O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 115)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Pridobitev denarnega nadomestila, ko delodajalec delavca ne odjavi iz socialnih zavarovanj

Avtor ni naveden, 22.1.2015

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2015Varuh je v Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2013 v primeru z naslovom Pridobitev denarnega nadomestila v primeru izginulega delodajalca (str. 299) izpostavil problematiko pridobitve denarnega nadomestila v primerih, ko delodajalec delavca ne odjavi iz socialnih zavarovanj (na primer v primeru, ko delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Zbornik znanstvenih razprav 2014

Nika Skvarča, 22.1.2015

Kultura in umetnost

Nika Skvarča, Pravna praksa, 3-4/2015Najnovejši Zbornik znanstvenih razprav (GV Založba oziroma IUS SOFTWARE, Ljubljana 2014, 198 strani) je izšel v nekoliko butični obliki. Njegovo vsebino namreč zapolnjuje le šest prispevkov, ki pa se pohvalijo z izredno aktualnostjo na različnih pravnih področjih in lahko zadovoljijo še tako raznolike bralce. V njih lahko preberete o sodobnem dojemanju zasebnosti, o branju možganov v kazenskem postopku, o pravicah obdolžencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS), o načinih zavarovanja upnikovega premoženja, o davku na finančne transakcije in o zadnjih spremembah zakonodajnega referenduma pri nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Razlikovanje funkcij posebnega revizorja in posebnega zastopnika po ZGD-1

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 22.1.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 3-4/2015Na prvi pogled dokaj podobni funkciji, namenjeni predvsem za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja ali nadzora družbe, se ob natančnejšem pregledu precej razlikujeta in imata obe sebi lastne naloge. V korporacijski praksi se to pogosto zamenjuje. Tudi pri nas prihaja do takih napak, ki so podkrepljene z željo po ne vedno utemeljenih odškodninskih zahtevkih zoper člane organov vodenja ali nadzora. Napake, ki izvirajo iz pomanjkljivega razumevanja funkcije in nezadostnega korporacijskega poznavanja posameznega instituta, pa povzročijo marsikatero nepravilnost, ki ima lahko negativne posledice in lahko vodi celo do oškodovanja družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Postopek razrešitve članice sveta zavoda

Avtor ni naveden, 22.1.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2015Pobudnico, ki se je obrnila na Varuha, je Vlada konec maja s sklepom predčasno razrešila z mesta članice sveta zavoda neke srednje šole. Sklep Vlade o predčasnem prenehanju mandata ni bil obrazložen, kljub temu pa je bilo v sporočilu za javnost po seji Vlade zapisano, da je bila razrešitev pobudnice predlagana zaradi podatkov, ki so jih posredovali dijaki in starši srednje šole. Iz teh podatkov je po ugotovitvi predlagatelja razrešitve izhajalo, da predstavnica ustanoviteljice ne ravna v skladu z interesi ustanoviteljice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Pravice živali

Klemen Pohar, 22.1.2015

Pravoznanstvo

Klemen Pohar, Pravna praksa, 3-4/2015Razmišljanja o človekovem odnosu do živali segajo že v antično Grčijo. V zgodovini so k tem razmišljanjem prispevali mnogi ugledni misleci, med njimi Platon, Aristotel, Avguštin, Akvinski, Descartes, Hobbes, Locke, Schopenhauer, Nietzsche in Marx. Bogata tradicija misli o etičnem ravnanju z živalmi, ki jo je podedovala današnja družba, se kaže predvsem v kazenskem pravu, z njo pa se zaradi prizadevanja različnih interesnih skupin sodišča občasno ukvarjajo tudi zunaj kazenskopravnih okvirov. Nedavno se je z vprašanjem pravic živali spoprijel pritožbeni oddelek vrhovnega sodišča ameriške zvezne države New York v zadevi, v kateri je sodišče odločalo o upravičenosti odvzema prostosti šimpanzu Tommyju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN-2

mag. Marija Bukovec Marovt, 22.1.2015

PRORAČUN

mag. Marija Bukovec-Marovt, Pravna praksa, 3-4/2015Zadnja novela zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) je v naš pravni red prinesla vprašanje, kako razlagati določbo prvega odstavka 78. člena, ki se nanaša na dopustne spremembe in dopolnitve ponudb. Da bo to v praksi sporno, je bilo jasno že na obravnavi pristojnega delovnega telesa Državnega zbora, na kateri je na domnevno neusklajenost naše zakonodaje opozoril predsednik Državne revizijske komisije. Tako se je po sprejemu zakona bolj ali manj ugibalo, kakšna bo praksa Državne revizijske komisije pri vprašanju, ali mora pri dopustnih dopolnitvah ponudb dejstvo že obstajati v času oddaje ponudbe in je ponudbo mogoče dopolniti zgolj z dokazom o tem ali pa naročnik sme oziroma celo mora dopustiti spreminjanje ponudbe (ter pri tem niti ni pomembno, ali je dejstvo, ki ga spreminja, ob poteku roka za oddajo ponudb obstajalo ali ne) vse dotlej, dokler po merilih najugodnejša ponudba ni popolna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Problemi izrekanja in izvajanja prepovedi nasilnih dejanj po ZPND

dr. Vesna Bergant Rakočević, 22.1.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 3-4/2015Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) zdaj velja in se uporablja približno sedem let. Zakonodajalec si je s sprejemom predpisa za cilj postavil izjemno pomembno družbeno vrednoto, in sicer je bil njegov namen zagotoviti žrtvam nasilja potrebno varstvo ter to družbeno zlo prek različnih institutov tudi zmanjšati. Zakon naj bi zagotovil enoten pristop k obravnavanju nasilja v družini (predvsem prek oblikovanja opredelitve nasilja v družini in temeljnih načel za obravnavanje žrtev), koordinirano delovanje različnih organov in organizacij (večdisciplinarni in večinstitucionalni pristop) in dopolnjeval obstoječe ukrepe za zaščito žrtve v različnih zakonih. Ali oziroma koliko so ti cilji res doseženi, ne morem soditi, na sodiščih pa ugotavljamo, da se je v postopkih, v katerih žrtve nasilja predlagajo ustrezno varstvo, pojavilo nemalo težav, ki te cilje, še zlasti cilj varstva žrtve, precej otežujejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v slovenskem kazenskem postopku

dr. Katja Šugman Stubbs, 22.1.2015

Kazenski postopek

dr. Katja Šugman-Stubbs, Pravna praksa, 3-4/2015Z novelo Zakona o kazenskem postopku ZKP-K je naš kazenski postopek naredil še en odločen korak proti adversarnemu modelu: uvedel je namreč pravilo, da zoper obdolženca, ki prizna krivdo, postopka ne vodimo več v celoti. S tem (deloma) odstopamo od temeljnega načela našega sicer mešanega tipa postopka: načela iskanja materialne resnice. Sodna in tožilska statistika kažeta, da se je "pogajalski" pristop k reševanju kazenskih zadev v slovenski sodni praksi dodobra ukoreninil; morda še predobro. V dobrih dveh letih se je naš postopek temeljito "amerikaniziral"; z dobrimi in slabimi stranmi vred. Prispevek kritično prikazuje nekatere nezakonite bližnjice k obsodbi, ki so se uveljavile v naši sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Porod s strokovno pomočjo mogoč le v porodnišnici

Sandra Bitenc, 22.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Sandra Bitenc, Pravna praksa, 3-4/2015Zakonodaja Češke republike določa, da porodne babice ne smejo pomagati pri porodu doma. Tako so porodnice prisiljene roditi v porodnišnici, če želijo otroku zagotoviti strokovno nego ob in po porodu. Ali taka ureditev res zagotavlja zdravje in varnost novorojenčka? Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v sodbi Dubska in Krejzova proti Češki republiki odločilo, da Češka s svojimi predpisi, ki onemogočajo roditi doma s strokovno pomočjo, ne krši pravice do zasebnega življenja, ki izhaja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Vsebina PP št.3-4/2015

Avtor ni naveden, 22.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/20153 UVODNIK dr. Alenka Šelih Priložnost za premislek o sistemu obravnavanja otrok s posebnimi potrebami 6 JAVNA NAROČILA mag. Marija Bukovec Marovt Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN-2 9 GOSPODARSKO PRAVO dr. Dušan Jovanovič in Miha Brat
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Razpisi

Avtor ni naveden, 22.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2015 Ur. l. RS, št. 98/14 1. Javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu - rok je 16. februar. Ur. l. RS, št. 2/15 2. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Kran
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Od 13. do 19. januarja

Irena Vovk, 22.1.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2015 Torek, 13. 1. Nova Odvetniška tarifa. Veljati je začela nova Odvetniška tarifa (Ur. l. RS, št. 2/15), njeni učinki pa so bili po mnenju Ministrstva za pravosodje ustrezno omejeni z uveljavitvijo novele Zakona o odvetništvu (ZOdv-D, objavljena v Ur. l. RS, št. 97/14). S sled
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Določitev primernega delovnega mesta za delavko z omejitvijo delazmožnosti

dr. Nana Weber, 22.1.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 3-4/2015Odločbe o invalidnosti delavca in mnenja pooblaščenega zdravnika določijo začasne ali trajne omejitve delazmožnosti delavca, na podlagi katerih delodajalec delavcu odreja delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Identiteta policista pod krinko pred pravico do poštenega sojenja

Sandra Bitenc, 22.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Sandra Bitenc, Pravna praksa, 3-4/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je nedavno ukvarjalo z ravnotežjem med varovanjem identitete oseb, ki delujejo pod krinko, in med varovanjem pravice obtoženega do zaslišanja priče. Odločilo je, da je imela identiteta policijskega informatorja ter policista pod krinko v zadevi Scholer proti Nemčiji prednost ter ni prišlo do kršitve pravice do poštenega sojenja iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 22.1.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) (Ur. l. RS, št. 95/14) - velja od 30. decembra, uporabljati se začne 1. februarja. 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Ured
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Evropski svet in Svet EU

Irena Vovk, 22.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2015Evropski svet in Svet EU se lahko pohvalita s prenovljeno skupno spletno stranjo, ki je od zdaj uporabnikom oziroma zainteresirani javnosti bistveno prijaznejša. Prenova pa še ni dokončna, saj bodo skupno spletno stran še sproti posodabljali glede na želje in komentarje uporabnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Števnost in neštevnost samostalnikov

dr. Nataša Hribar, 22.1.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 3-4/2015Tokrat vam za začetek v razmislek ponujam nekaj primerov. Zanima me, ali kupujete kivi ali kivije, mango ali mange? Nabirate kostanj ali kostanje, lešnik ali lešnike?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Pravila določanja in prikazovanja spletnih cen letalskih vozovnic po pravu EU

Zoran Skubic, 22.1.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 3-4/2015Nakup letalskih vozovnic trenutno pravzaprav v celoti poteka prek svetovnega spleta. Za to je več razlogov, prevladujeta pa predvsem praktičnost in lažja primerjava cen. Pri tem je cilj Uredbe o skupnih pravilih zračnega prevoza kot primarnega vira prava EU, ki določa cene zračnih prevozov na skupnem trgu, predvsem zagotavljanje možnosti učinkovite primerjave cen zračnih prevozov različnih letalskih prevoznikov. To pa pomeni, da bi morala vsaka navedba cene, ki naj bi jo stranka plačala za zračne prevoze za potovanja iz EU, vselej označevati (do)končno ceno, vključno z vsemi davki, prispevki in pristojbinami. Glede na naravo spletnih elektronskih aplikacij, namenjenih nakupu letalskih vozovnic, pa se postavlja vprašanje, na kakšne načine je glede na Uredbo še dopustno prikazovanje (določanje) cen prevoza. Z drugimi besedami, je lahko predmet ureditve prava EU tudi določanje "pravilne" strukturiranosti spletne strani letalskih ponudnikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Pritožba

Nataša Skubic, 22.1.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 3-4/2015V slovenskem pravnem redu je pritožba redno pravno sredstvo zoper sodbo ali sklep sodišča ali upravno odločbo z namenom, da se ta spremeni ali razveljavi (Pravni terminološki slovar, 1999). Ustava RS določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (pravica do pravnega sredstva).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Avtorsko delo - evropski in primerjalnopravni vidik na primeru del uporabne umetnosti

Eneja Drobež, 22.1.2015

Intelektualna lastnina

Eneja Drobež, Pravna praksa, 3-4/2015V prejšnjem članku sem opozorila na dejstvo, da je pojem avtorsko delo evropski pravni standard. Zato ga je treba v okviru pravic iz Direktive 2001/29/ES o avtorski pravici v informacijski družbi enotno razlagati v vseh državah članicah in za vse vrste avtorskih del. Iz tega sledi, da je treba postaviti tudi enotno ločnico med avtorskopravno varovanimi deli uporabne umetnosti in drugimi, nevarovanimi izdelki, namenjenimi zadovoljevanju vsakdanjih potreb. V članku bom predstavila, kako ter ob upoštevanju katerih teoretičnih izhodišč to ločnico postavljajo sodišča v Sloveniji, Nemčiji in na Nizozemskem ter kako oblikovati evropski standard del uporabne umetnosti. Ker pa Sodišče EU tega vprašanja še ni obravnavalo, se bom oprla na evropsko sodno prakso v zvezi s preostalimi vrstami avtorskih del. Pomembna izhodišča je mogoče razbrati tudi iz odločitev Sodišča EU v zvezi s pravnim varstvom znamk.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Ekonomski vidik zdravniškega premirja

mag. Sandi Kodrič, 22.1.2015

Pravoznanstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 3-4/2015Nedavno izglasovana odločitev zdravniške zbornice, da ukvarjanje s homeopatijo ni več razlog za odvzem zdravniške licence, je spet obudila javne razprave med zagovorniki in nasprotniki te dejavnosti. V oddaji RTV Slovenija Tarča je predstavnica slovenskega farmacevtskega društva dr. Maruša Hribar opozorila med drugim na ekonomski vidik, češ da v nekaterih evropskih državah, v katerih zdravstvene zavarovalnice krijejo tudi homeopatijo, ugotavljajo njen blagodejni farmakoekonomski učinek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema

Nabergoj Miha, Krajnc Marko, 22.1.2015

Človekove pravice

Miha Nabergoj, Marko Krajnc, Pravna praksa, 3-4/2015Slovenski pravosodni organi se v praksi srečujejo s primeri, ko je treba presojati vprašanje (ne)kaznovanja beguncev, ki so v državo vstopili na nedovoljen način. Ker gre za eno ključnih vprašanj varovanja pravic beguncev, ki v slovenskem pravnem sistemu do zdaj še ni bilo natančno preučeno, je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC letos temu namenil posebno pozornost. Predstavljava nekaj temeljnih izhodišč, ki jih je treba upoštevati pri obravnavi teh primerov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Dokazovanje v evropskem civilnem postopku

Mitja Pukšič, 22.1.2015

Civilni sodni postopki

Mitja Pukšič, Pravna praksa, 3-4/2015Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo PF Univerze v Mariboru je v sodelovanju z Inštitutom za primerjalno pravo PF Univerze v Ljubljani in Centrom za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje organiziral odmevno mednarodno znanstveno konferenco Evropske razsežnosti dokazovanja v civilnem postopku, ki je potekala 15. in 16. januarja 2015 v prostorih PF v Univerze v Ljubljani. Tokratna konferenca je bila zadnja v okviru evropskega projekta "Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku", ki ga je podprla EU v okviru posebnega programa Civilno pravosodje Evropske komisije, ki je že tretji zapovrstjo pod vodstvom profesorice s PF Univerze v Mariboru dr. Vesne Rijavec in je v raziskovalne namene združil deset svetovno uglednih znanstvenih in strokovnih institucij ter 28 nacionalnih poročevalcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih služnosti do uveljavitve EZ-1

Nina Penhofer, 22.1.2015

Lastnina in druge stvarne pravice

Nina Penhofer, Pravna praksa, 3-4/2015V prvi letošnji številki Pravne prakse sta se kolega Domen Neffat in Sašo Potočnik lotila vprašanja pridobitve služnosti v javno korist s priposestvovanjem v povezavi z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih služb po Energetskem zakonu (EZ-1). Z večino njunih stališč in upravičenih opozoril glede pomanjkljivosti prejšnje ureditve se vsekakor strinjam, vendar menim, da je njun prispevek pomanjkljiv, saj v njem ne najdemo predstavitve pravnih težav, ki so se zaradi neureditve v zakonu pojavljale v sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata

dr. Matevž Krivic, 22.1.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matevž Krivic, Pravna praksa, 3-4/2015Težko je, še zlasti v mojih letih, polemizirati z enim od svojih najljubših in najbolj spoštovanih profesorjev, ki me je že pred pol stoletja naučil razumnega, življenjskega in ne črkobralskega razumevanja prava - in je še zdaj enako čilega duha kot takrat. Še težje, ker vse od takrat deliva iste strokovne, humanistične in nazorske ideale in vrednote. In še težje, ker je prav zaradi njih zadnjih dvajset let izpostavljen skrajno nemoralnim in politikantskim podtikanjem in lažem Janše in njegovih, da je bil snovalec in zagovornik "komunistične" represivne zakonodaje, čeprav je tudi njim znana resnica ravno nasprotna. In ker zdaj upravičeno opozarja na skrajno nedopustne napade Janše in njegovih podpornikov na pravosodje - na kar že ves čas opozarjam tudi sam.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
3-4(42) 2(38) 1(35)

Leto objave

< Vsi 2015 Januar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF GH I J K LM N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov