O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Še o izpodbijanju neodplačnih dejanj v stečaju

Aleš Velkaverh, 14.5.2015

Civilni sodni postopki

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 19/2015Z zanimanjem sem prebral odziv dr. Saše Preliča na moj prispevek v zvezi z izpodbijanjem neodplačnih dejanj v stečaju. Menim, da si zasluži kratek odgovor. Ker pri tem ne bom podrobneje obravnaval vseh argumentov, ki sem jih že predstavil, bralcem svetujem, da preberejo vse tri objavljene prispevke in si tako ustvarijo celovito sliko o obravnavanem pravnem vprašanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Strategija za Rome

Irena Vovk, 14.5.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Amnesty International Slovenije in sedem romskih organizacij - Forum romskih svetnikov, Romski akademski klub, Svet romske skupnosti RS, Zveza Romov Slovenije, Zveza Romov za Dolenjsko in Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella/Dežnik - je pripravilo dokument o tem, kaj mora strategija za Rome nujno vsebovati, in ga 23. aprila posredovalo poslancem Državnega zbora ter predsedniku Vlade in nekaterim ministrom. Slovenske oblasti naj bi namreč do konca leta pripravile in sprejele prvo celovito strategijo za Rome.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 35. redni seji (7. maj 2015): - predlog zakona o davčnem potrjevanju računov; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015; - Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob ne
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na sekundarni ravni - načela transparentnosti, enakosti in nediskriminatornosti

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015V postopkih podeljevanja koncesij v zdravstveni dejavnosti se subsidiarno uporablja ZJZP. Tožena stranka (država) ob zahtevi za neposredno podelitev koncesije, kakršna je bila v obravnavani zadevi, kljub revidentovemu morebitnemu izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje konkretne zdravstvene storitve v obliki koncesije, te koncesije ne more in ne sme podeliti, saj se koncesionar skladno z ZJZP lahko izbere le po predhodno opravljenem javnem razpisu, s katerim se v postopku izbire zagotavlja uresničevanje načel enakega obravnavanja, nediskriminatornosti in transparentnosti, ki morajo biti na področju podeljevanja koncesij storitev za izvajanje javnih služb spoštovana tudi skladno s prakso Sodišča Evropske unije. Odločitev o tem, ali se bo za izvajanje neke konkretne zdravstvene storitve, ki jo mora v okviru javnih služb zagotavljati država, sploh podeljevala koncesija, ali pa se bo ta storitev zagotavljala v obliki javnega zavoda (3. člen ZZDej), je v izključni pristojnosti države (tožene stranke).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih - ZMV-A (Ur. l. RS, št. 23/15) - veljati začne 18. aprila, določbe 5. člena tega zakona pa se začnejo uporabljati 1. julija 2015. 2. Zakon o dopolnitvah
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015 Ur. l. RS, št. 28/15 1. Direktor - Javni zavod Zavod za šport in turizem Medvode; rok je 14. maj. 2. Direktor javnega zavoda Slovenski etnografski muzej - Ministrstvo za kulturo; rok je 15. maj. Ur. l. RS, št. 32/15 3. Direktor
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Zavoj-Škoberne" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. *102/1, 731/1, 741/0 in 744/1, vse k. o. Rifengozd, se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

EU na Expu

Irena Vovk, 14.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Kako lahko zagotovimo varno in hranljivo hrano, pridelano v skladu s smernicami za trajnostni razvoj in v zadostnih količinah za vse? Na svetu je namreč že 1,02 milijarde ljudi, ki trpijo zaradi lakote ali podhranjenosti, po drugi strani pa se v razvitih državah soočajo z visoko stopnjo debelosti. Morda bo k odgovoru na vprašanje nekoliko pripomogla tudi svetovna razstava Expo 2015, ki bo v Milanu potekala do 1. oktobra in na kateri bo sodelovalo 147 držav - med njimi tudi EU in 19 držav članic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Posredni storilec

Nataša Skubic, 14.5.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 19/2015Udeležbo pri kaznivem dejanju sem očrtala v prejšnjem kotičku. Ugotovila sem, da v slovenskem kazenskem pravu ločimo dve temeljni obliki sodelovanja pri kaznivem dejanju: storilstvo (tj. neposredno storilstvo, posredno storilstvo in sostorilstvo) in udeležbo v ožjem smislu (tj. napeljevanje in pomoč). Takrat sem sicer napovedala, da bom prihodnjič pisala o sostorilcu, napeljevalcu in pomagaču, vendar bom dala prednost posrednemu storilcu, zato da udeležbo pri kaznivem dejanju obdelam celovito in v takšnem logičnem redu, kot je urejena v slovenskem kazenskem pravu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Kjer je volja, je tudi pot

Nika Skvarča, 14.5.2015

Ostalo

Nika Skvarča, Pravna praksa, 19/2015Na tokratnem občnem zboru Pravniškega društva Ljubljana (PDL), ki je potekal v četrtek, 7. maja, na običajni lokaciji v središču Ljubljane, so ugotovili: prvič, da je število njihovih članov sicer konstantno, vendar da je med stalnicami tudi neplačevanje članarine, drugič, da je planinska sekcija društva pri svoji dejavnosti organiziranja izletov zelo uspešna, in tretjič, da se slovenska osamosvojitev pravzaprav še ni (pravno) končala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 14.5.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015 The New European Patent Alfredo Ilardi (Hart Publishing, Oxford, 1. izdaja, 2015) Po zapletenih pogajanjih, ki so potekala kar dvanajst let, je 17. decembra 2012 Evropski parlament sprejel Uredbo 1257/2012 o izvajanju okrepl
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Zadeva Patria: kontekst brez prava

dr. Matej Avbelj, 14.5.2015

Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 19/2015Svoj kritični zapis o (ne)ravnanju Ustavnega sodišča v zadevi Patria sem julija lani naslovil kot (ne)pravo v kontekstu, po najnovejšem razvoju dogodkov pa se sam ponuja boljši naslov. Na podlagi odločitev Ustavnega sodišča v ustavnih pritožbah Up-879/14, Up-883/14 in Up-889/14 z dne 20. aprila 2015, bi bilo Patrio najbrž primerneje opisati kot kontekst brez prava. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da so vsa v procesu udeležena redna sodišča kršila ustavno materialno jamstvo načela zakonitosti v kazenskem pravu; Vrhovno sodišče, še zlasti pa njegov predsednik, pa sta poleg vsega z objektivno pristranostjo kršila še človekovo pravico do poštenega sojenja. Zadeva, v kateri sta kršeni temeljni ustavni, pravzaprav civilizacijski pravni načeli, in to v primeru, v katerem je zaradi vpletenih oseb neposredno in posredno trpelo še načelo demokratične države, nedvomno zahteva skrbne in izčrpne strokovne analize. Temu je namenjen tudi ta prispevek, ki je razdeljen na tri dele. V prvem, bolj opisnem delu, predstavljam odločitev Ustavnega sodišča v zadevi Patria; v drugem, bolj normativnem delu, pa se posvečam njeni kritični analizi. Tretji del je namenjen kontekstu, brez katerega zadeva Patria ne bi bila to, kar je, oziroma je morda sploh ne bi bilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Še več (aktivnih) članov

Boštjan Koritnik, 14.5.2015

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19/2015"V letu 2014 se je število aktivnih članov društva povečalo," je bil na rednem letnem občnem zboru Športnega društva Pravnik 7. maja zadovoljen predsednik društva Luka Brezovec, sicer odvetnik v Ljubljani. Športno društvo Pravnik iz Ljubljane združuje pravnike in njihove prijatelje, ki želijo športno, na zdrav način izkoristiti del svojega prostega časa, je še povedal in dodal, da je aktivnih članov približno sto, neaktivnih pa še nekajkrat toliko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Vsebina PP št.19/2015

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/20153 UVODNIK dr. Aleš Ferčič Kaj (naj) počnemo z državo? 6 BANČNO PRAVO mag. Peter Merc Spremenjena vloga Družbe za upravljanje terjatev bank 8 DAVČNI POSTOPEK dr. Janez Čebulj Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o za
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Zaznamovalo nas je 14. maj 1771 - Robert Owen Rodil se je valižanski utopični socialist in reformator Robert Owen. Zlo kapitalizma je videl v zasebni lastnini, religiji in meščanski družini, vzrok kapitalističnih kriz pa v pomanjkljivem sistemu delitve, kar
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Evropa

Irena Vovk, 14.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Torek, 5. 5. TTIP.Po devetem krogu pogajanj za čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (TTIP) med ZDA in EU je Evropska komisija objavila posodobljen predlog besedila EU za regulativno sodelovanje. Več na
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o zastaranju v finančnih preiskavah

dr. Janez Čebulj, 14.5.2015

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 19/2015Po uveljavitvi 68.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) sta se v postopkih davčnih (finančnih) preiskav postavili tudi naslednji vprašanji: prvič, ali je v skladu z Ustavo razlaga (in uporaba) 68.a člena ZDavP-2, po kateri davčni organ v postopku, uvedenem na njegovi podlagi, zajame tudi dohodke, pri katerih je pravica do odmere davka ob uveljavitvi 68.a člena že zastarala, in drugič, ali sme davčni organ s sklepom ustaviti postopek zaradi zastaranja, če je zavezanec vložil davčno napoved na podlagi samoprijave?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 14.5.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/2015Smo javni zavod z omejitvami, ki veljajo za javni sektor. Delavka, javna uslužbenka je dobila izračun, da se 27. marca 2016 lahko starostno upokoji. Takrat bo stara 61 let 10 mesecev in 11 dni ter bo imela 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Delavka se želi upokojiti 31. decembra 2016.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Pravni napovednik

Irena Vovk, 14.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Pravni napovedni
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 14.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Izraba starega letnega dopusta

Miha Šercer, 14.5.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 19/2015Zaradi narave dela zaposlenim ne moremo omogočiti, da stari (lanski) letni dopust izrabijo konec junija, kar večinoma želijo. Zaposleni pa vztrajajo, da je to njihova pravica. Kakšna je pravilna razlaga ZDR-1 za te primere?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Ustavno procesno pravo - praktikum

dr. Aleš Novak, 14.5.2015

Kultura in umetnost

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 19/2015Težko bi se spomnil na pravno panogo, pri kateri je neskladje med njeno pomembnostjo in poznavanjem, ki ga je deležna, tako veliko, kot velja za ustavno procesno pravo. Razpravljanje o odločanju Ustavnega sodišča se celo med pravniki tu in tam zoži le na opredeljevanje, ali nam je konkretna odločitev všeč ali ne, pozabljamo pa na to, da je pot v pravu včasih celo pomembnejša kot končni cilj. Ustavno procesno pravo tlakuje pot, ki jo mora Ustavno sodišče ubirati, in pogosto celo začrtuje meje možnega pri ustavnosodnem odločanju. In zato si zasluži znatno več pozornosti, kot je je deležno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Diskriminacija otrok s posebnimi potrebami v pogojih razpisa za nakup stanovanj

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je prijavila na razpis Stanovanjskega sklada RS za prodajo stanovanj v Ljubljani. Stanovanjski sklad ji namreč v prijavi ni priznal prednosti zaradi otroka s posebnimi potrebami. Pobudnica ima otroka z dolgotrajno hudo boleznijo, ki v skladu s Pravilnikom o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, spada v kategorijo "dolgotrajno hudo bolni otroci", na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa ima tudi odločbo o usmeritvi, v skladu s katero otrok spada v kategorijo "dolgotrajno bolni otroci".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Kršitev predpisanega roka za izdelavo in vročitev pisne sodbe je kršitev zakona

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Pobudnik je zaradi prekoračitve roka za izdelavo in vročitev pisne sodbe za posredovanje na Okrožno sodišče Maribor vložil nadzorstveno pritožbo, za pomoč pa je prosil tudi Varuha.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2015(39)
> Maj(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEF GH IJ K LM N OPQRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov