O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

So otrokove koristi res na prvem mestu?

Alenka Križnik, 27.8.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja

Alenka Križnik, Pravna praksa, 33/2015Leta 2004 je sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) prinesla bistveno spremembo glede zaščite otrokovih koristi, s tem ko se je odločanje o stikih preneslo v pristojnost sodišč. Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic zahteva, da se postopki družinskega prava, za katere velja konvencija, obravnavajo pred pravosodnimi organi, vendar pod tem pojmom razume tako sodišče kot tudi upravni organ z enakovrednimi pooblastili. Menim, da konkurenca pristojnosti med centrom za socialno delo (CSD) in sodiščem pomeni neenakopravno obravnavo otrokovih pravic in ne omogoča ustrezne pravne varnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Dogovor o poskusnem delu v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 27.8.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2015Z delavko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne delavke. Ker gre za daljše nadomeščanje, nas zanima, ali se je z novo delavko mogoče dogovoriti za poskusno delo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Ali lahko inšpektor vpogleda v račun pri stranki

Irena Vovk, 27.8.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015V skladu s predlogom zakona o davčnem potrjevanju računov bo moral kupec račun hraniti, vse dokler ne bo zapustil lokala ali trgovine oziroma do poteka garancijske dobe, na zahtevo davčnega inšpektorja pa ga bo moral tudi predložiti. Ali niso take pristojnosti inšpektorja sporne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture

dr. Mateja Končina Peternel, 27.8.2015

Sodišča

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 33/2015V državah, v katerih sta moč in avtoriteta sodnikov del nacionalne kulture in tradicije ter sodniki uživajo izjemen ugled, je veliko zanimanja za sodniška mesta, kakovost izbranih kandidatov pa je zelo visoka. Posledično je nepojmljivo pa tudi nepotrebno, da bi bili sodniki podvrženi kakršnemukoli ocenjevanju. V teh državah praviloma tudi ni sistema napredovanja. Zato meril za ocenjevanje sploh nimajo, imajo pa zahtevna merila za izbiro kandidatov za sodniško funkcijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Plačilo za delo

Nataša Skubic, 27.8.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 33/2015Plačilo za delo je po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil,če je tako določeno s kolektivno pogodbo (126. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1). V prejšnjem kotičku sem pisala o plači in ugotovila, da je pojem plačilo za delo vsebinsko širši od pojma plača, saj zajema tako plačo kot tudi morebitne druge vrste plačil, ki jih je na podlagi pogodbe o zaposlitvi delodajalec dolžan plačati delavcu za njegovo delo. Opozorila sem, da čeprav je v slovenskem pravnem redu vsebinska razlika med pojmoma plačilo za delo in plača, se pojma pogosto uporabljata kot sopomenki ter odpirata številna terminološka vprašanja tako v slovenščini kot tudi v drugih jezikih (tako tudi Kresal, B.: Pravna ureditev plače. Bonex, Ljubljana 2001, str. 181-186).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Samozaposleni kmetje ne morejo ustanoviti sindikata

Ana Pakiž, 27.8.2015

Varstvo človekovih pravic

Ana Pakiž, Pravna praksa, 33/2015Če država združenju kmetov priznava pravice, ki so bistvene za obrambo interesov njihovih članov pred državnimi organi, ni treba, da bi se kmetijska združenja organizirala v obliki sindikata, če slednjega zakon države predvideva samo za zaposlene in za člane zadrug v vseh gospodarskih panogah. Tako je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v eni najnovejših zadev proti Romuniji. Slednja tako ni kršila 11. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Drago

dr. Jože Mencinger, 27.8.2015

Ostalo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 33/2015Drago je mojster za popravljanje koles, delavnico ima pri Stari cerkvi v Šiški. Kolesa popravlja že dvainštirideset let in ni je stvari, ki je ne bi znal narediti. V delavnici je polno starih koles, največ Rogovih, nekaj jih je, kadar je odprto, tudi pred njo. Notri, kadar dela, ni dovolj prostora. Največ koles je iz časov, ko za kolesarjenje še nismo potrebovali koles iz ogljikovih vlaken, kolesarskih dresov, merilcev hitrosti in utripa srca, čelad in druge opreme, s katero bi lahko vozili ne le na "Franji", ampak tudi na "Giru" in "Touru".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Razpisi

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015 Ur. l. RS, št. 59/15 1. Tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) - Ministrstvo za pravosodje; rok je 16. september. 2. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalne
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Sodni svet

Irena Vovk, 27.8.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015Od ustanovitve Sodnega sveta v letu 1990 (ustanovljen je bil z novelo Zakona o rednih sodiščih) kot organa, ki obravnava temeljna vprašanja s področja kadrovske politike sodišč, so se njegove pristojnosti postopoma širile.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 27.8.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015 Proceedings Before the European Patent Office - A Practical Guide to Success in Opposition and Appeal Marcus O. Müller in Cees A. M. Mulder (Edward Elgar Publishing, 2015, 200 strani) Avtorja si prizadevata pojasniti,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Vsebina PP št.33/2015

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/20153 UVODNIK dr. Mateja Končina Peternel Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture 6 GOSPODARSKO PRAVO Dino Zadnikar Razumevanje odgovornosti prokurista 8 DELOVNO PRAVO Urška Gliha Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/201524. avgust - predlog Deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Od 18. do 24. avgusta

Irena Vovk, 27.8.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015 Torek, 18. 8. Javna razprava. Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) je sprejeta, prav tako so bili še pred njeno objavo 2. julija 2015 na spletni strani slovenskega inštituta za revizijo objavljeni Osnutek SRS 2016 in Pravila skrbnega računovodenja, Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Zavarovanje poklicne odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - zavarovalno kritje

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015V splošnih zavarovalnih pogojih je določeno, da zavarovalnica ne jamči za odškodninske zahtevke, če zavarovanec ali pri njem zaposleno osebje povzroči strokovno napako naklepno ali z veliko malomarnostjo. Ta določba ni v skladu z 944. členom OZ, ki izključuje odgovornost zavarovalnice pri nameri in prevari, ne pa tudi kadar je podana lažja oblika krivde - malomarnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Evropa

Irena Vovk, 27.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015 Torek, 18. 8. Lažje čezmejno dedovanje. Primeri čezmejnega dedovanja in oporok so bili lahko do zdaj zelo zapleteni, ker v državah članicah EU veljajo različna pravila o tem, katera sodišča so pristojna za obravnavo čezmejnega dedovanja in katera zakonodaja se v takih prime
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Adijo pamet

Hinko Jenull, 27.8.2015

Ostalo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 33/2015Izganjanje pameti iz ljudi, narodov in držav nadaljuje svoj zmagoviti pohod. Dramatiziranja, povzročanja panike, medijskega pretiravanja in nastopaštva baronminhauzenskega tipa ni več mogoče ustaviti, lahko le še opazujemo usodne vplive teh aktivnosti na splošno duševno zdravje. Pa ne gre le za dogajanje v ožji, ampak tudi v naši širši domovini, če je v tem predmestju bogatega sveta, skozi katero je evropski vlak nepovratno odpeljal, sploh še ostal kakšen razlog, da jo tako imenujemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Nepoznavanje dolžnosti povzročilo kršitev pravice do tolmača v znakovni jezik

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015Pobudnik, ki je gluha oseba in se sporazumeva s konvencionalno kretnjo in odgledovanjem, pisano besedo in prstno abecedo, je bil marca zaradi bolezni napoten na operacijo. Ker v okviru zdraviliškega zdravljenja ni mogel uresničevati pravice do spremstva, ki jo potrebuje za komuniciranje z okolico, se je obrnil na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Razumevanje odgovornosti prokurista

Dino Zadnikar, 27.8.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dino Zadnikar, Pravna praksa, 33/2015Za prokurista je bistveno, da upravičenja za zastopanje črpa iz posebne vrste splošnega pooblastila. Poleg tega je nastanek upravičenosti do zastopanja, katere obseg določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), v primeru prokure v celoti odvisen od volje zastopanca, kar je značilnost pooblastilnega razmerja (33. do 35. člen ZGD-1). Sam obseg pooblastila prokuristu ne daje nobenih poslovodnih upravičenj. Vodenje družbe je namreč izključno v pristojnosti poslovodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Davčna zatajitev po noveli KZ-1C

dr. Liljana Selinšek, 27.8.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 33/2015Po dolgih letih nejasnih konceptov, težav in razprav, povezanih s pragom kaznivosti pri kaznivem dejanju davčne zatajitve, je Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), ki bo začel veljati 20. oktobra 2015, posegel v opis tega kaznivega dejanja na način, ki konkretno naslavlja odprta vprašanja in dileme. Iz primerjave besedila prvega in drugega odstavka 249. člena KZ-1 pred novelo KZ-1C in po njej izhajata dve bistveni spremembi v opredelitvi kaznivega dejanja davčne zatajitve, ki sta tudi predmet analize tega prispevka. Prvič, dejanje je lahko po novem izvršeno z enim ali več ravnanji (tudi serijsko), ki se nanašajo na eno ali več vrst davčnih in drugih predpisanih obveznosti. In drugič, za prag kaznivosti je relevantna skupna višina (seštevek) utajenih oziroma prigoljufanih obveznosti v obdobju največ 12 zaporednih mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč

Marjan Kos, 27.8.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 33/2015Pritisk na sodnike ali pa kar na pravosodni sistem tudi s strani odvetnikov v interesu zastopanja svojih strank je našemu pravnemu sistemu dobro poznan. Prav tako nam niso tuje niti primerjave delovanja našega pravosodnega sistema z italijanskim - največkrat v negativnem smislu. Prav vprašanje pravičnosti italijanskega pravosodja je bilo po mnenju pritožnika ključno v zadevi Peruzzi proti Italiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Dopust brez odobritve nadrejenega

Miha Šercer, 27.8.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 33/2015Zaposleni je odšel na letni dopust brez odobritve nadrejenega, in to kljub temu da so bili še pred poletjem vsi zaposleni seznanjeni z dejstvom, da v določenem obdobju zaradi izvedbe prevzetega projekta ni možno izrabljati dopusta. Ali lahko zaposlenemu zaradi samovoljne izrabe dopusta odpovemo pogodbo o zaposlitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Sklanjanje prevzetih samostalnikov

dr. Nataša Hribar, 27.8.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 33/2015Na nekem forumu sem zasledila vprašanje, kako se v slovenščini sklanja samostalnik oboa. Gre za prevzeto besedo, v kateri se drug ob drugem pojavita dva samoglasnika, ki zaznamujeta dva glasova; na samoglasnik (-o-) se namreč končuje osnova, samoglasniška pa je tudi končnica (-a). O sklanjanju prevzetih besed, v katerih dva ali več samoglasnikov zaznamuje en sam glas, bom spregovorila kdaj drugič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Grški sodniki brez starševskega dopusta

Neža Kompare, 27.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Neža Kompare, Pravna praksa, 33/2015Starševski dopust zajema različne vrste dopusta (porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust), vsem pa je skupno to, da gre za pravico odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in varuje. Po grškem pravu, ki je veljalo v času dejanskega stanja iz postopka v glavni stvari, grški sodniki niso bili upravičeni do starševskega dopusta, če je bila njihova žena zdravstveno zmožna skrbeti za otroke in ni delala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015 Sklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na 64. dopisni seji (18. avgust 2015): - Republika Slovenija je pripravila prvo slovensko poročilo po Direktivi sveta 2011/70/EURATOM o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki ga morajo države čla
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
33(37) 31-32(44)

Leto objave

< Vsi 2015 Avgust

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG H I J K LM N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov