O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi nosečnosti ali materinstva

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 13.7.2006

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 27/2006Na podlagi direktive Sveta Evrope o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev z dne 9. 2. 1976 (št. 76/207/EGS)1 je Sodišče ES odločalo o številnih predhodnih vprašanjih držav članic. Večkra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas

Jasmina Cigrovski, 13.7.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 27/2006Adeneler in drugi proti Ellinikos Organismos Galaktosu (C-212/04 z dne 4. 7. 2006) Adeneler in sedemnajst drugih delavcev so s podjetjem Ellinikos Organismos Galaktos sklenili več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas. Vsaka je bila sklenjena za osem mesecev, med njimi pa so bili različni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Anonimne priče

Katarina Zidar, 13.7.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Katarina Zidar, Pravna praksa, 27/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Krasniki proti Češki, št. 51277/99, 28. februar 2006 Tretji odstavek 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) zagotavlja obdolžencu med drugim pravico, da zaslišuje oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Študija požarne varnosti

Avtor ni naveden, 13.7.2006

Ustavno sodišče, Požarna varnost

, Pravna praksa, 27/2006Odločba US RS, št. U-I-202/05 z dne 15. 6. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 66/06 Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 28/05) je v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

»Ta šmira sodbe, drugi sklepce za male in velike tepce …«

mag. Viki Planinšec, 13.7.2006

Ostalo

mag. Viki Planinšec, Pravna praksa, 27/2006Prozaični del letošnjega petnajstega srečanja Medicina in pravo v Mariboru smo popestrili tudi z verzi in pesmimi. Naslovna verza sta iz prigodnice nekdanjega preiskovalnega sodnika (in hudomušnega sodelavca Totega lista) dr. Traunerja, ki jo je 1931 leta ob okrogli obletnici posvetil predstojni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Investicijski skladi na Portugalskem

Boštjan Koritnik, 13.7.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 27/2006Z investicijskimi skladi, kakršne poznajo v bistvu še danes, so se na Portugalskem srečali leta 1986,1 torej v letu vključitve v Evropsko unijo,2 vendar pa pravni viri iz tega prvega obdobja niso javno dostopni. Tako je prvi akt, za katerega sem dejansko ugotovil,3 da je določil investicijskim sklad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (2)

mag. Nataša Logar, 13.7.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 27/2006Prejšnji teden sem natresla nekaj primerov iz resnične jezikovne rabe in pričakovala, da boste v njih odkrili napake in jih popravili. Nadaljujmo na isti način še danes. Naj ponovim, da je v prvem odstavku v ležečem tisku navedeno besedilo, ki vsebuje vsaj eno napako, v naslednjem odstavku pa so moj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

ZGD-1 z uvodnimi pojasnili

Avtor ni naveden, 13.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 27/2006Neposredno po uveljavitvi novega zakona o gospodarskih družbah (velja od 4. maja 2006 -ZGD-1) je pri GV Založbi izšel Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili k ZGD-1. Uvodna pojasnila sta napisala prof dr. Marijan Kocbek in doc. dr. Saša Prelič,1 ki sta bila tudi člana projektne skupine za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Overjanje

dr. Marko Novak, 13.7.2006

Odvetništvo in notariat, Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2006Slovenski pravopis pojmuje overitev oziroma overjanje kot uradno potrditev oziroma potrjevanje. Izraz overjanje navadno ni del ožjega pravnega izrazoslovja, saj ga kot posebno geslo ne najdemo v bolj jedrnatih pravnih slovarjih (glej npr. leksikon Pravo Cankarjeve založbe), vendar ne moremo prezreti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Kaznivo dejanje nasilništva – zasliševanje priče

Avtor ni naveden, 13.7.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 27/2006Sodba I Ips 79/2005 z dne 30. 3. 2006 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. K 69/2001 in v sodbo Višjega sodišča v Kopru opr. št. Kp 271/2003) KZ - drugi odstavek 299. člena ZKP - prvi odstavek 241. člena in 335. člen Kadar je kaznivo dejanje nasilništva storjeno na javnem kra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Pripravništvo ter druge možnosti usposabljanja delavcev začetnikov

mag. Nataša Belopavlovič, 13.7.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 27/2006Nekdaj smo kot dokaj velika in uspešna družba vsako leto zaposlili tudi nekaj pripravnikov. Veljavna zakonodaja je institut pripravništva ukinila, zato nas zanima, kakšne so možnosti za zaposlitev diplomantov začetnikov, ki bi jih, če bi se pri delu izkazali, kasneje tudi redno zaposlili. Veljavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Mednarodni akti o človekovih pravicah – odprta vprašanja Slovenije

Sebastjan Zbičajnik, 13.7.2006

Človekove pravice

Sebastjan Zbičajnik, Pravna praksa, 27/2006Slovenija je na podlagi ratifikacije mednarodnopravnih dokumentov Združenih narodov dolžna poročati odboru o izvajanju posamezne konvencije v periodičnih poročilih. Vprašanja oz. priporočila, ki prihajajo od odborov ZN in drugih regionalnih nadzornih organov, se večkrat ponavljajo in podvajajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Sveta preproščina in pravna logika

Milan Petek, 13.7.2006

Prekrški

Milan Petek, Pravna praksa, 27/2006Pravo in pravni red sta zbir pravil, ki urejajo odnose v družbeni skupnosti, med drugim določajo tudi sankcije za kršitev teh pravil. In če si po tej definiciji zamislimo, kako dejansko je, ko se posameznik pregreši zoper postavo, je odgovor več kot na dlani: zadelo ga bo tisto, kar je določeno v za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Svoboda kajenja ni temeljna človekova pravica

mag. Andraž Teršek, 13.7.2006

Človekove pravice

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 27/2006Prispevek za objavo je prirejen referat, ki ga je imel avtor na strokovnem srečanju Ob svetovnem dnevu tobaka - pasivno kajenje 31. maja 2006 v Ljubljani. V Sloveniji že imamo pomemben ustavnosodni precedens na temo kajenja. Leta 2002 je Ustavno sodišče (US) v primeru Tobačna, d.o.o., odločilo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Delodajalski pogled na spremembe ZDR

Metka Penko-Natlačen, 13.7.2006

Delovna razmerja

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 27/2006Gospodarska zbornica Slovenije Vladne reforme napovedujejo spremembe na trgu dela, predlog besedila sprememb pa ne. Socialni partnerji do aprila letos uradno nismo bili pozvani k predložitvi predlogov za spremembe. Vendar smo se napovedanih sprememb lotili z vso skrbnostjo, kot jo zasluži tako po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Čas kislih kumaric

mag. Nataša Belopavlovič, 13.7.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 27/2006Pred nami je čas dopustov. To je skoraj edini čas, ko smo med seboj vsi usklajeni. Parlamentarne, sodne in upravne počitnice potekajo sočasno in med vsemi tremi vejami oblasti glede tega ni spora. S tem soglašata celo opozicija in koalicija. Parlament bodo znova prebelili, obnovili kuhinjo in opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Zahtevana izobrazba in sprememba sistemizacije

Avtor ni naveden, 13.7.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27/2006Delavka s srednješolsko izobrazbo je zaposlena na fakulteti od leta 1973. Za delovno mesto, na katerem je delala, je bila do zdaj zahtevana višješolska izobrazba, po spremembi sistemizacije delovnih mest se zahteva visokošolska izobrazba. * Ali je lahko delavka še nadalje na delovnem mestu oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Pridobitev glasovalne pravice pri imetnikih prednostnih neglasovalnih delnic

Gregor Drnovšek, 13.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 27/2006Prednostne delnice brez glasovalne pravice zagotavljajo prednost pri razdelitvi bilančnega dobička pred navadnimi delnicami. Njihova prednost je varovana s pridobitvijo glasovalne pravice, če prednost ni izplačana v dveh zaporednih letih. V konkretnem primeru je družba nazadnje izplačala prednost pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Vsebina »Pravna Praksa« 27/2006

Avtor ni naveden, 13.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 27/2006stran 3 UVODNIK Tomaž Pavčnik Sodniško kladivo stran 6 PROSTI PRETOK BLAGA - DOSTOP NA TRG Janja Hojnik Omejevanje dostopa blaga na trg drugih držav članic EU stran 9 INFORAMCIJE JAVNEGA ZNAČAJA Kristina Kotnik Šumah Neposredna uporabljivost prava EU in dostop do informacij javneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Neposredna uporabljivost prava EU in dostop do informacij javnega značaja

Kristina Kotnik-Šumah, 13.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Javno obveščanje

Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 27/2006Informacijski pooblaščenec se je pred kratkim ukvarjal z zadevo, v kateri je prosilec od organa zahteval dokumente, ki so nastali v okviru javnega razpisa za podeljevanje donacij, ki je bil sofinanciran s sredstvi programa PHARE. Organ je zahtevo prosilca zavrnil, pri čemer se je v odločbi skliceval...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Omejevanje dostopa blaga na trg drugih držav članic EU

Janja Hojnik, 13.7.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini, Trgovina

Janja Hojnik, Pravna praksa, 27/2006Ovire dostopu na trg postajajo osrednji koncept svoboščin notranjega trga EU.1 Vrsto let uveljavljeni pristop na podlagi prepovedi diskriminacije je tak, da lahko ustvarja ovire neomejenemu dostopu blaga in oseb iz drugih držav na trg gostujoče države. Zaradi tega razloga nekateri zagovarjajo to, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Študij prava za študente in prakso, ne za politike!

dr. Marko Pavliha, 13.7.2006

PRAVO

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 27/2006Nostalgično počaščen sem, da sem uvrščen med »izbrane anketirance«, ki naj bi odgovorili na na videz silno preprosto, dejansko pa zapleteno vprašanje o morebitni reformi študija prava. Imam sicer več kot pol manj izkušenj v primerjavi z »mojim« izvrstnim profesorjem Bavconom, vendar se takoj podpiše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Več informacij vlagateljem res koristi?

mag. Robert Kleindienst, 13.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 27/2006V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne kažejo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. Eden pomembnejših ciljev zakonodaje je povečati inf...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Sodniško kladivo

Tomaž Pavčnik, 13.7.2006

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 27/2006Po spominu sem se s kladivom prvič srečal v najbolj znameniti izdaji Župančičevih Mehurčkov. Siva podoba kroparskih kovačev, ki v kovaški uti kujejo železo, je na ta način zaznamovala moj prvenstven, nezaveden odnos do tega orodja. Cop, cop, cop; lop, lop, lop. Župančič je bil mojster zvočne in ritm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 13.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 27/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1G (Ur. l. RS, št. 69/04) - velja od 4. julija; - Agencija najkasneje do 1. 1. 2007 s sklepom predpiše podrobnejšo vsebino izjave o naložbeni politiki iz 298.a člena zakona, izvajalci pokojninskih načrtov ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi 2006 Julij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGH IJK L M N OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov