O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 130)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Od 10. do 16. februarja

Irena Vovk, 19.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 Torek, 10. 2. Kazenski pregon novinarjev. Odbora Državnega zbora za pravosodje in za notranje zadeve sta na skupni seji soglasno sprejela sklep, s katerim sta Vladi predlagala, naj kar najhitreje v Državni zbor vloži spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1), ki bodo zaščitile n
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in kmete

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Javna pritožbena seja

Luka Vavken, 19.2.2015

Kazenski postopek

Luka Vavken, Pravna praksa, 7-8/2015V naslovu navedene besedne zveze v pozitivnopravni ureditvi slovenskega kazenskega postopka ne najdemo, z njo pa v teoriji in sodni praksi označujemo način odločanja pritožbenega sodišča na seji, na kateri so navzoče stranke postopka. V Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) je tak način odločanja pritožbenega sodišča urejen v določbi 378. člena, ki je bila v času veljavnosti ZKP večkrat novelirana, pomembno vsebino pa ji je dala tudi sodna praksa Vrhovnega sodišča. Na vprašanje, ali gre pri javni pritožbeni seji le za golo formo ali pa za formo, ki v sebi nosi globok vsebinski pomen, odgovarja prav nedavno sprejeta odločba Vrhovnega sodišča v zadevi I Ips 25746/2013 z dne 16. oktobra 2014, ki pomembno spreminja dosedanjo sodno prakso in kaže, da Vrhovno sodišče na lastne odločitve ni absolutno vezano, temveč jih lahko pri opravljanju ene svojih temeljnih nalog, razvoju prava, z ustrezno argumentacijo tudi spremeni, ob sicer nespremenjeni pozitivnopravni ureditvi. Poglejmo si pomen sprejete odločitve Vrhovnega sodišča za ustrezno razumevanje pomena javne pritožbene seje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Evropa

Irena Vovk, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 Torek, 10. 2. Tetris novih 20 evrov. Da bi se državljani držav članic EU seznanili z novim bankovcem za 20 evrov in njegovimi zaščitnimi elementi, je Evropska centralna banka (ECB) na svojih spletnih straneh objavila različico spletne igre tetris - Tetris novih 20 evrov,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine

Lena Šutanovac, 19.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 7-8/2015Pritožnik v zadevi Battista proti Italiji je zaprosil za izdajo potnega lista, nacionalno sodišče pa prošnji ni ugodilo. Pritožnik je bil namreč zavezan plačevati preživnino za svoje otroke, ki so živeli pri materi, s katero sta bila ločena, a te obveznosti ni redno in v celoti izpolnjeval. Italijanski sodnik za skrbništvo je zato presodil, da bi z dovoljenjem za izdajo potnega lista pritožniku omogočil potovanja v tujino in s tem dal potuho pri neizpolnjevanju starševskih obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki?

Milena Basta Trtnik, 19.2.2015

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 7-8/2015S sprejemom novele Zakona o javnem naročanju ZJN-2E se je spremenila vsebina instituta formalno nepopolne ponudbe na način, da je poleg dopolnitve ponudbe mogoča tudi sprememba ponudbe v delu, v katerem ni popolna. Do sprejema nedavnih odločitev Državne revizijske komisije sem bila prepričana, da instančni organ ne bo dopustil opredelitve instituta formalno nepopolne ponudbe na način, kot jo je sprejel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi pomembno vsebino

Igor Kadunc, 19.2.2015

Pravoznanstvo

Igor Kadunc, Pravna praksa, 7-8/2015Najprej pomembna opomba. Kot ekonomist globoko spoštujem pravnike in njihovo znanje. Zato me je presenetilo, ko sem zaznal, da nekateri pravniki (tožilci in sodniki) ne spoštujejo znanja ekonomistov. Ocenjevanje pridobivanja koristi lastnikov gospodarskih družb, še zlasti če so v ozadju tudi povezane družbe, namreč ni preprosto. Mnogo nas je bilo, ki se nismo mogli načuditi tožilčevemu vztrajnemu ponavljanju in potem sodbi, da naj bi v primeru Merkurja udeleženci pridobili materialno korist. Iz vseh javno dostopnih podatkov je bilo mogoče sklepati, da lastniki Merfina z inkriminirano prodajo TC Primskovo niso pridobili premoženjske koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 Ur. l. RS, št. 6/15 1. Direktor javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica - Ministrstvo za kulturo; rok je 20. februar. 2. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju - Ministrstvo za pravosodje; rok je 2. marec. Ur. l. RS, št. 8/15
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ugled sodstva

Tomaž Pavčnik, 19.2.2015

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 7-8/2015Na razgovoru pred Sodnim svetom me je podpredsednica med drugim vprašala, kaj bi storil za povečanje ugleda sodstva. To je eno tistih težkih, na videz zelo splošnih vprašanj, o katerih znaš nekaj povedati tudi naizust, ker pač tema ni tuja duševnemu svetu, po katerem se gibljejo tvoje misli. Vendar ... ker vprašanje spet ni takšno, da bi si ga sicer prav v tej obliki postavljal sam pri sebi, pri odgovoru nanj, ko si takole zaloten, hočeš ali nočeš improviziraš po svoji najboljši moči. Pri tem se giblješ po toposih, ki si si jih sam pri sebi že poprej razčistil, in skušaš ustvariti presežek, ki ga od tebe zahteva vprašanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov

Jure Mercina, 19.2.2015

Obligacije, Poravnava davkov in prispevkov

Jure Mercina, Pravna praksa, 7-8/2015V prilogi Pravne prakse, št. 5/2015, je bil objavljen prispevek Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora, v katerem sta avtorja predstavila aktualna vprašanja, povezana s tem postopkom. K poglobljenemu prispevku avtorjev bi želel dodati še nekaj dilem, ki se pojavljajo v praksi pri uporabi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Te so povezane predvsem z razmerjem med postopkom po ZOPNI in postopkom obdavčitve nenapovedanih dohodkov po 68.a členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Postavlja se namreč vprašanje, ali ni z začetkom postopkov po ZOPNI kršeno načelo prepovedi ponovnega sojenja v isti zadevi (ne bis in idem), kadar je bil v isti zadevi že pravnomočno končan kazenski postopek oziroma postopek odmere davka od nenapovedanih dohodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Privatizirati ali ne privatizirati - napačna razvojna dilema

dr. Matjaž Nahtigal, 19.2.2015

Pravoznanstvo

dr. Matjaž Nahtigal, Pravna praksa, 7-8/2015Razprava o tem, ali privatizirati ali ne privatizirati, ki poteka že dalj časa in ki še naprej odpira več vprašanj kot daje zadovoljivih odgovorov, je pomanjkljiva. Gre za napačno razvojno dilemo. Pravo vprašanje za majhno, odprto, dinamično gospodarstvo in družbo bi moralo biti, kakšen model potrebujemo za doseganje mednarodne konkurenčnosti, visoke stopnje socialne kohezivnosti in za vzpostavitev dinamične, na znanju temelječe družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Obrazložitev odločbe disciplinske komisije društva - pravica do sodnega varstva, pravnega sredstva in obrambe

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Po temeljnem načelu disciplinskega postopka disciplinski organ ravna po procesnem redu, ki ga urejajo pravila društva. Disciplinskim organom ni prepuščena odločitev o tem, kakšen je najprimernejši način za opravljanje procesnih dejanj; za procesna opravila so predpisane posebne oblike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Neusklajena sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa

Vesna Fašink, 19.2.2015

Delovna razmerja

Vesna Fašink, Pravna praksa, 7-8/2015Pri obravnavi vprašanja, koliko letnega dopusta in regresa zanj pripada delavcu, ki mu je delovno razmerje prenehalo na primer 13. julija 2013 ali 31. julija 2013 ali 15. oktobra 2013, je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani strokovno javnost presenetilo z nasprotujočimi se odločitvami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja?

mag. Matevž Krivic, 19.2.2015

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 7-8/2015Poslanka dr. Jasna Murgel, prej sodnica, nas skuša prepričati, da poslanci s soglasno zavrnitvijo predloga Sodnega sveta niso arbitrarno in samovoljno ravnali oziroma prekoračili svojih pristojnosti. Da obstaja poslanec, ki je pripravljen javno zagovarjati kritizirano odločitev, za katero je glasoval, je seveda vredno priznanja. Zaskrbljujoča pa je vsebina tega zagovora spornega poslanskega ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Register za preglednost EU

Irena Vovk, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do Jeziki: slovenščina in drugi uradni jeziki EU Tip: del spletišča Europa,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Zemljepisna imena

dr. Nataša Hribar, 19.2.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 7-8/2015V zadnjih dneh sneg in burja oziroma vreme nasploh ne prizanašajo ne nam ne vremenoslovcem, nekateri novinarji - kot slišim v medijih - pa imajo še vedno težave s krajem ob primorski avtocesti, ki se imenuje Razdrto. Ravno ta kraj je pogosto meja, kjer se bodisi vremenski pojavi bodisi prometna situacija spremenijo. In tako morajo novinarji v prometnem obvestilu povedati, da je na primer zaprta primorska avtocesta Unec-Razdrto v smeri proti ... ja, kraju, ki se mu reče Razdrto. In tu se zaplete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet

dr. Mateja Končina Peternel, 19.2.2015

Sodišča

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 7-8/2015Evropska mreža sodnih svetov (European Network of Councils for the Judiciary - ENCJ), katere ustanovni član je tudi Sodni svet RS, in Posvetovalni svet evropskih sodnikov pri Svetu Evrope (Consultative Council of European Judges - CCJE) soglašata, da je za zagotavljanje kakovosti sodstva pomembna neodvisnost posameznih sodnikov in sodstva kot celote, da pa je ta neločljivo povezana z odgovornostjo za kakovostno in učinkovito delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ali je po pravu EU že testno črpanje energentov podvrženo celostni presoji vplivov na okolje

Zoran Skubic, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo okolja

Zoran Skubic, Pravna praksa, 7-8/2015Konflikt med neusahljivo potrebo sodobne družbe po energentih na eni strani in varovanjem okolja na drugi je žal neizbežen. V časih, ko je tradicionalnih fosilnih virov energije vse manj ali pa so ti vse težje dostopni, pogosto z uporabo okoljsko tveganih metod njihove ekstrakcije, kot recimo s posebej spornim hidravličnim drobljenjem kamnin (angl. fracking), preprostih rešitev ni. Zato je toliko pomembneje, da so pravna pravila, ki urejajo sožitje teh dveh bistvenih, a pogosto povsem nasprotujočih si funkcij sodobnih držav, ustrezna in uravnotežena. Na ravni prava EU je ključni vir pravil prav Direktiva 85/337/EGS o presoji vplivov na okolje, ki je vse pogosteje predmet presoje Sodišča EU. Pred kratkim je tako šlo za ne povsem nepomembno vprašanje, ali je treba opraviti celostno presojo vplivov na okolje tudi v primeru, ko gre (zgolj) za testno črpanje zemeljskega plina s poskusno vrtino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - (ne)upravičenost odsotnosti z dela - obvestilo delodajalcu o razlogih odsotnosti

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Razlog, naveden in obrazložen v odpovedi pogodbe o zaposlitvi v konkretnem primeru, ni le odpovedni razlog po četrti, temveč tudi po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1. Tudi če se ugotovi, da je tožnik obvestil toženko o razlogih, zaradi katerih bo odsoten z dela, še vedno ostaja tudi drugi, v odpovedi naveden in obrazložen odpovedni razlog: neupravičena odsotnost z dela. Sodišče bi zato moralo ugotavljati tudi, ali je razlog po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1, v ravnanju delavca podan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 19.2.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 The International Law of Youth Rights Jorge Cardona, Giuseppe Porcaro, Jaakko Weuro in Giorgio Zecca (ur.) (Martinus Nijhoff, 2. izdaja, v dveh delih, 2015) Pravice mladih so nedvomno področje, na katerem je po
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Stare decisis

dr. Boštjan M. Zupančič, 19.2.2015

Pravoznanstvo

dr. Boštjan M.-Zupančič, Pravna praksa, 7-8/2015V prevodu izraz stare decisis pomeni dobesedno stati za že sprejetimi odločitvami. Navadno se to nanaša na sodno odločanje in zahteva, da naj bodo pred sodišči vsi podobni primeri odločeni podobno(angl. the like cases should be decided alike). Toda tudi širše, to je ne samo pred sodišči, lahko govorimo o primerjalni pravičnosti (angl. comparative justice). Pravzaprav povsod - tudi za posameznike - velja, da je pravičen tisti državni organ ali človek, ki v tem smislu ravna dosledno. Doslednost je zelo lepa slovenska beseda. V angleškem jeziku govorijo o konsistentnosti (consistency). Zelo lepo pa se beseda doslednost poda tudi pojmu pravičnosti. Pravičen je na primer tisti oče ali tista mati, ki do svojih otrok ravna dosledno. V podobnih situacijah ravna predvidljivo; dosledno stoji za svojimi prej sprejetimi odločitvami. Stare decisis je tedaj zgolj poseben vidik splošnega pojma primerjalne pravičnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 21. redni seji (5. februar 2015): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih; - četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d.d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. oktobra 2014 do 31. decem
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015DDV je treba obračunati od prispevkov delodajalca (15,74 odstotka) ter od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 11. februar - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. 13. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih; - predlog zakona o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
7-8(51) 6(37) 5(42)

Leto objave

< Vsi 2015 Februar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H I J K LM N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov