O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

Obračun

Alenka Leskovic, 18.12.2008

Ostalo

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 49-50/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Pravni vidiki obravnavanja iz slovenske Istre prenesenih umetniških del

mag. Jernej Letnar-Černič, 11.12.2008

Civilno pravo

mag. Jernej Letnar-Černič, mag. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 48/2008Italijanske oblasti so še pred začetkom druge svetovne vojne, tj. junija 1940, iz slovenske Istre prenesle nekatere predmete kulturne dediščine, zlasti umetniška dela. Čeprav so ta še danes na ozemlju Republike Italije, menim, da v mednarodnem javnem in zasebnem pravu obstaja pravna osnova za njihov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄45

Odgovornost zasebnih vojaških podjetij za kršenje temeljnih človekovih pravic

mag. Jernej Letnar-Černič, 20.11.2008

Človekove pravice

mag. Jernej Letnar-Černič, mag. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 45/2008Mednarodna javna občila so zadnja leta polna zapisov o pripadnikih zasebnih vojaških družb, ki na konfliktnih območjih sodelujejo pri kršenju temeljnih človekovih pravic. Zasebne vojaške in varnostne družbe opravljajo vojaške naloge in naloge varovanja posameznikov ali objektov. Taka poročila prihaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Počen balon

Alenka Leskovic, 13.11.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 44/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Videokonferenčna zaslišanja za hitrejše in cenejše sodne postopke

mag. Benjamin Lesjak, 6.11.2008

Civilni sodni postopki

mag. Benjamin Lesjak, mag. Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 43/2008Privedba obdolžencev in prič pred mednarodna ali domača sodišča je lahko draga in počasna. Tega se vse bolj zavedajo Evropska unija in njene članice, ki pospešeno uvajajo storitve sodišča na daljavo, med njimi tudi videokonference. Izkušnje kažejo, da uporaba videokonferenc postopke skrajša in pocen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄38-39

E-pravosodje - veliko dreves, brez gozda

mag. Benjamin Lesjak, 2.10.2008

Ostalo

mag. Benjamin Lesjak, mag. Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 38-39/2008"Letošnje dneve informatike na sodiščih smo zasnovali od spodaj navzgor (bottom up), zato nam je v množici projektov, idej, rešitev in novosti zmanjkalo časa za primeren slogan konference. E-pravosodje je namreč specifično področje, v okviru katerega najdemo veliko konkretnih problemov in še več pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Konec sodniške stavke?

Alenka Leskovic, 25.9.2008

Uprava

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 37/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Pravni položaj planinskih poti v Sloveniji

mag. Maja Lukan-Lapornik, 11.9.2008

Šport in organizacije

mag. Maja Lukan-Lapornik, mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 35/2008Pohodništvo je pri nas zelo razširjena oblika rekreacije. Naše gore v zadnjem času privabljajo vse več tujih obiskovalcev, zato ne preseneča podatek, da v Triglavski narodni park vstopi približno milijon obiskovalcev letno. Sicer pa si po podatkih Planinske zveze Slovenije, ki vzdržuje več kot 7.000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Varovanje kmetijskih površin v postopku priprave prostorskih aktov

Lovšin Peter, Tekavc Janez, 4.9.2008

Urejanje prostora

Peter Lovšin, mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 34/2008Dne 28. aprila 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki ureja postopek in pogoje za sprejemanje prostorskih aktov. Gre za najpomembnejši predpis s področja urejanja prostora, s tem pa tudi za torišče raznih interesov, predvsem interesa ohranjanja obdelovalne krajine in gozdov, kot to določa 3.2.ii točka Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007-2013) (2006/144/ES), ter na drugi strani prisotnega interesa za širitev naselij in gradenj na do sedaj kmetijska zemljišča in gozdove. Kljub pričakovanjem, da bo ZPNačrt sledil strateškim smernicam EU, se ta ni opredelil do problematike varstva kmetijskih površin, zato se resno postavlja vprašanje, ali in koliko sploh je zagotovljeno varstvo te dobrine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Ponovno: o dopisih (3)

mag. Nataša Logar, 4.9.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 34/2008V kotičkih, ki sta izšla 17. julija 2008 in 28. avgusta 2008, sem pisala o najpogostejših jezikovnih zadregah v zvezi z dopisi. Najprej smo si ogledali, kako se pravilno pišejo podatki pošiljatelja in naslovnika ter kraj in datum, nato smo se ustavili pri zadevi, nagovoru in vsebini, danes pa je na vrsti zaključni del uradovalnih besedil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄33

Ponovno: o dopisih (2)

dr. Nataša Logar, 28.8.2008

Ostalo

dr. Nataša Logar, dr. Nataša Logar, Pravna praksa, 33/2008V kotičku, ki je izšel 17. julija 2008, sem odprla vprašanje najpogostejših jezikovnih zadreg v dopisih. Takrat smo si ogledali, kako se pravilno pišejo podatki pošiljatelja in naslovnika ter kraj in datum, danes pa se bomo ustavili pri zadevi, nagovoru in vsebini. 1. Zadeva V Zadevi v eni ali l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄33

Ukinitev splošnega državnega izpita za javne uslužbence

dr. Roman Lavtar, 28.8.2008

Uprava

dr. Roman Lavtar, dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 33/2008Državni zbor je 17. junija sprejel novelo Zakona o javnih uslužbencih,1 s katero je črtal XXII. poglavje Strokovni izpiti. To pomeni ukinitev državnega strokovnega izpita, ki ga je parlament uzakonil leta 2002, leto pozneje pa mu je vsebino v dosedanjem obsegu določil Pravilnik o strokovnem izpitu z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Normativnost, ujeta v kolesje državne uprave

mag. Gordana Lalić, 21.8.2008

Pravoznanstvo

mag. Gordana Lalić, mag. Gordana Lalić, Pravna praksa, 31-32/2008Zadnjih nekaj let je v državni upravi opaziti delovanje, ki podpira načelo nenadomestljivosti. Verjetno veliko posameznikov meni, da so nenadomestljivi, a vendar se vsakič znova pokaže, da ni tako. Ljudje odhajajo, prihajajo novi in tisti odhajajoči si nikoli niso mislili, da bodo tako hitro pozablj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Poseg v človekove pravice

Alenka Leskovic, 21.8.2008

Človekove pravice

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 31-32/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄28

Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

Maja Lubarda, 17.7.2008

Kultura in umetnost

Maja Lubarda, Maja Lubarda, Pravna praksa, 28/2008Maja 2007 je Državni zbor RS sprejel Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), z njim pa se je želelo v slovenski pravni red prenesti določbe t. i. direktive o nepoštenih poslovnih praksah (Direktiva 2005/29/ES),1 sprejete že leta 2005. ZVPNPP je začel veljati decemb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄28

Ponovno: o dopisih (1)

dr. Nataša Logar, 17.7.2008

Ostalo

dr. Nataša Logar, dr. Nataša Logar, Pravna praksa, 28/2008Leta 2003 je izšla drobna, a zelo koristna knjižica M. Kalin Golob Kaj moram vedeti o dopisih: Predlog za standardizacijo. Avtorica v njej med drugim pregledno in na primerih prikazuje najpomembnejša pravopisna pravila, ki so pogosto kršena ali povzročajo zadrego pri pisanju dopisov ali vsaj v posam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Toženec zmore plačilo preživnine, ker je ...

dr. Nataša Logar, 10.7.2008

Ostalo

dr. Nataša Logar, dr. Nataša Logar, Pravna praksa, 27/2008Kako bi z eno besedo (glagolom) poimenovali to, kar ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razlago "biti uspešen v prizadevanju priti do česa"? In kako bi poimenovali to, kar ima razlago "narediti, da kdo dobi to, kar potrebuje" ali "narediti, da se kdo sam preživlja, oskrbuje"? - Besedo oz. be...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Etažna lastnina

Alenka Leskovic, 19.6.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 24-25/2008"Domneva se, da je lastnica oz. lastnik nepremičnine tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo." Tako piše v 11. členu Stvarnopravnega zakonika. Slovenska stvarnost je drugačna. Po podatkih Vrhovnega sodišča v zemljiško knjigo ni vpisanih še približno 400.000 stanovanj. Kljub intervencijskemu zakonu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄23

Predsedstvo ali predsedovanje?

dr. Nataša Logar, 12.6.2008

Ostalo

dr. Nataša Logar, dr. Nataša Logar, Pravna praksa, 23/2008Pred približno mesecem dni me je poklicala prijateljica: "Nataša, kaj naj napišem: predsedstvo Svetu Evropske unije ali predsedovanje Svetu Evropske unije?" Moj odgovor: "Čakaj, da premislim." 1. Predsedovanje je dejanje, ki ga opravljamo, ko smo predsednik (vodenje). 2. Predsedstvo je skupina lju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄22

Brez konteksta, koncepta, procesa in področja

dr. Nataša Logar, 5.6.2008

Ostalo

dr. Nataša Logar, dr. Nataša Logar, Pravna praksa, 22/2008Ali pogosto uporabljate besede kontekst, koncept, proces in področje? Čudno vprašanje, mar ne? Lahko ste odgovorili z da ali z ne, oba odgovora sta ustrezna. To, o čemer bomo danes razmišljali, je pretirana raba naštetega. Z besedami kontekst, koncept, proces in področje seveda na splošno ni nič nar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Zanke za jubilej

Alenka Leskovic, 22.5.2008

Uprava

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 20/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Naknadno ali pozneje; pozneje ali kasneje?

mag. Nataša Logar, 15.5.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 19/2008 obratno ) nasprotno
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Obratno ali nasprotno?

mag. Nataša Logar, 8.5.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 18/2008 obratno ) nasprotno
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Pravice letalskih potnikov v EU

Maja Lubarda, 24.4.2008

Promet in zveze - zračni promet

Maja Lubarda, Maja Lubarda, Pravna praksa, 16-17/2008Kakšne so pravice potnikov v primeru zamude ali odpovedi leta in kakšne v primeru izgube, zamude ali poškodovanja prtljage? EU je to področje poenotila z Uredbama št. 261/20041 in št. 889/2002.2 Pa poglejmo, kaj vse lahko potniki zahtevamo v skladu s temi predpisi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Korak nazaj

Alenka Leskovic, 10.4.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 14/2008 Kranjski deželni privilegiji je Arhiv Republike Slovenije naslovil razstavo, ki prikazuje pergamentne in tiskane zapise o privilegijih deželnih knezov med leti 1336 in 1736. Gre za zametke deželne stanovske ustave, ki so se ji zaobljubili vladarji na slovenskih tleh, ko so prisegli, da bodo spošto...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 48(1) 45(1) 44(1)
43(1) 38-39(1) 37(1) 35(1)
34(2) 33(2) 31-32(2) 28(2)
27(1) 24-25(1) 23(1) 22(1)
20(1) 19(1) 18(1) 16-17(1)
14(1) 13(1) 12(1) 10(1)
9(1) 8(1) 6-7(1) 4(2)
3(1) 2(1) 1(2)

Leto objave

< Vsi
2008(37)
> Januar(6) > Februar(2) > Marec(3) > April(3) > Maj(3) > Junij(3) > Julij(3) > Avgust(4) > September(4) > Oktober(1) > November(3) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKL MNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov