O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Pravna narava Kodeksa upravljanja javnih d.d.

mag. Anja Strojin-Štampar, 22.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Anja Strojin-Štampar, Pravna praksa, 49-50/2005Kodeks upravljanja javnih družb (kodeks)1, ki so ga spomladi 2004 sporazumno oblikovali Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager, predstavlja eno najpomembnejših novosti v praksi upravljanja javnih gospodarskih družb v zadnjem času. Iz preambule kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Ustavnopravni vidiki urejanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Iztok Starc, 24.11.2005

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Iztok Starc, Pravna praksa, 44-45/2005V slovenski pravni ureditvi pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) zavzemajo pomembno mesto pri določanju in uveljavljanju posameznikovih pravic poleg zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)1 tudi pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ)2. Prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Stroški izvršilnega postopka po prisilni realizaciji terjatve

mag. Igor Strnad, 17.11.2005

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 43/2005V velikem številu izvršilnih postopkov se ponavlja isti vzorec1. Pooblaščenec upnika potem, ko je v izvršilnem postopku dosegel poplačilo terjatve v celoti, vloži pripravljalno vlogo, ki jo naslovi kot »Umik predloga za izvršbo«, in v njej predlaga, da sodišče razveljavi vsa do zdaj opravljena izvrš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Pravočasnost vlaganja ničnostne tožbe po členu 230 PES, pododstavek 5

mag. Jorg Sladič, 27.10.2005

Obligacije

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 41/2005I. Prejemna teorija glede vlaganja vlog in tožb II. Narava procesnih rokov III. Pomen prekluzivnih procesnih rokov IV. Pouk o pravnem sredstvu in rok za vložitev tožbe V. Dies a quo (začetni rok) VI. Način računanja procesnih rokov VII. Objava akta VIII. Uradno obvestilo IX. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Okvirni sklepi s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja

mag. Liljana Selinšek, 14.10.2005

Uprava, Sodišča

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 39-40/2005Veliki senat Sodišča ES je 16. junija letos izdal zanimivo sodbo (zadeva C-105/03), ki se dotika nadvse aktualnega vprašanja neposredne uporabe aktov EU s širšega področja kazenskega prava. Konkretno se je italijanskim sodnim organom postavilo vprašanje, ali smejo določbe svojega kazenskega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Nepravilno podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje javne zdravstvene službe

Iztok Starc, 14.10.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Iztok Starc, Pravna praksa, 39-40/2005Podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje zdravstvene dejavnosti je urejeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej),1 na podlagi katerega lahko zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi konce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Pravna reorganizacija javnih zdravstvenih zavodov

Iztok Starc, 22.9.2005

Gospodarske javne službe (komunala), Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 37/2005Prispevek je odraz avtorjevih osebnih stališč in ne institucije, v kateri je zaposlen. Pravna ureditev statusne organizacijske strukture javnih zdravstvenih zavodov temelji na zakonu o zavodih (ZZ)1 in zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)2, torej na pravnih temeljih, starih več kot deset let. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄33

Podaljšanje koncesijskih pogodb

mag. Pavla Sladič-Zemljak, 1.9.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Pavla Sladič-Zemljak, Pravna praksa, 33/2005V praksi se srečujemo za raznimi načini sklepanja koncesijskih pogodb za opravljanje gospodarskih javnih služb, ki niso vedno v skladu s prisilnimi predpisi. Tako se pogosto v praksi naleti na koncesijske pogodbe, kjer je bil izbor koncesionarja opravljen brez javnega razpisa in pa da se veljavnost ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Odzivi slovenskega kazenskega prava na kibernetski kriminal

mag. Liljana Selinšek, 21.7.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 28/2005Razmah interneta v zadnjem desetletju predstavlja nove izzive tudi za pravo. Med pravne veje, ki se ukvarjajo s tem novodobnim fenomenom, sodi tudi kazensko pravo. Zgodovina izumov, tehničnega, pa tudi socialno-družbenega napredka je hkrati namreč zgodovina zlorab. Vedno se najdejo posamezniki, ki t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Nova pokojninska reforma? Ne, hvala!

dr. Tine Stanovnik, 7.7.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Tine Stanovnik, Pravna praksa, 26/2005V zadnjih mesecih pokojninska problematika zopet »sili« v ospredje zanimanja naše javnosti. Gre za predlog novega usklajevanja pokojnin, ko naj bi se pokojnine dosledno usklajevale z rastjo plač. Po pričakovanju je bil predlog deležen ostrega nasprotovanja slovenskih ekonomistov, ki so svarili pred ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Uspeh v Bratislavi

Anže Arko, 16.6.2005

Ostalo

Anže Arko, Pravna praksa, 24/2005Letos je že enajstič zapored potekalo drugo največje mednarodno tekmovanje s področja prava Evropske unije, to je Central and Eastern European Moot Court, na katerem so ekipe s pravnih fakultet iz srednje in vzhodne Evrope preizkusile svoje zastopniške sposobnosti v ustnih dvobojih v simuliranem pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

OKROGLA MIZA: Koncesijska razmerja (ne)gospodarskih javnih služb

Borut Smrdel, 16.6.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Borut Smrdel, Pravna praksa, 24/2005V okviru posveta Koncesije in ostale oblike javno zasebnega partnerstva sedaj in v prihodnje je bila 19. maja 2005 v Ljubljani okrogla miza Koncesijska razmerja (ne)gospodarskih javnih služb v sodni praksi in novosti v zakonodaji (v organizaciji Nebre in Inštituta za javno upravo pri Pravni fakultet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Objave prejemkov direktorjev ? komu so namenjene in zakaj?

Nataša Samec, 16.6.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Nataša Samec, Pravna praksa, 24/2005V slovenski javnosti so v zadnjem času odmevali objavljeni visoki prejemki direktorjev javnih delniških družb. Praksa kaže, da lahko tovrstne objave povzročijo škodo gospodarski družbi(*1) ? nezadovoljstvo drugih zaposlenih, odpor pri potrošnikih ipd. Iz raziskave o prejemkih v Sloveniji izhaja, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

PREKRŠKI: Premoženjskopravni zahtevki oškodovancev - načelo ekonomičnosti

Zlatka Srdoč-Majer, 19.5.2005

Obligacije, Prekrški

Zlatka Srdoč-Majer, Pravna praksa, 20/2005Zakon o prekrških (ZP-1), ki se je začel uporabljati letos, v praksi omogoča tudi vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovanih oseb. Praksa bo pokazala, ali je ta institut v polni meri uporabljen. ZP-1 v 141. in 142. členu določa institut premoženjskopravnega zahtevka ali adhezijskega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

KNJIGE: Odvečna ali dragocena zbirka informacij?

Jadranka Sovdat, 19.5.2005

Javno obveščanje

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20/2005Ustavno sodišče Republike Slovenije že 13 let izdaja zbirko odločb in sklepov. Tako kot se je obseg dela ustavnega sodišča z leti povečeval, se je povečeval obseg zbirke, ki je od četrtega letnika naprej (leto 1995) začela izhajati v dveh knjigah. Ker so se v zbirki objavljale vse odločitve (odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄13

PODPORNE PRISTOJNOSTI UNIJE: Področja podporne pristojnosti Unije

Dušan Stojanović, 7.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 13/2005Pogodba o Ustavi za Evropo (PUE) poleg izključne in deljene pristojnosti pozna še t. i. podporno pristojnost.(*1) Bistveno za to vrsto pristojnosti je, da ne nadomešča ali omejuje pristojnosti držav članic, kar se odraža predvsem v dejstvu, da Unija nima pravice usklajevanja (harmonizacije) zakonov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄13

DELJENA PRISTOJNOST: Politike na drugih področjih

Dušan Stojanović, 7.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 13/2005Pogodba o Ustavi za Evropsko unijo predvideva delovanje EU na mnogih področjih in z različnimi vrstami pristojnosti. Najpomembnejši področji delovanja sta, z vidika doseganja ciljev skupnega/notranjega trga in zdaj že revidirane Lizbonske strategije, prav področje notranjega trga in z njim povezane ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

GOSPODARSKE DRUŽBE: Neznosna lahkotnost prostosti (informacij javnega značaja)

Gregor Strojin, 1.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Javno obveščanje

Gregor Strojin, Pravna praksa, 12/2005Nedavna odločba pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja(*1) Vrhovnemu sodišču kot organu, zavezanemu po ZDIJZ, nalaga, da mora prosilki v roku 15 dni v elektronski obliki posredovati neoverjeni izpisek iz zemljiške knjige za zahtevano parcelo v skladu z uredbo o višini stroškov posredov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Sodišče splošne pristojnosti

Jorg Sladič, 24.3.2005

Sodišča

Jorg Sladič, Pravna praksa, 10-11/2005Sodišče prve stopnje (SDPS) je v razmerju do Sodišča ES manjši, neznan organ, ki v teoriji živi v luči svojega velikega brata. Zato ta članek ne podaja le sprememb de lege ferenda, ki jih bo SDPS doživelo z veljavnostjo ustavne pogodbe, ampak tudi pregled nastanka, delovanja in dve najpomembnejši to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Sodišče Evropske unije

Saša Sever, 24.3.2005

Sodišča

Saša Sever, Pravna praksa, 10-11/2005Ko odpremo poglavje o Sodišču, najprej opazimo, da Pogodba o Ustavi za Evropo preimenuje Sodišče Evropskih skupnosti v Sodišče Evropske unije. Novo poimenovanje je verjetno bolj nuja kot pa potreba, saj za pravo Skupnosti že dlje časa uporabljamo skupno ime pravo EU, ki obsega pravo Evropske Skupnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

SVOBODA, VARNOST, PRAVICE: Območje svobode, varnosti in pravice

Saša Sever, 24.3.2005

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Saša Sever, Pravna praksa, 10-11/2005Zadnja leta v tisku vse več beremo o terorističnih grožnjah posameznim državam EU. Grožnje z napadi so se predvsem zaostrile po napadih 11. septembra 2001 v ZDA in 11. marca 2004 v Španiji. Od takrat naprej praktično ne mine mesec, ko ne bi brali, kako nameravajo teroristi izvršiti napad na kakšen c...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

SODIŠČE ES: Sodišča za javne uslužbence EU

Saša Sever, 17.3.2005

Uprava, Sodišča

Saša Sever, Pravna praksa, 9/2005Letos se nam v sodstvu Unije obeta pomembna novost, ki je ne doživimo prav pogosto. V Luksemburgu bo začelo v okviru Sodišča Evropskih skupnosti delovati Sodišče za javne uslužbence Evropske unije,(*1) ki bo prevzelo reševanje nekaterih sporov, za katere je zdaj pristojno Sodišče prve stopnje. Za to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

DAVKI: Novela zajona o davčnem postopku - iz neustavnosti v neustavnost?

Branka Svilar, 20.1.2005

Davki občanov in dohodnina

Branka Svilar, Pravna praksa, 2/2005V PP, št. 36/2004 (4. november) sva avtorja tega prispevka predstavila odločitev Ustavnega sodišča v zadevi, št. I-U-356/02. Ustavno sodišče je odločilo, da je bil Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01 -- ZDavP) v neskladju z ustavo in da v zadevah iz 4...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

PREKRŠKI-ODMEVI: Še o odgovornosti s.p.p. za prekršek

Liljana Selinšek, 13.1.2005

Obligacije

Liljana Selinšek, Pravna praksa, 1/2005V PP, št. 41/04 je bil pod naslovom »Odgovornost s.p.p. za prekršek« objavljen odgovor g. Hinka Jenulla na moj prispevek »Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (Analiza primera)« iz PP, št. 38-39/04. V svojem prispevku sem izrecno poudarila, da moji pogledi na izpostavljene tem...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(24)

Leto objave

< Vsi
2005(24)
> Januar(2) > Marec(4) > April(3) > Maj(2) > Junij(3) > Julij(2) > September(2) > Oktober(3) > November(2) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov