O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 79)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 11.7.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo (BKRSSV) (Ur. l. RS - MP,
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 11.7.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 57. dopisni seji (1. julij 2019): - pozitivno mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga je predložila skupina poslancev (prvopodpisana Nataša Sukič). Sklepi, ki jih je Vlada R
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 11.7.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2019 1. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ. 2. julij - Vmesno poročilo o pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko za odpravo dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od doho
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Odpoved najemne pogodbe in pravica do spoštovanja doma

dr. Nana Weber, 11.7.2019

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 27/2019Pravica do spoštovanja doma iz prvega odstavka 36. člena Ustave posamezniku v določenih primerih zagotavlja, da bo pred pretečo izgubo doma deležen sodne presoje sorazmernosti posega. Ta presoja mora biti še posebej skrbna tedaj, ko posamezniku preti izselitev iz državnega oziroma neprofitnega najemnega stanovanja, pod pogojem da se je posameznik že v postopku pred sodišči skliceval na to pravico, je pred kratkim odločilo Ustavno sodišče RS v odločbi Up-619/17 z dne 14. februarja 2019.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Zakaj potrebujemo Komisijo za preprečevanje korupcije

Boris Štefanec, 11.7.2019

Uprava

Boris Štefanec, Pravna praksa, 27/2019Letos jeseni obeležujemo 15 let obstoja Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK), samostojnega in neodvisnega državnega organa, ki z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji ter na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v zakonih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 11.7.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2019Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2019 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Kontaktni podatki skrbnikov pogodb

Matej Vošner, 12.7.2018

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Matej Vošner, Pravna praksa, 27/2018Ali mora podjetje, ki ima v pogodbah z zunanjimi poslovnimi partnerji, v katerih so navedeni osebni podatki skrbnikov pogodb, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov z obdelovalci osebnih podatkov skleniti pogodbe o varovanju osebnih podatkov zaposlenih?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.7.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2018 5. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Če je akt po vsebini predpis, mora biti objavljen skladno z Ustavo

Avtor ni naveden, 12.7.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20181. Točka 7 Dogovora v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini št. 1224-125/2013/5 z dne 5. decembra 2013, ni začela veljati in se ne sme uporabljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.7.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 183. redni seji (5. julija 2018): - predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, - Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 12.7.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometa in energije (Ur. l. RS, št. 44/18) - veljati začne 14. julija. 2. Pravilnik o dodeljevanju državnih štip
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

David proti Goljatu s fračo kljub razpoložljivi artileriji

Avtor ni naveden, 12.7.2018

Delovna razmerja, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2018Delodajalec je pobudnika (delavca) napotil na delo v Nemčijo, pri čemer je pogodba o zaposlitvi določala, da se delo opravlja v Sloveniji. Nove pogodbe o zaposlitvi delavec ni dobil, čeprav je še naprej delal. Delavec naj bi bil v Nemčijo napoten "na črno", imel naj bi obrazec A1, ki pa naj ne bi bil njegov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Komisija za preprečevanje korupcije

Patricij Maček, 12.7.2018

Uprava

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2018http://www.kpk-rs.si Jezika: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: brez Povezava z uporabniki:<
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Napis "prvi opomin" na pisemski ovojnici nesorazmeren

Matej Vošner, 13.7.2017

Obligacije, Uprava

Matej Vošner, Pravna praksa, 27/2017Ali je pošiljanje opominov na način, da sta besedi "PRVI OPOMIN" vidni na pisemski ovojnici, dopustno in sorazmerno dejanje Komunale Brežice? Tak način pošiljanja opominov bi lahko namreč pomenil obliko pritiska na slabe plačnike storitev, saj bi bila informacija o neplačilu (in/ali zamudi s plačilom) vidna navzven, kar bi lahko škodilo dobremu imenu te osebe v lokalnem okolju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) (Ur. l. RS, št. 34/17) - veljati začne 19. julija. 2. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) ) (Ur. l. R, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na 182. dopisni seji (4. julij 2017): - mnenje o predlogu Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Kritika države pri vzpostavljanju protipoplavne varnosti in poziv k nujni okrepitvi njene vloge

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Varuh človekovih pravic (Varuh) je obravnaval lastno pobudo v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti v Republiki Sloveniji (RS). Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v letu 2016 zaprosil za obrazložitev obstoječe državne strategije na področju urejanja in vzdrževanja vodotokov, zagotovitve poplavne varnosti, sanacije in odprave nastale škode.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 5. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, - predlog za sprejem avtentične razlage prve, četrte, pete in šeste alineje, prvega odstavka 63. člena Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016Št. 4.3-5/2016, 9. junij 2016 Na Varuha se je obrnila pobudnica (starš, ki neguje otroka s posebnimi potrebami), ki ji je delodajalec sicer priznal dodatne dneve dopusta za nego in varstvo telesno ali duševno prizadete osebe, vendar pa ji je skupni dopust omejil na 35 dni v skladu z omej
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Ali odločba US ne zavezuje?

Irena Vovk, 7.7.2016

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016Minilo je več kot leto dni, odkar je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic (Varuh), Ustavno sodišče RS z odločbo U-I-294/12-20 z dne 10. junija 2015 razveljavilo tretji stavek drugega odstavka in tretji stavek tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), zakonodajalec pa še vedno ni ukrenil ničesar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Peti odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavi, kolikor se nanaša na postopek s pravnim sredstvom pritožbe. V šestem odstavku 324. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavijo besede "opozorilo iz petega odstavka 98. člena tega zakona".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Pobudnica je bila v glasbeni šoli dvajset let zaposlena za določen čas, in sicer na podlagi 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), zaradi neizpolnjevanja pogoja izobrazbe za učitelja kitare v glasbeni šoli. V letošnjem šolskem letu pa je niso več zaposlili, saj je glasbena šola na njeno delovno mesto zaposlila drugega delavca, ki prav tako ni izpolnjeval pogoja izobrazbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 9.7.2015

Človekove pravice

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 27/2015Ameriško Vrhovno sodišče je odločilo, da imajo vse ameriške zvezne države ustavno dolžnost zagotoviti sklenitev istospolne zakonske zveze. Sodba je prva te vrste v svetu, predvsem pa je prelomna, saj potrjuje, da imajo homoseksualni pari ustavno pravico do sklenitve zakonske zveze, s tem pa sklenitev istospolne zakonske zveze prvič opredeljuje kot človekovo pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

O ugovoru zoper obtožnico je senat odločil dvakrat

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Pobudnik navaja, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani o njegovem ugovoru zoper obtožnico odločil dvakrat. Tako je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 23. septembra 2013 obtožnico Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani opr. št. Kt (1) 1802/2013 z dne 6. maja 2013, ki je pobudniku očitala, da je krivo pričal, senat zavrgel. Nato pa je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 24. septembra 2013 senat odločil, da se isti ugovor zoper isto obtožnico zavrne kot neutemeljen. Oba sklepa sta bila pobudniku vročena, drugi skupaj z dopisom sodišča, da naj pobudnik sklep z dne 23. septembra 2013 vzame kot brezpredmeten, saj mu je bil "pomotoma vročen napačen, neobstoječ sklep".
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

2019(6) 2018(7) 2017(6) 2016(2)
2015(3) 2014(3) 2013(4) 2012(3)
2011(3) 2010(4) 2009(2) 2008(1)
2007(3) 2006(7) 2005(4) 2004(3)
2002(7) 2000(11)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HI JK L M NOP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov