O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Številke

dr. Nataša Hribar, 12.2.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 6/2015Bralka, ki se poklicno ukvarja s številkami, sprašuje, kako naj zapisuje številke (zneske) v ponudbah za prodajo izdelkov, da bo zapis ustrezal njeni stroki, hkrati pa bo usklajen tudi s pravopisno normo. Kot primer je navedla naslednje zapise: 40 EUR, 40,00 EUR in 40 €, kot zadnjo, a za njena besedila najbrž najmanj sprejemljivo možnost, pa je navedla izpis številke z besedo: štirideset evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vsebina PP št.6/2015

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/20153 UVODNIK Mojca Prelesnik (Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov 6 FINANČNO PRAVO mag. Rok Rozman Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah 8 DAVČNO PRAVO Andrej Grah Whatmough Podrobneje o novostih na področju obdavčitve do
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Insolvenčni dnevi na prepihu

Tjaša Radinja, 12.2.2015

Civilni sodni postopki

Tjaša Radinja, Pravna praksa, 6/2015Lani nas je pretreslo veliko meteoroloških pojavov, od paralizirajočega žleda do gromkih neurij, aktivnost pri spreminjanju insolvenčne zakonodaje v tem obdobju pa bi lahko primerjali s popolno bonaco. Morda je prav enoletno obdobje brez kakršnekoli spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) pripomoglo k temu, da so bile razprave na 8. dnevih insolvenčnega prava, ki so v organizaciji Planeta GV potekali 5. in 6. februarja v Portorožu, usmerjene pretežno v prakso.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev

Igor Vuksanović, 12.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 6/2015Kje so že časi, ko so tudi slovenske banke množično ponujale stanovanjske kredite v švicarskih frankih? Problematika teh kreditov je spet v središču javne pozornosti, saj je švicarska centralna banka prejšnji mesec nehala ohranjati tečaj franka pri meji 1,20 franka za en evro. Sodišče EU je odgovorilo na predhodna vprašanja v pravdi med madžarsko banko in kreditojemalcema, ki sta pri tej banki najela hipotekarno posojilo z ročnostjo 25 let, nominirano v frankih, plačljivo pa v forintih, določenih za vsak mesečni obrok glavnice in obresti po prodajnem menjalnem tečaju banke za frank, veljavnem dan pred zapadlostjo obroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 6/15) - veljati začne 14. februarja. 2. Uredba o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Kadrovanje v imenu politike

Irena Vovk, 12.2.2015

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2015Slovensko sodniško društvo (SSD) je zaskrbljeno glede razprave in odločitve v Državnem zboru - poslanci 30. januarja na predlog Sodnega sveta RS namreč niso izvolili predlagane kandidatke za sodnico. Kot so zapisali v izjavi za javnost, gre za primer, ki se ne bi smel zgoditi in ki vnovič kaže na neustreznost slovenske pravne ureditve v zvezi z načinom imenovanja oziroma izvolitve sodnikov. "Kaže na (udejanjeno) željo po političnem kadrovanju sodnikov," menijo v SSD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 21. redni seji (5. februar 2015): - akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji; - seznanila se je s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, ki navaja presek stanja na področju črpanja sredstev
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Dostopnost kapitala

Matej Tomažin, 12.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 6/2015S prihodnjim mesecem se bo začel izvajati napovedani program odkupovanja državnih obveznic s strani evropskih centralnih bank. V finančnem svetu to lahko opišemo kot poplavo denarja, ki pa kljub veliki razsežnosti ne bo dosegla vseh kotičkov. Denar se za zdaj še ne razdeljuje brez preverjanja in spraševanja, kako se ga bo vrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Ni nam vseeno!

Irena Vovk, 12.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2015Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kako zdrav boš, bi lahko parafrazirali znan pregovor. Hrana, ki jo uživamo vsak dan, še zdaleč ni povsem naravna. Projekt Ni nam vseeno! pa je namenjen vsem, ki si želimo več informacij o dodatkih (aditivih) in spornih sestavinah v naših prehrambnih in tudi v kozmetičnih izdelkih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Avtomatično poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine je dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno ogroža njihovo preživetje. Varuh je še zlasti zaskrbljen glede avtomatičnega poračunavanja teh sredstev z drugimi javnimi sredstvi, do katerih je oseba še upravičena (peti odstavek 44. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS). Centri za socialno delo namreč zadržijo izplačevanje javnih sredstev v celoti, dokler dolg iz naslova neupravičeno prejetih javnih sredstev ni poravnan, s čimer po mnenju Varuha ravnajo tudi v nasprotju z določilom, da se pravica iz javnih sredstev mesečno zmanjša glede na višino neupravičeno prejetih javnih sredstev in število mesecev do izteka pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 12. februar 1804 - Immanuel Kant Umrl je nemški filozof Immanuel Kant, rojen 22. aprila 1724. Njegovo najpomembnejše delo je Kritika čistega uma. 1809 - Abraham Lincoln Rodil se je 16. ameriški predsednik Abraham Lincoln, ki je bil znan k
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Odvzem nepremičnine zaradi gradnje čez mejo - odškodnina

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015Primerna odškodnina iz tretjega in četrtega odstavka 47. člena SPZ je pravni standard, katerega vsebino v vsakem primeru posebej ugotavlja in napolnjuje sodišče ter pri tem upošteva merila, ki se postopoma oblikujejo v sodni praksi. Ker gre pri določitvi nove meje zaradi gradnje čez mejo in določitvi odškodnine za odvzeto zemljišče za nov institut, o katerem še ni sodne prakse, je mogoče ustrezno upoštevati sodno prakso o merilih za odmero primerne odškodnine pri podobnih institutih, na primer pri ustanovitvi nujne poti in odmeri primernega nadomestila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Velikost črk v uradnem dokumentu

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015Slabovidna oseba s priznanim statusom invalida je Varuha prosila za pomoč v zvezi z izdajo odločbe Finančne uprave RS (FURS) o odmeri dohodnine v dovolj veliki pisavi, da bi jo bila ob svoji slabovidnosti sama sposobna prebrati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Tudi Slovenija bo zaradi ISIL morala spremeniti kazensko zakonodajo

Matjaž Šaloven, 12.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 6/2015T. i. in samooklicana Islamska država Iraka in Levanta (ISIL) v Siriji in Iraku že dlje časa sistematično izvršuje hude zločine, kot so javne usmrtitve, križanja, obglavljanja, mučenja, posilstva, etnična čiščenja, množični poboji itd., vendar pa je ravnanje islamskih skrajnežev, pripadnikov ISIL, večjo pozornost mednarodne javnosti vzbudilo (žal) šele z zloglasnim in medijsko odmevnim obglavljenjem ameriških novinarjev, ki so jih izvršili pripadniki ISIL v Iraku in Siriji, in nazadnje s pobojem novinarjev francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu. To je posledično sprožilo postopno zavedanje svetovne javnosti o okrutnosti in dejanski moči ISIL na Bližnjem vzhodu, čeprav je ISIL že predhodno izvrševala enaka teroristična dejanja v Iraku in Siriji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Finančna zavarovanja pri javnih naročilih

dr. Miran Jus, 12.2.2015

PRORAČUN

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 6/2015Vlada Republike Slovenije je na pobudo številnih podjetij in nekaterih gospodarskih združenj po dolgih razpravah in več predlogih 22. junija 2014 končno sprejela že dalj časa napovedani oziroma pričakovani podzakonski predpis, Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uredba). K temu so jo spodbudile posledice gospodarske krize in kreditni krč, ki domačim podjetjem, zlasti tistim iz propadlega gradbenega sektorja, z visokimi stroški in zahtevnimi pogoji za izdajo bančnih instrumentov za zaščito pred tveganji otežuje nastopanje na trgu javnih naročil, zmanjšuje konkurenco ponudnikov in s tem negativno vpliva tudi na ekonomičnost javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah

mag. Rok Rozman, 12.2.2015

Obresti in obrestna mera

mag. Rok Rozman, Pravna praksa, 6/2015Kreditne pogodbe, s katerimi se srečujemo v domačem poslovnem okolju, običajno vključujejo variabilno obrestno mero, ki se navezuje na referenčno obrestno mero Euribor ali Libor. Obe sta bili v preteklosti vedno pozitivni, zato kreditne pogodbe praviloma ne predvidevajo možnosti negativne vrednosti izbrane referenčne obrestne mere, ki se nakazuje v zadnjem obdobju. Določb, ki bi izrecno urejale tak položaj, ne najdemo niti v veljavni zakonodaji. Zato se srečujemo s pravno praznino, ki jo lahko povzamemo v naslednji vprašanji: 1. ali je obrestna mera v kreditni pogodbi lahko negativna in 2. ali negativna vrednost referenčne obrestne mere kot sestavina variabilne obrestne mere v kreditni pogodbi lahko zmanjšuje realno obrestno mero (fiksni pribitek)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Podatki občine

Irena Vovk, 12.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/20151. Katere podatke o članih mestnega sveta in delovnih telesih mestnega sveta je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) mogoče objaviti na spletni strani občine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje prepovedanih drog, je zakonit

Marina Markežič, 12.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Marina Markežič, Pravna praksa, 6/2015Aktualnosti predstavljene sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ni mogoče oporekati, tudi v Sloveniji. Prva pravdna zadeva na podlagi tožbe po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je v Sloveniji postala pravnomočna novembra 2014, izdanih je bilo tudi nekaj drugih odločitev. ESČP je 27. novembra 2014 izdalo sodbo, s katero je odločalo o zakonitosti odvzema nepremičnine, ki je bila last in prebivališče tožnikov, vendar je bila, po ugotovitvah nacionalnih sodišč, pridobljena od izkupička preprodaje prepovedanih drog s strani njunega sina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Razpisi

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 Ur. l. RS, št. 98/14 1. Javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu - rok je 16. februar. Ur. l. RS, št. 3/15 2. Predsednik Višjega sodišča v Celju -
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Rubikon - deset let predstavitev sodb ESČP

Domen Končan, 12.2.2015

Ostalo

Domen Končan, Pravna praksa, 6/2015Na PF Univerze v Ljubljani je bilo 15. januarja že deseto, tradicionalno tekmovanje študentov z mariborske, evropske in ljubljanske pravne fakultete v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Njegov spiritus agens je dolgoletni profesor ustavnega prava dr. Ciril Ribičič, ki vedno poskrbi, da vsi udeleženci spoznajo razsežnosti subsidiarnega pravnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki nam jih s svojimi odločitvami prinaša sodišče v Strasbourgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vprašanje pravice dostopa javnosti do dobesednih zapisov sej vlade

Neža Pirnat, 12.2.2015

JAVNO OBVEŠČANJE

Neža Pirnat, Pravna praksa, 6/2015Informacijski pooblaščenec je 21. oktobra 2014 izdal odločbo št. 090-231/2014, s katero je odločil, da se dobesedni zapis 69. redne seje Vlade Republike Slovenije z dne 31. julija 2014, na kateri so člani vlade obravnavali predlog za imenovanje kandidatov za člana Evropske komisije, razkrije javnosti, saj ne gre za izjemo v zvezi z notranjim delovanja iz 11. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki preprečuje dostop do informacije javnega značaja, (1) kadar gre za podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in (2) bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Nedopusten poseg v sodstvo? - Strah je odveč

dr. Jasna Murgel, 12.2.2015

Sodišča

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 6/2015Soglasna odločitev Državnega zbora na redni seji 30. januarja, da kandidatke dr. Andreje Dolinšek ne izvoli za višjo sodnico v Celju, je dvignila veliko prahu. Oglasili so se Sodni svet, Slovensko sodniško društvo, sodniki in pravni strokovnjaki. Dejstvo, da ni bila imenovana kandidatka, ki jo je izbral Sodni svet, vsi po vrsti razumejo kot neutemeljen in arbitraren poseg zakonodajne veje oblasti v sodno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Preveč (ne)hotenih nesporazumov in "mimogovorov"

mag. Matevž Krivic, 12.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 6/2015Res, kot je zadnjič napisal kolega Petrovec, njega ne štejem med tiste, "ki se ne oglašajo, pa bi bilo prav, da bi se". Res sva o tej temi že polemizirala - in bova očitno spet. Toda eden od (ne)hotenih (?) nesporazumov v tej hudi pravno-politični zmešnjavi je tudi ta, da sem v svojem članku sicer res pozval "h komentiranju pisanja prof. Bavcona", ampak tiste, "ki mu v tem vprašanju pritrjujejo", vendar tiho - naj se oglasijo, naj "pokažejo odgovornost, pogum in znanje" in naj zavrnejo moje argumente, če znajo. Toda oglasili se niso oni, ampak kolega Petrovec, ki pa v tem članku z ničimer ne zagovarja teze prof. Bavcona, da Janšev mandat "avtomatično blokira" (onemogoča) 9. člen Zakona o poslancih (ZPos), ampak ponavlja le svojo (že prej objavljeno in od mene že kritizirano) tezo, da mu izvrševanje mandata preprečuje 38.c člen istega zakona (poleg kazenske zakonodaje, tu pa s prof. Bavconom očitno soglašata). Ima seveda vso pravico do tega, jaz pa do tega, da mu še enkrat odgovorim.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

(Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov

Mojca Prelesnik, 12.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Mojca Prelesnik, Pravna praksa, 6/2015Okrogle obletnice so priložnost za statistike, bilance in sklepe. Letos praznujemo deset let veljavnosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki je začel veljati 1. januarja 2005, zato je pravi čas za pogled nazaj in v prihodnost. ZVOP-1 pa ni prvi, ki je uredil pravno področje varstva osebnih podatkov. Prvi zakon je začel veljati že leta 1990, drugi pa leta 1999. Poleg obeh predhodnikov sedanjega ZVOP-1 pa je treba omeniti tudi Ustavo, ki je leta 1991 varstvo osebnih podatkov dvignila na raven ustavne človekove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Karikatura

Hinko Jenull, 12.2.2015

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 6/2015Po tragičnem terorističnem napadu na uredništvo pariške satirične revije Charlie Hebdo se je zahodni politični svet združil v obrambi svobode govora ter proti sovraštvu in nestrpnosti do tistih, ki mislijo ali verujejo drugače. Odločnost pri obrambi medijske svobode in pravice do javnega izražanja se je prepletala s skrbjo in strahom pred novimi žrtvami strelskih napadov in bombnih podvigov verskih in političnih skrajnežev. Da bomo v takih razmerah spet postali talci državne skrbi za varnost, je bilo pričakovano. Naša svoboda bo v sorazmerju s kakovostjo globalne obdelave podatkov, učinkovitostjo tajnih ukrepov ter hitrostjo in močjo policijskega orožja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2015(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF G H IJ K LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov