O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih sredstev

Miha Šercer, 30.9.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 38/2015Ugotovili smo, da si je eden od naših zaposlenih prisvojil delovna sredstva. Ko smo ga soočili s tem dejstvom, je dejal, da si jih je želel le sposoditi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 1. oktober 1946 - Sodbe v Nürnbergu Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu, ki so ga sestavljali sodniki iz Francije, Velike Britanije, Sovjetske zveze in ZDA, je po 218 dneh zasedanja izreklo sodbe nemškim vojaškim in političnim voditeljem med drugo svetovno vojno. Obtože
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Usklajevanje invalidnin

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Pobudnik, invalid prve stopnje, je v svoji pobudi Varuha opozoril na nemogoč položaj invalidov. Prejema namreč invalidnino, ki pa se že dlje časa ne usklajuje več. V zadnjih letih se je že nekajkrat obrnil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na Ministrstvo za zdravje glede usklajevanja invalidnin po 1. januarju 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pogodba o dosmrtnem preživljanju - zaupnost in osebnostnost razmerja - načelo enake vrednosti dajatev

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Tipični prvini, ki (abstraktno) kavzo pogodbe o dosmrtnem preživljanju po naravi stvari same dopolnjujeta, sta zaupnost oz. osebnostnost razmerja ter aleatornost. Prva prvina onemogoča, da bi bilo mogoče preživljalčeva izpolnitvena ravnanja neposredno odraziti v denarju in zato pri tovrstnih pogodbah načeloma izključuje takšno uporabo načela enake vrednosti dajatev, kot je lastna tipičnim ekonomskim poslom. Druga prvina izhaja iz narave stvari, ki jo zaznamuje tančica nevednosti tako o trajanju preživljalčevega izpolnitvenega ravnanja kot tudi o njegovem obsegu. Prva je odvisna od trajanja preživljančevega življenja, druga pa od zahtev, ki jih prinaša njegovo duševno in telesno zdravstveno stanje. Prvina tveganosti je drugi, dodatni razlog, zaradi katerega takšnih pogodb ni mogoče brez pridržkov presojati po določbi o enaki vrednosti dajatev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Varuh je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni Vrh, v kateri so tudi prostori Vrtca Idrija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Nove smernice

Irena Vovk, 30.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Informacijski pooblaščenec je izdal nove smernice, v katerih pojasnjuje, kako ustrezno urediti zavarovanje osebnih podatkov. Smernice s praktičnimi nasveti in pojasnili nudijo ključne informacije majhnim in velikim upravljavcem osebnih podatkov, ki želijo osebne podatke ustrezno zaščiti pred zlorabami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe ene
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Še po 17 letih problem ni rešen - nadaljevanje primera iz leta 2008

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 je predstavljen tudi primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja, ki jo povzroča Železarna Ravne, in domnevno neizvršeno odločbo takratnega sanitarnega inšpektorata (RSI) z dne 24. septembra 1992.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji (25. september 2015): - predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017; - dopolnitev sklepa vlade o določitvi predloga proračuna RS za leto 2016 in predloga proračuna RS za leto 2017; - predlo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Dostop do sanitarij v romskem naselju

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Pobudnik iz romskega naselja Šmihel je pred časom živel v večstanovanjski stavbi, ki jo je Mestna občina Novo mesto zaradi dotrajanosti porušila. Ob rušitvi večstanovanjskega objekta v avgustu 2013 je občina pobudniku, ki je oče samohranilec s tremi mladoletnimi otroki, obljubila, da je preselitev v kontejner začasna in da bo v njem imel dostop do vode in sanitarij. Več kot leto dni od rušitve objekta občina ni izpolnila svoje obljube.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pravni napovednik

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Od 15. do 28. septembra

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015 Torek, 15. 9. Kadrovska okrepitev tožilstva. Pred ministrom za pravosodje mag. Goranom Klemenčičem je priseglo 30 novih okrajnih državnih tožilcev, ki bodo s tem dejanjem tudi formalno začeli delo na okrožnih državnih tožilstvih v Celju, Kopru, Novem mestu, Murski Soboti, L
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Javnost sej FIHP

Irena Vovk, 30.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Posameznik sprašuje, ali bi bilo mogoče spremeniti neobvezno načelno mnenje št. 0712-1/2014/1230 z dne 17. marca 2014, da bi bile seje FIHO odprte za javnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Evropa

Irena Vovk, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015 Torek, 15. 9. Zaposlenost. Stopnja zaposlenosti v evrskem območju se je po podatkih Eurostata v drugem četrtletju letos v primerjavi s četrtletjem poprej dvignila za 0,3 odstotka, v vsej EU pa se je v enakem obdobju dvignila za 0,2 odstotka. Na letni ravni se je zaposlenost
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 25. september - predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017; - predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016: - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save; - predlog zakona o izvrševanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

So omrežja družbena ali družabna?

dr. Nataša Hribar, 30.9.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 38/2015Pred kratkim sem imela v rokah prispevek o t. i. social networks. Poznamo jih tudi v Sloveniji, so pa dovolj nova, da jih naši normativni jezikovni priročniki še niso uspeli zajeti in ustrezno opredeliti. Glavno vprašanje je, ali besedno zvezo social networks v slovenščino prevajati kot družbena ali kot družabna omrežja; poleg teh dveh možnosti imamo še tretjo - socialna omrežja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Kakšna skupna azilna in migracijska politika?

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 38/2015V kakofoniji improviziranih odzivov na množične prihode beguncev in migrantov je slišati tudi pozive, da je treba spoštovati pravila skupne azilne in migracijske politike EU. Katere skupne politike? Sama je ne vidim. Vidim nekaj pravil, o katerih so se države članice poenotile, ta pa se nanašajo pretežno na schengenski prostor, varovanje zunanje meje, postopke vračanja in azil. Zakonito priseljevanje in načrtovanje priseljevanja ostajata skoraj povsem zunaj politike EU. Države določajo vsaka svoja, zelo različna pravila, komu bodo omogočile prebivanje in pod kakšnimi pogoji. Izjema so visokokvalificirani delavci in raziskovalci, za katere so pogoji poenoteni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vrednotenje koncesij in javnih spodbud v javno-zasebnem partnerstvu

mag. Dejan Podhraški, 30.9.2015

PRORAČUN

mag. Dejan Podhraški, Pravna praksa, 38/2015Realna opcija pomeni v pravnem jeziku pravico, ne pa obveznost, izvesti posamezen ukrep v zvezi z realnim premoženjem. Z vidika ekonomije pa ima realna opcija predvsem finančno vrednost, ki jo lahko izrazimo v denarju in je v tem oziru za njenega imetnika zelo dragocena. Spodbude, ki jih javni partner podeli zasebnemu partnerju, s čimer želi narediti infrastrukturni projekt privlačnejši, kot so na primer garancija minimalnih prihodkov, opcija odkupa koncesije, opcija preložitve, opcija opustitve, tečajna opcija in druge spodbude, so v svojem bistvu realne opcije. Ekonomska znanost je na področju vrednotenja realnih opcij v zadnjih 20 letih naredila velik napredek. Danes je možno realne opcije zelo natančno izračunati, s čimer se javnim partnerjem na področju infrastrukturnih projektov odpirajo številne možnosti, kako narediti projekt finančno privlačnejši za zasebni sektor in ga na koncu tudi oddati v koncesijo na javnem razpisu. V svetu je opazen porast uporabe inovativnih ukrepov za spodbuditev infrastrukturnih projektov, kar kaže, da se javni partnerji čedalje bolj zavedajo njihovih prednosti in priložnosti, ki jih omogočajo. Poglejmo si v nadaljevanju javne spodbude, njihove temeljne lastnosti in način njihove uporabe v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Sodna odločba sodišča druge države članice, ki je v nasprotju s pravom EU, ne pomeni kršitve javnega reda

dr. Judita Dolžan, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 38/2015V eni svojih najnovejših sodb je Sodišče EU vnovič razlagalo obseg pojma javni red v Uredbi Bruselj I. V okviru spora med družbama Diageo Brands in Simiramida se je namreč nizozemskemu vrhovnemu sodišču postavilo vprašanje, ali pridržek javnega reda v 1. točki 34. člena Uredbe Bruselj I zajema tudi primer, ko je odločba države članice izvora v očitnem nasprotju s pravom EU in je bila izdana na podlagi kršitve procesnih jamstev. Nadalje je sodišče želelo vedeti tudi, ali dejstvo, da stranka, ki se sklicuje na ta razlog v državi članici izvora, ni izčrpala pravnih sredstev, ovira uspešno sklicevanje na razlog javnega reda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vpliv preoblikovanja investicijske družbe v alternativni vzajemni sklad na zastavljene delnice

Matevž Šavli, 30.9.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matevž Šavli, Pravna praksa, 38/2015Eno priljubljenih sredstev, s katerimi dolžniki zavarujejo svoje obveznosti, je zavarovanje kredita z zastavo delnic. Vprašanje je, kaj se zgodi z zastavljenimi delnicami, če se investicijska družba, ki je imetnik zastavljenih delnic, preoblikuje v alternativni vzajemni sklad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Učinkovito sodno varstvo v pravu EU

dr. Matej Avbelj, 30.9.2015

Kultura in umetnost

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 38/2015Pred kratkim je izšla knjiga dr. Alenke Berger Škrk Učinkovito sodno varstvo v pravu EU (založba Uradni list RS, Ljubljana 2015, 352 strani). Avtorica se je do zdaj že dodobra uveljavila kot pronicljiva poznavalka prava EU in z najnovejšim delom ta svoj status le še utrjuje. Knjiga je vzoren monografski izdelek, ki pomembno dopolnjuje še precej podhranjeno slovensko pravno pisanje na področju prava EU, zato jo priporočam vsem, ki se pri delu, v teoriji ali praksi, začetnikom ali bolj izkušenim bralcem, srečujejo s pravom EU. Knjiga jih namreč ne bo pustila hladnih - in prav je tako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Soglasje za neposredno trženje

Irena Vovk, 30.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Družba, ki izdaja nove revije s podobno vsebino, je zbrala osebne podatke svojih naročnikov za namene izdajanja publikacij in trženja svojih storitev. Tretja oseba, lastnik starih blagovnih znamk, pa od družbe zahteva, da osebne podatke naročnikov uporabi na način, da jim posreduje sporočilo o tem, da bo tretja oseba začela izdajati nove revije. Glede na 8. in 19. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) družba meni, da tega ne smejo storiti, saj imajo le soglasje naročnikov za oglaševanje svojih izdelkov in storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Okoljske takse lokalnega pomena

Avtor ni naveden, 30.9.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Odlok o občinski taksi v Predjami se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zastaranje davčnih goljufij po pravu EU - nedopustno?

Zoran Skubic, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 38/2015Zastaranje kazenskih postopkov je spričo več medijsko odmevnih primerov (spet) v središču pozornosti slovenske javnosti in s tem vnovič predmet pravosodne politike. Gre za problematiko, ki je nedvomno večplastna in glede katere pavšalno posploševanje ni in ne more biti na mestu. Nosilcem prisilne oblasti v demokratični družbi pač ne more biti dovoljeno, da zaradi (utemeljeno očitanega) prestopka v pravice posameznika posegajo v nedogled. A po drugi strani bi lahko prekratki zastaralni roki de facto dekriminalizirali prepovedana ravnanja, zlasti ko gre za kompleksne primere. Doseči pravično ravnotežje mora biti torej tenkočutno početje, ki se mu ne more izogniti niti pravo EU. Sodišče EU je bilo tako pred nedavnim soočeno s pomembno, skoraj bogokletno dilemo: ali pravo EU nacionalnim sodiščem nalaga, da morajo zaradi zagotovitve učinkovitega pregona in procesiranja kaznivih dejanj s področja davkov nekatere določbe nacionalnega prava o zastaranju teh kaznivih dejanj - preprosto spregledati? Odgovor je, presenetljivo: da.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2015(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFGH IJK L MNOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov