O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Življenjsko zavarovanje - poslovna sposobnost - pravna oseba - zastaranje terjatve

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Pri fizičnih osebah je ne samo možno, ampak je povsem običajno, da je lahko hkrati poslovno nesposobna in da ji je postavljen zakoniti zastopnik. Osebam, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, center za socialno delo postavi skrbnika. Te osebe so še naprej poslovno nesposobne. Drugače pa je pri pravnih osebah. Če ima zakonitega zastopnika, ne more biti poslovno nesposobna. Svojo poslovno sposobnost črpa iz sposobnosti svojih organov. Čim jih ima, je tudi že poslovno sposobna. Zato je pravilno takšno tolmačenje določbe drugega odstavka 362. člena OZ, da je imel zakonodajalec z njo v mislih le fizične osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Kolektivno uveljavljanje avtorske pravice - nadomestilo za javno predvajanje fonogramov

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Zahtevek za plačilo nadomestila po Tarifi zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov iz leta 2005 (v nadaljevanju Tarifa) oziroma po Skupnem sporazumu o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti iz leta 2006 (v nadaljevanju Skupni sporazum) ni zahtevek, ki bi imel temelj v neupravičeni obogatitvi, temveč gre za zahtevek za plačilo obveznosti, ki jo neposredno vzpostavlja zakon (130. člen ZASP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Zaznamovalo nas je 16. april 1948 - OECD V Parizu je bila ustanovljena Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje, ki naj bi usklajevala programe ponovne gradnje Evrope v okviru Marshalovega načrta. Bila je predhodnica današnje Organizacije za gospoda
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Pravni napovednik

Irena Vovk, 16.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Postopek s pogajanji: 28. ali 29. člen ZJN-2?

Potočnik Maja, Prebil Maja, 16.4.2015

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Maja Prebil, Pravna praksa, 15/2015Če naročnik v enem od transparentno objavljenih postopkov javnega naročanja ne dobi popolne ponudbe, lahko za oddajo istega javnega naročila uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave. Ker pa je ta izjema od splošnega načela transparentnosti javnega naročanja urejena tako v 1. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) kot tudi v 1. točki prvega odstavka 29. člena ZJN-2, se postavlja vprašanje, katero pravno podlago uporabiti. Tako 28. kot tudi 29. člen ZJN-2 določata pogoje, kdaj naročnik lahko izbere postopek s pogajanji, pri čemer 28. člen ZJN-2 določa pogoje za izbiro postopka s pogajanji po predhodni objavi, 29. člen ZJN-2 pa določa pogoje za izbiro postopka s pogajanji brez nje. Kaj se zgodi, ko prejete ponudbe nimajo istovrstne oblike nepopolnosti, temveč so nekatere neprimerne, druge nepravilne, spet tretje nesprejemljive? Ali je tudi v tem primeru mogoče izvesti postopek s pogajanji brez predhodne objave, kar je v Sloveniji postala splošna praksa na področju javnih naročil? Ali je pravilna praksa naročnikov, da lahko postopek s pogajanji brez predhodne objave uporabijo ne glede na raznolikost oblik nepopolnosti prejetih ponudb?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Iz normativnega delovnega programa Vlade RS

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Normativni program Vlade RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

eZdravje

Irena Vovk, 16.4.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Predlog novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-A), ki ga je Vlada sprejela na seji 9. aprila, uvaja elektronsko poslovanje v zdravstvu na nacionalni ravni in devet novih zbirk podatkov s področja zdravstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih - ZMV-A (Ur. l. RS, št. 23/15) - veljati začne 18. aprila, določbe 5. člena tega zakona pa se začnejo uporabljati 1. julija 2015. 2. Zakon o spremembah i
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Poskusno delo

mag. Nataša Belopavlovič, 16.4.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2015Na objavo prostega delovnega mesta se je odzvalo večje število kandidatov, ki izpolnjujejo razpisane pogoje. Izmed kandidatov smo izbrali bodočega sodelavca, zdaj pa nas zanima, ali se lahko z njim dogovorimo za poskusno delo. Poudariti moramo, da poskusno delo v objavi ni bilo predvideno, prav tako pa ni določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Če je poskusno delo mogoče uvesti, nas zanima še, na kaj moramo biti posebej pozorni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Pojasnilo FURS, 7. april 2015 Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja, in sicer: - Zakon o pokojninskem i
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Plače sodnikov

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Sodišča, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Drugi odstavek 9. člena Zakona o interventnih ukrepih v delu, v katerem se je nanašal na sodnike, ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Preverjanje alkoholiziranosti delavcev

Miha Šercer, 16.4.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 15/2015V naši družbi občasno preverjamo alkoholiziranost delavcev na delovnem mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 30. redni seji (9. april 2015): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva; - program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), ministrstvom ter drugim državnim organom in iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Uveljavljanje olajšave za investiranje v avtobuse na podlagi novel ZDDPO-2L in ZDoh-2O

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2L) in Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O) sta začela veljati 4. aprila 2015, uporabljata pa se tudi za investiranje, opravljeno od 1. januarja 2014 d
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Za olajševanje možnosti za spremembo spola

Lena Šutanovac, 16.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 15/2015Evropsko sodišče za človekove pravice je v sodbi Rees proti Združenemu kraljestvu odločilo, da posameznikom, ki so se odločili za medicinsko spremembo spola, država ni dolžna zagotavljati dodatnih olajšav. Navedlo je, da prav tako ni dopustno, da taka skupnost, tj. transseksualci, od preostale družbe pričakuje, da se bo zaradi njih spremenila upravna zakonodaja, ki bi dovolila registracijo novega spola. O zadevi Rees proti Združenemu kraljestvu je bilo odločeno leta 1986 in na srečo pritožnice v zadevi Y. Y. proti Turčiji so se časi precej spremenili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami

dr. Jasna Murgel, 16.4.2015

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 15/2015Nasilje nad ženskami in nasilje v družini sodita med najbolj razširjene, a hkrati najbolj skrite oblike kršitve človekovih pravic in diskriminacije. V poročilu Evropskega parlamenta iz leta 2014 se ugotavlja, da je v 28 državah članicah EU ena od treh žensk po 15. letu starosti utrpela telesno in/ali spolno nasilje. To pomeni, da je bilo 62 milijonov žensk posiljenih, pohabljenih, nadlegovanih, pretepenih ali ubitih. Tudi v Sloveniji so podatki o nasilju nad ženskami zaskrbljujoči, saj je vsaka peta ženska žrtev nasilja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Objava računa na spletu

Irena Vovk, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Fizična oseba je račun, ki ga je prejela za kupljeno blago na spletu, objavila na spletnem forumu. Ali sme prodajalec zahtevati, da kupec račun s foruma umakne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Zaradi nezakonitega ravnanja Ministrstva za notranje zadeve policist ostal brez zaposlitve

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi na Ministrstvu za notranje zadeve je pobudnik vložil tožbo, ki ji je Delovno sodišče v Mariboru novembra 2011 delno ugodilo - ugotovilo je nezakonitost sklepov o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zavrnilo pa je zahtevek v delu, v katerem je pobudnik zahteval, da ga delodajalec pozove nazaj na delo in ga prijavi v obvezna zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Pridobivanje osebnih podatkov zavarovancev iz Centralnega registra prebivalstva

Irena Vovk, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Zavarovalnica kot upravljavka kritnega sklada za izplačevanje rent se pogosto srečuje s problemom "statusa" zavarovancev, ki določa vrsto pravice iz police (ali je imetnik police živ in mu bo dejansko pripadala pravica do rente ali pa je umrl in dedičem pripada pravica do odkupne vrednosti police). Za zagotovitev nemotenega izplačevanja rent bi v skladu s 154. členom Zakona o zavarovalništvu iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) pridobivali: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo, spol, datum rojstva, datum smrti in podatke o dogodkih, spremembah ali popravkih. Ali je tako posredovanje podatkov v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Kolektivna pogajanja - z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti s pojasnili

dr. Martina Šetinc Tekavc, 16.4.2015

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15/2015V drugi polovici januarja so pogajalci v tretjem poskusu prvič po letu 2009 uskladili in podpisali socialni sporazum za obdobje 2015-2016 (uradno sicer še ni potrjen). Ta dokument s ciljem doseči stabilnost in socialni mir opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve Vlade, delodajalcev in sindikatov. V javnih občilih smo lahko kar nekaj časa spremljali postopek nastajanja tega pomembnega dokumenta, ki po svoji vsebini pomeni sklepno fazo zahtevnega procesa kolektivnih pogajanj. Ta institut pa ne glede na svoj pomen in zahtevnost v slovenski strokovni literaturi do nedavnega ni bil ustrezno obravnavan. Konec prejšnjega leta je to vrzel zapolnilo delo Kolektivna pogajanja, priročnik za prakso z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti s pojasnili (Gospodarska zbornica Slovenije - GZS, Ljubljana 2014, 248 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu

Igor Kolar, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Igor Kolar, Pravna praksa, 15/2015Delovna skupina iz člena 29 Direktive 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov je na nedavnem plenarnem zasedanju 25. in 26. novembra sprejela smernice glede izvrševanja pravice do umika rezultatov iskanja po osebnem imenu. Smernice določajo seznam skupnih meril, ki jih bodo nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov uporabljali pri obravnavi pritožb posameznikov zoper odločitve ponudnikov spletnih iskalnikov v primerih, ko bo ponudnik zavrnil umik posamezne povezave iz seznama rezultatov po pritožnikovem imenu in priimku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Izbris hipoteke zaradi poteka časa

Irena Hacin Kölner, 16.4.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Hacin-Kölner, Pravna praksa, 15/2015V novejšem času je teorija zavzela stališče, da ima hipotekarni upnik dolžnost, da po poplačilu zavarovane terjatve izstavi izbrisno pobotnico. Realnost je bila v preteklosti pogosto drugačna in hipotekarni upniki je na lastno pobudo največkrat niso izstavili. Nevednost zastavnih dolžnikov pa je botrovala temu, da upnika k izstavitvi izbrisne pobotnice niso pozvali, saj je bil prenekateri zmotno prepričan, da se ob poplačilu dolga po kreditni pogodbi hipoteka samodejno izbriše iz zemljiške knjige. Leta so tekla in mnogo upnikov ne obstaja več ali pa se ne odzivajo na pozive dolžnikov. V praksi se postavlja vprašanje, kako bi najhitreje dosegli izbris takih hipotek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Cilji in zadetki

dr. Vesna Bergant Rakočević, 16.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 15/2015Pravkar je začel veljati "sodni peterček", torej sveženj zakonov o spremembah in dopolnitvah petih, recimo temu sistemskih predpisov s področja sodstva oziroma pravosodja. V javnosti se je govorilo celo o mali sodni reformi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem - problematika prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni v skladu s pravno in ekonomsko vsebino razmerja

Avtor ni naveden, 16.4.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2015Pojasnilo FURS, 26. marec 2015 Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika (s. p.), če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fi
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj

Irena Vovk, 16.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15/2015Ste bili oškodovanec kaznivega dejanja? Vas zanima, v kateri fazi je predkazenski postopek zoper domnevnega storilca? Žrtve in oškodovanci kaznivih dejanj lahko od 1. aprila v posebni aplikaciji preverjajo, v kateri fazi je predkazenski postopek zoper domnevnega storilca.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

< Vsi
2015(41)
> April(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐ EFGH IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov