O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015DDV je treba obračunati od prispevkov delodajalca (15,74 odstotka) ter od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Vsebina PP št.7-8/2015

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/20153 UVODNIK dr. Boštjan M. Zupančič Stare decisis 6 SODSTVO dr. Mateja Končina Peternel Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet 8 JAVNA NAROČILA Milena Basta Trtnik Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki? 10 DELOVNO PR
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ukinitev financiranja učne pomoči

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Ministrstvo za šolstvo je 5. januarja 2015 poslalo šolam obvestilo, da začasno ukinja financiranje učne pomoči učencem s posebnimi potrebami. Starši in šola dobijo odločbo o dodelitvi specialne ali učne pomoči. Šole morajo to odločbo spoštovati in jo izvajati. Z okrožnico istega dne pa ministrstvo obvešča šole o prenehanju financiranja učne pomoči iz te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi pomembno vsebino

Igor Kadunc, 19.2.2015

Pravoznanstvo

Igor Kadunc, Pravna praksa, 7-8/2015Najprej pomembna opomba. Kot ekonomist globoko spoštujem pravnike in njihovo znanje. Zato me je presenetilo, ko sem zaznal, da nekateri pravniki (tožilci in sodniki) ne spoštujejo znanja ekonomistov. Ocenjevanje pridobivanja koristi lastnikov gospodarskih družb, še zlasti če so v ozadju tudi povezane družbe, namreč ni preprosto. Mnogo nas je bilo, ki se nismo mogli načuditi tožilčevemu vztrajnemu ponavljanju in potem sodbi, da naj bi v primeru Merkurja udeleženci pridobili materialno korist. Iz vseh javno dostopnih podatkov je bilo mogoče sklepati, da lastniki Merfina z inkriminirano prodajo TC Primskovo niso pridobili premoženjske koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Problematika javnih prireditev

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Človekove pravice, Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Varuh je tako na konkretni kot tudi na sistemski ravni obravnaval primere, ko gospodarska družba nima soglasja za obratovanje v podaljšanjem obratovalnem času in prijavi prireditev ter hkrati zaprosi za izdajo dovoljenja za prireditev. Varuh meni, da tako ravnanje lahko pomeni obid veljavne zakonodaje ali celo izigravanje pravne države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Kdaj se vrne poslovna sposobnost?

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Obligacije, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Pobudnica je predloge za vrnitev poslovne sposobnosti vlagala že dlje časa, vendar so bili vsi zavrnjeni. Zadnji tak predlog je vložila septembra 2011, narok je bil opravljen 30. maja 2012, ko je sodišče na predlog izvedenke narok preložilo na 12. september 2012. Postopek na prvi stopnji pa tudi v začetku leta 2014 še ni bil končan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Na področju prava ni Nobelove nagrade

dr. Šime Ivanjko, 19.2.2015

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 7-8/2015Pravnikova dejavnost je danes ohromljena z velikim razmahom predpisov in nezmožnostjo, da ob tem življenjsko in razumsko razmišlja. Po Spinozovi delitvi človekovih dejavnosti na aktivne (actiones) in pasivne (passiones - mednje spadajo nerazumnost, odvisnost in nebogljenost, ki so v nasprotju z zahtevami človeške narave) bi lahko pravnikovo delo danes uvrstili prav med slednje. Ob uporabi nerazumnih in strogo kaznovalnih predpisov politične oblasti pravniki namreč postajajo pri svojem delu odvisni in nebogljeni ter na koncu tudi žalostni in potrti, ker kot pokončni ljudje ne morejo tudi poklicno izraziti polne človečnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Javna pritožbena seja

Luka Vavken, 19.2.2015

Kazenski postopek

Luka Vavken, Pravna praksa, 7-8/2015V naslovu navedene besedne zveze v pozitivnopravni ureditvi slovenskega kazenskega postopka ne najdemo, z njo pa v teoriji in sodni praksi označujemo način odločanja pritožbenega sodišča na seji, na kateri so navzoče stranke postopka. V Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) je tak način odločanja pritožbenega sodišča urejen v določbi 378. člena, ki je bila v času veljavnosti ZKP večkrat novelirana, pomembno vsebino pa ji je dala tudi sodna praksa Vrhovnega sodišča. Na vprašanje, ali gre pri javni pritožbeni seji le za golo formo ali pa za formo, ki v sebi nosi globok vsebinski pomen, odgovarja prav nedavno sprejeta odločba Vrhovnega sodišča v zadevi I Ips 25746/2013 z dne 16. oktobra 2014, ki pomembno spreminja dosedanjo sodno prakso in kaže, da Vrhovno sodišče na lastne odločitve ni absolutno vezano, temveč jih lahko pri opravljanju ene svojih temeljnih nalog, razvoju prava, z ustrezno argumentacijo tudi spremeni, ob sicer nespremenjeni pozitivnopravni ureditvi. Poglejmo si pomen sprejete odločitve Vrhovnega sodišča za ustrezno razumevanje pomena javne pritožbene seje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine

Lena Šutanovac, 19.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 7-8/2015Pritožnik v zadevi Battista proti Italiji je zaprosil za izdajo potnega lista, nacionalno sodišče pa prošnji ni ugodilo. Pritožnik je bil namreč zavezan plačevati preživnino za svoje otroke, ki so živeli pri materi, s katero sta bila ločena, a te obveznosti ni redno in v celoti izpolnjeval. Italijanski sodnik za skrbništvo je zato presodil, da bi z dovoljenjem za izdajo potnega lista pritožniku omogočil potovanja v tujino in s tem dal potuho pri neizpolnjevanju starševskih obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Rekordne globe bankam zaradi manipulacije na deviznih trgih

mag. Mitja Stefancic, 19.2.2015

Banke, zavodi, Devizno poslovanje

mag. Mitja Stefancic, Pravna praksa, 7-8/2015Devizni trg (angl. Foreign Exchange Market) je zelo težko manipulirati. In vendar je nekaterim trgovalcem dejansko uspelo, da so v zadnjih letih vplivali na devizne tečaje oziroma menjalno vrednost posameznih valut. To so storili zato, da bi si sami povečali dobiček poslovanja na tem obsežnem trgu. To so ugotovili mednarodni regulatorji med nedavno preiskavo na mednarodnih finančnih trgih. Čeprav gre za trg, v sklopu katerega poslujejo številne komercialne banke, centralne banke, finančne ustanove, zasebni investitorji, poslovne družbe in institucije ter mu je torej zagotovljeno precej transparentnosti, so bile nekatere mednarodne banke kaznovane zaradi nezakonitega poslovanja. Poraja se vprašanje, kako je bilo to sploh mogoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Moje zgodbe

Alenka Košorok Humar, 19.2.2015

Kultura in umetnost

Alenka Košorok-Humar, Pravna praksa, 7-8/2015V zadnjih nekaj letih je odvetnik dr. Peter Čeferin plodovit pisec leposlovja. Dvema deloma - Moje odvetniško življenje (Cankarjeva založba, Ljubljana 2012) in Valat (Litera, Maribor 2013) - se je proti koncu prejšnjega leta pridružilo še tretje - Moje življenje (Litera, Maribor 2014, 137 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Urnik javnih uslužbencev

Irena Vovk, 19.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015Ali lahko občani dostopajo do urnika dela javnega uslužbenca?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 19.2.2015

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 7-8/2015Avstrijsko ustavno sodišče je razveljavilo prepoved skupne posvojitve za istospolne partnerje v Avstriji. Gre za prelomen dogodek, saj se je v Evropi zgodilo prvič, da je pot skupnim posvojitvam za istospolne pare odprlo ustavno sodišče. Doslej so take odločitve v Evropi vedno sprejeli zakonodajalci. Simbolno ima odločitev še večjo težo, ker gre za najstarejše ustavno sodišče na svetu, za Slovenijo pa je odločitev pomembna tudi zato, ker si Avstrijo na mnogih področjih jemljemo za zgled.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est

Janez Kranjc, 19.2.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 7-8/2015Rek, ki bi se v slovenščini glasil "Slabo je živeti pod pritiskom. Toda nobene nuje ni, da živimo pod pritiskom," izvira od Epikura, navaja pa ga Seneka v svojem 12. pismu Luciliju. Seneka ugotavlja, da se pritiskom lahko izognemo, saj se na vse strani odpirajo mnoge, kratke in lahke poti k svobodi. Zato bi morali pritiske, ki nas dušijo, preprosto odgnati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ob smrti iraškega civilista - tudi "na nepravem kraju ob nepravem času" je treba objektivno in učinkovito raziskati

Matej Cerar, 19.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 7-8/2015Veliki senat osemnajstih sodnikov je odločal o okoliščinah smrti iraškega civilista, ki je bil žrtev postranske škode (angl. collateral damage) vojaškega posredovanja v Iraku. Ni bilo sporno, da je bila smrt pritožnikovega sina posledica nesrečnih naključij, je pa Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) Nizozemski očitalo, da nacionalno sodišče okoliščin smrti ni preiskalo v skladu s standardi, kot jih predpisuje 2. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), po katerih je bistveno, da preiskavo okoliščin smrti učinkovito opravijo neodvisni organi. Morda se lahko - postransko - iz te zadeve naučimo tudi, da je treba naše dejavnosti učinkovito prilagoditi razmeram, saj ima lahko neprimerno vedenje (v konkretnem primeru alkohol in prehitra ter neodgovorna vožnja) v izrednih okoliščinah mnogo hujše posledice kot sicer.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet

dr. Mateja Končina Peternel, 19.2.2015

Sodišča

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 7-8/2015Evropska mreža sodnih svetov (European Network of Councils for the Judiciary - ENCJ), katere ustanovni član je tudi Sodni svet RS, in Posvetovalni svet evropskih sodnikov pri Svetu Evrope (Consultative Council of European Judges - CCJE) soglašata, da je za zagotavljanje kakovosti sodstva pomembna neodvisnost posameznih sodnikov in sodstva kot celote, da pa je ta neločljivo povezana z odgovornostjo za kakovostno in učinkovito delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Privatizirati ali ne privatizirati - napačna razvojna dilema

dr. Matjaž Nahtigal, 19.2.2015

Pravoznanstvo

dr. Matjaž Nahtigal, Pravna praksa, 7-8/2015Razprava o tem, ali privatizirati ali ne privatizirati, ki poteka že dalj časa in ki še naprej odpira več vprašanj kot daje zadovoljivih odgovorov, je pomanjkljiva. Gre za napačno razvojno dilemo. Pravo vprašanje za majhno, odprto, dinamično gospodarstvo in družbo bi moralo biti, kakšen model potrebujemo za doseganje mednarodne konkurenčnosti, visoke stopnje socialne kohezivnosti in za vzpostavitev dinamične, na znanju temelječe družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja?

mag. Matevž Krivic, 19.2.2015

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 7-8/2015Poslanka dr. Jasna Murgel, prej sodnica, nas skuša prepričati, da poslanci s soglasno zavrnitvijo predloga Sodnega sveta niso arbitrarno in samovoljno ravnali oziroma prekoračili svojih pristojnosti. Da obstaja poslanec, ki je pripravljen javno zagovarjati kritizirano odločitev, za katero je glasoval, je seveda vredno priznanja. Zaskrbljujoča pa je vsebina tega zagovora spornega poslanskega ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov

Jure Mercina, 19.2.2015

Obligacije, Poravnava davkov in prispevkov

Jure Mercina, Pravna praksa, 7-8/2015V prilogi Pravne prakse, št. 5/2015, je bil objavljen prispevek Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora, v katerem sta avtorja predstavila aktualna vprašanja, povezana s tem postopkom. K poglobljenemu prispevku avtorjev bi želel dodati še nekaj dilem, ki se pojavljajo v praksi pri uporabi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Te so povezane predvsem z razmerjem med postopkom po ZOPNI in postopkom obdavčitve nenapovedanih dohodkov po 68.a členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Postavlja se namreč vprašanje, ali ni z začetkom postopkov po ZOPNI kršeno načelo prepovedi ponovnega sojenja v isti zadevi (ne bis in idem), kadar je bil v isti zadevi že pravnomočno končan kazenski postopek oziroma postopek odmere davka od nenapovedanih dohodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ugled sodstva

Tomaž Pavčnik, 19.2.2015

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 7-8/2015Na razgovoru pred Sodnim svetom me je podpredsednica med drugim vprašala, kaj bi storil za povečanje ugleda sodstva. To je eno tistih težkih, na videz zelo splošnih vprašanj, o katerih znaš nekaj povedati tudi naizust, ker pač tema ni tuja duševnemu svetu, po katerem se gibljejo tvoje misli. Vendar ... ker vprašanje spet ni takšno, da bi si ga sicer prav v tej obliki postavljal sam pri sebi, pri odgovoru nanj, ko si takole zaloten, hočeš ali nočeš improviziraš po svoji najboljši moči. Pri tem se giblješ po toposih, ki si si jih sam pri sebi že poprej razčistil, in skušaš ustvariti presežek, ki ga od tebe zahteva vprašanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki?

Milena Basta Trtnik, 19.2.2015

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 7-8/2015S sprejemom novele Zakona o javnem naročanju ZJN-2E se je spremenila vsebina instituta formalno nepopolne ponudbe na način, da je poleg dopolnitve ponudbe mogoča tudi sprememba ponudbe v delu, v katerem ni popolna. Do sprejema nedavnih odločitev Državne revizijske komisije sem bila prepričana, da instančni organ ne bo dopustil opredelitve instituta formalno nepopolne ponudbe na način, kot jo je sprejel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Zemljepisna imena

dr. Nataša Hribar, 19.2.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 7-8/2015V zadnjih dneh sneg in burja oziroma vreme nasploh ne prizanašajo ne nam ne vremenoslovcem, nekateri novinarji - kot slišim v medijih - pa imajo še vedno težave s krajem ob primorski avtocesti, ki se imenuje Razdrto. Ravno ta kraj je pogosto meja, kjer se bodisi vremenski pojavi bodisi prometna situacija spremenijo. In tako morajo novinarji v prometnem obvestilu povedati, da je na primer zaprta primorska avtocesta Unec-Razdrto v smeri proti ... ja, kraju, ki se mu reče Razdrto. In tu se zaplete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Evropa

Irena Vovk, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 Torek, 10. 2. Tetris novih 20 evrov. Da bi se državljani držav članic EU seznanili z novim bankovcem za 20 evrov in njegovimi zaščitnimi elementi, je Evropska centralna banka (ECB) na svojih spletnih straneh objavila različico spletne igre tetris - Tetris novih 20 evrov,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Od 10. do 16. februarja

Irena Vovk, 19.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 Torek, 10. 2. Kazenski pregon novinarjev. Odbora Državnega zbora za pravosodje in za notranje zadeve sta na skupni seji soglasno sprejela sklep, s katerim sta Vladi predlagala, naj kar najhitreje v Državni zbor vloži spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1), ki bodo zaščitile n
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in kmete

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2015(51)
> Februar(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH I JK LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov