšla prav posebna knjiga z naslovom Izgradnja ustavne demokracije. Gre za slovesen znanstveni zbornik - Liber amicorum, v katerem je vsak izmed dvajsetih uglednih avtorjev svoj prispevek posvetil jubilantu, zaslužnemu profesorju Petru Jambreku. Takšen zbornik je navadno posvečen imenitnemu posamezniku, ki je s svojim delom in ustvarjalnostjo pomembno vplival na razvoj znanosti nekega področja in to še vedno počne. Besede, s katerimi urednik knjige dr. Matej Avbelj uvodoma opiše slavljenca: "univerzitetni učitelj; sodnik Ustavnega in Evropskega sodišča za človekove pravice, javni intelektualec, ustanovitelj in lastnik zasebne univerze, ustanovni oče slovenske ustavnosti in zato tvorec slovenske državnosti, svetovljan, neusahljivi vir življenjske energije, ki napaja neutrudni, izjemno hitri um, vir institucij", zatorej kažejo na to, da je bila izdaja svečanega zbornika pravzaprav pričakovana in skorajda samoumevna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Mednarodna konferenca o obligacijskem pravu

Borlinič Gačnik David, Jakšić Jure, 20.2.2020

Obligacije

David Borlinič Gačnik, Jure Jakšić, Pravna praksa, 7/2020Devetinsedemdeset strokovnjakov s področja obligacijskega prava iz vsaj dvajsetih držav Evrope, obeh Amerik, Združenih arabskih emiratov, Indije in Singapurja se je 12. in 13. decembra 2019 zbralo v Zagrebu, kjer je v organizaciji katedre za pravo Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Zagrebu potekala prva mednarodna konferenca na temo obligacijskega prava - Zagreb International Conference on the Law of Obligations.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 14.2.2019

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 7/2019 Notstandskontrolle: Notstand und Beurteilungsspielraum in der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Felix Weber (Nomos Verlag, december 2018, 305 strani, ISBN: 978-3848753611, 79 evrov) Med letom
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Plačilo stroškov preventivnega zdravstvenega pregleda

mag. Nataša Belopavlovič, 14.2.2019

Delovna razmerja, VARSTVO PRI DELU

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7/2019Na javno objavo prostega delovnega mesta se je odzvalo več kandidatov. • Ali moramo zaradi ugotovitve njihove zdravstvene zmožnosti vse kandidate napotiti na predhodni zdravstveni pregled in kdo nosi stroške takega pregleda. Ker gre za večje število kandidatov, predvidevamo, da bodo stroški precejšnji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

Doping v športu

Vesna Bergant-Rakočević, 24.2.2005

Šport in organizacije

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 7/2005Društvo za športno pravo (ki je že član mednarodne zveze društev za športno pravo), ustanovljeno na Dnevih slovenskih pravnikov 2004, je začelo s aktivnim delovanjem in 7. februarja 2005 na ljubljanski PF prvič pripravilo strokovno srečanje - o pravni problematiki dopinga v športu. Posvet je vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

KAZENSKO PRAVO: Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi

Marko Bošnjak, 24.2.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marko Bošnjak, Pravna praksa, 7/2005Mnenja v tem članku so zgolj avtorjeva osebna in ne gre za stališča institucij, pri katerih je zaposlen. Ustavno sodišče je maja 2004 odločalo o ustavnosti ureditve začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, kot jo je določal Zakon o kazenskem postopku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO: ZN: Genocida v Sudanu ni bilo

Kristina Božič, 24.2.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Kristina Božič, Pravna praksa, 7/2005Oktobra 2004 ustanovljena komisija Združenih narodov, ki naj bi preiskala dogodke, ki so se zvrstili v zadnjih dveh letih v sudanski pokrajini Darfur, je ugotovila, da ti kažejo znake hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, vendar pa ne »zadostujejo«, da bi se jih označilo za genocid.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

Kako se vrhovno sodišče igra najšibkejši člen

Andrej Berden, 24.2.2005

Sodišča

Andrej Berden, Pravna praksa, 7/2005V odgovoru vrhovnega sodišča (PP, št. 6/05) na moj prispevek o odločbi v primeru R. (»Strožja odgovornost pravnikov« v PP, št. 3/05) je videti ne le to, da se na vrhovnem sodišču igrajo »najšibkejši člen« in izločajo posameznike iz igre v obratnem sorazmerju s pomembnostjo, kot jim jo pripisujejo, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Obveznost neposrednega prenosa - vprašanje legitimacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 19.2.2004

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 7/2004Nogomet še vedno pred Evropsko komisijo Že nekajkrat sem imela tudi na teh straneh priložnost širiti “splošno pravno razgledanost” v (le na videz) lahkotnejšo športnopravno smer, in to zlasti s predstavljanjem fenomena televizijskih pravic na športnih prireditvah in različnih problemov, povezanih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Spor med družbenikoma - poslovodjema d.o.o.

dr. Borut Bratina, 19.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 7/2004Družba je kupila 50-odstotni delež v drugi družbi (d.o.o.), v kateri je drugi partner lastnik prav tako 50-odstotnega deleža. Oba partnerja (tj. družbenika - fizična oseba in pravna oseba) sta podpisala ustrezno družbeno pogodbo, v kateri je določeno, da sta si oba partnerja enakovredna in oba direk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Praviloma najbrže vrhovno sodišče

dr. Andrej Berden, 9.3.2000

Sodišča

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 7/2000Kritika interpretacije drugega odstavka 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij Kolikor bolj politika pritiska na pravosodne organe, da naj ti prek in izven pravnega sistema kaznujejo "oškodovalce družbene lastnine", toliko bolj postaja sporna interpretacija drugega 50. člena Zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Delovna razmerja: Uporaba 101. člena ZDR po ustavni odločbi in uveljavitvi novega ZPIZ-1

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 9.3.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 7/2000V 101. členu zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki je bil sprejet leta 1990 in zadnjič noveliran leta 1994, je določeno, da delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko dopolni pogoje za polno starostno pokojnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Pravni pozitivizem: med demokracijo in vladavino sodstva

dr. Bojan Bugarič, 9.3.2000

Pravoznanstvo

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 7/2000V zanimivem članku o vplivu globalizacije na pravo Martin Shapiro ugotavlja, da globalizacija med drugim prinaša tudi drugačno vrednotenje vloge sodne veje oblasti v moderni demokratični družbi. Sodniku se vse bolj pogosto pripisuje vloga "anti-birokratskega" heroja, ki naj bi užival celo večjo legi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

"Bela knjiga": odprava socialne države?

dr. Bojan Bugarič, 16.4.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 7/1998Na reformo pokojninskega sistema moramo gledati kot na del širšega paketa reform, ki se ga je prijelo ime strukturna prilagoditev ("structural adjustment") oziroma "Washingtonski konsenz". Program strukturne prilagoditve podpirajo najmočnejše svetovne finančne inštitucije - Svetovna banka in Mednaro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Novela ZGD: Nižja zakonska odpravnina za direktorje

dr. Rado Bohinc, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 7/1998Kaj prinaša novela? Novelirana 250. in 449. člen ZGD (Glej Ur. l. RS, št. 20/98) prinašata dvoje temeljnih sprememb v urejanje zakonske odpravnine za člane uprave delniške družbe, in sicer: * zakonska odpravnina je poslej določena kot največja in ne več kot najmanjša, kar spremeni ratio legis do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Nagrajevanje članov uprave in nadzornega sveta z lastnimi delnicami

Damjan Belič, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 7/1998Družba je v statutu oblikovala sklad lastnih delnic, s tem da sme pridobivati lastne delnice le za preprečitev hude, neposredne škode, ponudbo delavcem v odkup in nagrajevanje članov uprave in nadzornega sveta. Statut prav tako določa, da lahko člani uprave (ne pa tudi člani nadzornega sveta) partic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Organiziranje majhnih delničarjev za enotno glasovanje na skupščini d.d.

Damjan Belič, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 7/1998Kakšne so možnosti glede na zakon o prevzemih, da se majhni delničarji organizirajo za enotno glasovanje, s tem da nimajo nobenega namena pri skupnem delovanju, da bi prevzeli družbo. Lastninska struktura v d. d. razdeljena na 40% delnic v lastni skladov in 60% delnic, ki jih imajo majhni delničarji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Zastaranje cestnoprometnega prekrška

Janez Bolha, 10.4.1997

Prekrški

Janez Bolha, Pravna praksa, 7/1997Kdaj zastara (koliko časa, od katerega dogodka) prekršek iz cestnoprometnih predpisov oziroma od kdaj dalje ni več možen pregon? Primer: A je na cesti prekoračil dovoljeno hitrost dne 1. 1. 1997. Policija je primer predala sodniku za prekrške. Kdaj lahko A ugovarja, da je zadeva zastarela? Za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Še o osebnih stikih med otrokom in starši (3)

dr. Andrej Berden, 4.4.1996

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 7/1996Pravni temelj odgovornosti za zlorabe roditeljske pravice v primeru, ko tisti od staršev, pri katerem otrok živi ali mu je bil dodeljen, preprečuje drugemu od staršev stike z otrokom, je v opisani (*1) naravi roditeljske pravice. V primeru, ko otrok ne živi z obema staršema, je roditeljska pravica o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Gospodarjenje z državnimi gozdovi

dr. Andrej Berden, 13.4.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gozdarstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 7/1995Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) je določil poseben režim za gozdove. Ti so postali z dnem uveljavitve zakona, torej 18. novembrom 1992, last Republike Slovenije oz. občin in se v skladu s posebnim zakonom prenesejo v upravljanje Sklada kmetijskih zem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Investicijski skladi in družbe za upravljanje

Damjan Belič, 7.4.1994

Skladi

Damjan Belič, Pravna praksa, 7/199413. marca je pričel veljati še eden izmed izjemno pomembnih predpisov, ki ureja poslovanje z vrednostnimi papirji. Po večletnih pripravah je Državni zbor skupaj z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev sprejel tudi Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Omenjena zakona predstavljata ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Konvencija med RS in Švicarsko konfederacijo o socialnem zavarovanju

Nataša Belopavlovič, 7.4.1994

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7/1994V Ljubljani so se v dneh od 15. do 18. marca začela prva pogajanja o slovensko švicarskem sporazumu o socialnem zavarovanju. Med državama se trenutno, v skladu z dogovorom, še vedno uporablja konvencija, ki sta jo leta 1964 sklenili Vlada FLRJ in Švicarski zvezni svet. Ta konvencija sodi v vrsto ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Stalna arbitraža pri GZS - spremembe postopka

Mirjana Bekeš, 9.4.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 7/1992Število sporov iz medsebojnih poslovnih razmerij med podjetji in drugimi gospodarskimi subjekti, ki imajo značaj mednarodnih sporov, se bo v bodoče prav gotovo povečalo, saj imajo po osamosvojitvi Republike Slovenije značaj mednarodnih sporov tudi vsi spori med podjetji iz različnih republik bivše J...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2020(2) 2019(2) 2005(4) 2004(2)
2000(3) 1998(4) 1997(1) 1996(1)
1995(1) 1994(2) 1992(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov