O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Pravni napovednik

Patricij Maček, 28.11.2019

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 46/2019Napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Od 18. do 24. novembra

Patricij Maček, 28.11.2019

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 46/2019 Ponedeljek, 18. 11. Lobiranje. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v poročilu o delu na področju lobiranja za leto 2018 ugotovila, da zakonske določbe o lobiranju v praksi tudi po osmih letih od uveljavitve zakonodajnega okvira še vedno niso zaživele v zadostni
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Evropa

Patricij Maček, 28.11.2019

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 46/2019 Ponedeljek, 18. 11. Reforma pristopnega procesa. Mediji so poročali, da je Francija drugim državam članicam Evropske unije (EU) predstavila predlog sprememb pristopnega procesa. Namesto delitve pristopnih pogajanj na 35 tematskih poglavij bi po njenem predlogu uvedli po
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Identiteta posameznika, identiteta skupnosti

Patricij Maček, 28.11.2019

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 46/2019"Problem niso izrazi, problem so misli, ki take izraze rodijo," je o politični korektnosti povedal zaslužni profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. dr. h.c. Janez Kranjc na predavanju z naslovom Identiteta posameznika, identiteta skupnosti. Predavanje, ki je potekalo na PF Univerze v Ljubljani in ki se ga je udeležil tudi predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič, je 9. oktobra 2019 neposredno pred tradicionalno rdečo mašo organiziralo Akademsko društvo Pravnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Zakonodaja Evropske unije

Patricij Maček, 28.11.2019

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 46/2019Spletna stran Zakonodaja je ena izmed spletnih podstrani Evropske komisije (EK), na kateri se nahajajo informacije o zakonodaji Evropske unije (EU) in sodni praksi Sodišča EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Imenovanje skrbnika pri izreku ukrepa omejitve starševske skrbi

Murgel Jasna, Cvetko Žiga, 28.11.2019

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Jasna Murgel, Žiga Cvetko, Pravna praksa, 46/2019Po začetku veljavnosti Družinskega zakonika (DZ), ki se uporablja od 15. aprila 2019, se zastavlja vrsta vprašanj v zvezi z njegovo uporabo v praksi. Na nekatera izmed njih DZ ne daje odgovora, zato jih bo izoblikovala šele sodna praksa. V pričujočem prispevku želiva opozoriti na eno izmed dilem, ki se zastavlja v zvezi z ukrepi za varstvo koristi otrok, natančneje ukrepom omejitve starševske skrbi, urejenem v 171. členu DZ, in sicer ali je pri ukrepu omejitve starševske skrbi vselej treba otroku imenovati skrbnika. Meniva, da ni nujno, da je vedno tako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

(Ne)sorazmernost vpisa in shranjevanja podatkov oseb v policijskem postopku

Marina Markežič, 27.11.2014

Varstvo človekovih pravic

Marina Markežič, Pravna praksa, 46/2014Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je vpis osebnih podatkov posameznika v evidenco v policijskem postopku v skladu z načelom sorazmernosti? Pritožnik je bil udeležen v postopku (kazenske) mediacije zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini. Mediacija se je končala v prid pritožniku in tudi postopek je bil s tem končan. Pritožnik je bil zaradi vključitve v postopek vpisan v evidenco, zaradi česar se je pritožil državnemu tožilcu in zahteval izbris osebnih podatkov zaradi posega v pravico do zasebnega in družinskega življenja. Tožilec je obvestil tožečo stranko o sprejemu pritožbe, vendar je zahtevek zaradi postopkovnih razlogov pozneje zavrnil ter obvestil pritožnika, da proti izdani odločitvi ni mogoče uporabiti nadaljnjih pravnih sredstev. In kaj je o razmerju med varovanjem javnega reda in varovanjem pravic drugih ter na drugi strani pravici pritožnika do zasebnosti in družinskega življenja v tem primeru razsodilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

O tujih neposrednih investicijah tako in drugače

dr. Maja Makovec Brenčič, 27.11.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 46/2014Tako v zadnjem času kot tudi že prej smo veliko časa posvetili razpravam o tem, kaj bi bilo v nacionalnem in mednarodnem pogledu učinkovito in smiselno storiti v zvezi z odpiranjem vrat tujim investicijam, ali je naše poslovno okolje pripravljeno in dovolj spodbudno za vstope tujih podjetij oziroma tujega kapitala, katere so tiste dejavnosti, ki so privlačne, ipd. Ta tema je še zlasti v ospredju, ko se vnovič najdemo kakšno mesto nižje na lestvicah konkurenčnosti, ko se izkušnje prevzemov pokažejo v različnih dimenzijah in pogledih (pa ne zgolj pri nas), ko je treba najti vire za proračun in jih predstaviti širši javnosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Poenostavitev pogleda na odpravo "formalne nepopolnosti ponudbe"

dr. Aleksij Mužina, 28.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 46/2013Ena najbolj pričakovanih novosti zdaj veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) je bila uvedba instituta dopustne odprave formalno nepopolne ponudbe in s tem zelo toge presoje (tedaj še) neodpravljive nepravilnosti ponudbe. Z uveljavitvijo ZJN-2 so se nepravilnosti oziroma nepopolnosti bistveno zožile na neizpolnjevanje pogojev (in ne zgolj na nepredložitev dokazil). Kolikor smo novo pravno stanje primerjali s predhodnim, smo lahko ob uveljavitvi poenostavili, da bi velika večina ponudb, ki so bile do tedaj ocenjene kot nepravilne (zaradi predložitve listin), po novem imela status formalno nepopolne ponudbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi proti Estoniji

dr. Špelca Mežnar, 28.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

dr. Špelca Mežnar, Pravna praksa, 46/2013V PP, št. 44/2013, je bil objavljen povzetek sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki bo gotovo imela pomemben vpliv na razvoj internetnega prava. Sodišče je odločalo o preprostem in tudi pri nas zelo aktualnem vprašanju: ali izdajatelj novičarskega portala odškodninsko odgovarja za žaljive komentarje, ki jih pod članki objavljajo posamezni, v glavnem anonimni in neregistrirani uporabniki. Znan estonski spletni novičarski portal Delfi je bil v postopku pred rednimi sodišči obsojen na plačilo (sicer simbolične) odškodnine zaradi kršitve osebnostnih pravic fizične osebe, ki so jo grobo žalili anonimni komentatorji. Čeprav je urednik portala po tem, ko je bil obveščen o sporni vsebini, žaljive komentarje nemudoma odstranil, je sodišče presodilo, da odgovornost portala za nastalo škodo kljub temu obstaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Sodstvo med vse bolj nepregledno zakonodajo

Branko Masleša, 29.11.2012

Sodišča

Branko Masleša, Pravna praksa, 46/2012Delovanje sodstva, ki je enakopravna in neodvisna veja oblasti, je odločilnega pomena za delovanje pravne države. Pristojnosti med vejami oblasti so normativno res jasno zamejene. Obstajajo pa nekatere sive cone, ki kažejo, da te meje niso povsem nepropustne. Anahronistična usedlina enotnosti oblasti se kaže v imanentnih hotenjih vsake politične oblasti po krepitvi in širitvi lastnih pristojnosti. V medsebojnem delovanju oblasti ni motečih šumov, dokler se po subtilnih taktih upošteva načelo zavor in ravnovesij. Težave nastopijo, ko se meje pristojnosti prestopijo in toni postanejo disonantni, v razmerjih med vejami oblasti pa začnejo prevladovati prvine razglašenosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank

Koritnik Maja, Merc Peter, 29.11.2012

Pravoznanstvo

Maja Koritnik, mag. Peter Merc, Pravna praksa, 46/2012Sprejetje Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) je odgovor slovenskega zakonodajalca na več let trajajoče nestabilno finančno okolje, ki se ni izboljšalo kljub že več sprejetim ukrepom. Negotovost, h kateri sta pripomogla tudi krčenje domače gospodarske aktivnosti in zaostritev evropske dolžniške krize, se kaže tudi v poslovanju bank in poslabševanju njihovega kreditnega portfelja, zaradi česar je bila na ravni celotnega bančnega sektorja v letu 2011 dosežena visoka agregatna izguba. Zakonodajalec je sprejetje ukrepov za krepitev stabilnosti bank utemeljil z oceno, da je za poslabšanje kreditnega portfelja bank krivo tudi vztrajno zmanjševanje kreditne aktivnosti bank in njihova pasivnost ter napačna presoja pri prestrukturiranju podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Učinkovitost proti previdnosti?

Jure Mikuž, 1.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 46/2011 Na mojo srečo ali žalost je moja profesionalna kariera povezana s številnimi poslovnimi potovanji, ki mi skrajšujejo čas, ki bi ga med drugim lahko namenil tudi spremljanju predvolilnih soočenj kandidatov za novega mandatarja vlade Slovenije. Dogajanje tako spremljam pretežno prek Twitterja, na
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄46

Ali policija pozablja na sorazmernost?

Nataša Pirc-Musar, 25.11.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 46/2010univ. dipl. pravnica, informacijska pooblaščenka "Naj torej vladar zmaguje in vzdržuje državo; njegove postopke bodo imeli za vredne in vsakdo jih bo poveličeval, zakaj množice vedno navdušuje površinski izgled stvari in izid podjetja." Niccolo Machiavelli Ne morem
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Je krize res konec?

Jure Mikuž, 26.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 46/2009Nekateri smo očitno nepopravljivi pesimisti. Namesto da bi evforično sprejeli signale, ki prihajajo od Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Evropske centralne banke (ECB), ameriških Zveznih rezerv (FED) in preostalih institucij, ki preučujejo m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Zastaranje odškodninskih terjatev za nepremoženjsko škodo

Tomaž Mavri, 29.11.2007

Obligacije

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 46/2007univ. dipl. pravnik, odvetniški kandidat v Laškem V 352. členu Obligacijskega zakonika (OZ)1 je določeno, da odškodninska terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil, v vsakem primeru pa zastara ta terjatev v petih let...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Javna naročila (pravnih) storitev v luči sodbe Sodišča ES An post

dr. Aleksij Mužina, 29.11.2007

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 46/2007dr. pravnih znanosti, docent na Fakulteti za manegement Koper Univerze na Primorskem Bralca tega prispevka zagotovo ni treba opozarjati na to, da so javna naročila razdeljena v skupino za skupni evropski trg prioritetnih (A) in skupino neprioritetnih (B) storitev. Storitve iz prve skupine ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Sindikalni protesti in sezuvanje čevljev

dr. Jože Mencinger, 29.11.2007

SINDIKATI

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 46/2007univ. dipl. pravnik, dr. ekonomskih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Prejšnji teden smo se spraševali, zakaj delavci, študentje in upokojenci protestirajo po Ljubljani, ko pa nam še nikdar ni šlo tako dobro, kot nam gre zdaj. Imamo rekordno gospodarsko rast, najmanjšo brezposelnost, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

E-sodstvo – realnost ali utopija?

Dolores Modic, 30.11.2006

Sodišča, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Dolores Modic, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnica, asistentka na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo Mesto Sredi oktobra je na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje potekala mednarodna znanstvena konferenca Elektronske storitve v javnem in zasebnem sektorju - priložnosti in ovire. Skoraj se je prekrila s pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Zavrnitev vseh ponudb

mag. Marija Bukovec-Marovt, 30.11.2006

Proračun

mag. Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 46/2006Ena izmed možnosti, da naročnik lahko zaključi postopke oddaje javnega naročila, je tudi zavrnitev vseh ponudb. * Ali lahko naročnik po opravljenem postopku pregleda in ocenitve ponudb zavrne vse formalno pravilne ponudbe? V praksi se večkrat kot sporno postavlja vprašanje pravilnosti naročn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Dušan, ne bom te pozabil

dr. Drago Mežnar, 1.12.2005

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 46/2005Že kot mlad diplomiranec, še ne povsem zavedajoč, kako se pravo udejanja v praksi, sem se srečal z Dušanom Skokom, osebno in prek njegovega urednikovanja že takrat zelo cenjenega časopisa Pravna praksa. In to ne le prek poslanih prispevkov za objavo v Pravni praksi, ampak njegovega širokega spektra ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

2019(6) 2014(2) 2013(2) 2012(2)
2011(1) 2010(1) 2009(1) 2007(3)
2006(2) 2005(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov