O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo delovnopravno obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Nadgradnja načela zakonitosti v ustavnosodni presoji

mag. Tea Melart, 2.7.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Tea Melart, Pravna praksa, 26/2015Po objavi odločb Ustavnega sodišča št. Up-879/14, št. Up-889/14 in št. Up-883/14 z dne 20. aprila 2015 se postavlja vprašanje o pomenu in dometu načela zakonitosti v kazenskem pravu iz prvega odstavka 28. člena Ustave. Vsebino tega načela mora dobro poznati vsak kazenski sodnik in tožilec, če želi svojo funkcijo opravljati dobro in učinkovito. V nadaljevanju podajam svoja razmišljanja o pomenu načela zakonitosti in obravnavam vprašanje nadgradnje stališč v ustavnosodni presoji. V prispevku na kratko zajamem tudi primerjalnopravni vidik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Sodna kontrola odvzema prostosti osebam, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015Tretji stavek drugega odstavka in tretji stavek tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati eno leto po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do drugačne zakonske ureditve oziroma najkasneje do izteka roka iz prejšnje točke mora biti zagotovljena sodna kontrola odvzema prostosti osebam, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost. Oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, se sprejme v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda s privolitvijo njenega zakonitega zastopnika. V osmih dneh po njenem sprejemu v varovani oddelek mora dati socialnovarstveni zavod sodišču predlog po postopku iz 75. člena Zakona o duševnem zdravju. V primerih, v katerih so bile osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, v varovane oddelke sprejete na podlagi ureditve iz 1. točke izreka te odločbe in so v njih na dan objave te odločbe, mora dati socialnovarstveni zavod sodišču predlog po postopku iz 75. člena Zakona o duševnem zdravju v 30 dneh po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru - ZSReg-F (Ur. l. RS, št. 17/15) - veljati začne 28. marca, uporabljati pa se začne 28. julija, razen določb nove 6. točke prvega odstavka 4.a člena za
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Skrite stvarne napake pri potrošniški prodaji po pravu EU

Zoran Skubic, 2.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 26/2015Pravo EU je eksistencialno povezano s potrebo po pravnem varstvu potrošnikov. Brez učinkovite zaščite njihovih interesov notranji trg ne bi bil to, kar je. Vendar je taka zaščita glede na preprosto dejstvo, da s(m)o potrošniki kot skupina preprosto preveč brezoblični, prepogosto - utvara. Pravice, pa čeprav podeljene, je pač treba znati uveljavljati. To je na svoji koži izkusila nizozemska potrošnica, ki ji je po manj kot pol leta od nakupa njen rabljen avto ob normalni rabi popolnoma zgorel. Po več zapletih in napačnih pravnih nasvetih je na nacionalni ravni ostala praktično brez pravic. Ji lahko v luči Direktive 1999/44/ES na pomoč priskoči Sodišče EU kot vrhovni razlagalec acquis communautaire?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Financiranje občin - naloge občin se lahko določajo le z zakoni

Avtor ni naveden, 2.7.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015Tretji in četrti odstavek 6. člena, 11., 12., 13.a in 14. člen ter prvi odstavek 15. člena Zakona o financiranju občin niso v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti 23. člena Zakona o financiranju občin se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Poletna nevihta

Matej Tomažin, 2.7.2015

Ostalo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 26/2015Vlagatelji na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev nemo spremljamo sago o Telekomovi (ne)privatizaciji. Odločevalski pingpong in močan odmerek političnega vmešavanja sta pustila skorajda nepopravljive posledice. Prodajalec je namreč izgubil pogajalsko moč, kar se bo odražalo v nižji kupnini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 2.7.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2015 The European Union and Direct Taxation - A Solution for a Difficult Relationship Luca Cerioni (Routledge, 2015, 254 strani) Neposredno obdavčenje je tisto področje v EU, ki pogosto izzove polemiko zaradi napetosti med davčn
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Napoved težkih časov za anonimne forumaše

Igor Vuksanović, 2.7.2015

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 26/2015Medijski svet brni od vznemirjenja! Evropski časopisi, televizije in spletni portali so, še preden so njihovi novinarji dobro prebrali zadnjo sodbo velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), začeli z analizami in komentarji te sodbe. Veliki senat je s petnajstimi glasovi proti dvema potrdil predhodno sodbo senata ESČP, da Estonija pritožniku, to je podjetju, ki upravlja enega največjih estonskih spletnih portalov (Delfi), ni kršila pravice do svobode izražanja iz 10. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). O pomenu tega primera priča tudi dejstvo, da lahko le desetim sodnikom velikega senata pripišemo popolno strinjanje z obrazložitvijo sodbe, saj so štirje sodniki podali pritrdilno ločeno mnenje, še eno pritrdilno ločeno mnenje pa je podal sodnik iz Slovenije Boštjan M. Zupančič. Pisna stališča je v zadevi podalo še več organizacij, ki delajo na področju človekovih pravic in medijev, ter industrijska združenja s področja medijev, informatike in ponudnikov dostopa do spleta. Bistvo spora v zadevi je: ali lahko spletni portal odgovarja za komentarje tretjih oseb, objavljene na portalu, v prostoru, namenjenem za prosto komentiranje oziroma odzivanje na spletne novinarske članke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 2.7.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015Vlada RS Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Pomanjkljiva ureditev odvzema brisa ustne sluznice in analize DNK po ZKP

Miha Šošić, 2.7.2015

Kazenski postopek

Miha Šošić, Pravna praksa, 26/2015Čeprav je bila ureditev odvzema brisa ustne sluznice in hranjenja pridobljenih podatkov podvržena ustavni presoji in strokovni kritiki ter je predmet nedavne zakonodajne spremembe, je treba dodatno opozoriti na nekatere odprte težave v zvezi z odvzemom brisa ustne sluznice in analizo DNK, ki se nanašajo zlasti na pravico do zasebnosti in pravico do obrambe v okviru poštenega kazenskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Vlada RS

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 42. redni seji (17. junij 2015): - analiza plačnega sistema javnega sektorja in določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede izboljšave plačnega sistema javnega sektorja, odprave anomalij in politike pl
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2015 Sodbe Sodišča 16. junij Vstavi izbrisano tabelo 18. junij Vstavi izbrisano tabelo 19. junij Vstavi izbri
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015 2. julij 1778 - Jean Jacques Rousseau Umrl je francoski filozof, razsvetljenec in predhodnik romantike Jean Jacques Rousseau. Njegovi razpravi O znanosti in umetnosti ter O viru neenakosti sta kritiki civilizacije, ki naj bi izpridila po naravi dobro človeško bitje. Sodelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

ZPOmK-1F

Irena Vovk, 2.7.2015

Varstvo konkurence, cene

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2015Področje nelojalne konkurence ureja Zakon o varstvu konkurence (ZVK), ki je bil sprejet že leta 1993 in bil v večini že razveljavljen. V veljavi so ostali ureditev nelojalne konkurence v 13. členu, upravno in prekrškovno varstvo, ki ju izvaja Tržni inšpektorat RS, ter dampinški in subvencionirani uvoz. Vlada je zato na seji 17. junija sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Konec. Znova

mag. Matija Žgur, 2.7.2015

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 26/2015Za naključja in nujnosti gre. Za to, ali je mogoče, da naključja ne obstajajo in da naše življenje vodijo take ali drugačne nujnosti, vnaprejšnja določenost. Ali pa da je življenje zgolj niz kontingenc, nenujnosti, odločitev. Za vprašanje, ali so knjige naših življenj že vnaprej napisane ali pa jih ustvarjamo sproti, z odločitvami, ki jih sprejemamo. Izhodišče knjižnega prvenca odvetnika Dina Bauka Konec. Znova (Beletrina, Ljubljana 2015, 184 strani) je, vsaj tako ga razumem, prav ta osnovna zagonetka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Obdavčenje umetnikov in športnikov

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015Finančna uprava RS (FURS) obvešča organizatorje prireditev, naj ne pozabijo tujim izvajalcem (gledališki, filmski, radijski, televizijski in drugi nastopajoči izvajalci, glasbeniki, komiki itd.) ob izplačilu dohodka obračunati davčne obveznosti in oddati obračun obračuna davka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Dost mamo

Hinko Jenull, 2.7.2015

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 26/2015Pravosodju ne kaže dobro. Pa ne gre za delovne razmere, obremenitve ali zahtevnost nalog. Prav, ne rečem, da se kriza ne pozna, malo pri izobraževanju, malo pri literaturi, malo pri vzdrževanju, počasi vse drsi navzdol, tega ni mogoče skriti. Ni pa še kritično. Pravočasno prejemamo plače, dvigala in službena vozila večinoma delujejo, pošta redno prihaja na mizo in v računalnik. Če s tega zornega kota pogledamo stanje v domačem okolju, da ne omenjam položaja v svetu, nam gre razmeroma dobro, celo prav dobro.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Na Jošt ali na Jošta?

dr. Nataša Hribar, 2.7.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 26/2015Začenja se poletje in z njim rekreacija na tak ali drugačen način. Hribi nas vabijo in težko se jim upremo. A nekateri nam preglavic ne delajo samo s svojimi strmimi pobočji, ampak tudi s svojo slovnico. Kolegica mi je pred dnevi poslala vprašanje, ali pri hribih, ki so poimenovani po osebah, velja kategorija živosti ali ne. Moram priznati, da sem morala kar precej pobrskati, da sem prišla do odgovora, ki pa žal ni enoznačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Na obzorju mednarodna konvencija o prepovedi hudodelstev zoper človečnost

Matjaž Kačič, 2.7.2015

Kaznovalno pravo

Matjaž Kačič, Pravna praksa, 26/2015Komisija Združenih narodov za mednarodno pravo je s 4. majem 2015 začela 67. zasedanje na uradu OZN v Ženevi. Letos mi je bila vnovič dana možnost, da se udeležim prvega dela zasedanja kot asistent prof. dr. Ernesta Petriča, ki mu teče že drugi mandat kot članu Komisije. V okviru prvega dela letošnjega zasedanja je Komisija med drugim začela obravnavo nove tematike, to je hudodelstev zoper človečnost. Posebni poročevalec Sean D. Murphy je glede tega predstavil svoje prvo poročilo, v katerem obravnava zgodovinski razvoj koncepta hudodelstev zoper človečnost ter njegove temeljne značilnosti. Hkrati je pojasnil razloge in izhodišče za nastanek morebitne Konvencije o prepovedi hudodelstev zoper človečnost. V poročilu se posebni poročevalec dodatno osredotoči na splošno dolžnost držav, da preprečijo in kaznujejo mednarodna hudodelstva, vključno s hudodelstvi zoper človečnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

30 let športno-pravnega rivalstva

Boštjan Koritnik, 2.7.2015

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 26/2015"Smisel naših druženj ni le v športnem udejstvovanju, temveč gre predvsem za razvijanje prijateljskih in kolegialnih odnosov s prijatelji iz Ljubljane," je ob letošnjem poletnem športnem srečanju hrvaških in slovenskih pravnikov - potekalo je med 12. in 14. junijem, tradicionalno na Lošinju - povedal namestnik županijske državne tožilke na Reki Doris Hrast. V tej nameri po njegovem prepričanju uspevamo, imamo pa cilj v te naše športne igre vključiti čim več mlajših, da bi ohranili to našo lepo 30-letno tradicijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 2.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2015 16. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvi stanovanjskega zakona; - predlog zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane. 18. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. <
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Evropa

Irena Vovk, 2.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2015 Torek, 16. 6. Zelena energija. Poročilo o napredku pri doseganju ciljev glede energije iz obnovljivih virov oziroma zelene energije za leto 2020 kaže, da glede na predvideni 15,3-odstotni delež zelene energije v bruto porabi končne energije v letu 2014 v EU velika večina dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Vročitev odškodninskih tožb proti državi izdajateljici obveznic

dr. Judita Dolžan, 2.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 26/2015Sodišče EU je v zadnjih letih že nekajkrat odločalo o razlagi Uredbe 805/2004 o vročanju. Tokrat je bil predmet razlage pojem "civilna in gospodarska zadeva", pri čemer je odločitev pomembna tudi z vidika aktualnega reševanja problematike vračila grškega dolga in morebitnega bankrota Grčije in izstopa iz evrskega območja. Dvema nemškima sodiščema se je v postopku odločanja v sporih za plačilo odškodnine oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti postavilo vprašanje, ali je treba take tožbe, ki so jih vložili zasebniki, ki so imetniki državnih (grških) obveznic, proti državi izdajateljici (Grčiji) šteti za civilno in gospodarsko zadevo po Uredbi 805/2004 in je torej treba tožbo vročiti na enega od načinov, ki jih določa uredba.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Julij(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGH IJ K LM NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov