O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄15-16

Zaznamba spora je pomembna

mag. Romana Rački Strmole, 23.4.2020

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Romana Rački-Strmole, Pravna praksa, 15-16/2020Stranke se obračajo na sodišče zaradi učinkovitega pravnega varstva svojih pravic, vendar pa pravnomočna sodna odločba sama po sebi še ne daje jamstva, da bodo posameznikove pravice tudi realizirane. Nemalokrat se stranke zaradi varstva svojih pričakovanih pravic poslužujejo tudi instrumentov zemljiškoknjižnega prava. Marsikdaj se izkaže, da je to nujno za uveljavitev in izpolnitev sodne odločbe s takšnimi učinki, kot jih stranke zasledujejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄48

"Kmečki strah" - volk samotar kot časopisna senzacija leta 1913 v slovenskih deželah

Zoran Skubic, 12.12.2019

Varstvo okolja

Zoran Skubic, Pravna praksa, 48/2019Ob nedavnih medijsko odmevnih peripetijah v zvezi z interventnim odstrelom zveri je na mestu razmislek, ali se zgodovina nemara ne ponavlja. Problematika presežne populacije zverjadi na Slovenskem je bila že zaradi dejstva, da smo vedno bili precej gozdna dežela, vselej aktualna. Že zato je za "trezen" pregled potreben tudi še kak pogled nazaj. Skorajda histerično poročanje medijev v zvezi z domnevnimi ali celo dejanskimi napadi zveri ni pretirana novota. Če se ozremo samo malo v nedavno preteklost in iščemo podobne zgodbe, ne moremo mimo letnice 1913 ter peripetij v zvezi s pojavom t. i. "Bauernschrecka" oziroma "Kmečkega strahu". Gre za nekoč najbolj "udarno" zgodbo, ki pa jo je iz naslovnic časnikov kaj kmalu odpihnil vrtinec bližajoče se vojne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄44

Izdaja izpiska iz matične knjige umrlih

Sonja Strle, 15.11.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Sonja Strle, Pravna praksa, 44/2018Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o upravičenosti strank do pridobitve izpiska iz matične knjige umrlih. Ali je uslužbenec na upravni enoti dolžan izdati izpisek iz matične knjige osebi, ki nima nobene pravne podlage in tudi ne pooblastila, na podlagi katerega bi izpisek lahko dobila? Ali je zaradi spremembe 125.a člena Zakona o zemljiški knjigi nastala sprememba glede pravne podlage za izdajo izpiska za umrlo osebo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo: aktualne spremembe in predlogi za izboljšave

Srovin Coralli Ana, Marčič Maruško Jan, Petek Aljoša, Sancin Vasilka, 14.1.2016

Varstvo okolja

Ana Srovin-Coralli, Jan Marčič-Maruško, Aljoša Petek, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 2/2016Državni zbor je 23. julija 2015 sprejel Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), ki ureja pravila ravnanja z OEEO v skladu z zakonodajo Evropske unije (EU). Republika Slovenija je zakonodajo EU implementirala z zamudo in si tako skoraj prislužila kazen, saj je imela daljše obdobje pomanjkljivo urejene predpise, ki pomembno vplivajo na varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ali je po pravu EU že testno črpanje energentov podvrženo celostni presoji vplivov na okolje

Zoran Skubic, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo okolja

Zoran Skubic, Pravna praksa, 7-8/2015Konflikt med neusahljivo potrebo sodobne družbe po energentih na eni strani in varovanjem okolja na drugi je žal neizbežen. V časih, ko je tradicionalnih fosilnih virov energije vse manj ali pa so ti vse težje dostopni, pogosto z uporabo okoljsko tveganih metod njihove ekstrakcije, kot recimo s posebej spornim hidravličnim drobljenjem kamnin (angl. fracking), preprostih rešitev ni. Zato je toliko pomembneje, da so pravna pravila, ki urejajo sožitje teh dveh bistvenih, a pogosto povsem nasprotujočih si funkcij sodobnih držav, ustrezna in uravnotežena. Na ravni prava EU je ključni vir pravil prav Direktiva 85/337/EGS o presoji vplivov na okolje, ki je vse pogosteje predmet presoje Sodišča EU. Pred kratkim je tako šlo za ne povsem nepomembno vprašanje, ali je treba opraviti celostno presojo vplivov na okolje tudi v primeru, ko gre (zgolj) za testno črpanje zemeljskega plina s poskusno vrtino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Pravno varstvo volkov v Sloveniji

Borštnar Mojca, Ferlin Katarina, Jalovec Lara, Kranjc Urša, Levstek Nataša, Mikuš Ajda, Novak Maja, Rojs Veronika, Singer Anže, Vek Natalija, 16.5.2013

Varstvo okolja

Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, Lara Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, Maja Novak, Veronika Rojs, Anže Singer, Natalija Vek, Pravna praksa, 19/2013S sprejemom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju: Pravilnik o odvzemu) za obdobje 2012/13 je bila določena letna kvota za odstrel osmih volkov. Odstrel je sporen, ker ni v skladu s pravno zaščito, ki jo mednarodna, evropska in slovenska notranja zakonodaja nudi volku. Problematika pravne ureditve varstva populacije volkov v Sloveniji je bila predmet celostne obravnave okoljske pravne klinike študentov prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je začela delovati v študijskem letu 2012/2013 kot pilotna pravna klinika v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij, Katedro za mednarodno pravo PF Univerze v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Glavna tematika letošnje klinike, ki je potekala pod mentorstvom dr. Vasilke Sancin, mag. Tanje Pucelj - Vidovič, Senke Vrbica in mag. Maše Kovič Dine, je bilo preučevanje možnosti pravnega varstva volkov v Sloveniji, kar je sovpadalo s sprejemom spornega Pravilnika o odvzemu, postopkom Evropske komisije proti Sloveniji in odzivom javnosti na vprašanja varstva te zaščitene vrste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Trenutek sklenitve pogodbe v prometu s kmetijskimi zemljišči

Nina Scortegagna-Kavčnik, 12.5.2011

Obligacije, Kmetijska zemljišča

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2011Postopek prodaje kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) v 20. do 23. členu. Osredotočila se bom na vprašanje trenutka sklenitve prodajne pogodbe med lastnikom (ponudnikom) in predkupnim upravičencem (sprejemnikom ponudbe), glede katerega obstaja neenotna sodna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Uvedba polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju

Vera Samardžija, 21.4.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Vera Samardžija, Pravna praksa, 15-16/2011Namen novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C) je celovita informatizacija zemljiškoknjižnega poslovanja, hkrati pa je bila to priložnost, da se nekatere pravne norme dopolnijo, prenovijo in spremenijo (na primer posadna listina in izbrisna tožba), je na srečanju Pravniškega društva Maribor 7. aprila povedal dr. Renato Vrenčur, profesor s PF Univerze v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Kaj je narobe s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim?

mag. Vesna Sodja, 23.7.2009

Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 29-30/2009Splošno znano je, da kljub olajšavam, ki jih je predvideval Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS),1 še vedno obstaja veliko zemljiškoknjižno neurejene etažne lastnine. Zaradi nekdanjega sistema družbene lastnine, ko je bilo sorazme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Gradbena pogodba - zakaj je pri gradnji najbolje biti v vlogi projektanta

mag. Vesna Sodja, 18.6.2009

Obligacije, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Vesna Sodja, mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 24-25/2009Predvsem javni naročniki v gradbene pogodbe pogosto vključijo to ali njej podobno klavzulo: "Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, vključno z geološko sestavo tal, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal, in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Izbris časovno omejenih pravic iz zemljiške knjige

Nina Scortegagna, 12.2.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Scortegagna, Nina Scortegagna, Pravna praksa, 6/2009univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica, študentka magistrskega študija na PF Univerze v Ljubljani Po veljavnem Zakonu o zemljiški knjigi (ZZK-1)1 se stvarne pravice na nepremičninah pridobijo oz. prenehajo s trenutkom učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, če zakon ne določa drugače. Tako imaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄45

Še o ZUreP-1 in razlastitvi

mag. Vesna Sodja, 20.11.2008

Urejanje prostora

mag. Vesna Sodja, mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 45/2008Obstoječa ureditev razlastitve v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)1 ima več pomanjkljivosti. Problematično je zlasti, da razlastitvenemu zavezancu ne zagotavlja ustrezne odškodnine za razlaščeno nepremičnino v najkrajšem možnem času, poleg tega pa ni dobro poskrbljeno za varstvo njegovih pravic. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zagonetke postopka razlastitve po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)

Miha Skubic, 17.10.2008

Urejanje prostora

Miha Skubic, Miha Skubic, Pravna praksa, 40-41/2008Dr. Andraž Teršek je v prilogi PP, št. 37, navedel argumente, zaradi katerih meni, da so določbe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1),1 ki opredeljujejo pogoje, zlasti pa postopek razlastitve, neustavne. Njegovi sklepi izvirajo predvsem iz ugotovljene prakse upravnih organov, deloma pa tudi iz anali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Nezmožnost deklaratorne vknjižbe lastninske pravice na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji

Jorg Sladič, 4.9.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jorg Sladič, Pravna praksa, 34/2008Pravnomočna odločba o denacionalizaciji, s katero se odredi vrnitev lastninske pravice, se izvrši z vpisom v zemljiško knjigo. Kaj pa se zgodi, če se upravnega akta ne da vpisati v zemljiško knjigo? Vprašanje se nanaša na deklaratorni vpis lastninske pravice na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji, s katerim upravni organ odredi vpis idealnega solastninskega deleža na nepremičnini in na skupnih delih in napravah te nepremičnine. Vpis take odločbe nekatera zemljiškoknjižna sodišča zavrnejo, ker naj bi šlo za vknjižbo etažne lastnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄29-30

Izvajanje 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju

Nina Scortegagna, 26.7.2007

Urejanje prostora

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 29-30/2007univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica Državni zbor je 30. marca sprejel Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).[O]1 Od njegove uveljavitve je minilo že nekaj časa, zato je njegovo izvajanje v praksi že povzročilo nemalo vprašanj in težav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Zemljiškoknjižno pravo

mag. Jorg Sladič, 25.4.2002

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 15-16/2002Avtorji: Andrej Berden, Miha Juhart, Tomaž Keresteš, Renato Vrenčur, Vesna Rijavec, Matjaž Tratnik, Urška Mikl Zbirka codex iuris, Maribor 2002. Priznani slovenski strokovnjaki s področja civilnega prava so takorekoč kot gradivo za predavanja iz izbranih tem zemljiškoknjižnega prava pripravili, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Zemljišča: Ob predlagani noveli ZSKZ (in ZJS)

Miloš Senčur, 10.5.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

Miloš Senčur, Pravna praksa, 15/2001Vse kaže, da se zgodba o lastninjenju nezazidanih stavbnih zemljišč, potem ko je že kazalo, da je vendarle prevladala zdrava kmečka pamet, ponovno nadaljuje. Na dnevnem redu redne seje državnega zbora, sklicane za 22. maj, je namreč tudi vladni predlog sprememb in dopolnitev zakona o skladu kmetijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Zemljišča: Poseg v (že pridobljene) pravice lokalnih skupnosti?

Miloš Senčur, 14.9.2000

Lokalna samouprava, Kmetijska zemljišča

Miloš Senčur, Pravna praksa, 24-25/2000Ob predlagani noveli ZSKS Pravni status kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini je urejalo več zakonov, med njimi tudi zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije(*1) (v nadaljevanju: ZSKZ). Ta je uredil pravni status tistih kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prenosna onesnaževalna dovoljenja

Gregor Strehovec, 17.10.1996

Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 20/1996Ekonomske oblike nadzora onesnaževanja so alternativa zgodovinsko starejšim regulativnim instrumentom. Klasičen primer le-teh so emisijski standardi, ki jih država določi za vsak vir onesnaževanja posebej. Prek njih država deluje neposredno v obliki ukrepov dopuščanja in prepovedovanja z grožnjo san...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Pravica do zdravega življenjskega okolja

Gregor Strehovec, 3.10.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 19/1996Namen pričujočega prispevka je prikaz in analiza upravičenj, ki jih slovenski pravni red nudi posameznikom pri uresničevanju pravice do zdravega življenjskega okolja. Poudarek je predvsem na možnostih preventivnega okoljevarstvenega delovanja. Če je s stališča posameznika ustrezno tudi civilnopravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o varstvu okolja in odškodninska odgovornost

Gregor Strehovec, 19.9.1996

Obligacije, Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 17-18/1996Kot eno temeljnih načel je v prvem odstavku 9. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO, Ur. l. RS, 32/93) opredeljena odgovornost povzročitelja obremenitve okolja. Povzročitelj čezmerne obremenitve je kazensko in odškodninsko odgovoren. ZVO ne opredeljuje vseh elementov odškodninske in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Vpis stanovanjskega bloka v zemljiško knjigo

Barbara Starič-Strajnar, 4.4.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 7/1996V stanovanjskem bloku s petnajstimi stanovanji želi nekaj lastnikov vpisati blok v zemljiško knjigo. Ali se morajo vsi lastniki strinjati s tem, da se stanovanjski blok vpiše v zemljiško knjigo, ali pa je dovolj že 51-odstotni delež? Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) v 22. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Ekologizacija prava

Dušan Skok, 28.11.1991

Varstvo okolja

Dušan Skok, Pravna praksa, 22/1991Gost na novembrskem srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana je bil (znova) minister in sicer odgovoren za varstvo okolja in prostora - ing. Miha Jazbinšek, seveda povabljen, da govori o tematiki s svojega področja: o zasnovah novega celovitega zakona o varstvu okolja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2018(1) 2016(1)
2015(1) 2013(1) 2011(2) 2009(3)
2008(3) 2007(1) 2002(1) 2001(1)
2000(1) 1996(4) 1991(1)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov