O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015Pravni napovedni
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Rok za zagovor delavca ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Miha Šercer, 7.5.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 18/2015Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) predpisuje, da moramo pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu omogočiti zagovor v roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji

Kuzma Dominik, Lampe Andrej, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

mag. Dominik Kuzma, Andrej Lampe, Pravna praksa, 18/2015Do kod sega avtonomija zasebnega subjekta pri poslovanju prek spletne trgovine na skupnem trgu EU? Državljani EU smo se deloma že navadili in tudi razvadili zaradi ugodnosti prostega prehoda meja in brezcarinske unije. Kljub temu pa je med državami članicami EU še veliko razhajanj, nemalo jih izhaja tudi iz naših predsodkov in stereotipov o drugih državah članicah, ki vsak dan usmerjajo naše obnašanje, odločanje in vsebino medsebojnih odnosov. Moramo pa se vprašati, ali je naša avtonomna volja omejena z lastnostmi in načeli enotnega trga EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Finančni fair play - kako dolgo še?

Matija Kočevar, 7.5.2015

Varstvo konkurence, cene

Matija Kočevar, Pravna praksa, 18/2015Evropska nogometna zveza (UEFA) je na rekordne izgube in težave klubov z likvidnostjo leta 2010 odgovorila s pravilnikom o finančnem fair playu (angl. Financial Fair Play). Njihova temeljna zahteva je, da klubi, ki hočejo sodelovati na evropskih tekmovanjih, od sezone 2013/14 ne smejo porabiti več, kot ustvarijo (zahteva break-even). Za kršitve jim grozijo različne kazni: od opomina, denarne kazni, odvzema točk do diskvalifikacije s tekmovanj. Čeprav je bilo sprejetje finančnega fair playa na splošno dobro sprejeto, pa je leta 2013 nogometni agent Striani sprožil postopek pred Evropsko komisijo in nacionalnim sodiščem v Bruslju, pred katerim izpodbija skladnost teh pravil s konkurenčnim pravom EU. Ker bo prej ali slej prišlo do postopka pred Sodiščem EU, bom z analizo sodne prakse pokazal, zakaj menim, da finančni fair play ni v skladu s 101. členom Pogodbe o delovanju evropske unije (PDEU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015 8. maj 1989 - Majniška deklaracija Tedanja slovenska opozicija je javnosti predstavila Majniško deklaracijo za samostojno Slovenijo. Na množičnem protestnem zborovanju zaradi aretacije Janeza Janše (odhod na prestajanje kazni) na Kongresnem trgu v Ljubljani jo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah

Ivo Grlica, 7.5.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Ivo Grlica, Pravna praksa, 18/2015V mednarodnem poslovanju se pri sklepanju kreditnih, licenčnih, franšiznih in drugih pogodb, na podlagi katerih se bodo izplačevali dohodki v tujino, pogosto srečamo s pojmom davčnega odtegljaja (angl. withholding tax). Namen tega prispevka je na jasen in pregleden način predstaviti, kaj je davčni odtegljaj, kako ga je mogoče zmanjšati na podlagi evropskih direktiv ter konvencij o izogibanju dvojni obdavčitvi ter kako je povezan s problematiko tipskih pogodbenih klavzul in oblikovanjem poslovnih struktur v mednarodnih transakcijah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU

Zoran Skubic, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2015Vožnja z motornim vozilom po celotnem schengenskem območju praktično brez (realnih) omejitev je ena ključnih spremljevalk prostega pretoka ljudi. Državljani EU jo celo štejemo kot - samoumevno. Seveda pa ni svobode brez omejitev. Nacionalni cestnoprometni predpisi pač veljajo teritorialno za vse voznike, ki uporabljajo cestno infrastrukturo posamezne države članice, ne glede na njihovo državljanstvo. Kakšne so torej po pravilih Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih posledice, če vam pri vožnji v drugi državi članici zaradi vaše nesposobnosti za vožnjo prijazen policist odvzame vozniško dovoljenje? Kako ga dobite nazaj? Kateri organi so pristojni za preverjanje, ali je imetnik vozniškega dovoljenja znova sposoben za vožnjo na ozemlju države članice, v kateri je bila storjena kršitev? Po katerem pravu se (lahko) ta vprašanja sploh presojajo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Izvorna koda

Irena Vovk, 7.5.2015

Intelektualna lastnina

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015"Računalniški programi so varovani z avtorskimi pravicami tako kot na primer literarna dela, vendar pa vsak program še ni avtorsko delo," je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 23. aprila 2015 dejal Ivan Bohnec iz družbe Preator.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 34. redni seji (29. april 2015): - Nacionalni reformni program 2015-2016; - Program stabilnosti - dopolnitev 2015; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji, zakonodajno-pravna služba Državnega zbora naj pripravi urad
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Dohodek iz delovnega razmerja - pogosta vprašanja in odgovori (1. del)

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Pojasnilo FURS, 1. izdaja, april 2015 1. V katerih primerih se pri ugotavljanju letne davčne osnove pri dohodkih iz delovnega razmerja uporablja povprečenje? Povprečenje v zvezi z dohodki iz delovnega razmerja kot poseben način ugotavljanja letne davčne obveznosti zavezanca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Tokrat pa tuja imena

dr. Nataša Hribar, 7.5.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2015Prejšnji teden sem v kotičku opisala pravila tvorjenja svojilnih pridevnikov. V glavnem smo obravnavali slovenska poimenovanja, tokrat pa se lotevam precej zahtevnejše teme - tvorjenja svojilnih pridevnikov iz prevzetih imen in priimkov. Ta večinoma ohranjajo izvirni zapis, zelo pogosto pa so v njih tudi črke ali zveze črk, ki se izgovarjajo drugače, kot se pišejo, oziroma drugače kot v slovenščini. In prav to je tisto, kar nam dela največ preglavic: kako tuji osnovi ustrezno pripeti slovensko obrazilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

DesignView

Irena Vovk, 7.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015V DesignView, ki je centralizirana dostopna točka za poizvedbe o registriranih modelih iz podatkovnih zbirk sodelujočih nacionalnih uradov, je podatke o registriranih modelih uspešno vključilo že 18 uradov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.5.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015 Legal Fictions in Theory and Practice Maksymilian Del Mar in William Twining (ur.) (Springer International Publishing, 2015, 413 strani) Pisci se v knjigi multidisciplinarno in večplastno ukvarjajo s fi
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Človekove pravice, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil v neskladju z Ustavo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora v roku 60 dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije ponovno odmeriti pokojnino zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine, za katere je v postopkih revizije ugotovil, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, pa ta del plače ni bil vštet zaradi protiustavne četrte alineje 46. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Tokrat ni bilo težko biti Slovenec

dr. Ciril Ribičič, 7.5.2015

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 18/2015Ni mi žal, da sem letošnji praznik upora proti okupatorju preživel v Hercegnovem. Skupaj s sodniki rednih, ustavnih in evropskih sodišč sem spremljal in ocenjeval zagrizene verbalne dvoboje med študentskimi ekipami najboljših pravnih fakultet z območja med Ljubljano in Tirano. Za letošnje tekmovanje moot court izbrani primer je omogočal presojo skladnosti policijskega registra, ki je zajel 4.000 Romov, z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Primer je omogočal ustvarjalno razpravo o razmerju med prizadevanji in pooblastili policije pri spopadanju s kriminalom ter pravicami manjšinske romske skupnosti in njenih pripadnikov do zasebnosti in nediskriminacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Osebni dokazi - verbalne izjave kot pot k materialni resnici?

Nika Skvarča, 7.5.2015

Kazenski postopek

Nika Skvarča, Pravna praksa, 18/2015Pridobivanje in vrednotenje izjav osumljenca (obdolženca), prič, izvedencev ter strokovnjakov je v kazenskem postopku precej zapleteno. Opraviti imamo namreč z najbolj zapleteno "stvarjo" na svetu: s človekom. Še vedno je težko razumeti priznanje, ki sta ga pred več kot stotimi leti podala zakonca Franc in Marija Bratuš o umoru njune hčerke. Priznala sta, da sta jo umorila, njeno truplo pa razkosala in zažgala v peči. Dve leti pozneje je novomeški preiskovalni sodnik po naključju zasliševal tatico, za katero je posumil, da bi lahko bila "umorjena" hči zakoncev Bratuš. Dvom se je razblinil v trenutku, ko je prednjo pomolil fotografijo obsojenih zakoncev. Prestopnica je namreč vzkliknila: "Oh, to so pa moj ata." Ali so izjavo o umoru izsili orožniki ali je držalo izvedensko mnenje o bolezenskem stanju zakoncev, ne ve nihče. Po več kot stoletju vemo le to, da se o načinih pridobivanja in vrednotenju izjav udeležencev kazenskega postopka sprašujemo še danes. Natančneje so si ta in še številna druga vprašanja postavljali 22. aprila na Fakulteti za varnostne vede, ki je pripravila posvet o kriminalističnih, kazenskopravnih in psiholoških vidikih osebnih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Evropa

Irena Vovk, 7.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015 Ponedeljek, 20. 4. TTIP. V poročilih o koristih čezatlantskega trgovinskega in naložbenega partnerstva (TTIP) za mala in srednje velika podjetja Evropska komisija ugotavlja, da ta koristi od čezatlantske trgovine že imajo. Leta 2012 je v ZDA izvažalo 150.000 takih podjetij
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Od 21. aprila do 4. maja

Irena Vovk, 7.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2015 Torek, 22. 4. Imenovanje.Vlada je mag.Domna Bizjaka imenovala za novega generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo za pet let. Sreda, 23. 4. Patria - odziv pravosodnega ministra."Soglasna odločitev Ustavnega sod
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Dve zgodbi, dva svetova

dr. Matej Avbelj, 7.5.2015

Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 18/2015V teh dneh še in še praznujemo: dnevi Evrope, zmage, članstva v Evropski uniji. Preprosto pomlad in prebujenje. Praznovanje je del ritualov in rituali so predpostavka obstojne družbe; mejniki, okrog katerih se vrtimo, da bi sami sebi povedali svoje zgodbe, se osmislili, okrepili identiteto in zakoličili pot za naprej. Ti narativi, torej zgodbe, ki jih povemo o samem sebi, pa so vselej, še zlasti pa danes, močno povezane s prostorom, v katerem smo. Temeljna ločnica v Evropi, o tem sem se znova lahko prepričal na lastne oči, še naprej teče po črti nekdanje železne zavese.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015 24. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Nekateri dodatni pogledi na izpodbojnost neodplačnih dejanj v stečaju

dr. Saša Prelič, 7.5.2015

Civilni sodni postopki

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 18/2015Odvetnik Aleš Velkaverh se je v članku Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju, ki je bil objavljen v PP, št. 14/2015, precej površno odzval na moj prispevek Plačilna nesposobnost dolžnika kot predpostavka za izpodbijanje pravnih dejanj po ZFPPIPP, ki sem ga objavil v PP, št. 6/2013. Na zapisana kolegova stališča se moram odzvati, še zlasti, ker menim, da temeljijo na napačnih predpostavkah. Prepričan sem, da kolega Velkaverh ne bi prišel do zmotnih zaključkov, če bi natančneje prebral Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter moj prispevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Licet sapere sine pompa, sine invidia

Janez Kranjc, 7.5.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/2015Rek, ki bi se slovensko glasil "Mogoče je biti moder brez pompa, brez zavisti", je vzet iz Senekovega pisma Luciliju (Ad Lucilium 103, 5). Avtor v njem razpravlja o nevarnosti, ki človeku preti od sočloveka, in o pomenu modrosti, ki nam lahko omogoči mirnejše življenje. Seneka ugotavlja, da bo imel tisti, ki se zateče k filozofiji, manj možnosti za težave v odnosih z ljudmi. Kljub pomenu modrosti se z njo ne gre bahati. Za mnoge, ki so se je lotili z nespoštljivostjo in ošabnostjo, je bila pogubna. Z modrostjo se moramo ukvarjati, da bi nam pomagala odpraviti naše napake, ne pa drugim očitati njihove. Modrost nas tudi ne sme spodbuditi, da bi zviška gledali na navade ljudi. Seneka sklene svoje pismo z ugotovitvijo, da modrost ne sme biti niti nastopaška niti zavistna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Razpisi Ur. l. RS, št. 19/15 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije - Urad predsednika RS; rok je 11. maj. Ur. l. RS, št. 26/15 2. Direktor javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana - Min
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2015(35)
> Maj(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČDĐEFG H IJK L MNOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov