O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/201524. avgust - predlog Deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Plačilo za delo

Nataša Skubic, 27.8.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 33/2015Plačilo za delo je po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil,če je tako določeno s kolektivno pogodbo (126. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1). V prejšnjem kotičku sem pisala o plači in ugotovila, da je pojem plačilo za delo vsebinsko širši od pojma plača, saj zajema tako plačo kot tudi morebitne druge vrste plačil, ki jih je na podlagi pogodbe o zaposlitvi delodajalec dolžan plačati delavcu za njegovo delo. Opozorila sem, da čeprav je v slovenskem pravnem redu vsebinska razlika med pojmoma plačilo za delo in plača, se pojma pogosto uporabljata kot sopomenki ter odpirata številna terminološka vprašanja tako v slovenščini kot tudi v drugih jezikih (tako tudi Kresal, B.: Pravna ureditev plače. Bonex, Ljubljana 2001, str. 181-186).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Razpisi

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015 Ur. l. RS, št. 59/15 1. Tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) - Ministrstvo za pravosodje; rok je 16. september. 2. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalne
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Adijo pamet

Hinko Jenull, 27.8.2015

Ostalo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 33/2015Izganjanje pameti iz ljudi, narodov in držav nadaljuje svoj zmagoviti pohod. Dramatiziranja, povzročanja panike, medijskega pretiravanja in nastopaštva baronminhauzenskega tipa ni več mogoče ustaviti, lahko le še opazujemo usodne vplive teh aktivnosti na splošno duševno zdravje. Pa ne gre le za dogajanje v ožji, ampak tudi v naši širši domovini, če je v tem predmestju bogatega sveta, skozi katero je evropski vlak nepovratno odpeljal, sploh še ostal kakšen razlog, da jo tako imenujemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Samozaposleni kmetje ne morejo ustanoviti sindikata

Ana Pakiž, 27.8.2015

Varstvo človekovih pravic

Ana Pakiž, Pravna praksa, 33/2015Če država združenju kmetov priznava pravice, ki so bistvene za obrambo interesov njihovih članov pred državnimi organi, ni treba, da bi se kmetijska združenja organizirala v obliki sindikata, če slednjega zakon države predvideva samo za zaposlene in za člane zadrug v vseh gospodarskih panogah. Tako je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v eni najnovejših zadev proti Romuniji. Slednja tako ni kršila 11. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture

dr. Mateja Končina Peternel, 27.8.2015

Sodišča

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 33/2015V državah, v katerih sta moč in avtoriteta sodnikov del nacionalne kulture in tradicije ter sodniki uživajo izjemen ugled, je veliko zanimanja za sodniška mesta, kakovost izbranih kandidatov pa je zelo visoka. Posledično je nepojmljivo pa tudi nepotrebno, da bi bili sodniki podvrženi kakršnemukoli ocenjevanju. V teh državah praviloma tudi ni sistema napredovanja. Zato meril za ocenjevanje sploh nimajo, imajo pa zahtevna merila za izbiro kandidatov za sodniško funkcijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Ali lahko inšpektor vpogleda v račun pri stranki

Irena Vovk, 27.8.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015V skladu s predlogom zakona o davčnem potrjevanju računov bo moral kupec račun hraniti, vse dokler ne bo zapustil lokala ali trgovine oziroma do poteka garancijske dobe, na zahtevo davčnega inšpektorja pa ga bo moral tudi predložiti. Ali niso take pristojnosti inšpektorja sporne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovnim časom opravi nad pogodbeno dogovorjenim delovnim časom

Urška Gliha, 27.8.2015

Delovna razmerja

Urška Gliha, Pravna praksa, 33/2015Vrhovno sodišče RS je 18. decembra 2014 izdalo sodbo X Ips 41/2013, s katero je odločilo o vprašanju, kako obravnavati ure, ki jih delavec, zaposlen za krajši delovni čas od polnega, opravi nad pogodbeno dogovorjenim delovnim časom. Ugotovilo je, da teh ur ni mogoče šteti kot nadure. Vprašanja v zvezi s plačilom teh ur Vrhovno sodišče ni obravnavalo, se je pa v opombi sodbe sklicevalo na sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 598/2014 z dne 17. julija 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Dogovor o poskusnem delu v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 27.8.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2015Z delavko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne delavke. Ker gre za daljše nadomeščanje, nas zanima, ali se je z novo delavko mogoče dogovoriti za poskusno delo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Pridobitev razčlenjenega računa in seznama klicanih telefonskih številk

Irena Vovk, 27.8.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015Lastnik gospodarske družbe želi od telekomunikacijskega operaterja prejeti seznam telefonskih številk, ki jih je v preteklih mesecih klical. Ali je do takega seznama sploh upravičen?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Dajanje daril za nezakonito posredovanje - uradno dejanje kot zakonski znak kaznivega dejanja

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015Zakonski znak "uradno dejanje" je pojem, ki ga uporablja KZ-1 in ni neposredno prevzet z drugega (upravno pravnega) področja, zato je treba njegov pomen iskati v KZ-1 in ne v drugih pravnih področjih. KZ-1 uradnega dejanja ne definira, v prvem odstavku 99. člena pa opredeli koga je šteti za uradno osebo. Uradno dejanje je torej lahko samo dejanje, ki ga izvršijo uradne osebe (subjektivni kriterij) in se nanaša na opravljanje njenih nalog (objektivni kriterij).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Obseg zožitve pritožbenih razlogov zoper sodbo, izrečeno na podlagi sprejetega priznanja krivde

Leon Recek, 27.8.2015

Kazenski postopek

Leon Recek, Pravna praksa, 33/2015V drugem odstavku 370. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je predpisano: "Sodba, izrečena na podlagi sprejetega priznanja krivde in sporazuma o priznanju krivde, se ne sme izpodbijati iz razloga po 3. točki prejšnjega odstavka, sodba, izrečena na podlagi sklenjenega sporazuma o priznanju krivde, pa ne zaradi odločb iz 4. točke prejšnjega odstavka, če je sodba izrečena v skladu s pogoji, ki jih je državni tožilec določil za priznanje krivde v obtožnici ali s sklenjenim sporazumom o priznanju krivde." Razlog iz 3. točke prvega odstavka 370. člena ZKP je zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja, odločbe iz 4. točke istega odstavka pa so odločba o kazenskih sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških kazenskega postopka, o premoženjskopravnih zahtevkih in o objavi sodbe v tisku, po radiu ali po televiziji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

So otrokove koristi res na prvem mestu?

Alenka Križnik, 27.8.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja

Alenka Križnik, Pravna praksa, 33/2015Leta 2004 je sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) prinesla bistveno spremembo glede zaščite otrokovih koristi, s tem ko se je odločanje o stikih preneslo v pristojnost sodišč. Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic zahteva, da se postopki družinskega prava, za katere velja konvencija, obravnavajo pred pravosodnimi organi, vendar pod tem pojmom razume tako sodišče kot tudi upravni organ z enakovrednimi pooblastili. Menim, da konkurenca pristojnosti med centrom za socialno delo (CSD) in sodiščem pomeni neenakopravno obravnavo otrokovih pravic in ne omogoča ustrezne pravne varnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Vsebina PP št.33/2015

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/20153 UVODNIK dr. Mateja Končina Peternel Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture 6 GOSPODARSKO PRAVO Dino Zadnikar Razumevanje odgovornosti prokurista 8 DELOVNO PRAVO Urška Gliha Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Evropa

Irena Vovk, 27.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015 Torek, 18. 8. Lažje čezmejno dedovanje. Primeri čezmejnega dedovanja in oporok so bili lahko do zdaj zelo zapleteni, ker v državah članicah EU veljajo različna pravila o tem, katera sodišča so pristojna za obravnavo čezmejnega dedovanja in katera zakonodaja se v takih prime
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Nepravna država

Blaž Kovač, 27.8.2015

Kultura in umetnost

Blaž Kovač, Pravna praksa, 33/2015Matej Avbelj pogosto navede, da se ne ukvarja z izzivi ad personam. A publikacije Nepravna država ni mogoče ločiti od avtorja, ad rem je tu neločljiv od vidika ad personam, zato je ključno poznati, kdo Matej Avbelj je in kaj predstavlja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb v EU

Edita Turičnik, 27.8.2015

Davek od dohodka pravnih oseb

Edita Turičnik, Pravna praksa, 33/2015Evropska komisija je 17. junija 2015 predstavila težko pričakovani akcijski načrt obdavčitve dohodkov pravnih oseb, ki temelji na ideji o skupni konsolidirani davčni osnovi kot celostni rešitvi za reformo davka na dobiček ter na načelih zagotovitve učinkovitega obdavčenja in povečanja preglednosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Nepoznavanje dolžnosti povzročilo kršitev pravice do tolmača v znakovni jezik

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015Pobudnik, ki je gluha oseba in se sporazumeva s konvencionalno kretnjo in odgledovanjem, pisano besedo in prstno abecedo, je bil marca zaradi bolezni napoten na operacijo. Ker v okviru zdraviliškega zdravljenja ni mogel uresničevati pravice do spremstva, ki jo potrebuje za komuniciranje z okolico, se je obrnil na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Od 18. do 24. avgusta

Irena Vovk, 27.8.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2015 Torek, 18. 8. Javna razprava. Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) je sprejeta, prav tako so bili še pred njeno objavo 2. julija 2015 na spletni strani slovenskega inštituta za revizijo objavljeni Osnutek SRS 2016 in Pravila skrbnega računovodenja, Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Zavarovanje poklicne odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - zavarovalno kritje

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015V splošnih zavarovalnih pogojih je določeno, da zavarovalnica ne jamči za odškodninske zahtevke, če zavarovanec ali pri njem zaposleno osebje povzroči strokovno napako naklepno ali z veliko malomarnostjo. Ta določba ni v skladu z 944. členom OZ, ki izključuje odgovornost zavarovalnice pri nameri in prevari, ne pa tudi kadar je podana lažja oblika krivde - malomarnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Leto in osem mesecev za razpis prvega naroka za glavno obravnavo v socialni zadevi

Avtor ni naveden, 27.8.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2015Pobudnik je Varuha seznanil z dolgotrajnostjo reševanja socialne zadeve na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Pravila organizacije delovnega časa zdravnikov na usposabljanju po pravu EU

Zoran Skubic, 27.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 33/2015Pravila EU prežemajo praktično vse pore naše normativne resničnosti. Gre za pomembne - čeprav pogosto precej normodajno konfuzne - varovalke, ki urejajo pravice, ki jih pogosto štejemo za precej samoumevne. Ena od njih je tudi pravica do odmorov in obdobij počitka med delovnim časom, ki izhaja iz Direktive 2003/88/ES o organizaciji delovnega časa. Gre za univerzalno pravico vseh delavcev, tudi zdravnikov na usposabljanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Drago

dr. Jože Mencinger, 27.8.2015

Ostalo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 33/2015Drago je mojster za popravljanje koles, delavnico ima pri Stari cerkvi v Šiški. Kolesa popravlja že dvainštirideset let in ni je stvari, ki je ne bi znal narediti. V delavnici je polno starih koles, največ Rogovih, nekaj jih je, kadar je odprto, tudi pred njo. Notri, kadar dela, ni dovolj prostora. Največ koles je iz časov, ko za kolesarjenje še nismo potrebovali koles iz ogljikovih vlaken, kolesarskih dresov, merilcev hitrosti in utripa srca, čelad in druge opreme, s katero bi lahko vozili ne le na "Franji", ampak tudi na "Giru" in "Touru".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč

Marjan Kos, 27.8.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 33/2015Pritisk na sodnike ali pa kar na pravosodni sistem tudi s strani odvetnikov v interesu zastopanja svojih strank je našemu pravnemu sistemu dobro poznan. Prav tako nam niso tuje niti primerjave delovanja našega pravosodnega sistema z italijanskim - največkrat v negativnem smislu. Prav vprašanje pravičnosti italijanskega pravosodja je bilo po mnenju pritožnika ključno v zadevi Peruzzi proti Italiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Grški sodniki brez starševskega dopusta

Neža Kompare, 27.8.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Neža Kompare, Pravna praksa, 33/2015Starševski dopust zajema različne vrste dopusta (porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust), vsem pa je skupno to, da gre za pravico odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in varuje. Po grškem pravu, ki je veljalo v času dejanskega stanja iz postopka v glavni stvari, grški sodniki niso bili upravičeni do starševskega dopusta, če je bila njihova žena zdravstveno zmožna skrbeti za otroke in ni delala.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
33(37) 31-32(44)

Leto objave

< Vsi 2015 Avgust

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG H I J K LM N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov