O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 5.2.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Geoffrey S. Corn, James A. Schoettler Jr., Dru Brenner-Beck, Victor M. Hansen, Richard B. "Dick" Jackson, Eric Talbot Jensen in Michael W. Lewis 1. NIVO: The War on Terror and the Laws of War: A Military Perspective (
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odvetniška tarifa

mag. Janez Tekavc, 5.2.2015

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 5/2015Več kot sto let bo tega, kar je stanovski kolega Fran Milčinski združil žlahten humor in malo slovenskega nemira ter povedal zgodbo o tem, kako tri ure hoda daleč leži vas, pa ji pravijo mesto, in v tem kraju se hitro navdušijo nad vsako novotarijo, ki pride iz širnega sveta. Nekega dne je tako domači popotnik prišel z dolge poti in s seboj prinesel v sprednji malhi proso, vzad pa kašo. Kašo je skuhal, da bi lahko vsakdo poskusil, kako dobra je. Ker pa so vsi hiteli, da bi jo čim prej dali v usta, se je vsak popekel tako zelo, da so naslednje leto pihali v bilke prosa, da bi rodile bolj blago kašo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odpoved delavca v času poskusnega dela

dr. Nana Weber, 5.2.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2015• Ali je delavec, ki v času poskusnega dela redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ker mu delo ne ustreza, upravičen do nadomestila za brezposelne? Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) v prvem odstavku 63. člena določa, da zavarovanec, ki je postal brezposeln p
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Kaj so dvoja vrata in kaj pomeni dvoje vrat?

dr. Nataša Hribar, 5.2.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2015V kotičku minuli teden sem pisala o števnosti samostalnikov, ki poimenujejo hrano. Med razlago pojmov števnost in neštevnost sem omenila tudi možnost povezave samostalnikov, ki imajo samo množinsko obliko, z ločilnimi števniki, med zgledi pa sem navedla ena vrata, dvoje vrat/dvoja vrata, troje vrat/troja vrata. Danes se bomo dotaknili teh samostalniških zvez ter pojasnili razliko med zvezama dvoja vrata in dvoje vrat, dodali pa bomo tudi zvezo z množilnim števnikom dvojna vrata. Pojasnili bomo tudi uporabo ločilnih in množilnih števnikov ob števnih samostalnikih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Združitev z družino

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Člen 16.b Zakona o mednarodni zaščiti je bil v neskladju z Ustavo. Odločitev iz prejšnje točke se izvrši tako, da v še nepravnomočno končanih postopkih odločanja o združitvi družine pristojni organ lahko izjemoma šteje za družinskega člana tudi drugega sorodnika osebe s priznanim statusom begunca, ki ni bil določen v 16.b členu Zakona o mednarodni zaščiti, če posebne okoliščine iz 24. točke obrazložitve te odločbe govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 423/2013 z dne 14. novembra 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1295/2013 z dne 11. septembra 2013 se razveljavita. Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-276/2010/14 (1312-04) z dne 5. julija 2013 se odpravi. Zadeva se vrne Ministrstvu za notranje zadeve v novo odločanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Status poklicev - sodni cenilec za ocenjevanje vrednosti nepremičnin

mag. Žiga Stupica, 5.2.2015

Uprava

mag. Žiga Stupica, Pravna praksa, 5/2015Nedavno sta odvetnik Domen Neffat in odvetniški pripravnik Sašo Potočnik opozorila, da je Računsko sodišče v revizijskem poročilu z dne 10. marca 2014 dokaj kritično ocenilo sistem sodnih cenilcev in njihovo delo pri opravljanju nalog cenitev vrednosti nepremičnin ter pod vprašaj postavilo njihovo strokovno usposobljenost, še zlasti v primerjavi s pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti. Njuno vprašanje, ali je taka kritika stroke sodnih cenilcev upravičena, sproža odgovor o statusu zadevnih poklicev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij

dr. Nana Weber, 5.2.2015

Kultura in umetnost

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2015Po izidu dveh študijskih gradiv dr. Zvoneta Vodovnika Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij je zdaj na voljo še knjiga Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij (IUS SOFTWARE / GV Založba, Ljubljana 2014, 350 strani), ki daje sistematičen, izčrpen in hkrati strnjen pregled področij delovnega in socialnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Neodvisnost preiskovalnega organa pri zatrjevanju mučenja

Lena Šutanovac, 5.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 5/2015Dejansko stanje v primeru Perrillat-Borronet proti Švici je zelo preprost incident. Tožnik je v prijateljevi družbi vinjen odhajal z zabave in pri svojem avtomobilu naletel na žandarja, ki sta mu v sklopu rutinskih nalog izdala parkirni listek za napačno parkiranje, kar ga je razjezilo, zato se je začel upirati. Zaradi nasilnega vedenja sta ga vklenila in odpeljala na treznjenje na policijsko postajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Žrtev nezakonitega zaposlovanja

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (pobudnica), ki zastopa tujca - žrtev nezakonitega zaposlovanja, je Varuha prosila za pomoč pri pridobitvi dovoljenja za prebivanje in osebnega delovnega dovoljenja za prizadetega tujca, ki je bil žrtev trgovine z ljudmi, in sicer na podlagi Zakona o tujcih (ZTuj-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe

dr. Nana Weber, 5.2.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 5/2015Z delavcem smo na njegovo željo zaradi začasnega odhoda v tujino z njegovo družino sklenili sporazum o mirovanju pogodbe o zaposlitvi. Ko se je delavec vrnil, kar je bilo pred iztekom sporazuma o mirovanju, je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po pogodbi ima odpovedni rok šest mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Otvoritev sodnega leta v Parizu in prva Zimska univerza

Alenka Košorok Humar, 5.2.2015

Odvetništvo in notariat

Alenka Košorok-Humar, Pravna praksa, 5/2015Decembra 2014 sem se kot predstavnica Odvetniške zbornice Slovenije udeležila slovesnosti ob začetku sodnega leta in konference v Parizu, ki jo tradicionalno organizira pariška zbornica (ima trenutno 25.600 članov). Poleg tega sem prisostvovala tudi prvi Zimski univerzi (Université d'hiver) z vrsto okroglih miz in raznovrstnih zasedanj, ki je potekala od 10. do 13. decembra 2014, in se udeležila tudi vseh spremljajočih dogodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Supervizor

Irena Vovk, 5.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Delovanje aplikacije Supervizor je v teh dneh začasno moteno oziroma onemogočeno, saj jo posodabljajo. To pa je tudi razlog, da se je vnovič znašla v rubriki Spletni smerokaz. Pred dobrimi dvesto leti je angleški pravnik in filozof Jeremy Bentham zapisal, da je "tajnost instrument zarote, zato ne bi smela biti sistem normalnega vladanja".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata

dr. Dragan Petrovec, 5.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 5/2015Kolega Krivic poziva h komentiranju pisanja prof. Bavcona in svojega odgovora njemu. Pri tem omenja odgovornost, pogum in znanje vseh, ki se ne oglašajo, pa bi bilo prav, da bi se. Verjamem, da me ne šteje mednje, saj sva nekaj časa tudi midva polemizirala. Kar se mi je zdelo pomembno, sem po drobcih v dnevnem tisku že doslej sporočal, ob tej priložnosti pa naj naredim povzetek še za Pravno prakso in dodam kratek komentar novejših odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 5.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič in Miha Bratina, Pravna praksa, 5/2015V zadnjem času se vse več razpravlja o odgovornosti članov organov vodenja in nadzora, med katerimi se iščejo "krivci" za škodo, ki je nastala družbi, čeprav sploh ne izhaja iz njihove sfere. Delovanje družbe je namreč kompleksen sistem, ki ni odvisen le od dveh kolegijskih organov družbe, temveč še od številnih drugih dejavnikov. V tem sistemu se pozablja na vpliv delničarjev, ki s sprejemanjem skupščinskih sklepov odločajo tudi o najpomembnejših zadevah v družbi. Res je sicer, da je formalnopravno vpliv delničarjev na poslovodenje družbe zelo omejen. Dejansko pa v praksi večinski delničar (pri nas v Sloveniji je to pogosto država kot delničar) predpisane meje svojega vpliva prevečkrat prekorači. Že pred časom so se prav zato začele strokovne razprave o dolžnostih in posledično tudi odgovornosti delničarjev. Ti svojo moč izvršujejo prek skupščine, na kateri pa pomembne procesne odločitve, ki lahko tudi krojijo usodo družbe, sprejema predsednik skupščine, čigar odgovornost se povsem zapostavlja. To bi lahko izhajalo iz zelo skope ureditve v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti

Jernej Veberič, 5.2.2015

Obligacije

Jernej Veberič, Pravna praksa, 5/2015Sodba Sodišča Evropske unije v zadevi Vnuk proti Zavarovalnici Triglav, d. d. (C-162/13) z dne 4. septembra 2014 je zbudila veliko zanimanje v strokovni javnosti. Tudi mediji so o njej obširno poročali, podobno kot poročajo vselej, kadar neka evropska ustanova sprejme odločitev, ki se nanaša izrecno in izključno na Slovenijo. Menim, da sodba ne prinaša veliko novega, je pa dobrodošla, ker obuja širšo razpravo o tem, kateri primeri so kriti z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. So to le klasične prometne nesreče na javnih cestah ali tudi druge vrste škod, ki jih povzročajo zavarovana motorna vozila? Je s tem zavarovanjem krita sleherna škoda, ki jo lahko povzroči vozilo, četudi nima nobene zveze z delovanjem v prometu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 19. redni seji (22. januar 2015): - predlog Zakona o cestninjenju; - Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlame
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora

Ščernjavič Iztok, Hudej Nika, 5.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Iztok Ščernjavič, Nika Hudej, Pravna praksa, 5/2015V postopku odvzema premoženja nezakonitega izvora država nastopa kot oblastveni organ, torej kot izrazito močnejša stranka. Izhodiščno neravnovesje strank se najbolj kaže prav v možnosti, da država v pravdi za odvzem premoženja zoper posameznika uporabi informacije in dokaze, ki jih je pridobila kot oblastni organ v okviru finančne preiskave. Zakonodajalec bi ob takem izhodišču moral položaj strank uravnotežiti. Storil pa je ravno nasprotno. Kot bo prikazano v prispevku, je zakonodajalec položaj posameznika še dodatno otežil. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) pa je sporen tudi z vidika 2. člena Ustave. Ni namreč mogoče spregledati, da so pogoji za izvedbo finančne preiskave opredeljeni na način, ki omogoča čim več finančnih preiskav, čeprav neupravičenih, in povečuje verjetnost, da bo predmet postopka odvzema premoženja tudi premoženje, ki je vsaj delno zakonitega izvora. Tak pristop pa ob dejstvu, da ni sodnega nadzora nad zakonitostjo izvedbe finančne preiskave, omogoča številne zlorabe, ki se jim ni mogoče izogniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Spremembe pri oprostitvi plačila prispevkov za invalidska podjetja

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Številka 175 Z uveljavitvijo novele Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D) se spreminja 74. člen ZZRZI tako, da so invalidska podjetja, ki lahko uveljavljajo oprostitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Vezana knjiga računov

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015Pojasnilo FURS, 29. januar 2015 Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov? Uporabo vezane knjige računov določa 31.a člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Podrobneje je vsebina, oblika in nač
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Združitev družine - med restriktivnostjo državnih politik in pravico do varstva družinskega življenja

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 5.2.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 5/2015Ustavno sodišče je Zakon o mednarodni zaščiti razglasilo za neskladen z Ustavo, saj zgolj taksativno našteva družinske člane, za katere je mogoče uveljavljati združitev družine, vse druge življenjske skupnosti pa je izključil. Po dobrem letu dni in tretjič doslej je Ustavno sodišče izdalo odločitev, ki gre v prid imetnikom mednarodne zaščite.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov (Ur. l. RS, št. 5/15) - veljati začne 7. februarja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Objava pogodb

Irena Vovk, 5.2.2015

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2015Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. S tem ZDIJZ sledi načelom, ki so na tem področju uveljavljena v okviru organizacij OECD in Partnerstva za odprto vlado (Open Government Partnership). Eno od pomembnih priporočil partnerstva je namreč proaktivna objava bistvenih dokumentov in podatkov o javnih naročilih na spletu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 5.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2015 6. februar 1900 - Mednarodno arbitražno sodišče V Haagu je bilo ustanovljeno mednarodno arbitražno sodišče. Ustanovili so ga potem, ko je nizozemski senat ratificiral odlok, ki so ga sprejeli na mirovni konferenci leta 1899. 1919 - Weimarska republi
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2015(42)
> Februar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov