O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

od 13. do 19. septembra

Boštjan Koritnik, 22.9.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 37/2005Torek, 13. 9. Detektivska dejavnost. Člani parlamentarnega notranjepolitičnega odbora so podprli predlog novele zakona o detektivski dejavnosti, ki prinašajo usklajevanje z ZP-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Študij prava: 1 + 1 + 1 + ... = 0

dr. Marijan Pavčnik, 22.9.2005

Višje in visoko šolstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 37/2005Študij prava: 1 + 1 + 1 + ... = 0 (na pragu študijskega leta) Pred dvanajstimi leti smo na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu razpravljali o študiju prava in o izobraževanju pravnikov. Pogovarjali smo se, bi rekel John Rawls, izza tančice nevednosti. Nikomur ni šlo ne za točke ne za predmete...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 22.9.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 37/20051. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 – prečiščeno besedilo. (Ur. l. RS, št. 81/05) 2. Sklep o določitvi seznama mediatorjev. (Ur. l. RS, št. 82/05) - za mediatorje v postopkih mediacije po uredbi o mediaciji v sporih, povezanih z avtorsko in sorodnimi pravicami se določijo:...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Globus

Dean Zagorac, 22.9.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 37/2005Google lahko zaposli nekdanjega vodilnega delavca Microsofta 13. 9. – Spor med gigantoma programske opreme Microsoftom in Googlom o novačenju novih kadrov in vzajemni »kraji« že preizkušenih strokovnjakov je dosegel vrhunec s sodbo sodišča iz San Francisca. Sodišče je odločilo, da Google sme zaposli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Bolečine po Petku

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 22.9.2005

Sodišča, Javno obveščanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 37/2005Po vsem, kar se je napisanega in povedanega v zadnjih letih nanašalo na pravne zadeve, še zlasti sodne postopke, je sicer težko izbirati najnižjo točko tega dela novinarstva, vendar bi dvakratni Jurčičev nagrajenec (nagrada za posebne novinarske dosežke!?) Jože Možina na nacionalni televiziji tisteg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Zdravljenje duševno bolnih – kritika odločitve US RS

dr. Lidija Koman-Perenič, 22.9.2005

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 37/2005Ustavno sodišče je odločilo, da je bila s sklepom Vrhovnega sodišča (VS), št. II Ips 719/2004 z dne 6. 1. 2005, kršena pritožnikova pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave. US RS je svojo odločitev, št. Up-153/05 z dne 12. 5. 2005, objavilo v Ur. l. RS, št. 53/05. Pravica do osebne svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo

mag. Alenka Ratnik, 22.9.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 37/2005Upnik in dolžnik sta leta 2003 v obliki izvršljivega notarskega zapisa v skladu s 142. členom stvarnopravnega zakonika (SPZ)1 sklenila sporazum o zavarovanju denarne terjatve, po katerem je dolžnik, hkrati kot zastavitelj, zastavil v zavarovanje terjatve upnika svoje nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Obrazložitev upravne odločbe kot instrument pravne države

mag. Polona Kovač, 22.9.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 37/2005Prijateljica in mož sta se po vrsti let varčevanja in najemu kopice kreditov odločila začeti z gradnjo hiše. Že takoj v začetku postopkov, s katerimi sta se kot investitorja soočila, sta skorajda obupala nad slovensko upravo in našo domnevno pravno državo, med drugim zaradi »vzorčne« odločbe o odmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Pravna reorganizacija javnih zdravstvenih zavodov

Iztok Starc, 22.9.2005

Gospodarske javne službe (komunala), Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 37/2005Prispevek je odraz avtorjevih osebnih stališč in ne institucije, v kateri je zaposlen. Pravna ureditev statusne organizacijske strukture javnih zdravstvenih zavodov temelji na zakonu o zavodih (ZZ)1 in zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)2, torej na pravnih temeljih, starih več kot deset let. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Avtorstvo in nedoslednost pri navajanju vira

mag. Simon Vindiš, 22.9.2005

Intelektualna lastnina

mag. Simon Vindiš, Pravna praksa, 37/2005V PP, št. 35-36/2005 (str. 19), je bil objavljen prispevek mag. Bećira Kečanovića Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji. V njem je avtor med vzroki za pripravo svojega prispevka navedel aktualnost vsebine mojega prispevka z naslovom Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi, objavljeneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Prenehanje obveznega dodatnega zavarovanja - prerazporeditev na drugo delovno mesto

Peter Pogačar, 22.9.2005

Delovna razmerja

Peter Pogačar, Pravna praksa, 37/2005Na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sem bil s 1. 1. 2001 vključen v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, saj sem delal na delovnem mestu, kjer se je štela zavarovalna doba s povečanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Internet ogroža osebne podatke (1.)

Mitja Podpečan, 22.9.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 37/2005Internet je kot orodje povezal svet. Gospodarskim subjektom je omogočil lažja pogajanja in sklepanje pogodb, multinacionalkam poenostavil vodenje globalne poslovne mreže ipd. Njegov prispevek ni viden le v novih možnostih za gospodarstvo, pač pa nudi tudi vrsto prednosti pri ohranjanju družinskih, s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Delovno razmerje za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 22.9.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2005Trajanje letnega dopusta Na račun delovnih sobot delavec pridobi štiri dni letnega dopusta. . Ali smo dolžni delavcu, ki v petek koristi redni letni dopust, upoštevati tudi soboto? Z uveljavitvijo novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 – ZDR) so se nekoliko spremenile tudi določbe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Pošteno obravnavanje pomorščakov

Tjaša Vidic, 22.9.2005

Pomorski in rečni promet

Tjaša Vidic, Pravna praksa, 37/2005Društvo za pomorsko pravo Slovenije1 že več kot deset let združuje pomorske pravne in druge navdušence, ki s svojim znanjem in izkušnjami, poleg drugih aktivnosti, sodelujejo tudi pri ustvarjanju ugodnega pomorskega vzdušja za vse osebe, ki so morju zaupale in posvetile dobršen del življenja in ki n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Omejevalni ukrep prepovedi približevanja – nujna zadeva v skladu z ZS?

dr. Blaž Kovačič, 22.9.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Blaž Kovačič, Pravna praksa, 37/2005Po pravkar končanih sodnih počitnicah se je v sodni praksi postavilo naslednje vprašanje: ali je kazenska zadeva, v kateri je bil obdolžencu izrečen omejevalni ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi po 195.a členu Zakona o kazenskem postopku (ZKP), res nujna zadeva v skladu z določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Pravni priročnik za trženje

Janja Bedrač, 22.9.2005

Obligacije, Varstvo konkurence, cene

Janja Bedrač, Pravna praksa, 37/2005Nedavno je pri GV Založbi, v avtorstvu uglednih slovenskih pravnih strokovnjakov izšla knjiga z naslovom Pravni priročnik za trženje. Knjiga je zasnovana tako, da na 262 straneh pregledno prikazuje različne vidike prava, ki so pomembni za gospodarske subjekte. Priročnk je namenjen pravnikom in nepra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Splošni akti – sistemizacija delovnih mest

Avtor ni naveden, 22.9.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37/2005. Ali je dopustno, da se v pogojih za opravljanje dela na delovnem mestu, denimo serviser, v delu, ki je določena izobrazba in smer, določi: »IV. ali V. stopnja izobrazbe, smer: računalništvo, elektrotehnika, informatika ali druga ustrezna izobrazba«? Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Oporoka

dr. Marko Novak, 22.9.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 37/2005Ne le v pravnem svetu, temveč tudi v laičnem je nedvomno znano, kaj je to oporoka. Pravno formalizirana definicija oporoke (lat. testamentum) se glasi, da gre za strogo obličen, preklicen enostranski pravni posel, s katerim oporočitelj razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Z oporočnim dedo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Alinejno zapisovanje

mag. Tina Verovnik, 22.9.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 37/2005V strokovnem pisanju pisci zaradi večje nazornosti pogosto uporabljajo prijeme, ki v poljudnem pisanju niso običajni. Zelo opazna prvina so zaradi grafične ločenosti deli besedila, kjer so posamezni naštevalni členi ali tudi daljše, pomensko povezane povedi členjeni v t. i. alinejnem zapisu. Ker gre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči prava EU

Matej Avbelj, 22.9.2005

Višje in visoko šolstvo, Študenti

Matej Avbelj, Pravna praksa, 37/2005C-308/89, Carmina di Leo V. Land Berlin V eni izmed številk Pravne prakse (priloga PP št. 26/2005, 7. julij 2005, str. XIV-XVI) smo že podrobneje obravnavali vprašanje pravic študenta kot evropskega državljana, kadar je ta na študiju v drugi državi članici EU, ki študentom ponuja določene štipendije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Trajanje letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 22.9.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2005Delovno razmerje za določen čas Delavka je z delodajalcem sklenila več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, in sicer: - od 1. 9. 1999 do 1. 9. 2001 za delovno mesto administratorja, - od 1. 9. 2001 do 1. 9. 2003 za delovno mesto administratorja, - od 1. 9. 2003 do 1. 9. 2005 za delovno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Vsebina »Pravna Praksa« 37/2005

Avtor ni naveden, 22.9.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 37/2005VSEBINA 3 UVODNIK dr. Marijan Pavčnik Študij prava: 1 + 1 + 1 + … = 0 6 UPRAVNO PRAVO mag. Polona Kovač Obrazložitev upravne odločbe kot instrument pravne države 9 ZEMLJIŠKA KNJIGA – PRIMERI IZ PRAKSE mag. Alenka Ratnik Načelo zaupanja v zemljiško knjigo 11 JAVNA UPRAVA – ODMEVI m...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37

Leto objave

< Vsi
2005(22)
> September(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGHIJK LMN OP QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov