O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 34. redni seji (29. april 2015): - Nacionalni reformni program 2015-2016; - Program stabilnosti - dopolnitev 2015; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji, zakonodajno-pravna služba Državnega zbora naj pripravi urad
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Izvorna koda

Irena Vovk, 7.5.2015

Intelektualna lastnina

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015"Računalniški programi so varovani z avtorskimi pravicami tako kot na primer literarna dela, vendar pa vsak program še ni avtorsko delo," je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 23. aprila 2015 dejal Ivan Bohnec iz družbe Preator.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

DesignView

Irena Vovk, 7.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015V DesignView, ki je centralizirana dostopna točka za poizvedbe o registriranih modelih iz podatkovnih zbirk sodelujočih nacionalnih uradov, je podatke o registriranih modelih uspešno vključilo že 18 uradov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.5.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015 Legal Fictions in Theory and Practice Maksymilian Del Mar in William Twining (ur.) (Springer International Publishing, 2015, 413 strani) Pisci se v knjigi multidisciplinarno in večplastno ukvarjajo s fi
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU

Zoran Skubic, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2015Vožnja z motornim vozilom po celotnem schengenskem območju praktično brez (realnih) omejitev je ena ključnih spremljevalk prostega pretoka ljudi. Državljani EU jo celo štejemo kot - samoumevno. Seveda pa ni svobode brez omejitev. Nacionalni cestnoprometni predpisi pač veljajo teritorialno za vse voznike, ki uporabljajo cestno infrastrukturo posamezne države članice, ne glede na njihovo državljanstvo. Kakšne so torej po pravilih Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih posledice, če vam pri vožnji v drugi državi članici zaradi vaše nesposobnosti za vožnjo prijazen policist odvzame vozniško dovoljenje? Kako ga dobite nazaj? Kateri organi so pristojni za preverjanje, ali je imetnik vozniškega dovoljenja znova sposoben za vožnjo na ozemlju države članice, v kateri je bila storjena kršitev? Po katerem pravu se (lahko) ta vprašanja sploh presojajo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Tokrat pa tuja imena

dr. Nataša Hribar, 7.5.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2015Prejšnji teden sem v kotičku opisala pravila tvorjenja svojilnih pridevnikov. V glavnem smo obravnavali slovenska poimenovanja, tokrat pa se lotevam precej zahtevnejše teme - tvorjenja svojilnih pridevnikov iz prevzetih imen in priimkov. Ta večinoma ohranjajo izvirni zapis, zelo pogosto pa so v njih tudi črke ali zveze črk, ki se izgovarjajo drugače, kot se pišejo, oziroma drugače kot v slovenščini. In prav to je tisto, kar nam dela največ preglavic: kako tuji osnovi ustrezno pripeti slovensko obrazilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Vsebina PP št.18/2015

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20153 UVODNIK dr. Matej Avbelj Dve zgodbi, dva svetova 6 PRAVDNI POSTOPEK mag. Igor Strnad Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih postopkov 9 DAVČNO PRAVO Ivo Grlica Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah 12
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015Pravni napovedni
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Dohodek iz delovnega razmerja - pogosta vprašanja in odgovori (1. del)

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Pojasnilo FURS, 1. izdaja, april 2015 1. V katerih primerih se pri ugotavljanju letne davčne osnove pri dohodkih iz delovnega razmerja uporablja povprečenje? Povprečenje v zvezi z dohodki iz delovnega razmerja kot poseben način ugotavljanja letne davčne obveznosti zavezanca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji

Kuzma Dominik, Lampe Andrej, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

mag. Dominik Kuzma, Andrej Lampe, Pravna praksa, 18/2015Do kod sega avtonomija zasebnega subjekta pri poslovanju prek spletne trgovine na skupnem trgu EU? Državljani EU smo se deloma že navadili in tudi razvadili zaradi ugodnosti prostega prehoda meja in brezcarinske unije. Kljub temu pa je med državami članicami EU še veliko razhajanj, nemalo jih izhaja tudi iz naših predsodkov in stereotipov o drugih državah članicah, ki vsak dan usmerjajo naše obnašanje, odločanje in vsebino medsebojnih odnosov. Moramo pa se vprašati, ali je naša avtonomna volja omejena z lastnostmi in načeli enotnega trga EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Rok za zagovor delavca ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Miha Šercer, 7.5.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 18/2015Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) predpisuje, da moramo pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu omogočiti zagovor v roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Nekateri dodatni pogledi na izpodbojnost neodplačnih dejanj v stečaju

dr. Saša Prelič, 7.5.2015

Civilni sodni postopki

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 18/2015Odvetnik Aleš Velkaverh se je v članku Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju, ki je bil objavljen v PP, št. 14/2015, precej površno odzval na moj prispevek Plačilna nesposobnost dolžnika kot predpostavka za izpodbijanje pravnih dejanj po ZFPPIPP, ki sem ga objavil v PP, št. 6/2013. Na zapisana kolegova stališča se moram odzvati, še zlasti, ker menim, da temeljijo na napačnih predpostavkah. Prepričan sem, da kolega Velkaverh ne bi prišel do zmotnih zaključkov, če bi natančneje prebral Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter moj prispevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih postopkov

mag. Igor Strnad, 7.5.2015

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 18/2015Na izvršilni šoli je bilo postavljeno med drugim tudi vprašanje: "Kdaj nastopi zamuda s plačilom stroškov postopka? Od katerega dne tečejo zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v primerih, ko je zoper odločitev o njihovi odmeri vložena pritožba? Če je pravilen odgovor, da začnejo teči zakonske zamudne obresti od pravdnih stroškov 16. dan od vročitve prvostopenjske sodne odločbe, kako v izvršilnem postopku določiti začetek teka teh obresti, saj iz izvršilnega naslova ne izhaja datum vročitve prvostopenjske sodne odločbe dolžniku? V primerih, ko je vložena pritožba, začne teči paricijski rok šele od vročitve drugostopenjske odločbe dolžniku, zato je na sodni odločbi potrjena izvršljivost, ki pa v tem primeru ni enaka nastopu zamude. Ali je ob takem stališču sodna odločba v delu zamudnih obresti od stroškov postopka sploh določljiva (različna stališča v sodni praksi)?"
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah

Ivo Grlica, 7.5.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Ivo Grlica, Pravna praksa, 18/2015V mednarodnem poslovanju se pri sklepanju kreditnih, licenčnih, franšiznih in drugih pogodb, na podlagi katerih se bodo izplačevali dohodki v tujino, pogosto srečamo s pojmom davčnega odtegljaja (angl. withholding tax). Namen tega prispevka je na jasen in pregleden način predstaviti, kaj je davčni odtegljaj, kako ga je mogoče zmanjšati na podlagi evropskih direktiv ter konvencij o izogibanju dvojni obdavčitvi ter kako je povezan s problematiko tipskih pogodbenih klavzul in oblikovanjem poslovnih struktur v mednarodnih transakcijah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Človekove pravice, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil v neskladju z Ustavo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora v roku 60 dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije ponovno odmeriti pokojnino zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine, za katere je v postopkih revizije ugotovil, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, pa ta del plače ni bil vštet zaradi protiustavne četrte alineje 46. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Pravi recept za privatizacijo: usklajeni interesi

Matej Tomažin, 7.5.2015

Pravoznanstvo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 18/2015Na privatizacijskem seznamu smo prečrtali še eno naložbo: Žito. Postopek je potekal dobro, brez večjih zasukov ali presenečenj. Zainteresiranih kupcev je bilo več, kar je bilo ključno pri pogajanjih za čim višjo ceno in čim boljše izhodišče za nadaljnji razvoj podjetja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. oktobra 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. marca 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. junija 2013 se, kolikor se nanašajo na Ivana Janšo, razveljavijo. Zadeva se dodeli drugemu sodniku Okrajnega sodišča v Ljubljani v novo odločanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Finančni fair play - kako dolgo še?

Matija Kočevar, 7.5.2015

Varstvo konkurence, cene

Matija Kočevar, Pravna praksa, 18/2015Evropska nogometna zveza (UEFA) je na rekordne izgube in težave klubov z likvidnostjo leta 2010 odgovorila s pravilnikom o finančnem fair playu (angl. Financial Fair Play). Njihova temeljna zahteva je, da klubi, ki hočejo sodelovati na evropskih tekmovanjih, od sezone 2013/14 ne smejo porabiti več, kot ustvarijo (zahteva break-even). Za kršitve jim grozijo različne kazni: od opomina, denarne kazni, odvzema točk do diskvalifikacije s tekmovanj. Čeprav je bilo sprejetje finančnega fair playa na splošno dobro sprejeto, pa je leta 2013 nogometni agent Striani sprožil postopek pred Evropsko komisijo in nacionalnim sodiščem v Bruslju, pred katerim izpodbija skladnost teh pravil s konkurenčnim pravom EU. Ker bo prej ali slej prišlo do postopka pred Sodiščem EU, bom z analizo sodne prakse pokazal, zakaj menim, da finančni fair play ni v skladu s 101. členom Pogodbe o delovanju evropske unije (PDEU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja zaporne kazni

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s kaznivim dejanjem, za katerega je prestajal zaporno kazen, skoraj vzel življenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Kako zavarovati industrijsko lastnino

dr. Klemen Pohar, 7.5.2015

Kultura in umetnost

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 18/2015Nematerialne dobrine se bistveno razlikujejo od materialnih. Dobrine, kot so kemijska formula zdravila, logotip podjetja ali pa posebna oblika pohištva, je mogoče uporabljati, ne da bi se porabile, jih skoraj neomejeno razmnoževati, jih vnesti v določen materialni predmet in podobno. Posledično se tudi pravice industrijske lastnine, ki varujejo (nekatere) nematerialne dobrine, bistveno razlikujejo od stvarnih pravic, njihovo varstvo in uveljavljanje pa sta povezana z nekaterimi posebnostmi. Oseba, ki želi uspešno ukrepati proti kršitvi svoje pravice industrijske lastnine, bo ravnala drugače kot oseba, ki želi uveljavljati stvarno pravico. Posebnosti in druge značilnosti uveljavljanja pravic industrijske lastnine je obsežno, poglobljeno in kakovostno raziskala dr. Tanja Vuga v knjigi Kako zavarovati industrijsko lastnino (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 220 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Osebni dokazi - verbalne izjave kot pot k materialni resnici?

Nika Skvarča, 7.5.2015

Kazenski postopek

Nika Skvarča, Pravna praksa, 18/2015Pridobivanje in vrednotenje izjav osumljenca (obdolženca), prič, izvedencev ter strokovnjakov je v kazenskem postopku precej zapleteno. Opraviti imamo namreč z najbolj zapleteno "stvarjo" na svetu: s človekom. Še vedno je težko razumeti priznanje, ki sta ga pred več kot stotimi leti podala zakonca Franc in Marija Bratuš o umoru njune hčerke. Priznala sta, da sta jo umorila, njeno truplo pa razkosala in zažgala v peči. Dve leti pozneje je novomeški preiskovalni sodnik po naključju zasliševal tatico, za katero je posumil, da bi lahko bila "umorjena" hči zakoncev Bratuš. Dvom se je razblinil v trenutku, ko je prednjo pomolil fotografijo obsojenih zakoncev. Prestopnica je namreč vzkliknila: "Oh, to so pa moj ata." Ali so izjavo o umoru izsili orožniki ali je držalo izvedensko mnenje o bolezenskem stanju zakoncev, ne ve nihče. Po več kot stoletju vemo le to, da se o načinih pridobivanja in vrednotenju izjav udeležencev kazenskega postopka sprašujemo še danes. Natančneje so si ta in še številna druga vprašanja postavljali 22. aprila na Fakulteti za varnostne vede, ki je pripravila posvet o kriminalističnih, kazenskopravnih in psiholoških vidikih osebnih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Razpisi Ur. l. RS, št. 19/15 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije - Urad predsednika RS; rok je 11. maj. Ur. l. RS, št. 26/15 2. Direktor javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana - Min
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Evropa

Irena Vovk, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015 Ponedeljek, 20. 4. TTIP. V poročilih o koristih čezatlantskega trgovinskega in naložbenega partnerstva (TTIP) za mala in srednje velika podjetja Evropska komisija ugotavlja, da ta koristi od čezatlantske trgovine že imajo. Leta 2012 je v ZDA izvažalo 150.000 takih podjetij
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2015(35)
> Maj(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČDĐEFG H IJK L MNOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov