O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Lobiranje za verske objekte v Črni gori

dr. Ciril Ribičič, 11.7.2019

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 27/2019Junijska seja Beneške komisije je bila precej dinamična. O predlogu za uvedbo ločenih mnenj sem poročal v Pravni praksi pred tremi meseci. Predlog je bil zavrnjen, vendar šele po premisleku in z obljubo, da bodo dograjena procesna pravila razširila pravice članov Beneške komisije, kadar bodo ugovarjali posameznim stališčem ali predlogom. Če ta obljuba ne bo izpolnjena, bo postala očitna razlika med zahtevnimi standardi, ki jih Beneška komisija zapoveduje državam članicam, in njeno lastno demokratično prakso. Tokrat je bilo to posebej očitno pri sprejemanju mnenja, ki se nanaša na položaj in pravice parlamentarne opozicije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

O pravu in pravičnosti

dr. Jože Mencinger, 7.7.2016

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 27/2016Večina ljudi pri obsojanju »reševanja« bank spregleda, da banke ne posojajo svojega denarja, temveč denar varčevalcev in da gre pri »reševanju« bank dejansko za reševanje finančnega premoženja tistih davkoplačevalcev, ki imajo v bankah svoj denar. Zato pravni red banke obravnava drugače kot druge gospodarske družbe. Ko zaidejo v težave, jih država poskuša »reševati« z javnim denarjem; del tega je spet premoženje davkoplačevalcev, ki ga rešuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Natura non docetur

Janez Kranjc, 7.7.2016

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2016Rek je vzet iz Kvintilijanove Šole govorništva (VI, 4, 12). Slovensko bi se glasil: Narave se ni mogoče naučiti. Kvintilijan razpravlja o besednem dvoboju v postopku pred sodiščem. Pri tem je po njegovem bistveno, da ostanemo prisebni. Prisebnost je v tem, da ves čas sledimo svojemu cilju. Govorniška veščina nam tega ne more dati, saj se naravnih zmožnosti ne da naučiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira

Vid Doria, 7.7.2016

Pravoznanstvo

Vid Doria, Pravna praksa, 27/2016Dandanes v Sloveniji ni posameznika, ki ne bi priznal, da korupcija predstavlja vsaj izziv, če ne (zelo) velik problem. Od samega začetka sprejemanja in kreiranja sistemske ureditve, katere namen je preganjanje, preprečevanje in omejevanje korupcije ter tveganj, povezanih z njo, oziroma če se osredotočimo na bolj pozitivne termine, zagotavljanje integritete, transparentnosti in odgovornosti, so vsakokratne spremembe zakona o preprečevanju korupcije in sedaj aktualnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) povezane s številnimi izzivi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Regulacija represivnih rab umetne inteligence

dr. Aleš Završnik, 7.7.2016

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 27/2016Po analizi velike količine podatkov iz javno dostopnih poročil različnih organizacij širom po svetu, izvedeni po metodi obzornega preiskovanja (Horizon scanning), na Centru za študij eksistenčnih tveganj v Cambridgeu ugotavljajo štiri razvojne grožnje: 1. obsežne kitajske vojaške investicije v umetno inteligenco (AI) (projekt China Brain); 2. Pentagonovo strategijo uporabe AI za pametna orožja (The Third U.S. Offset Strategy); 3. možnosti sintetične biologije, ki utegne sleherniku omogočiti izdelavo novega organizma, in 4. kvantno računalništvo, ki lahko privede do zloma kriptografskih zaščit, na primer digitalnih certifikatov, kar bi ogrozilo svetovne borze. Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) v etičnem vrednotenju raziskav Obzorja 2020 upošteva še nekatera druga tehnološka tveganja: nova odkritja na področju nevrobiologije in nanotehnologije in pri interakcijah človek-stroj (human-machine interfaces) ter pri izdelavi androidov in kiborgov. Kaj se je torej zgodilo s pravnimi možnostmi regulacije tehnologije (poleg ekonomskih in tehnoloških)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Sporna najnovejša novela Zakona o političnih strankah

mag. Renata Zatler, 10.7.2014

Pravoznanstvo

mag. Renata Zatler, Pravna praksa, 27/2014Nad najnovejšo spremembo Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), ki jo je sprejel Državni zbor (v odhajanju!) na svoji 69. izredni seji dne 12. junija 2014, smo vsi, tako strokovna kot tudi laična javnost, upravičeno presenečeni. Spremembo zakona je sicer iz razloga, ker so bili potrebni manjši tehnični popravki, predlagala Vlada, vendar pa se je žal večina neprimernih dopolnil sprejela na predlog poslancev, z vloženimi in v nadaljevanju sprejetimi dopolnili na seji pristojnega matičnega odbora Državnega zbora. Zakon z dopolnili poslancev je bil sprejet tako rekoč v dveh dneh, saj je bila seja matičnega odbora, na kateri so bila sprejeta dopolnila k zakonu, sklicana dan pred izredno sejo Državnega zbora. Poslanci so si tako med drugim v povprečju za polovico znižali kazni za kršitve zakonodaje, dvignili prag gotovinskih vplačil in uveljavili določbo, da je nedovoljena vplačila političnim strankam treba vrniti oziroma nakazati v humanitarne namene šele po morebitni reviziji oziroma ugotovitvi nadzorne institucije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost

dr. Barbara Kresal, 10.7.2014

Človekove pravice, Pravoznanstvo

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 27/2014Ali pravno zavezujoče ustave in mednarodne dokumente o človekovih pravicah jemljemo resno? Pravica do človekovega dostojanstva in na njej zgrajena mogočna stavba človekovih pravic sta žal ničkolikokrat zlorabljeni na deklaratorni ravni, človekovo dostojanstvo pa je v svetu dela in vsakdanjem življenju pogosto zlahka prezrto. Brezposelnost vztraja, revščina narašča, tudi med zaposlenimi, ki si kljub zaposlitvi ne morejo zagotavljati dostojnega življenja, gospodarstvo ni sposobno ustvarjati dovolj novih kakovostnih delovnih mest, napoveduje se val stečajev, veliko je negotovega, prekernega dela, nevzdržnih delovnih razmer, neizplačevanja plač in drugih kršitev, tudi socialne dajatve mnogim ne zagotavljajo dostojnega preživetja. Medtem se dohodki najbogatejšega sloja povečujejo, delež ustvarjenega dohodka, ki gre kapitalu, v primerjavi s tistim, ki gre za plačilo delavcev, pa narašča, tudi v času krize, kažejo poročila Mednarodne organizacije dela in tudi Svetovne banke, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Mednarodnega denarnega sklada (IMF).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Socialne pravice in socialna pravičnost

dr. Grega Strban, 11.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 27/2013Že več kot dvesto let so človekove pravice temelj civiliziranih držav. Ne omejujejo le državnega ravnanja, temveč so njegov smisel in njegovo vodilo. Že vsaj zadnjih 65 let, odkar je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, si človeštvo prizadeva ohranjati mir s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Meminerimus autem etiam adversus infimos iustitiam esse servandam

Janez Kranjc, 11.7.2013

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2013Misel je vzeta iz Ciceronovega spisa o dolžnostih (1, 41). V prevodu bi se glasila "Ne pozabimo, da je treba spoštovati pravičnost tudi v razmerju do najšibkejših". Cicero ugotavlja, da je mogoče krivico storiti z nasiljem ali prevaro. Oboje je nevredno človeka, s tem da je prevara bolj zavržna kot nasilje. Po njegovem je najbolj nizkotno, če se tisti, ki dela krivico, hinavsko pretvarja, da je dober in pošten.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Detektor

dr. Matjaž Ambrož, 11.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 27/2013Najbrž ste že opazili, da nekateri ljudje, tudi taki pomembni, ki jih videvamo na televiziji ali pa poslušamo kot govorce na raznih sprejemih in proslavah, radi uporabljajo fraze, torej predvidljive besedne zveze, ki vsebinsko povedo malo ali nič. Povem vam, da to mene precej ujezi, dosegel sem namreč življenjsko obdobje, ko so živci že načeti, sicer pa so me take stvari jezile tudi že prej. Vprašanje je, zakaj so fraze tako neznosne in kako bi se dalo proti tistim, ki jih trosijo, ustrezno ukrepati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Kdo bo koga?

Hinko Jenull, 11.7.2013

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2013Da se bodo razmerja med tremi vejami oblasti po dvajsetih letih uravnotežene in ustavno skladne zakonske ureditve v kratkem temeljito spremenila, ni dvoma. Presenečenja ne bo niti glede podpore predlogom Vlade za spremembo zakonov o sodiščih in
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Globalizacija, demokracija, zaupanje v sodstvo in vloga intelektualcev

Boštjan Zalar, 14.7.2011

Pravoznanstvo

dr. Boštjan Zalar, Pravna praksa, 27/2011Leta 1972 je Niklas Luhmann napovedal, da bi se lahko v prihodnosti spominjali demokratičnega stanja prava samo še kot nekega nenavadnega, družbeno nesprejemljivega člena v razvoju človeštva, ki je bil prevladujoč le v kratkem časovnem obdobju. 26 let pozneje je Jürgen Habermas postavil podobno vprašanje, in sicer, ali bo demokracija sploh preživela globalizacijo. Približno v istem času je Immanuel Wallerstein zapisal, da države izgubljajo moč zaradi upada legitimnosti, ki jo ljudje priznavajo oblastnikom, kar je odraz izgube (za)upanja v možnosti postopnega izboljšanja razmer. Vsi trije intelektualci sodijo v vrh svetovne družboslovne znanosti, vendar, ali imajo prav ali pa gre za preveč pavšalne ocene brez zadostnih in pravih podatkov; ali morda neutemeljeno usmerjajo negativno javno mnenje in nezaupanje; ali se kot intelektualci zavedajo večje odgovornosti za javno izrečene misli, s katerimi prek javnih občil vplivajo na družbeno dogajanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Vsi, samo mi ne

Hinko Jenull, 14.7.2011

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2011Iz sodbe VS RS IV Ips 29/2011 z dne 19. aprila 2011 S temi besedami je najvišje sodišče v državi kratko in jasno povedalo, da izdaja plačilnega naloga tudi leto ali več po storitvi cestnoprometnega prekrška ni nezakonita. Uradniška zamuda sama po sebi ne more razbremeniti kršitelja dolžnosti predložitve dokazov, iz katerih izhaja verjetnost, da prekrška ni storil sam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄27

Pravniki kot zgled?

Janez Kranjc, 14.7.2011

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2011Star slovenski pregovor pravi "Po farjih vera gor, po farjih vera dol". V vsakdanjem jeziku bi pomenil, da se poslanstvo in ugled poklica presojata po njegovih predstavnikih. To še posebej velja za poklice, ki tako ali drugače vplivajo na življenje posameznika, zlasti zdravnike in pravnike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Monopol nad nasiljem

dr. Andraž Teršek, 8.7.2010

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Simplicitas legibus amica

Janez Kranjc, 9.7.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2009Rek Simplicitas legibus amica (Preprostost je prijateljica zakonov) se pojavlja tudi v daljši obliki Simplicitas est legibus amica, et nimia subtilitas in iure reprobatur (Preprostost je prijateljica zakonov in preveč podrobno urejanje se v pravu zavrača). Rek je vzet iz Justinijanovih Institucij (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Ali je članstvo v Natu sploh v skladu z Ustavo

Vladko Began, 9.7.2009

Pravoznanstvo

Vladko Began, Vladko Began, Pravna praksa, 27/2009Slovenija je od 29. aprila 2004 članica pakta Nato. Ta je mednarodna obrambno-varnostna organizacija, katere članice, kot to piše v njenem ustanovnem aktu, tj. v Severnoatlantski pogodbi, varujejo svobodo, skupno dediščino in civilizacijo svojih narodov, utemeljeno na načelih demokracije, osebne svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄27

»Legitimnosti« ni mogoče zakonsko izsiliti

mag. Andraž Teršek, 12.7.2007

Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 27/2007»Legitimnosti« ni mogoče zakonsko izsiliti Na ponedeljkov večer, 25. junija, je bil v oddaji Studio City predvajan prispevek, v katerem je doktorica s področja družboslovja prepričano zagovarjala idejo, da bi v Sloveniji z zakonom predpisali obvezno udeležbo na volitvah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

Študij prava za študente in prakso, ne za politike!

dr. Marko Pavliha, 13.7.2006

PRAVO

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 27/2006Nostalgično počaščen sem, da sem uvrščen med »izbrane anketirance«, ki naj bi odgovorili na na videz silno preprosto, dejansko pa zapleteno vprašanje o morebitni reformi študija prava. Imam sicer več kot pol manj izkušenj v primerjavi z »mojim« izvrstnim profesorjem Bavconom, vendar se takoj podpiše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov

dr. Marko Novak, 26.8.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2004Iz doslej objavljenih Terminološki kotičkov smo že lahko sestavili kratek slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov, ki so bili “izziv” za obravnavo v tej kolumni. Lastnina -- property (PP, št. 35/2003) -- lastništvo -- ownership -- lastninska pravica -- property right, ownership...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Utrinek o načelu človečnosti

Tomaž Pavčnik, 26.8.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 27/2004Z OBROBJA POSTAVE Ko vidim prihajati stranke skozi sodni detektor kovin, se večkrat spomnim na neko pošto. Pred osmimi leti je v zgornjem, utrjenem delu mesta Jaisalmer služboval starec, ki je nosil dolgo brado in dolge lase, oboje arhaično bele barve. Bil je uslužbenec pošte, kamor se je vstopil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Protiustavna pravna praznina

Alenka Leskovic, 25.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 27/2002Pred letom dni, točneje 27. julija 2001 jebila v uradnem listu objavljena odločba slovenskega ustavnega sodišča, ki je razveljavila 17. člen zakona o trgovini, s tem pa tudi sporni pravilnik ministrice Petrinove o obratovalnem času prodajaln.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

2019(1) 2016(4) 2014(2) 2013(4)
2011(3) 2010(1) 2009(2) 2007(1)
2006(1) 2004(2) 2002(1)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFGHIJ K L M N OP QR S ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov