O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 159)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Novela Zakona o davku na dodano vrednost

Andrej Grah-Whatmough, 16.12.2010

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 49-50/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010Občina ni uveljavljala odbitka DDV pri izgradnji stanovanjskega bloka, ker se je odločila, da bo stanovanja kot neprofitna oddajala v najem, ki je oproščen plačila DDV. Potem pa si je premislila in se odločila, da bo polovico stanovanj prodala. Od prodaje stanovanj je občina obračunala DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Vključitev prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote v davčno osnovo za DDV

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010Ali mora davčni zavezanec od zneska prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti obračunati DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Prevozi bolnikov na dializo

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010V katerih primerih je storitev prevoza dializnih bolnikov oproščena plačila DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Napotitev delavcev v tujino in obračun

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010Za podjetje velja kolektivna pogodba gradbene dejavnosti, posle pa vodi tudi v tujini. Podjetje bo delavce napotilo na delo v tujino za različna obdobja, med tem časom pa se bodo delavci vračali denimo v Slovenijo, v Bosno (kje imajo družine) na dopust.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

DDV obravnava storitev na premičninah, opravljenih za tujega naročnika, ki dobavi to blago na ozemlju Slovenije

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010Ali še vedno velja pojasnilo DURS, št. 4230-222/2007 z dne 9. novembra 2007, ali pa je DURS svoje stališče spremenilo glede na spremembe zakonodaje na področju DDV po 1. januarju 2010? Davčnega zavezanca zanima postopek obračuna DDV za opravljeno storitev na premičnini (blagu), ki je v Slovenijo pripeljano iz druge države članice EU in se po opravljeni storitvi proda v Sloveniji, dobavi v drugo državo članico EU ali drugo državo izven EU. Naročnik storitve (in lastnik premičnine) je davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici EU, ki je v Sloveniji identificiran za namene DDV in je za te namene imenoval davčnega zastopnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Navajanje sklicev na določbe DDV zakonodaje na izdanih računih

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010Davčni zavezanec namerava vzpostaviti seznam informacij o sklicih na računih, ki jih države članice EU zahtevajo na izdanih računih v primerih, ko so dobave (blaga ali storitev) oproščene plačila DDV ali ko se uporabi posebna ureditev obdavčitve (denimo za obdavčljive preprodajalce).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Vprašanje v zvezi z boniteto za uporabo osebnega motornega vozila - operativni najem

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010Kakšen je način izračuna bonitete za uporabo osebnega motornega vozila za privatne namene v primeru, ko osebno motorno vozilo ni v lasti delodajalca, niti ga nima v finančnem najemu, temveč ga ima v poslovnem oziroma operativnem najemu? Delodajalec osebnega motornega vozila nima izkazanega v svojih poslovnih knjigah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Obdavčevanje pokojnine po določbah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med RS in ZDA - davčne obveznosti rezidentke RS

Avtor ni naveden, 16.12.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2010Rezidentka ZDA se namerava preseliti v Slovenijo. Zaposlena je bila v zasebnem sektorju, v sklad za pokojnino je prispevala iz svoje bruto plače (del delodajalec in del sama), v ZDA bo od decembra 2010 prejemala pokojnino Federal Social Security retirement benefit, katere izplačevalec je Federal Government Social Security Office. Od pokojnine bodo v ZDA odvedeni davki po ameriški davčni zakonodaji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve, obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek DDV

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010Transakcijo, ki zajema
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Novosti pri javnih naročilih

Natali Gak, 2.12.2010

PRORAČUN

Natali Gak, Pravna praksa, 47/2010Javna naročila so po navadi opredeljena kot skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. V povezavi z njimi se odpirajo številna pravna vprašanja, na katera imajo naročniki in ponudniki pogosto različne odgovore. Ta vprašanja in druge dileme so bila tokrat predmet razprave na prvem strokovnem srečanju Novosti pri javnih naročilih, ki ga je organizirala GV Založba 25. in 26. novembra v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Pojasnilo glede načina obdavčitve obveznic SOS2E po 1. juliju 2010

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010V zvezi z vprašanjem glede načina obdavčitve obresti iz obveznic SOS2E po 6. točki 82. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v obdobju po 1. juliju 2010, ko so se začele uporabljati določbe sedmega odstavka 58. člena in 383.b do 383.g členov Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), Davčna uprava navaja pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383.d člen ZDavP-2)

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2) izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov posredniku (tj. osebi, ki ga prejme za tuj račun), mora izračunati in odtegniti davčni odtegljaj brez upoštevanja določil, katerih posledica je nižja davčna obveznost iz naslova davčnega odtegljaja, če niso za vse upravičence do dohodka po vseh zakonih o obdavčenju in mednarodnih pogodbah enaka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za namene DDV ne šteje, da so del socialne politike

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010ki ne izpolnjujejo kriterijev za obravnavo kot stanovanjskega objek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄46

S spremembo Zakona o dohodnini nad negativne posledice predčasne prekinitve pokojninskega zavarovanja

Mojca Kunšek, 25.11.2010

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2010Naslednje leto bo minilo deset let, odkar so prvi zavarovanci pristopili k prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu varčevanju, s čimer bodo za te zavarovance izpolnjeni pogoji za prejemanje dodatne starostne pokojnine v obliki pokojninske rente. Prav tako pa bodo po desetih letih vključenosti v pokoj
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Pogosta vprašanja in odgovori - plačnik davka

Avtor ni naveden, 18.11.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2010 • Kdo se šteje za plačnika davka po 7. točki prvega odstavka 58. člena (plačnik davka) Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), in sicer ali postanejo banke oziroma borznoposredniške družbe plačniki dav
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Obravnava štipendij

Avtor ni naveden, 18.11.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2010Delodajalec izplačuje dijaku oziroma študentu (štipendistu) poleg štipendije v višini minimalne plače tudi nadomestilo stroškov prevoza in bivanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Izvajanje posameznih določb predpisov o obdavčenju v zvezi z razdelitvijo družbe

Avtor ni naveden, 18.11.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2010V zvezi z izvajanjem nekaterih določb predpisov o obdavčenju, ki se nanašajo na razdelitev družb, in sicer predvsem v zvezi z izvajanjem drugega odstavka 48. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), davčni zavezanci sprašujejo, ali mora pri razdelitvi z ustanovitvijo novih družb imeti premoženje, ki je predmet razdelitve, status obrata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Okvirni sporazum

Boštjan Ferk, 11.11.2010

PRORAČUN

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Način financiranja verskih skupnosti - med popolno avtonomijo in državno podporo

Jaka Pengov, 11.11.2010

PRORAČUN

Jaka Pengov, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

S 1. januarjem spet spremembe ZDDV-1

Mojca Kunšek, 11.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2010S 1. januarjem bodo začele veljati spremembe ZDDV-1C, med katerimi je bistvena sprememba davčne stopnje za novogradnje, ki ni del socialne politike, z dosedanje 8,5- na 20-odstotno davčno stopnjo. Poleg tega novela zakona prinaša še nekatere druge spremembe, med drugim pri opravljanju storitev, obdavčitvi zemeljskega plina in električne energije, univerzalnih poštnih storitev, kraja opravljanja storitev za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, uvaja pa tudi dodaten ukrep za preprečevanje goljufij na področju trgovanja s pravicami do izpusta toplogrednih plinov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Obdavčitev subvencij za samozaposlitev

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010 V zvezi z dopisom št. 5.5 - 21/2010-7-SK z dne 6. septembra 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. maja 2009, in izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006 z dn
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Kako se izračuna znesek povečanja davčne osnove zaradi predčasne prodaje oziroma odtujitve sredstva, za katero je bila uveljavljena olajšava za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma v primeru uveljavljene davčne olajšave za investiranje po 6. členu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Subvencije in izračun odbitnega deleža

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010 Dijaški dom opravlja storitve vzgoje in izobraževanja v skladu s sedmo točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki so oproščene plačila davka na dodano vrednost, in tudi obdavčeno de
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Storitve vzdrževanja, ki jih opravi upravnik zgradbe in 76. a člen ZDDV-1

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Ali sme upravnik večstanovanjske zgradbe v primeru, ko sam opravi gradbeno storitev vzdrževanja, obračunati davek na dodano vrednost in tako ne prevaliti davčne obveznosti na prejemnika storitve na podlagi 76. a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(9) 47(5) 46(1) 45(3)
44(3) 43(6) 42(2) 40-41(7)
39(2) 38(5) 37(2) 36(8)
35(1) 34(5) 33(2) 31-32(5)
29-30(1) 28(4) 27(3) 26(6)
24-25(2) 23(6) 22(2) 21(8)
20(2) 19(4) 18(3) 16-17(4)
15(2) 14(9) 13(1) 12(1)
11(1) 10(5) 9(2) 8(10)
6-7(3) 5(4) 3-4(3) 2(6)
1(1)

Leto objave

< Vsi
2010(159)
> Januar(10) > Februar(17) > Marec(9) > April(16) > Maj(17) > Junij(10) > Julij(14) > Avgust(7) > September(21) > Oktober(11) > November(13) > December(14)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.2. CARINE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

ABC ĆČD ĐEF G H IJ K LM NOP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov