O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Neizkoriščene skupščine

Matej Tomažin, 4.6.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 22/2015Obdobje skupščin je za vlagatelje tisti trenutek, ko imajo možnost v živo spraševati vodstvo podjetja, tj. člane uprave, člane nadzornega sveta in z nekaj sreče tudi revizorja. Kljub tej priložnosti, ki se praviloma pojavi enkrat na leto, se v Sloveniji praksa živahne debate nikoli ni prijela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Portal javnih naročil

Irena Vovk, 4.6.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. ZDIJZ-C tako določa, da so registrirani zavezanci, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, v 48 dneh od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja dolžni objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe, ki jo sklenejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.6.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Višina nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF v sodni praksi

dr. Špelca Mežnar, 4.6.2015

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Špelca Mežnar, Pravna praksa, 22/2015Vrhovno sodišče RS je februarja 2015 sprejelo za uporabnike avtorskih del zelo pomembno odločitev, ki se nanaša na višino nadomestil, ki jih morajo zavezanci, ki javno priobčujejo glasbo (na primer gostilne, trgovine, obrtniki, frizerski in kozmetični saloni, hoteli in penzioni), plačevati Zavodu IPF kot kolektivni organizaciji za upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov (IPF). Čeprav je šlo za dve zadevi in dva sklepa, je obrazložitev obeh pravzaprav identična (vsaj glede pravne argumentacije), zato ju v nadaljevanju prispevka obravnavam kot eno stališče Vrhovnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.6.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak

mag. Matevž Krivic, 4.6.2015

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 22/2015Skrajni čas je, da se razpravljanje o strokovnih dilemah okrog zadeve Patria preseli iz dnevnega tiska v strokovnega. Zato se na članek Branka Masleše, objavljen v Sobotni prilogi Dela, s katerim se v delu o nujnih odzivih na nedopustne napade na sodstvo povsem strinjam, nikakor pa ne v delu o strokovnih napakah pri sojenju v zadevi Patria, odzivam v Pravni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 37. redni seji (21. maj 2015): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju; - predlog zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakoni
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in kršitev pravice do zasebnosti

Janja Čevriz, 4.6.2015

Varstvo človekovih pravic

Janja Čevriz, Pravna praksa, 22/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevah Vinci Construction proti Franciji in GTM GCS proti Franciji ugotovilo, da sta preiskava poslovnih prostorov pritožnikov ter postopek za sodno varstvo tega ukrepa kršila 6. oziroma 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani - MPSAEMD (Ur. l. RS,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Kriza ne more biti izgovor

Irena Vovk, 4.6.2015

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015"Spoštovanje temeljnih načel in pravil pri delu ne more biti predmet pogajanj - niti v času krize, ko se postavljajo vprašanja pravičnosti. To je zlasti pomembno v državah, ki morajo uveljaviti varčevalne ukrepe. Krize ne moremo uporabiti kot izgovor za obid mednarodno dogovorjenih delovnih standardov," je že septembra 2011 v nagovoru Evropskemu parlamentu dejal generalni direktor Mednarodne organizacije dela Juan Somovia. Žalostno je, da konec maja 2015 ni nič drugače in da so močni pritiski na številne pravice delavcev, tudi na nekatere najbolj temeljne. To pa je bila tudi rdeča nit že XIV. dnevov delovnega prava in socialne varnosti, ki so 28. in 29. maja potekali v Portorožu v organizaciji Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društva za delovno pravo in socialno varnost, Planeta GV, PF Univerze v Ljubljani ter Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

ZUPJS

Irena Vovk, 4.6.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015Varuh človekovih pravic je 20. junija 2015 na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh določb - petega odstavka 10. člena, četrte točke prvega odstavka 12. in prvega odstavka 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ter ene od določb (drugega odstavka 7. člena) z njim povezanega pravilnika. Določbe po presoji varuhinje Vlaste Nussdorfer nedopustno posegajo v pravice najranljivejših skupin prebivalstva, predvsem otrok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 4. junij 470 pr. n. št. - Sokrat Rodil se je grški filozof in Platonov učitelj Sokrat. Poučeval je z metodičnim spraševanjem in velja za začetnika majevtike - mimoidočim je postavljal vprašanja in jih prek njih hotel pripeljati do spoznanja neke resnice. Izhaj
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Škoda delavca

Miha Šercer, 4.6.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 22/2015Delavec nam je pri delu povzročil škodo. V kakšnem roku lahko od njega terjamo njeno povrnitev - v petletnem roku po Zakonu o delovnih razmerjih ali v triletnem po Obligacijskem zakoniku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Prosta presoja dokazov in prepoved dokaznih pravil pri korupcijskih deliktih

mag. Andrej Ferlinc, 4.6.2015

Kazenski postopek

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 22/2015Večina korupcijskih dejanj je prikritih, saj jih prežema stroga konspirativnost. To ne more povzročiti, da bi za dokazovanje korupcijskih kaznivih dejanj veljali nižji ali drugačni standardi kot za druga kazniva dejanja. Kljub temu pa je potreben premislek, katere dokaze in dejstva morajo pravosodni organi ugotoviti, da izpolnijo zahtevo o obstoju posameznih zakonskih znakov. Jedra zakonskega dejanskega stanu so pri kaznivem dejanju jemanja podkupnine po 261. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in pri dajanju podkupnine po 262. členu KZ-1 bodisi sprejem nedovoljene nagrade, darila ali katere druge koristi bodisi sprejem obljube ali ponudbe take koristi. Če pa gre za dajanje podkupnine po 262. členu KZ-1 ali nedovoljeno dajanje daril po 242. členu KZ-1, so izvršitvena dejanja ponujanje ali dajanje darila ali katere druge koristi. Tudi pri teh kaznivih dejanjih KZ-1 enakopravno s temi oblikami obravnava tudi obljubo darila, nagrade ali katere druge koristi. Enaka izvršitvena dejanja tvorijo jedro zakonskega dejanskega stanu tudi pri kaznivih dejanjih sprejemanja ali dajanja koristi ali daril za nezakonito posredovanje po 263. in 264. členu KZ-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 4.6.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2015 21. maj - letno poročilo Banke Slovenije za leto 2014 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2014 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2015. 22. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Spregled izobrazbe

Nataša Belopavlovič, 4.6.2015

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2015Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo razvršča dela v tarifne razrede glede na zahtevnost dela in zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v splošnem aktu (7. člen). V drugem odstavku istega člena določa, da razvrstitev del po tej pogodbi ne posega v pristojnost delodajalca, da določi spregled izobrazbe, če kandidat izpolnjuje alternativno določene pogoje, kot so na primer daljše ob delu pridobljene delovne izkušnje. člen 217 Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 5. točki določa, da se z globo kaznuje, kdor sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (22. člen - delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Prelom, do katerega ni prišlo

mag. Igor Karlovšek, 4.6.2015

Kultura in umetnost

mag. Igor Karlovšek, Pravna praksa, 22/2015Odpreti knjigo s tako pomenljivim naslovom - Prelom, do katerega ni prišlo - tako uglednega pisca in misleca je lahko tudi dejanje poguma (Cankarjeva založba, Ljubljana 2015, 239 strani). Bralec se namreč brez omrtvičenja spogleda z enaintridesetimi poglavji razmišljanj o najbolj žgočih vprašanjih obstoja, ki nikakor ni ne lahkotno, predvsem pa ne prizanesljivo branje. Dr. France Bučar od prve do zadnje strani zelo prefinjeno, vendar tudi razumljivo in jasno opozarja, da je naša družba resno bolna in da se pelje po poti razpada.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Privatizacija državnih podjetij v mreži prava EU

dr. Janja Hojnik, 4.6.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 22/2015Medijsko preplavljanje z zgodbami o privatizaciji podjetij v državni lasti kaže, da po enajstih letih članstva v EU v Sloveniji še zmeraj zelo slabo poznamo temeljna načela prava EU in razmišljamo na ustaljen "jugoslovanski" način, ki je med ljudmi običajno zelo dobro sprejet, pa čeprav se niti dobro ne vprašajo, ali je to zanje dejansko dobro in zakaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Eden ali en?

dr. Nataša Hribar, 4.6.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 22/2015Tokratni kotiček začenjam z nalogo: ali bi v spodnjih primerih uporabili števnik eden ali en?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU

dr. Petra Ferk, 4.6.2015

Sodišča

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 22/2015Dialog med Ustavnim sodiščem RS in Sodiščem EU je v zadevi Kotnik vzpostavljen, je začela svoje predavanje dr. Renata Zagradišnik z Ustavnega sodišča in takoj pripomnila, da je zadeva še odprta, kar dopušča omejen manevrski prostor za razlago. Med udeleženci je zakrožila kopija Uradnega lista EU z objavljenim predlogom za sprejetje predhodne odločbe v zadevi, v kateri je predložitveno sodišče prvič Ustavno sodišče. Predavanje je potekalo v organizaciji Slovenskega društva za evropsko pravo v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani 26. maja 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Od 20. maja do 1. junija

Irena Vovk, 4.6.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015 Torek, 19. 5. Davčne blagajne. Poslanci so po nekajurni razpravi sklenili, da je predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, ki daje podlago za uvedbo elektronskega potrjevanja računov pri plačevanju blaga in storitev z gotovino oziroma uvedbo tako imenovanih davčnih blag
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Ključna vloga prava v liberalizaciji

Denis Baghrizabehi, 4.6.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Denis Baghrizabehi, Pravna praksa, 22/2015Liberalizacija je proces, ki poteka tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni. Njena učinkovita izvedba brez regulacije ni mogoča. Gre za kompleksen in dolgotrajen proces, v katerega je vključeno več akterjev. Vloga, ki jo v obravnavanem razvoju dogodkov odigra pravo, pa je ključnega pomena. V nakazani smeri je potekala razprava na okrogli mizi Proces liberalizacije v Sloveniji, ki je bila organizirana 21. maja na PF Univerze v Mariboru, v okviru projekta Jean Monnet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Evropa

Irena Vovk, 4.6.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/2015 Torek, 19. 5. Toplogredni plini. Izpusti toplogrednih plinov iz naprav, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), so se lani zmanjšali za približno 4,5 odstotka. Sistem EU za trgovanje z emisijami zajema več kot 11.000 elektrarn in proizvodnih naprav v 2
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Je še mogoče razmejevanje med smrtno kaznijo in dosmrtnim zaporom?

Nika Skvarča, 4.6.2015

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 22/2015Ob koncu 50. let prejšnjega stoletja sta Dick in Perry v ameriški zvezni državi Kansas umorila štiričlansko družino. "Nisem imel namena mu kaj storiti. Zdel se mi je prijazen, blag človek. Bil sem teh misli prav do trenutka, ko sem mu prerezal vrat," je po zapisih Trumana Capoteja na zaslišanju izjavil Perry. Povračilni ukrep ameriške zvezne države ni bil nič kaj manj okruten, saj se je smrtna kazen izvršila z obešenjem obeh storilcev. Slaba tri desetletja pozneje se je s podobnim primerom srečalo tudi Združeno kraljestvo. Le da se zapisi o njem niso znašli v mojstrski leposlovni obliki "kriminološkega učbenika", temveč le na sodnem in nepogrešljivem rumenem papirju. Arthur Hutchinson je vlomil v stanovanjsko hišo, do smrti zabodel moža, njegovo ženo in njunega sina ter na okruten način posilil osemnajstletno hčer. Če bi Hutchinson izvršil ta dejanja v času ameriškega umora, ko se je v Angliji še vedno izvrševala smrtna kazen, bi ga po vsej verjetnosti doletela enaka represalija kot ameriška sociopata. A kljub aboliciji kazni fizične smrti je sodišče Hutchinsona obsodilo na tisto v socialnem pomenu: dosmrtni zapor, za katerega pa zakonodaja ne omogoča pogojnega odpusta. Ali je taka zakonska ureditev v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP)?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Junij(38)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GH IJK L M NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov