O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄8

Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja

Mojca Prelesnik, 21.2.2019

Kultura in umetnost

Mojca Prelesnik, Pravna praksa, 8/2019Znanstvena monografija Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja, ki sta jo uredila Aleš Završnik in Liljana Selinšek - ambiciozen projekt Inštituta za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani - je resnično prišla v pravem trenutku. Odpira aktualna vprašanja varstva zasebnosti in uporabe množične obdelave osebnih podatkov, ki se dotikajo zelo različnih vidikov prava in družbe, pri čemer posebej izpostavlja štiri velike teme: uporabo algoritmičnega nadzora v družbi z vidika posameznika, uporabo velikega podatkovja v kazenskem pravu, uporabo velikega podatkovja v boju zoper korupcijo ter vprašanja varstva osebnih podatkov in zasebnosti pod pritiski velikega podatkovja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄8

Številna vprašanja ob skupnem okviru evropskega dednega prava

Mitja Pukšič, 27.2.2014

Dedovanje

Mitja Pukšič, Pravna praksa, 8/2014Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (European Judicial Training Network - EJTN) je v okviru programa Civilno pravosodje (Civil Justice - CiLaw) organizirala dvodnevni seminar Čezmejno dedovanje. Seminar s štirimi predavatelji in približno petdesetimi udeleženci - sodniki iz vseh držav članic EU - je potekal 17. in 18. februarja 2014 na Sodniški akademiji v Recklinghausnu v Nemčiji in je bil namenjen uvodni predstavitvi bistvenih značilnosti Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (z delovnim naslovom Bruselj IV), nikakor pa ne podrobnejši analizi vse njene kompleksnosti in problemskih obravnav pri uporabi v posameznih državah članicah, kar bo glede na buren odziv strokovne javnosti zagotovo še predmet večjega števila nadaljnjih seminarjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Posameznikova izhodišča kulturnih vrednot

Tomaž Pavčnik, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 8/2012Razkol med navidezno levico in navidezno desnico, ki gre kot senca strankarskega boja tudi nad ljudi, je v resnici vse bolj prazen in vedno bolj rumen. A vsakršna delitev med ljudmi ni nevsebinska in nenaravna. Pavšalni klici k poenotenju so zato v opreki z naravo človeške različnosti. Pri tej ne gre le za individualistično raznoterost. Do določene mere vselej pripadamo posameznim skupinam v družbi. Sklopi vrednotnih pogledov na življenje in družbo pač pritegnejo različne tipe posameznikov. Naj smo še tolikšni individualisti, vsaj blago vselej pripadamo več presečnim množicam. Tako je bilo in ni dobrega razloga, da tako ne bi bilo tudi naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

"Rumena" penologija

Jože Podržaj, 1.3.2012

Pravoznanstvo

Jože Podržaj, Pravna praksa, 8/2012Menda nisem preveč zahteven, če pričakujem, da se mora vsakdo, ki razglablja o (ne)etiki drugih, najprej sam držati vsaj osnovnih etičnih načel. Še zlasti če to počne javno, ko seveda ve, da tako oblikuje javno mnenje. Seveda pa tudi zaradi potrebnega zavedanja in (etičnega) odnosa do obravnavanih in do javnosti, ki ima pravico vedeti resnico. Pa so očitno moje želje, pa tudi če gre za doktorja znanosti, ki se, kot sam pravi, "priložnostno spoznava s težavami obsojenih", pretirane. Ja, očitno res zelo "priložnostno", kar pa dr. Draganu Petrovcu očitno ni nikakršna ovira (kaj šele moralni zadržek, če smo že pri etiki), da se ne bi lotil enostranskega in pomanjkljivega opisovanja posameznih primerov obravnave zapornikov in domnevno hudih, moralno spornih odločitev vodilnih v zaporskem sistemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄8

Ljudem prijazna pravna država

dr. Senko Pličanič, 1.3.2012

Pravoznanstvo

dr. Senko Pličanič, Pravna praksa, 8/2012Po prvih dneh ministrovanja sem utrujen, hkrati pa poln energije. Utrujen zato, ker vodenje tako obsežnega resorja zahteva celodnevno intenzivno delo od jutra do večera. Poln energije pa zato, ker sem vse bolj prepričan, da je spremembe, ki jih potrebujemo, mogoče doseči v nekaj letih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Pravni letopis 2010

Neža Pogorelčnik, 3.3.2011

Ostalo

Neža Pogorelčnik, Pravna praksa, 8/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Dobrodošli v (pravnih) Butalah!

Nataša Pirc-Musar, 3.3.2011

Civilni sodni postopki, Upravni postopek in upravne takse

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 8/2011Kot pravnico in kot informacijsko pooblaščenko me res že pošteno skrbi za stanje pravnega duha v naši državi. V zadnjih tednih spremljamo burno razpravo o tem, ali lahko zakon, ki je bil sprejet pred petimi leti, kar naenkrat postane neustaven (brez odločbe Ustavnega sodišča) in pomeni tako hud poseg v človekove pravice in tako nevarnost za varnost države, da ga je treba spremeniti čez noč in po nujnem postopku. Postavlja se tudi vprašanje, kako to, da ob sprejemu tega zakona nihče ni opozoril na te (domnevno) protiustavne posledice in nevarnost za varnost države. Morda tudi zato, ker je prejšnja politična opcija v arhivu že videla vse, kar je želela videti, in shranila kopije nekam na varno (neki dopis, ki naj bi diskreditiral predsednika države, je že na spletni strani ene od strank), zdajšnja opcija pa do zadeve Omerza sploh ni vedela, kaj tam je.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Ali smejo davčni inšpektorji pregledovati odvetniške spise

Jernej Podlipnik, 3.3.2011

JAVNE FINANCE

mag. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 8/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Kovina z bolšjega trga?

Tomaž Pavčnik, 25.2.2010

Človekove pravice

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 8/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Svoboda izražanja - kaznovanje odvetniške kritike državnega (javnega) tožilstva

Peter Pavlin, 6.3.2003

Človekove pravice

Peter Pavlin, Pravna praksa, 8/2003Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XX.) NIKULA v. FINSKA(*1) Datum izdaje sodbe: 21. marec 2002 Sestava Sodišča: četrti senat Obravnavani členi Konvencije: 10. člen Obravnavane pravice/svoboščine: svoboda izražanja Odločitev sodišča: kršitev 10. člena Konvencije Ločeno mnenje: so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Izgubljeni UP na hlapčevski strani Alp

dr. Marko Pavliha, 7.3.2002

Višje in visoko šolstvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 8/2002"Ne čvekajte! Narod si bo pisal sodbo sam; ne frak mu je ne bo in ne talar!" je v Cankarjevih Hlapcih zabrusil Jerman, ko se je z Minko pogovarjal o politiki. Tako se je nedavno pripetilo še nerojeni Univerzi na Primorskem, skorajda ironično "UP" poimenovani, ko jo je abortiralo šest senatorjev p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Slovenija in EU v prihodnosti

Mojca Pajk, 7.3.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Mojca Pajk, Pravna praksa, 8/2002Mednarodni forum PF v Ljubljani Na Pravni fakulteti v Ljubljani je v torek, 5. februarja, predaval ambasador in vodja delegacije Evropske komisije v RS Eric van der Linden. V prijetnem enournem srečanju nam je ambasador predstavil svoj pogled na vstop Slovenije v Evropsko unijo. Širitev naj bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Obligacijska razmerja: Zavarovanje kreditov - neporavnava dolgov

Maja Pišot-Cvikl, 7.3.2002

Obligacije, Civilni sodni postopki

Maja Pišot-Cvikl, Pravna praksa, 8/2002V XXVI. poglavju obligacijskega zakonika (OZ) 923. člen določa izključitev nekaterih zavarovanj iz pravne ureditve tega poglavja, med katerimi je tudi zavarovanje terjatev, oziroma v praksi pogosto imenovano zavarovanje kreditov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Svet Evrope: Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine

Magdalena Petrič, 16.3.2000

Naravna in kulturna dediščina

Magdalena Petrič, Pravna praksa, 8/2000Parlament Republike Slovenije je 25. marca 1999 ratificiral Evropsko konvencijo o varstvu arheološke dediščine (spremenjeno).(*1) Ta konvencija v celoti nadomešča prvotno konvencijo, ki jo je zaradi ohranitve najstarejšega vira evropske zgodovine sprejel Svet Evrope leta 1969 v Londonu (v nadalje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Iz torkle: Bratje, bojte se Johnove prerókbe...

dr. Marko Pavliha, 16.3.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 8/2000V polodprti kaznilnici Trumble na Floridi morajo svoje grehe odsedeti trije bivši sodniki, ki sami sebe imenujejo Bratje (The Brethren). Joe Roy Spicer pravzaprav nikoli ni bil pravi sodnik, celo srednje šole ni končal, opravljal pa je naloge mirovnega sodnika (Justice of Peace), dokler ga oblasti n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Nekaj vprašanj o pridobivanju lastnih poslovnih deležev

Peter Podgorelec, 16.3.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 8/2000Dejansko stanje in vprašanja: Družba namerava od nekaterih družbenikov odkupiti njihove poslovne deleže, za kar ima podlago v družbeni pogodbi. V družbeni pogodbi je tudi določeno, da družba ne sme prodati lastnih deležev po nižji vrednosti, kot jih je kupila, revaloriziranih z rastjo drobnoproda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Delovna razmerja: Komisija za razlago SKPgd

Metka Penko-Natlačen, 16.3.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 8/2000V zvezi z določbami, glede katerih med strankama Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 40/97) ni soglasja o uporabi v praksi, je v SKPgd predvidena možnost oblikovanja razlag komisije za razlago določb kolektivne pogodbe. Delovanje te komisije predstavlja eno od oblik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Varstvo potrošnikov: Ureditev varstva potrošnikov pri elektronskem poslovanju

mag. Zoran Perše, 16.3.2000

Trgovina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Zoran Perše, Pravna praksa, 8/2000Elektronsko poslovanje (v nadaljevanju: e-poslovanje) preko Interneta je eden izmed novejših načinov izvajanja poslovnih transakcij. Zaradi velikega razmaha e-poslovanja, ki se pričakuje v naslednjih letih, obstaja napoved, da bo radikalno poseglo v spremembe poslovnih in družbenih razmerij. Glob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Društvo za pomorsko pravo Slovenije: O delovanju v letu 1999 in načrti za prihodnost

dr. Marko Pavliha, 16.3.2000

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 8/2000Za nami je še nekaj preplutega morjá in čeprav naše pomorskopravno delovanje vzbuja optimizem, se bojim,(*1) da usodo društva kroji premalo ljudi, ker je večina sicer željna morskega kruha, vina in iger, delo pa pušča na plečih drugih. "Delo" seveda ne pomeni uresničevanje lastnih interesov oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Prodaja neprenosljivih delnic

mag. Saša Prelič, 18.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 8/1999Imetnik delnic razreda (oznake) B je svoje delnice prodal s tkim. terminsko pogodbo. Ob tem je kupcu delnic izročil tudi bianco nalog za preknjižbo delnic v KDD ter pisno izjavo, da se odpoveduje pravici do dela dobička. Delnice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji, družba pa je bila v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Razlaga (učinkov) Evropskega sporazuma o pridružitvi (II.del)

dr. Miha Pogačnik, 18.3.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 8/1999V prispevku (objavljenem v PP, št. 7/99) smo predstavili pravno naravo ESP in pravni okvir njegovega učinkovanja v pravnem redu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo ESP se v kontekstu njegovega izvrševanja v ospredje postavlja tudi vprašanje razlage časovnega in vsebinskega obsega v njem predvide...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Zastopanje - pooblastilo

Peter Podgorelec, 18.3.1999

Obligacije

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 8/1999V delniški družbi, ki ima direktorja in nadzorni svet, v statutu ni posebej urejena določitev pooblaščenca, ki družbo zastopa v času odsotnosti direktorja (letni dopust, bolniška). Ali tako pooblastilo lahko da direktor sam, ali potrebuje soglasje nadzornega sveta in ali je navsezadnje potrebna dopo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Alkoholizem na delovnem mestu - preverjanje, odgovornost

Taja Plešnik, 24.4.1997

Varstvo pri delu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997V podjetju se srečujejo s problemom alkoholiziranosti. Ugotavljajo, da zakonodaja s tega področja govori le o disciplinski odgovornosti ter o prenehanju delovnega razmerja, če delavec odkloni zdravljenje. Nikjer pa zakonodaja ne govori o tem: kdo in na kakšen način lahko preverja alkoholiziranost, č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Razporeditev k drugemu delodajalcu - med bolniškim staležem

Taja Plešnik, 24.4.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997Podjetje je dejavnost družbene prehrane prenehalo opravljati. Drugo podjetje je na podlagi pogodbe prevzelo družbeno prehrano in tudi vse delavce, zaposlene v tej dejavnosti. V času razporejanja delavcev v drugo podjetje je bila in je še vedno ena izmed delavk v bolniškem staležu. Ali lahko podje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Odklonitev novega delovnega mesta - odpovedni rok

Taja Plešnik, 24.4.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 8/1997V skladu z določilom drugega odstavka 24. člena zakona o delavcih v državnih organih preneha delovno razmerje delavcu v občinski upravi, ki ne sprejme razporeditve oziroma delovnega mesta, po preteku odpovednega roka.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

2019(1) 2014(1) 2012(3) 2011(3)
2010(1) 2003(1) 2002(3) 2000(6)
1999(3) 1997(10) 1995(3) 1994(1)
1993(4) 1992(2) 1991(6)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov