O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Diplomatski kič?

Tomaž Pavčnik, 3.9.2015

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 34/2015Ena bolj estetskih prvin prava je v argumentu notranje povezanosti in celovitosti pravnega reda. Ta argument nas pri ustvarjanju prava usmerja k temu, da bi pravo ne bilo zgolj zbirka poljudnih in okostenelih pravnih pravil, marveč organska celota, v kateri se ustrezno odražajo in medsebojno oplajajo tri pravno pomembne ravni: svet temeljnih vrednot, življenjska stvarnost in notranje zakonitosti normativnega hierarhičnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Objava osebnih podatkov delavcev na oglasni deski

Irena Vovk, 3.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2015Sindikalni predstavnik v javnem podjetju želi, da se na oglasni deski poimensko javno objavijo plače zaposlenih (tj. ime, priimek in količnik oziroma osnovna plača). Pri tem se sklicuje na 45. člen Podjetniške kolektivne pogodbe. Ali je taka objava podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Razpisi

Avtor ni naveden, 3.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2015 Ur. l. RS, št. 59/15 1. Tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) - Ministrstvo za pravosodje; rok je 16. september. 2. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalne
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHF

Mitja Matelič, 3.9.2015

Devizno poslovanje

Mitja Matelič, Pravna praksa, 34/2015K pisanju tega članka so me vzpodbudili sodba Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške na temo potrošniških kreditnih pogodb, vezanih na švicarski frank, in nekatera stališča slovenskih avtorjev v zvezi s temi pogodbami. Na Hrvaškem je tamkajšnja zveza društev za zaščito potrošnikov v letu 2012 vložila skupinsko tožbo zoper osem poslovnih bank za ugotovitev ničnosti potrošniških kreditnih pogodb, vezanih na švicarski frank. V tožbi je tožnik (med drugim) zatrjeval, da so pogodbene določbe o valutni klavzuli nepoštene do potrošnikov in zato nične. Sodišče prve stopnje je takemu zahtevku ugodilo, sodišče druge stopnje pa je pritožbam bank ugodilo v delu, ki se nanaša na valutno klavzulo, in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zahtevek tožnika v tem delu zavrnilo. Vrhovno sodišče RH je zavrnilo revizijo tožnika zoper odločitev sodišča druge stopnje glede valutne klavzule.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Evropski konsenz ali koliko je polovica od 47

Jaka Kukavica, 3.9.2015

Varstvo človekovih pravic

Jaka Kukavica, Pravna praksa, 34/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v svoji sodni praksi razvilo konvencijskemu sistemu lastna interpretativna načela, ki so osnovno izhodišče za razlago Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Malo jih je pomembnejših od doktrine polja proste presoje in z njo povezane doktrine evropskega konsenza, ki sta bili za odločitev v zadevi Oliari in drugi proti Italijiključni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Carpe diem, quam minimum credula postero

Janez Kranjc, 3.9.2015

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 34/2015Navedek je vzet iz Horacijeve ode (1, 11). Slovensko bi se glasil: "Izrabi (današnji) dan in čim manj zaupaj jutrišnjemu."
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Štipendija za deficitarne poklice - slepa ulica v sistemu štipendiranja

Žiga Rejc, 3.9.2015

PRORAČUN

Žiga Rejc, Pravna praksa, 34/2015V zadnjih dneh avgusta je širša javnost - predvsem zaradi zapletov v zvezi s prijavo na javni razpis - iz medijev izvedela, da bo tisoč dijakom letos prvič dodeljena nova štipendija v slovenskem sistemu štipendiranja: štipendija za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija). Ker naj bi štipendijo dodeljevali po pravilu kdor prej pride, prej melje, je namreč prišlo do zrušitve spletne strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, na kateri je bil objavljen tudi obrazec za prijavo. Zadevno spletno stran je samo v ponedeljek, 25. avgusta, ko se je začelo zbiranje prijav, do 11. ure namreč obiskalo kar 31.000 obiskovalcev. (Pravočasna) oddaja vloge za uspeh na razpisu bi bila tako lahko nekaterim kandidatom onemogočena, zato naj bi na resornem ministrstvu že razmišljali o razveljavitvi razpisa. Odločitev za tak način določanja kroga štipendistov pa ni edina posebnost te štipendije, ki kliče k vnovičnemu premisleku. Precejšnje neučinkovitosti vsebuje namreč tudi materialnopravna podlaga ureditve štipendije za deficitarne poklice. Poglejmo si na kratko, za katere neučinkovitosti gre.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Umiriti nihalo

dr. Matjaž Ambrož, 3.9.2015

Sodišča

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 34/2015Ne tvegamo veliko, če zapišemo, da je problem gospodarske kriminalitete "kompleksen". Po etiološki plati namreč odpira globoka vprašanja o tako imenovanem človeškem bistvu in o kali iracionalnosti, ki je vanj zasejana. Če je namreč na konvencionalno premoženjsko kriminaliteto v številnih primerih mogoče gledati kot na racionalen človeški odziv na nepravična socialna prikrajšanja, so storilci resnejše gospodarske kriminalitete večinoma dobro situirani, eksistenčno preskrbljeni ljudje, za katere bi rekli, da jim "nič ne manjka". Seveda je ocena o tem, kdaj ti nič ne manjka, interpretativno zelo odprta; neprijetna lastnost človekovih potreb in stremljenj je namreč, da nimajo čvrste zgornje meje (poleg tega pa "dobra hrana spodbuja apetit"). Pa vendar je danes vsaj na deklarativni ravni splošno sprejeto, da "bogastvo ne prinaša sreče", vsaj tedaj ne več, ko so naše temeljne potrebe razmeroma zadovoljene. Zato imamo večinoma težave razumeti posameznika, ki mu gre dobro in bi lahko živel vsaj približek tistega, čemur pravimo mirno, plodno življenje, on pa si krčevito želi protipravne obogatitve, da bi jo prek by-pass družbe "plasiral" v davčno oazo. Ta pojav v nas prej kot ogorčenje sproža začudenje. Mikalo bi nas ugibati, da so na delu motni nagoni, emocionalna ali kulturna prikrajšanja, vendar se v spekulacijo te vrste ne moremo in ne želimo spuščati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah

mag. Marijana Vugrin, 3.9.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Marijana Vugrin, Pravna praksa, 34/2015Geodetska uprava Republike Slovenije je v začetku junija prenovila in nadgradila javni vpogled v podatke o nepremičninah na portalu Prostor. Javni vpogled je namenjen pridobivanju podatkov o nepremičninah vsem, ki lahko dostopajo do svetovnega spleta. Največ ga uporabljajo predstavniki strokovne javnosti, ki te podatke potrebujejo za izvajanje svojih storitev. Na svetovnem spletu lahko pridobimo množico prostorskih podatkov, dosegljivost podatkov ni problematična, vendar se pogosto dogaja, da posamezniki ne znajo pravilno uporabljati in povezovati pridobljenih podatkov in prav zato lahko prihaja do nepravilnih interpretacij in posledično celo do napak. V ta namen je ob prenovi javnega vpogleda Inženirska zbornica Slovenije skupaj z Geodetsko upravo Republike Slovenije pripravila enourno e-izobraževanje, ki je brezplačno dostopno. Prek predavanja se lahko seznanimo z vsebinami, ki jih je možno pridobiti, in z napotki za njihovo pravilno uporabo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Vsebina PP št.33/2015

Avtor ni naveden, 3.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/20153 UVODNIK dr. Matjaž Ambrož Umiriti nihalo 6 NEPREMIČNINSKO PRAVO mag. Marijana Vugrin Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah 9 DELOVNO PRAVO Luka Žnidarič Odpoved pogodbe o zaposlitvi med napotitvijo na čakanje na delo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na preizkušnji

Polona Tepina, 3.9.2015

Varstvo človekovih pravic

Polona Tepina, Pravna praksa, 34/2015V zadevi Satakunnan Markkinapörssi Oy in Satamedia Oy proti Finski je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) prvič v zgodovini odločalo o prepletu treh področij, pomembnih v informacijski družbi: varstvu osebnih podatkov, svobodi izražanja in informiranja ter ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Predhodni test integracije je po pravu EU dopusten pogoj za združitev družine državljanov tretjih držav

Zoran Skubic, 3.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 34/2015Evropa je kot - sicer mestoma geografsko dokaj slabo opredeljena - celina precej zagledana sama vase. Živeti tu, zlasti pa v EU, je z vidika povprečnega Zemljana precejšen privilegij, ki pa se ga državljani EU še premalo zavedamo. Marsikatero našo "krizo" bi namreč marsikje drugje šteli za blagoslov. Zato ne preseneča, da so sodobni migracijski tokovi še vedno precej usmerjeni prav v Evropo. Politika priseljevanja EU tako na nacionalni kot tudi na nadnacionalni ravni bo tako še dolgo na preizkušnji. In ko državljan tretjih držav dobi dovoljenje za zakonito prebivanje na ozemlju države članice, ima v posameznih primerih pravico do združitve s svojo družino. Vendar ali je to pravico, ki je emanacija univerzalne pravice o družinskega življenja, dovoljeno in dopustno omejevati, recimo s preizkusom vidikov integracije družinskih članov v družbo države gostiteljice, vključno s preverjanjem znanja uradnega jezika, ki ga je treba drago plačati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Osebni podatki priče v kazenskem postopku na sodišču

Irena Vovk, 3.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2015Posameznik na sodišču v kazenskem postopku nastopa kot priča zoper obdolženca, slednji pa nato prejme zapisnik, v katerem so navedeni tudi osebni podatki priče (ime in priimek, rojstni datum in naslov). Ali sodišče s tem krši določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Od 26. do 31. avgusta

Irena Vovk, 3.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2015 Torek, 25. 8. Poenostavitve pri DDV za uvoznike. Uvozniki lahko leta 2016 pričakujejo poenostavitve pri obračunavanju in plačevanju davka na dodano vrednost (DDV) pri uvozu blaga. Na Ministrstvu za finance namreč predlagajo, naj se DDV pri uvozu obračuna na podlagi davčnega
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Evropa

Irena Vovk, 3.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2015 Torek, 25. 8. Avtorske pravice. Ali so pravila EU o licenciranju avtorskih pravic glede satelitskih in kabelskih televizijskih in radijskih prenosov še ustrezna za današnje spletno okolje? Ali so pravila evropskim državljanom omogočila boljši dostop do televizijskih in radi
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 3.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2015 25. avgust - predlog priporočila v zvezi z ugotovitvami Evropskega sodišča za človekove pravice o kršitvah človekovih pravic iz pregleda dela v letih 1959-2014 za Republiko Slovenijo. 26. avgust - predlog zakona o spremembah Zakona o varstvu dokumentarnega in
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Opredelitev pojma pomožni postopek v Preživninski uredbi

dr. Judita Dolžan, 3.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 34/2015Sodišče EU je prvič razlagalo točki c in d 3. člena Uredbe 4/2009 (Preživninske uredbe). Vrhovnemu kasacijskemu sodišču Italije se je namreč v postopku odločanja o pritožbi zoper odločbo sodišča v Milanu postavilo vprašanje, ali je treba ti določbi Preživninske uredbe razlagati tako, da lahko v primeru, ko sodišče ene države članice odloča o tožbi glede prenehanja življenjske skupnosti ali razvezi staršev mladoletnega otroka, sodišče druge države članice pa odloča o tožbi v zvezi s starševsko odgovornostjo za istega otroka, o zahtevku v zvezi s preživninskimi obveznostmi do tega otroka kot akcesornemu zahtevku veljavno odločita obe sodišči, ki sta pristojni za odločanje o tožbi glede prenehanja življenjske skupnosti in o tožbi v zvezi s starševsko odgovornostjo, ali pa mora o tem zahtevku nujno odločiti sodišče, ki je pristojno za odločanje v postopku v zvezi s starševsko odgovornostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Nasilje pod masko

dr. Zoran Kanduč, 3.9.2015

Kultura in umetnost

dr. Zoran Kanduč, Pravna praksa, 34/2015Dragan Petrovec - avtor, ki že lep čas ne potrebuje posebne predstavitve - nas tokrat vabi na intelektualno in čustveno vznemirljivo ekskurzijo v mračni svet človeškega, pravzaprav še vse preveč človeškega nasilja. Pot, ki se mikavno razpira pred bralcem, je kratka - knjiga Nasilje pod masko (Sanje, Ljubljana 2015) ima le dobrih sto strani - in ni pretirano naporna, saj je besedilo napisano razveseljivo jasno in razumljivo, poleg tega pa kalejdoskopsko obravnavani primeri večinoma (vsaj za zmerno informirano in razgledano osebo) niso neznanka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Vroče poletje

Matej Tomažin, 3.9.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 34/2015Letošnje poletje je postreglo z vročino. Tako na plaži kot tudi pred borznimi zasloni je bilo vlagateljem kar nekajkrat zelo vroče. Že nedavni borzni tobogan, ko so nekateri svetovni indeksi v dnevu ali dveh zanihali tudi za več kot deset odstotkov, je dober dokaz, da nič ni tako trdno, kot se zdi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 3.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Tuja imena in slovenske sklanjatve

dr. Nataša Hribar, 3.9.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 34/2015V prejšnjem kotičku sem pisala o sklanjanju v slovenščino prevzetih samostalnikov, v katerih se drug ob drugem pojavita dva samoglasnika. Tokrat bom spregovorila o prevzetih imenih, v katerih dve ali več črk zaznamuje en glas, in o pravilih pregibanja takih imen v slovenskem jeziku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 3.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2015 3. september 301 - Nastanek države San Marino Po legendi je bila na ta dan ustanovljena najmanjša republika v Evropi San Marino. Naselil naj bi jo kamnosek sv. Marino z Raba s svojimi krščanskimi somišljeniki. 1783 - Neodvisnost ZDA S podpisom mirovne pogod
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - opustitev dolžnega ravnanja poslovodstva - preverjanje javno objavljenih računovodskih izkazov stečajnega dolžnika

Avtor ni naveden, 3.9.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2015Sklep III Ips 34/2014, 16. junij 2015 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Mariboru I Cpg 57/2013) Opustitev preverjanja računovodskih izkazov tožeče stranke ne pomeni opustitve dolžnega ravnanja tožene stranke v skladu z 28. členom ZFPPIPP. ZFPPIPP - 2. točka tretjega odstavka 14. člena, 2
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄34

Izračun odpravnine

Miha Šercer, 3.9.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 34/2015• Kakšna je pravilna osnova za izračun odpravnine delavcu, ki je v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo prejel eno plačo in dve nadomestili plače zaradi bolniške odsotnosti?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2015(37)
> September(37)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ D ĐEFGH IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov