O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 155)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih sredstev

Miha Šercer, 30.9.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 38/2015Ugotovili smo, da si je eden od naših zaposlenih prisvojil delovna sredstva. Ko smo ga soočili s tem dejstvom, je dejal, da si jih je želel le sposoditi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe ene
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

So omrežja družbena ali družabna?

dr. Nataša Hribar, 30.9.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 38/2015Pred kratkim sem imela v rokah prispevek o t. i. social networks. Poznamo jih tudi v Sloveniji, so pa dovolj nova, da jih naši normativni jezikovni priročniki še niso uspeli zajeti in ustrezno opredeliti. Glavno vprašanje je, ali besedno zvezo social networks v slovenščino prevajati kot družbena ali kot družabna omrežja; poleg teh dveh možnosti imamo še tretjo - socialna omrežja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Problemi pri uporabi 298.a člena ZFPPIPP v praksi

Jaka Lavrič, 30.9.2015

Civilni sodni postopki

Jaka Lavrič, Pravna praksa, 38/2015Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F) je bil dodan nov, 298.a člen, ki upravitelju nalaga, da mora v osnovni seznam preizkušenih terjatev vključiti hipoteko ali maksimalno hipoteko in terjatev, zavarovano z njo, tudi če ju upnik ni prijavil v roku za prijavo iz drugega odstavka 59. člena zakona. Hkrati pa vzpostavlja fikcijo, da sta v stečajnem postopku pravočasno prijavljeni hipoteka ali maksimalna hipoteka in terjatev, zavarovana z njo. Ti dve pravili po 298.a členu veljata v primeru, "če je po stanju ob začetku stečajnega postopka na nepremičnini vknjižena lastninska pravica v korist stečajnega dolžnika in je ta lastninska pravica omejena z vknjiženo hipoteko ali maksimalno hipoteko, katere vknjižba je začela učinkovati pred začetkom stečajnega postopka".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Kakšna skupna azilna in migracijska politika?

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 38/2015V kakofoniji improviziranih odzivov na množične prihode beguncev in migrantov je slišati tudi pozive, da je treba spoštovati pravila skupne azilne in migracijske politike EU. Katere skupne politike? Sama je ne vidim. Vidim nekaj pravil, o katerih so se države članice poenotile, ta pa se nanašajo pretežno na schengenski prostor, varovanje zunanje meje, postopke vračanja in azil. Zakonito priseljevanje in načrtovanje priseljevanja ostajata skoraj povsem zunaj politike EU. Države določajo vsaka svoja, zelo različna pravila, komu bodo omogočile prebivanje in pod kakšnimi pogoji. Izjema so visokokvalificirani delavci in raziskovalci, za katere so pogoji poenoteni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Sorazmernost in doniranje in vitro zarodkov v znanstvene namene

Jaka Kukavica, 30.9.2015

Varstvo človekovih pravic

Jaka Kukavica, Pravna praksa, 38/2015Zaradi narave zadev, ki jih je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) poklicano obravnavati, je pogosto v položaju, ko mora odgovoriti na etično občutljiva vprašanja, ki so za sodniško presojo praviloma zahtevnejša. Čeprav se ESČP pogosto poskuša izogniti obravnavi takih vprašanj, je v zadevi Parillo proti Italiji jasno odgovorilo, da prepoved doniranja in vitro zarodka v znanstvene namene ne krši 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Septembrski listi iz občasnega dnevnika

dr. Marijan Pavčnik, 30.9.2015

Ostalo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 38/2015Za neki prispevek - vraževernost mi ne dovoljuje, da bi ga razkril - iščem eno od sklepnih misli. Zapisujem si možno izpeljavo: "Rešitev je preprosta: argumentirati je treba odprto, slediti že sprejetim odločitvam in od njih odstopati, če imamo za to nove, boljše argumente. Ti morajo iskati sozvoč
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Ur. l. RS, št. 64/15 1. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru - Ministrstvo za pravosodje; rok je 4. oktober. 2. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem - Ministrstvo za pravosodje; rok je 4. oktober. Ur. l. RS, št. 65/15 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Javnost sej FIHP

Irena Vovk, 30.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Posameznik sprašuje, ali bi bilo mogoče spremeniti neobvezno načelno mnenje št. 0712-1/2014/1230 z dne 17. marca 2014, da bi bile seje FIHO odprte za javnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Soglasje za neposredno trženje

Irena Vovk, 30.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Družba, ki izdaja nove revije s podobno vsebino, je zbrala osebne podatke svojih naročnikov za namene izdajanja publikacij in trženja svojih storitev. Tretja oseba, lastnik starih blagovnih znamk, pa od družbe zahteva, da osebne podatke naročnikov uporabi na način, da jim posreduje sporočilo o tem, da bo tretja oseba začela izdajati nove revije. Glede na 8. in 19. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) družba meni, da tega ne smejo storiti, saj imajo le soglasje naročnikov za oglaševanje svojih izdelkov in storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Evropa

Irena Vovk, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015 Torek, 15. 9. Zaposlenost. Stopnja zaposlenosti v evrskem območju se je po podatkih Eurostata v drugem četrtletju letos v primerjavi s četrtletjem poprej dvignila za 0,3 odstotka, v vsej EU pa se je v enakem obdobju dvignila za 0,2 odstotka. Na letni ravni se je zaposlenost
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 25. september - predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017; - predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016: - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save; - predlog zakona o izvrševanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Okoljske takse lokalnega pomena

Avtor ni naveden, 30.9.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Odlok o občinski taksi v Predjami se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zastaranje davčnih goljufij po pravu EU - nedopustno?

Zoran Skubic, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 38/2015Zastaranje kazenskih postopkov je spričo več medijsko odmevnih primerov (spet) v središču pozornosti slovenske javnosti in s tem vnovič predmet pravosodne politike. Gre za problematiko, ki je nedvomno večplastna in glede katere pavšalno posploševanje ni in ne more biti na mestu. Nosilcem prisilne oblasti v demokratični družbi pač ne more biti dovoljeno, da zaradi (utemeljeno očitanega) prestopka v pravice posameznika posegajo v nedogled. A po drugi strani bi lahko prekratki zastaralni roki de facto dekriminalizirali prepovedana ravnanja, zlasti ko gre za kompleksne primere. Doseči pravično ravnotežje mora biti torej tenkočutno početje, ki se mu ne more izogniti niti pravo EU. Sodišče EU je bilo tako pred nedavnim soočeno s pomembno, skoraj bogokletno dilemo: ali pravo EU nacionalnim sodiščem nalaga, da morajo zaradi zagotovitve učinkovitega pregona in procesiranja kaznivih dejanj s področja davkov nekatere določbe nacionalnega prava o zastaranju teh kaznivih dejanj - preprosto spregledati? Odgovor je, presenetljivo: da.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 30.9.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015 Corporate Finance Law - Principles and Policy Louise Gullifer in Jennifer Payne (Hart Publishing, Oxford, 2. izdaja, 2015, 936 strani) V drugi, v celoti posodobljeni izdaji avtorici nadaljujeta razpravo o ključnih teor
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vpogled v moje podatke

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS) je 1. septembra 2015 uvedel novo spletno storitev, ki zavarovanim osebam na spletu omogoča vpogled v podatke o izdatkih za zdravstvene storitve, ki so bile osebi opravljene v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Jesen

Matej Tomažin, 30.9.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 38/2015Sovpadanje rdečih številk na svetovnih in na regijskih borzah z obdobjem, ko v naravi listje menja zeleno barvo za rdečo, je seveda naključje. Ni pa naključje, da se vse več vlagateljev po svetu sprašuje, ali smo po nekajletnem obdobju rasti spet pred medvedjim trendom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Koper in Ankaran - financiranje občin

Avtor ni naveden, 30.9.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o financiranju občin ter četrti odstavek 15.b člena in četrti odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zunajzakonska skupnost

Nataša Skubic, 30.9.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 38/2015V slovenskem pravu poznamo štiri vrste partnerskih življenjskih skupnosti: zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, registrirano istospolno partnersko skupnost in dejansko življenjsko skupnost istospolnih partnerjev (vse štiri so podrobno opisane v Novak, B.: Družinsko pravo. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2014, str. 75?150). Pojem zakonska zveza v angleščino prevedemo kot a marriage, pojem registrirana istospolna partnerska skupnost lahko prevedemo kot a registered (same-sex) civil partnership in pojem dejanska življenjska skupnost istospolnih partnerjev kot a (de facto) same-sex parthership.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Nazaj v prihodnost

dr. Ciril Ribičič, 30.9.2015

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 38/2015V ustavnopravni stroki prevladuje prepričanje, da bi bilo bolje, da sodnikov ne bi volil državni zbor, temveč bi jih imenoval predsednik republike na predlog sodnega sveta. Tako bi namreč stopila v ospredje strokovno znanje in usposobljenost kandidatov za opravljanje sodniške funkcije in zožile bi se možnosti za vnašanje političnih meril v postopek imenovanja. Sprememba je nujna zaradi uresničevanja neodvisnosti sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Od 15. do 28. septembra

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015 Torek, 15. 9. Kadrovska okrepitev tožilstva. Pred ministrom za pravosodje mag. Goranom Klemenčičem je priseglo 30 novih okrajnih državnih tožilcev, ki bodo s tem dejanjem tudi formalno začeli delo na okrožnih državnih tožilstvih v Celju, Kopru, Novem mestu, Murski Soboti, L
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 1. oktober 1946 - Sodbe v Nürnbergu Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu, ki so ga sestavljali sodniki iz Francije, Velike Britanije, Sovjetske zveze in ZDA, je po 218 dneh zasedanja izreklo sodbe nemškim vojaškim in političnim voditeljem med drugo svetovno vojno. Obtože
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pravni napovednik

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Luksemburška kronika
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
38(40) 36-37(42) 35(36) 34(37)

Leto objave

< Vsi 2015 September

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H IJ K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov