O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Svoboda veroizpovedi gospodarskih družb

Uršula Esih, 2.4.2015

Pravoznanstvo

Uršula Esih, Pravna praksa, 13/2015Ameriško Vrhovno sodišče je doseglo nov preboj na področju človekovih pravic. V odločbi v zadevi Burwell v. Hobby Lobby Stores, inc. je 30. junija 2014 prvič v svoji zgodovini pravico do svobode veroizpovedi priznalo tudi gospodarskim družbam, vendar z nenavadno omejitvijo, da gre za gospodarske družbe v družinski lasti (angl. closely-held corporations).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 28. februarja 2015 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. marca dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Evropa

Irena Vovk, 2.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015 Torek, 17. 3. Zaposlenost. Stopnja zaposlenosti se je v evrskem območju v četrtem četrtletju leta 2014 v primerjavi s četrtletjem poprej zvišala za 0,1 odstotka, v vsej EU pa za 0,2 odstotka. Na letni ravni se je zaposlenost v evrskem območju povečala za 0,9 odstotka, v vse
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje - za samozaposlene osebe, družbenike, rejnice in verske delavce

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS (v nadaljevanju PP), preračunane na mesec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Diplomatski praktikum: menedžment v diplomaciji

mag. Natali Gak, 2.4.2015

Kultura in umetnost

mag. Natali Gak, Pravna praksa, 13/2015Misel indijskega diplomata Rana, da diplomacija obstaja v praksi in jo je težko študirati kot teoretični konstrukt, nas uvede v zelo zanimivo in praktično obarvano monografijo o menedžmentu v diplomaciji. Prvi slovenski priročnik o diplomaciji je nastal pod peresom diplomata in publicista mag. Leona Marca in nekdanjega dolgoletnega vodje Diplomatskega protokola Marka Pogačnika (Diplomatski praktikum, izdajatelji CEP, IUS SOFTWARE - GV Založba in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2015, 164 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Retroaktivna uporaba zakona pri nadaljevanem kaznivem dejanju

Matic Kumer, 2.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 13/2015Češki državljan Petr Rohlena (pritožnik) je bil leta 2007 obsojen zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja grdega ravnanja z osebo iz skupnega gospodinjstva. Sodišče je namreč spoznalo, da je ženo večkrat verbalno napadel, jo tepel, davil in porinil po stopnicah, zaradi česar je utrpela modrice in zlom nosu ter trikrat poiskala zdravniško pomoč. Med očitki je sodišče navedlo tudi pretepanje otrok in nekatera druga ravnanja, vse to pa je pritožnik izvršil med letoma 2000 in 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Problematika knjigovodstva na kmetijah - upoštevanje subvencij za preteklo leto

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015• Kako knjigovodsko in za davčen namene izkazati prihodke iz naslova neposrednih plačil (plačilne pravice, proizvodno vezana plačila, izravnalna plačila, kmetijsko okoljska plačila itd.) v obračunu dohodnine od dohodkov kmečkih gospodinjstev, ki za davčne namene ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih prihodkov? Kot problematična so bila izpostavljena neposredna plačila, dejansko izplačana v letu 2014, vendar za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2013. Zavezanci so menili, da bi se morala taka plačila kot prihodek upoštevati v letu, na katero se nanašajo, oziroma če se jih upošteva v letu, v katerem so bile izplačane in to leto ni enako letu, v katerem so nastali stroški, povezani s temi prihodki, da se v letu izplačila priznajo tudi s subvencijo povezani stroški.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov - višina okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, ki je začel veljati 6. januarja 2015, določa, da je cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida od dneva uveljavitve enaka 0,01728 evra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Obračunavanje okoljske dajatve ogljikovega dioksida - število decimalnih mest zneska okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Znesek dajatve za posamezno vrsto goriva se zaokroži na štiri decimalna mesta (vmesni zmnožki se ne zaokrožujejo), skupni znesek okoljske dajatve na obračunu (seštevek zneskov okoljske dajatve za vse vrste goriv) pa se zaokroži na dve decimalni mesti. Navedba zneska trošarine in zneska okoljske daja
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19. december 2014 • Davčni urad je Finančni upravi RS posredoval odločbo organa druge stopnje (št.: DT- 499-11-18/2013-2 z dne 2. avgusta 2013), v kateri je bilo zavzeto stališče, da v zunajzakonski skupnosti svaštvo ni možno. Glede na to, da
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks socialno šibkim posameznikom

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Sodni registri in sodne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Odločba U-I-191/14, 12. februar 2015 (Ur. l. RS, št. 72/14 in 19/15) Prvi odstavek 11. člena Zakona o sodnih taksah je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republ
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Iz normativnega programa dela Vlade RS

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Normativni program Vlade RS Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Javni uslužbenec kot popoldanski s. p.

dr. Nana Weber, 2.4.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2015Ali javni uslužbenec na uradniškem delovnem mestu za odprtje popoldanskega s. p. potrebuje soglasje delodajalca? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot splošen predpis v prvem odstavku 39. člena določa, da delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sm
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Pravni napovednik

Irena Vovk, 2.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Izvršba: upnikov umik predloga

Dida Volk, 2.4.2015

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 13/2015Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) umik (in omejitev) predloga ureja zgolj na splošno, v nobeni procesni in dejanski situaciji pa upniku ne nalaga dolžnosti umika. Ker so mnoge določbe ZIZ v zvezi z nekaterimi procesnimi situacijami precej pomanjkljive oziroma nekaterih situacij sploh ne urejajo, se v praksi v zvezi z upnikovim umikom predloga pojavljajo številna vprašanja. Še največkrat se vprašanje, ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo, pojavi ob poplačilu. Pri tem je treba ločiti tudi, ali je bil upnik poplačan v (uspešno opravljeni) izvršbi ali pa je dolžnik med postopkom prostovoljno izpolnil svojo obveznost. V zvezi s tem so se v zadnjem času pojavili tudi nekateri (napačni) pozivi sodišč upnikom, da umaknejo predlog.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Nižji DDV za e-knjige po pravu EU ni dopusten

Zoran Skubic, 2.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 13/2015Pojav elektronskih knjig je tektonsko spremenil osnovne paradigme do tedaj precej monolitnega in vase zaprtega tržnega segmenta prodaje in trženja knjig. Kar je bilo še donedavna ena od zadnjih od medmrežja še nedotaknjenih bastij človekove intime, se je po več neuspešnih poskusih prav z uvedbo funkcionalnih "pametnih" bralnikov (Kindle, NOOK, Kobo, Onyx Boox itd.) dokončno sesulo. Res je sicer, da "klasična" knjiga ne bo nikoli izginila, a nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Vendar pa so posledice (že) tu. Ena od njih je področje obdavčitve. Je dopustna različna obdavčitev e-knjig in "navadnih" knjig? Pravo EU in njegovo Sodišče sta se s tem vprašanjem pred kratkim intenzivno ubadala. Žal ga (še) nista rešila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Od 17. do 30. marca

Irena Vovk, 2.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015 Torek, 17. 3. Po ustavni spremembi še zakonska. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI). S spremembami Ustave maja 2013 je bil namreč zakonodajni referendum urejen povsem na novo, zato je treba ustrezno spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015 Sodbe Sodišča 17. marec Vstavi izbrisano tabelo 19. marec Vstavi izbrisano tabelo 26. marec Vstavi izbris
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 2. april 742 - Karel Veliki Rodil se je frankovski vladar in od leta 800 tudi rimski cesar Karel Veliki. Bil je vladar in vojskovodja, pod katerim je frankovska država dosegla največji obseg v svoji zgodovini. 5. april 1588 - Th
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot-G (Ur. l. RS, št. 19/15) - veljati začne 4. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije - ZPRS-1A (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab

Igor Vuksanović, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 13/2015V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) sta dve zanimivi določbi. Drugi odstavek 5. člena ZDavP-2 določa, da se "predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini". Tretji in četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 se glasita: "(3) Navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel. (4) Z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju. Če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov." Brez ambicije posegati na področje specialistov za davčno pravo bom v tem kratkem članku le opozoril na nekaj značilnosti komentiranih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Pozitivna diskriminacija - delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Tožnik je pri delodajalcu uveljavljal pravico do dela s krajšim delovnim časom, ki spada med ukrepe t. i. pozitivne diskriminacije. Tožena stranka ga je postavila v situacijo, ko se je moral odločati med tem, da sprejme delo na drugem delovnem mestu ali pa se pravici, ki jo je želel uživati, de facto odpove. Tako nezakonito ravnanje tožene stranke, ki je tožnika omejevalo pri uveljavljanju njegove pravice, je treba obravnavati kot primer prepovedane diskriminacije, saj bi sicer pripeljalo do izničenja oziroma omejitve enakih možnosti in obravnavanja pri uresničevanju njegove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države

Aleš Kaluža, 2.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kaluža, Pravna praksa, 13/2015K pisanju tega članka me je spodbudil sprejem Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki je spremenil ureditev omejevanja prejemkov z razveljavitvijo veljavnosti Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) za družbe v večinski lasti samoupravnih lokalnih skupnosti in s pogojno razveljavitvijo določb ZPPOGD za družbe v večinski lasti Republike Slovenije, če skupščina družbe po predpisanem postopku sprejme "politiko prejemkov organov vodenja". Predvsem želim opozoriti, na kaj morajo biti skupščina, organ nadzora in direktor še posebej pozorni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vsebina PP št.13/2015

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/20153 UVODNIK Andrejka Grlić Kontradiktornost - uresničitev pravice do izjave 6 GOSPODARSKO PRAVO Aleš Kaluža Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države 8 VARSTVO POTROŠNIKOV Branka Sedmak Pričakovane ome
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Še o nadomestnem materinstvu

Marjan Kos, 2.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 13/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je z vprašanjem nadomestnega materinstva prvič resno spoprijelo v francoskih zadevah Mennesson in Labassee lani poleti. V zadevi Paradiso in Campanelli je šlo za na videz podobno vprašanje, vendar pa so šli pravni argumenti ESČP v nekoliko drugačno smer in rezultat bi lahko pomenil celo dodatno liberalizacijo tega področja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2015(44)
> April(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐE FG H IJ K L M NOP QRS Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov