O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Spregovori!

Irena Vovk, 19.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016Od začetka projekta Spregovori! (od sredine leta 2014) se je na Transparency International Slovenia (TI Slovenia) po pravni nasvet obrnilo več kot 400 državljanov. Boj proti korupciji je v sodobni demokraciji nujen, zato se je TI Slovenia odločil, da bo s centrom za pravno svetovanje in zagovorništvo Spregovori! nadaljeval tudi po koncu financiranja in na ta način žrtvam, prijaviteljem in žvižgačem nudil podporo in zaščito ter si na podlagi primerov prizadeval za celostne sistemske spremembe. Za nadaljevanje dela je TI Slovenia v svojo ekipo vabil pravnike - prostovoljce (razpis je sicer potekel 15. avgusta), ki bodo aktivno sodelovali pri obravnavi primerov in iskanju ustreznih rešitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 19.8.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016 Torek, 19. 7. Postopkov za ugotavljanje kršitev je vse manj. Skupno število postopkov za ugotavljanje kršitev je precej nižje kot pred petimi leti, je razvidno iz 33. letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU. Lani je bilo tako kot leto poprej največ postopkov za ugo
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Osebni podatki na zahtevku za podatke iz evidence kazenskih točk

Irena Vovk, 19.8.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016Posameznik je želel pridobiti izpis iz uradne evidence kazenskih točk, za kar je moral na Ministrstvo za pravosodje podati pisni zahtevek (obrazec) z obveznim podatkom EMŠO in ostalimi podatki (ime in priimek, datum, kraj in občina rojstva, naslov stalnega/začasnega prebivališča, državljanstvo, prejšnje osebno ime in namen izdaje potrdila). Ker je prepričan, da številka EMŠO in ime ter priimek dovolj dobro opišeta posameznika, ga zanima, ali mora res navajati vse podatke na obrazcu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Priročnik za prevajanje

Irena Vovk, 19.8.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016Vlada je 17. decembra 2014 s sklepom odobrila projekt Prevajanje in redakcija pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino in za njegovo izvedbo zadolžila Službo Vlade RS za zakonodajo (SVZ), 28. julija 2016 pa je SVZ naložila, da začne prevajati, redigirati in lektorirati 356 najpomembnejših predpisov. Projekt naj bi bil končan v dveh letih. V SVZ so že pripravili Priročnik strokovno-terminoloških pravil za prevajanje pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino in redakcijo prevodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 19.8.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016 Sodbe Sodišča 19. julij Vstavi izbrisano tabelo 21. julij Vstavi izbrisano tabelo 28. julij Vstavi izbri
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Od 20. julija do 16. avgusta

Irena Vovk, 19.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016 Petek, 22. 7. Ustavno sodišče pritrdilo mnenju pravosodnega ministrstva. Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti določbe Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki dovoljuje odlog izvršitve kazni zapora obsojencu, če ta
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Probacijska služba

Irena Vovk, 19.8.2016

Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016Vlada je 26. julija 2016 sprejela akcijski načrt ustanovitve probacijske službe, naloga katere bo spremljanje pogojno obsojenih in pogojno odpuščenih iz zaporov, nudenje pomoči pri integraciji v družbo ter preverjanje, ali izpolnjujejo zahteve, ki jih je postavilo sodišče. Slovenija je namreč ena redkih držav, kjer take službe, ki je del sistema izvrševanja kazenskih sankcij, še ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

Osebni podatki pri sklepanju najemne pogodbe

Irena Vovk, 19.8.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2016Posameznik (najemnik) navaja, da se je v Sloveniji pri najemu stanovanj, ko sta obe pogodbeni stranki fizični osebi, uveljavila praksa, da najemodajalec od najemnika pred podpisom pogodbe ali že ob ogledu stanovanja zahteva vpogled v plačilne liste ali bančne izpiske. S tem naj bi najemnik dokazal zmožnost plačevanja najemnine in stroškov. Ali je taka praksa v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Zasebno varovanje

Irena Vovk, 20.8.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je strokovno gospodarsko interesno združenje, ki povezuje pravne in fizične osebe na področju zasebnega varovanja oseb in premoženja, vanjo pa se lahko vključijo tudi drugi subjekti, katerih dejavnost je povezana z dejavnostjo zasebnega varovanja ali pa je ta pomembna za dejavnost zasebnega varovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

ZJN-3

Irena Vovk, 20.8.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015Predlog novega zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki ga je 23. julija sprejela Vlada, v slovenski pravni red v celoti prenaša novi evropski direktivi s področja javnega naročanja, njegove rešitve pa bodo omogočile bolj transparentne, krajše in učinkovitejše postopke. Novi sistem spodbuja inovativnost in izbor izvajalcev na podlagi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo. Za nekatere specifične storitve pa izrecno prepoveduje zgolj ceno kot edino merilo za izbor (inženirske, arhitekturne storitve ipd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Pravni napovednik

Irena Vovk, 20.8.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 20.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Od 22. julija do 17. avgusta

Irena Vovk, 20.8.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015 Sreda, 22. 7. Štipendije za deficitarne poklice. Z novim šolskim letom bodo lahko dijaki in udeleženci izobraževanja za odrasle pridobili štipendijo za deficitarne poklice. Štipendije bo mogoče pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje (deficitarna področja)
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Neprizanesljivost Sodišča EU v zadevah varstva okolja

Igor Vuksanović, 20.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 31-32/2015Krajevna imena Stara Cinkarna, Ljubečna in Bukovžlak so v zadnjih letih postala znana rednim bralcem slovenskih medijev, ki so spremljali pretresljive novice o starih okoljskih bremenih Celjske kotline. Ob pasivnosti naše države glede njihove sanacije je povprečnemu občanu preostalo le to, da se morebitni teti ali tašči s "celjskega konca" s kislim nasmeškom zahvali in zavrne morebitno darilo v obliki doma pridelane zelenjave, za katero je razumno domnevati, da vsebuje nesprejemljive količine cinka, svinca in kadmija. Sodišče EU je odločilo o tožbi Komisije proti Republiki Sloveniji z dne 24. marca 2014 na podlagi 258. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zaradi neizpolnitve obveznosti države iz ustanovnih pogodb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Evropa

Irena Vovk, 20.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015 Torek, 21. 7. Kolektivno dogovorjen delovni čas. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound v poročilu o spremembah v kolektivno dogovorjeni dolžini delovnega časa v letu 2014 v državah EU in na Norveškem ugotavlja, da še vedno obstaja velik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Kdo je upravljavec osebnih podatkov pri franšizni pogodbi?

Irena Vovk, 20.8.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015Slovensko podjetje ima z nizozemskim podjetjem sklenjeno franšizno pogodbo in na slovenskem trgu ponuja njegovo internetno aplikacijo. Nizozemsko podjetje (upravljavec osebnih podatkov) posreduje osebne podatke, ki jih je zbralo v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (ime, priimek, e-naslov končnih uporabnikov aplikacije), strankam (naročnikom aplikacije) za namene neposrednega trženja, o čemer je končni uporabnik seznanjen že pred zagonom aplikacije in se s tem, ko jo zažene, tudi strinja oziroma to potrdi. Ali je slovensko podjetje kot lastnik franšize podvrženo določbam Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Windows 10 - primernost politike zasebnosti

Irena Vovk, 20.8.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2015Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2015/2018, 7. avgust 2015 Posameznik navaja nekatere pomisleke glede splošnih pogojev za uporabo sveže izdanega Microsoftovega operacijskega sistema Windows 10 (t. i. EULA, angl. end-user license agreement). Meni, da v delu, ki ure
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Pogodbena kazen v delovnem pravu

Janez Vrečer, 21.8.2014

Delovna razmerja

Janez Vrečer, Pravna praksa, 31-32/2014Ali je stališče Vrhovnega sodišča, da je dopustna uporaba pogodbene kazni v primeru nespoštovanja konkurenčne klavzule (40. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1) in v primeru prepovedi konkuriranja (39. člen ZDR-1), resnično pravilno z vidika upoštevanja kogentnih določil ZDR-1 in temeljnih načel delovnega prava, z vidika ustavno zajamčenih temeljnih pravic in svoboščin ter z vidika ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Od 22. julija do 17. avgusta

Irena Vovk, 21.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014 Torek, 22. 7. Obračun stroškov prevoza na delo. Višje delovno in socialno sodišče je v kolektivnem delovnem sporu med Ministrstvom za obrambo in Sindikatom ministrstva za obrambo glede obračuna stroškov prevoza na delo ugodilo sindikatu. Obrambno ministrstvo mora izplačati
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Brisanje podatkov po sodbi

Irena Vovk, 21.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014Kako ravnati s podatki, ki se hranijo na podlagi petega odstavka 166. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), po katerem sta določeni desetletna neizbrisna registracija vsakega sporočanja in hramba podatkov (odgovorov na odredbe)? Ali odločba Ustavnega sodišča U-I-65/13 z dne 3. julija 2014 zahteva izbris tudi teh podatkov ali pa se ti še naprej hranijo po zakonu, ki je veljal v času posredovanja podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Odgovornost za odtujitev spomenika na pokopališču

Igor Vuksanović, 21.8.2014

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 31-32/2014• Ali je upravljavec pokopališča (lastnik zemljišča, izvajalec storitev varovanja) odškodninsko odgovoren najemniku grobnice, če je bil iz grobnice protipravno odtujen bronast spomenik?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Množičen izgon Gruzijcev

Igor Vuksanović, 21.8.2014

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 31-32/2014Po 33. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) lahko postopek ugotavljanja kršitev EKČP proti eni od pogodbenih strank (držav) sproži tudi druga država. Res je, da se to ne zgodi prav pogosto, vendar je Gruzija v sporu z Rusijo storila prav to. Senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je gruzijsko pritožbo dopustil, je nato prepustil pristojnost za končno odločitev v zadevi velikemu senatu ESČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Evropski register insolventnosti

Irena Vovk, 21.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014Evropska komisija je vzpostavila t. i. Evropski register insolventnosti, ki povezuje nacionalne registre insolventnosti sedmih držav članic EU, in sicer Češko, Nemčijo, Estonijo, Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo in Slovenijo, s čimer omogoča preprosto in pregledno preverjanje in spremljanje primerov plačilne nesposobnosti v omenjenih evropskih državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 21.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

2016(9) 2015(9) 2014(11) 2013(8)
2012(11) 2010(12) 2009(2) 2008(1)
2007(2) 2006(2) 2005(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov