O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 3 / 3
Dokumenti od 51 do 69 (od skupaj 69)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Vknjižba etažne lastnine

mag. Lojze Cafuta, 6.5.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 9-10/1993Z uveljavitvijo stanovanjskega zakona (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/91-I z dne 11. 10. 1991, ki je začel veljati 19. 10. 1991) so številni imetniki stanovanjske pravice zasedeno stanovanje odkupili. Investitorji, to so bili tudi prodajalci teh stanovanj, so za stanovanja, ki so jih šele g...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Lastninsko preoblikovanje že obstoječih kapitalskih družb z deležem družbenega kapitala

Andrej Simonič, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 9-10/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) zadovoljivo in konsistentno ureja lastninsko preoblikovanje družbenih podjetij, p.o. V primeru lastninskega preoblikovanja že obstoječih kapitalskih družb (d.o.o., d.d.) z deležem nenominiranega družbenega kapitala (v trajnem kapitalu družbe) pa obs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Kako deluje Svet Evrope?

Biserka Bahovec-Videtič, 6.5.1993

Zunanje zadeve in diplomacija

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 9-10/1993Statut Sveta Evrope je bil sestavljen v Londonu 5. maja 1949 v angleščini in francoščini in je ustanovni akt o ustanovitvi mednarodne organizacije Sveta Evrope kot organizacije, ki deluje na ekonomskem, socialnem, kulturnem, znanstvenem, pravnem in upravnem področju kot tudi na področju človekovih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Organiziranje sindikata v podjetju

mag. Drago Mežnar, 6.5.1993

Sindikati

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 9-10/1993Vprašanje: Koliko sindikalnih zaupnikov lahko določi sindikat v podjetju? V podjetju se pogajajo s sindikatom o pogodbi o pogojih sindikalnega dela. V pogodbi, ki so jo ponudili sindikatu v podpis, je upoštevana organiziranost sindikata v vsakem podjetju posebej, sindikat pa vztraja, da se skl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Lastniki stanovanj - prevzem obveznosti

Branka Neffat, 6.5.1993

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Pravna praksa, 9-10/1993Stanovalci stanovanjske hiše so s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe postali lastniki stanovanj. V skladu z določilom 118. člena stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) kot kupci (lastniki) z dnem sklenitve kupoprodajne pogodbe prevzemajo vse pravice in obveznosti (tudi plačevanje občinskega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Družbeni pravobranilec samoupravljanja - aktivna legitimacija zaradi varstva družbene lastnine

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

, Pravna praksa, 9-10/1993Toženi stranki zmotno menita, da družbeni pravobranilec samoupravljanja ni aktivno legitimiran za vložitev tožbe na redno sodišče takrat, kadar je to potrebno zaradi varstva družbene lastnine. Za vložitev tožbe ga upravičuje zlasti 12. člen zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Statutarni sklep - potrditev z referendumom

mag. Drago Mežnar, 6.5.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 9-10/1993V podjetju so ob noveli zakona o podjetjih leta 1990 s statutarnim sklepom prenesli pristojnost odločanja o statusnih spremembah na delavski svet. Ali je zdaj treba to spremembo še "potrditi" z referendumom, da bi lahko delavski svet veljavno sprejel program lastninskega preoblikovanja podjetja? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Reforma sistema človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 6.5.1993

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 9-10/1993V Svetu Evrope na podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin delujeta zdaj Komisija za varstvo človekovih in Sodišče za človekove pravice. Naloga teh dveh organov je zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti, ki jih sprejme pogodbena stranka z ratifikacijo Konvencije o varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 9-10/1993Št. 21 (29. 4. 1993) Vlada RS objavlja sklep o odprtju konzulata RS v Tel Avivu in zasedbi s častnim konzulom dr. Nimrodom Novikom. Minister za šolstvo objavlja spremembo pravilnika o šolskem koledarju za srednje šole (zaključni izpit - nanj se učenci zaključnih letnikov pripravljajo med 5. in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Volilni občni zbor ljubljanskih pravnikov

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 9-10/1993S spremembami pravil društva so ljubljanski pravniki v gospodarstvu začeli 15. aprila volilni občni zbor, ga nadaljevali z običajnimi poročili predsednika društva in vodij sekcij, razrešili dosedanje organe in izvolili nove ter (z nekaj negodovanja) odločili, da znaša članarina za to leto 3.000 SIT....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Kako zamaskirati zgodovino?

mag. Aleksander Čičerov, 6.5.1993

Ostalo

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 9-10/1993Ko je japonski zgodovinar Saburo Ienaga Sat, pred skoraj pred tridesetimi leti napisal učbenik za visoke šole, je želel bralcem predstaviti celovito in natančno podobo Japonske in njeno ne vedno briljantno zgodovino. V učbeniku je zapisal, med drugim tudi to, da je javnost podpirala japonsko vlad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 9-10/1993Št. 20 (23. 4. 1993) Državni zbor objavlja zakon o poroštvu RS za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn in nato vrsto razrešitev, imenovanj in izvolitev: na znanje sprejema odstop mag. Ivana Justina in dr. Bojana Zabela s funkcije člana Sodnega sveta, na njun...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit

dr. Janez Kranjc, 6.5.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 9-10/1993Rek, ki ga imamo pred seboj, je pred dobrimi dva tisoč leti napisal rimski komediograf Publilij Sirec, ki smo ga v tej rubriki že večkrat srečali. Vzet je iz njegovega spisa Sententiae (C 14 (99)). Čas, ko je rek nastal, je bil za rimsko družbo in državo čas hudih političnih in moralnih pretresov. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Evropsko varstvo človekovih pravic

dr. Arne Mavčič, 6.5.1993

Človekove pravice

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 9-10/1993I. PRIČAKOVANE MOŽNE STIČNE TOČKE MED NACIONALNIM IN MEDNARODNIM USTAVNOSODNIM VARSTVOM PRAVIC IN SVOBOŠČIN Slovenska ustava iz leta 1991 nima izrecne določbe o dokončnosti ustavnosodne odločitve, medtem ko je 1. odstavek 423. člena slovenske ustave iz leta 1974 določal, da so "odločbe ustavnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

"Zakonito" oškodovanje družbene lastnine?

Franc Skinder, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Franc Skinder, Pravna praksa, 9-10/1993Ob aferi HIT in drugih podobnih primerih se venomer pojavlja mnenje, da so bili postopki privatizacije sicer v škodo družbeni lastnini, vendar zakoniti. Po mnenju teh razlagalcev in komentatorjev noben zakon ne predpisuje način delitve dobička oziroma zakon dopušča, da se dobiček deli po odločitvah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Dnevi evropskega prava

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 9-10/1993V sodelovanju s Svetom Evrope je Pravna fakulteta v Ljubljani pripravila od 12. do 15. aprila Dneve evropskega prava. Skupaj z uglednimi gosti iz tujine so domači strokovnjaki soočili poglede na naslednja vprašanja: Pravna država in pravna znanost, V smeri tržnega gospodarstva, Pravni problemi konku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Dan Pravne fakultete

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 9-10/1993Tradicionalno slovesnost ob Dnevu PF 15. aprila 1993 je po uvodni pesmi začel dekan dr. Albin Igličar z nagovorom, v katerem je opozoril na današnje naloge fakultete, probleme ki jih ne zmore sama rešiti; navzočim odličnim študentom, ki jim je bila namenjena posebna pozornost, pa je z mislimi rimske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 9-10/1993Št. 19 (16. 4. 1993) Vlada RS objavlja najprej uredbo, s katero določa nove višine prometnega davka za cigarete (tar. št. 6 tarife), nato pa naslednje sklepe: o ustanovitvi in nalogah Urada predsednika vlade, o določitvi območij, ki štejejo za demografsko ogroženo območje (Velike Malence), o skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Znova odločajo sami odvetniki

dr. Peter Čeferin, 6.5.1993

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 9-10/1993Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 25. marca 1993 sprejel zakon o odvetništvu, ki je deseti zakon po vrsti, kolikor jih je doslej urejalo odvetništvo na ozemlju naše države. Po občnem sodnem redu do leta 1820 je odvetnike imenoval cesar, od tedaj do leta 1849 pa višje deželno sodiš...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9-10

Leto objave

2019(43) 1993(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGH IJ K LM N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov