O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in nedovoljena ravnanja

Andrej Hafner, 12.3.2015

Kmetijstvo

Andrej Hafner, Pravna praksa, 10/2015Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), ki je začel veljati 29. aprila 2014, med drugimi obsežnimi spremembami in dopolnitvami na novo določa plačilni rok za hitro pokvarljiva živila in plačilni rok za druga živila (61.a in 61.b člen ZKme-1, kot sta bila spremenjena z ZKme-1B), varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (61.č člen ZKme-1) in nedovoljena ravnanja (61.f člen ZKme-1). Gre za pomembne dopolnitve, ki po svoji vsebini posegajo na področje delovanja prostega trga, konkurence in gospodarskega prava, kar je do zdaj urejala druga zakonodaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 5. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. 6. marec - predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu; - predlog zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb; - predlog zakona o spremembah Zakona o gozdovih; - pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Vsebina PP št.10/2015

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/20153 UVODNIK dr. Marko Pavliha Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati v prihodnost? 6 PREKRŠKOVNO PRAVO Zinka Strašek Uklonilni zapor - kako naprej? 9 DAVČNO PRAVO Aleš Žiher Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Digitalna državljanska samozaščita

dr. Aleš Završnik, 12.3.2015

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 10/2015Digitalna samozaščita in digitalno opismenjevanje sta pomembna za ohranjanje ravnotežja moči v družbi. To velja za vsakega posameznika, še zlasti pa za specifične poklicne skupine, kot so poleg sedme sile še odvetniki, ki so včasih edini branik posameznika pred državo. Njihova digitalna pismenost in izobraženost o zasebnosti bi morali biti glede na strukturni položaj, ki ga zasedajo v odnosu do nadzorstveno-industrijskega arhipelaga, občutno večji kot pri splošni praviloma nezainteresirani javnosti. Kakšni sta teorija in praksa digitalne samozaščite in povratnega nadzora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske Prešernove nagrade)

Aleš Žiher, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Aleš Žiher, Pravna praksa, 10/2015Univerza v Ljubljani vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze podeljuje študentsko Prešernovo nagrado. Nagrajenci poleg diplome z gravirano Prešernovo podobo prejmejo tudi denarno nagrado, ki jo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Pravilnik) določi Upravni odbor Univerze v Ljubljani. Pri tem se postavlja vprašanje, ali gre za dohodek, ki je obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Strategija upravljanja državnega premoženja

Matej Tomažin, 12.3.2015

Uprava

Matej Tomažin, Pravna praksa, 10/2015V zadnjih dneh smo imeli možnost in priložnost, da si preberemo osnutek strategije upravljanja državnega premoženja. Politiki so bili prepričani, da je to zelo dobro pripravljen dokument, vendar se z njimi ne strinjam. Strategija upravljanja državnega premoženja, namenjena upravljavcem tega premoženja, bi morala biti napisana tako, da bi bila razumljiva. Pa ni. In to pogrešam. "Navodila" bi morala biti jasna in razumljiva predvsem zato, da ne bi nastajali dvomi in napačne razlage. Cilj je namreč upravljanje tega premoženja v dobro državljanov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Neplačana odsotnost z dela zaradi študija

dr. Nana Weber, 12.3.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 10/2015Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se je na svojo željo vpisal na študij MBA, ki bo v letu 2015 trajal 17 tednov v štirih delih. Direktor se je z odločitvijo delavca strinjal, nato pa so iz kadrovske službe sporočili, da Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela brez nadomestila do največ 30 delovnih dni v koledarskem letu. Zato je delodajalec delavcu ponudil "prostovoljno odpoved", v vmesnem času bi z njim sklepal pogodbe o zaposlitvi za določen čas, po končanem študiju pa bi se sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Davčne blagajne

Irena Vovk, 12.3.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Do 20. marca bo v javni obravnavi osnutek zakona o potrjevanju računov, ki pomeni nadgradnjo veljavnega sistema za izdajo računov z uporabo programske opreme. V osnutku zakona, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance, je zapisano, da bo potrjevanje računov obvezno za vse račune, izdane od vključno 1. oktobra 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Ponižujoče ravnanje po nezakonitem odvzemu tkiva

Klavdija Štarkel, 12.3.2015

Varstvo človekovih pravic

Klavdija Štarkel, Pravna praksa, 10/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je že drugič ugotovilo, da je Latvija z nezakonitim odvzemom tkiva umrlemu kršila pravico njegovega svojca do spoštovanja zasebnega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Se je pa tokrat prvič izreklo o kršitvi prepovedi ponižujočega ravnanja iz 3. člena EKČP ob trpljenju pritožnice, ki je v okoliščinah nezakonitega odvzema tkiv preseglo pričakovane duševne bolečine po smrti zakonca. V luči nikoli zadoščenih potreb po darovanih organih pa (ne?) preseneča razširjenost nezakonitih odvzemov organov in tkiv umrlim v Latviji v tem obdobju znotraj sporazuma, ki ga je odobrila država.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015FURS, 2. februar 2015 Za obdobje od 1. aprila 2015 dalje se uvaja posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji. Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Evropa

Irena Vovk, 12.3.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015 Torek, 3. 3. Okoljski akcijski program. Usklajena okoljska politika EU je v zadnjih petih letih prinesla precej koristi za državljane. Evropejci dihamo čistejši zrak in pijemo čistejšo vodo, poleg tega odlagamo manj odpadkov na deponije in več recikliramo, okoljske politike
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Podjetniško premoženje zakoncev

dr. Nana Weber, 12.3.2015

Kultura in umetnost

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 10/2015Slovenska zakonodaja pojma podjetniško premoženje zakoncev ne opredeljuje. Tudi pravna teorija se do zdaj s pravno problematiko podjetniškega premoženja zakoncev ni poglobljeno ukvarjala. Prav zato je delo dr. Gregorja Dugarja Podjetniško premoženje zakoncev (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2014, 276 strani) s svojimi teoretičnimi izhodišči, kritičnostjo do sedanjih (tudi tujih) in prihodnjih zakonodajnih rešitev ter iskanjem pravnih možnosti in praktičnih rešitev obvezno branje za zakonodajno in sodno vejo oblasti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Državni zbor je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t. i. študentskega dela). ZUJF-C je začel veljati 30. decembra 2014 in se je začel uporabljati s 1. februarjem 2015. Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti (ZZZPB) mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) (Ur. l. RS, št. 14/15) - veljati začne 15. marca. 2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Dileme in rešitve pri predčasni odpovedi najemne pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, po ZPSPP

mag. Suzana Pisnik, 12.3.2015

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 10/2015Največja težava pri sklepanju najemnih pogodb za nedoločen čas po Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) je predolg odpovedni rok, ki ga je poleg tega, da po drugem odstavku 24. člena ne sme biti krajši od enega leta, treba odpovedovati po sodni poti, kar pa ta rok lahko samo še podaljša. ZPSPP je bil sprejet leta 1974, od takrat bil nekajkrat spremenjen, kljub spremembam pa ni ustrezno prilagojen sodobnemu času, v katerem posli tečejo hitreje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Odločitve Ustavnega sodišča in sodišč

Irena Vovk, 12.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Ustavno sodišče RS je pred kratim objavilo mobilno aplikacijo za iskanje po odločitvah sodišča in v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS tudi za iskanje po sodni praksi drugih sodišč, https://www.sodnapraksa.si ; na voljo tudi prek brezplačne mobilne aplikacije za Google Android in Apple iOS. Vse odločitve so tako obdelane z dodatnimi podatki, s katerimi je lažje najti želeno odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 25. redni seji (5. marec 2015): - predlog Strategije upravljanja kapitalskih naložb države s prilogama Strategija slovenskega bančnega sektorja in Strategija za sektor zavarovalništva; - nabor ukrepov za učinkovitejše delovanje DUTB ter ustr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče se razveljavi. Do drugačne ureditve meje morfološke enote 10/1 poteka meja tako, kot je potekala do uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 51/09).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.3.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Člen 193 in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ sta bila v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Od 3. do 9. marca

Irena Vovk, 12.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015 Torek, 3. 3. TEŠ 6.Državni zbor je brez glasu proti potrdil sestavo preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Predsednik komisije je postal Matjaž Hanžek (ZL), č
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Trajanje in podaljšanje pripora v postopku za izročitev

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Zagovornik pripornika je Varuha seznanil z vlogo, ki jo je 24. februarja 2014 naslovil na Zavod za prestajanje kazni zapora v Ljubljani, v kateri je Zavod opozoril, da je pripornik od 23. februarja 2014 od 5.36 ure naprej v priporu nezakonito, ker mu pripor, ki naj bi mu bil sicer s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. januarja 2014 odrejen za en mesec, ni bil podaljšan. Od Zavoda je zahteval, naj pripor nemudoma odpravi in ga izpusti na prostost. Priporniku je bil pripor odrejen zaradi pripornega razloga po 1. točki prvega odstavka 201. člena ZKP, v zvezi s 524. in 525. členom Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - gre za postopek izročitve obdolženca ZDA - od 23. januarja 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 12. marec 1365 - Dunajska univerza Vojvoda Rudolf IV. je podpisal ustanovno listino dunajske univerze, ki je tako postala prva univerza nemškega govornega območja. 1881 - Mustafa Kemal Atatürk V Solunu se je rodil turški politik, državnik
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2015(41)
> Marec(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGH IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov