O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 74)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Valorizacija delnih plačil denarne terjatve za povrnitev nepremoženjske škode

mag. Igor Strnad, 20.12.2007

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 49-50/2007mag. pravnih znanosti, Višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru Načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 26. junija 2002 v 3. točki navaja, da se plačila na račun odškodnine valorizirajo z obrestmi po temeljni obrestni meri (3. člen Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Lizbonska pogodba

Nataša Skubic, 20.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 49-50/2007O Lizbonski pogodbi, ki so jo 13. decembra 2007 v Lizboni podpisali voditelji vseh 27 držav članic Evropske unije, je bilo v zadnjih tednih veliko napisanega. Tukaj bomo pregledali nekatera pomembnejša poimenovanja in terminologijo v slovenščini, angleščini, francoščini in nemščini, ki se nanašajo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Svet Evropske unije in Evropski svet

Nataša Skubic, 13.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 48/2007V prejšnjem kotičku smo se podrobneje ukvarjali s Svetom Evropske unije, z eno od institucij, določenih v 7. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki izvajajo naloge, zaupane Skupnosti. Svet Evropske unije je osrednji organ odločanja v Evropski uniji, ki ima pristojnosti na področju vseh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Zamuda in zapadlost denarnih terjatev za povrnitev škode

mag. Igor Strnad, 6.12.2007

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 47/2007mag. pravnih znanosti, višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru V PP, št. 44/2007 (str. 7-9), je dr. Mateja Končina Peternel v članku Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo obravnavala problematiko zamude in tudi valorizacije akontacij denarnih odškodnin. Povsem pravilno op...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Svet Evropske unije

Nataša Skubic, 6.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 47/2007evropski terminološki kotiček (14) Svet Evropske unije je institucija, ki ima v Uniji največje pristojnosti pri sprejemanju predpisov in drugih odločitev. Je osrednji organ odločanja v Uniji, kjer so zastopani interesi držav članic. Člen 7 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti med institucijami...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Temelji mednarodnega prava

dr. Vasilka Sancin, 29.11.2007

Kultura in umetnost

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 46/2007dr. mednarodnega prava, asistentka na PF Univerze v Ljubljani Po pregovoru "kdor čaka, dočaka" smo v letu 2007 tudi Slovenci z delom dr. Danila Türka Temelji mednarodnega prava, ki je izšlo pri GV Založbi v zbirki Pravna obzorja, prvič priča celovitemu prikazu mednarodnega prava v slovenskem jez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Evropski parlament

Nataša Skubic, 29.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 46/2007V prejšnjem kotičku smo predstavili institucionalni okvir Evropske unije, ki ga bomo podrobneje razdelali v prihodnjih kotičkih. V novem tematskem sklopu se bomo ukvarjali s terminologijo, povezano s temeljnimi institucijami Evropske unije. Preden začnemo s prvo od institucij, z Evropskim parlament...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

ZTFI - ali velja tudi za banke?

Gregor Strehovec, 29.11.2007

Plačilni promet

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 46/2007univ. dipl. pravnik, direktor oddelka Pravna pisarna in skladnost poslovanja, SKB banka, d.d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Kako preveriti, ali nek zakon velja tudi za banke? Eden od hitrih načinov je, da poiščemo, ali se v besedilu pojav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Imenovanje podžupana

mag. Miloš Senčur, 29.11.2007

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 46/2007mag. pravnih znanosti, vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo, Računsko sodišče RS Namen tega prispevka ni zgolj predstavitev drugačnega stališča od tistega, ki je bilo v zvezi z naslovno temo izraženo v PP, št. 44/2007, na strani 25, ampak predvsem opozoriti na nevarnost, ki grozi občin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Zloraba položaja ali pravic s strani "lastnikov" pravne osebe

dr. Liljana Selinšek, 22.11.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Maja 2007 je Vrhovno sodišče RS s sodbo I Ips 141/2006 razveljavilo pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti, s katero je bil obsojenec spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po drugem v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Institucionalni okvir Evropske unije

Nataša Skubic, 22.11.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 45/2007Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti v 7. členu našteva institucije (institutions, institutions, die Organe), ki izvajajo naloge, zaupane Skupnosti. Te institucije so Evropski parlament (European Parliament, Parlement européen, das Europäische Parlament), Svet (Council, Conseil, der Rat), Komisi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Splošna načela prava

Nataša Skubic, 15.11.2007

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 44/2007Splošna načela prava smo v preteklih kotičkih že omenili. Ugotovili smo, da so ta del primarnega prava Skupnosti, ki pa niso izrecno zapisana. Njihov položaj je v teoriji in pravu Skupnosti zelo zapleten. V tem kotičku se bomo zato omejili na nekatere njihove temeljne značilnosti in s tem povezano t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Kaj storiti z zasebnimi izvedeniškimi mnenji in zasebnimi cenitvami?

dr. Jorg Sladič, 8.11.2007

Uprava, Sodišča

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 43/2007dr. pravnih znanosti, Sodišče ES Pred kratkim sem v pogovoru s kolegi iz Slovenije zasledil stališče, da sodni izvedenec in sodni cenilec, če izdelata izvedeniško mnenje in cenitev na podlagi naročila stranke zunaj sodnega ali upravnega postopka, nista vezana le na pravila podjemne pogodbe, ampa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (2)

Nataša Skubic, 8.11.2007

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 43/2007evropski terminološki kotiček (10) Uredba (regulation, r?glement, Verordnung), direktiva (directive, directive, Richtlinie), odločba (decision, décision, Entscheidung) in priporočila (recommendations, recommandations, Empfehlungen) ter mnenja (opinions, avis, Stellungnahmen) so sekundarni viri prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Reševanje mejnih sporov s pomočjo tretjega

dr. Vasilka Sancin, 8.11.2007

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 43/2007dr. mednarodnega prava, asistentka na katedri za mednarodno pravo PF Univerze v Ljubljani Kljub vse tesnejšemu medsebojnemu povezovanju med državami je državno ozemlje še vedno eden pomembnih dejavnikov državne suverenosti. Pri nastanku držav je tako eno glavnih vprašanj določitev mej državnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Sekundarni viri prava Evropske skupnosti I.

Nataša Skubic, 25.10.2007

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 41-42/2007Vračamo se k virom prava Skupnosti, tokrat k sekundarnim virom. V preteklih kotičkih smo ugotovili, da pravo Skupnosti v ožjem smislu obsega primarno in sekundarno pravo Skupnosti. Obravnavali smo ustanovitvene pogodbe kot temeljni primarni vir prava Skupnosti in sistematično pregledali druge vire p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

ZFPPIPP: Reforma(cija) insolvenčnega prava v Sloveniji

Zoran Skubic, 12.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Zoran Skubic, Pravna praksa, 39-40/2007univ. dipl. pravnik, svetovalec na Ministrstvu za pravosodje RS V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odražajo nujno stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Vlada je 27. septembra na svoji 137. redni seji dokončno oblikovala besedilo predloga Zakona o finančnem poslovanju, postopk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Računalniški programi in konkurenčno pravo - zadeva Microsoft

dr. Jorg Sladič, 12.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 39-40/2007Sodišče prve stopnje ES dr. pravnih znanosti, Sodišče ES Microsoft proti Komisiji, št. T-201/04, 17. septembra 2007 Sodba Sodišča prve stopnje ES z dne 17. septembra 2007 v zadevi Microsoft proti Komisiji je nedvomno najbolj medijsko odmevna sodba tega leta, ki so jo sprejela luksemburška sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Načelo primarnosti prava Skupnosti

Nataša Skubic, 12.10.2007

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 39-40/2007V zadnjem delu pisanja o temeljnih načelih prava Skupnosti, ki se nanašajo na razmerje med nacionalnim pravom držav članic in pravom Skupnosti, si bomo ogledali načelo primarnosti prava Skupnosti. V prejšnjih dveh kotičkih smo obravnavali načelo neposrednega učinka (direct effect, effet direct, unm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Delo notarja pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti v družbi z omejeno odgovornostjo

Nina Scortegagna, 4.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Odvetništvo in notariat

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 38/2007univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica Sklep o spremembi sedeža, firme ali dejavnosti družbe v družbi z omejeno odgovornostjo lahko sprejmejo družbeniki na skupščini družbe, ne da bi ga potrdil notar. Na prvi pogled razumljiva določba, za katero se zdi, da je njen cilj poenostavitev postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Neposredna uporaba prava Skupnosti

Nataša Skubic, 4.10.2007

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 38/2007V prejšnjem kotičku smo začeli s sklopom štirih temeljnih načel prava Skupnosti, ki se nanašajo na razmerje med nacionalnim pravom držav članic in pravom Skupnosti. Prvo načelo, ki smo ga obravnavali, je bilo načelo neposrednega učinka, danes nadaljujemo z načelom neposredne uporabe. Neposredni uči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Neposredni učinek prava Skupnosti

Nataša Skubic, 27.9.2007

Ostalo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 37/2007V drugem sklopu pisanja o pravu Evropske skupnosti (k virom prava Skupnosti se bomo še vrnili) se bomo osredotočili na nekatere njegove temeljne lastnosti, ki izvirajo iz razmerja med nacionalnim pravom držav članic in pravom Skupnosti. V zvezi z razmerjem med nacionalnim pravom držav članic in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Pristojnost ES za področje patentov in neposredni učinek določb sporazuma o ustanovitvi STO

Maja Smrkolj, 27.9.2007

Intelektualna lastnina, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 37/2007univ. dipl. pravnica, LL.M. mlada raziskovalka na Max Planck inštitutu za primerjalno javno pravo in mednarodno javno pravo, Heidelberg Merc Genéricos - Produtos Farmac?uticos Lda proti Merck & Co. Inc. in Merck Sharp & Dohme Lda, št. C-431/05, 11. september 2007 Dne 11. septembra je Sodišče ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

Zakaj se izpodbija prvostopenjski upravni akt v novem upravnem sporu

dr. Jorg Sladič, 20.9.2007

Upravni spor

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 36/2007dr. pravnih znanosti, Sodišče ES V Slovenski pravni praksi in znanosti je po uveljavitvi novega Zakona o upravnem sporu v praksi nastalo vprašanje, ali se v novem upravnem sporu izpodbija prvostopenjska ali drugostopenjska odločba.[O]1 Teorija o spremembi pravnega položaja Najprej bom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄36

Viri prava Evropske skupnosti (1)

Nataša Skubic, 20.9.2007

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 36/2007Vire prava Evropske skupnosti (sources of Community law, sources du droit communautaire, Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts) smo v preteklih kotičkih omenili, ko smo obravnavali ustanovitvene pogodbe (posredno smo se jih dotaknili tudi, ko smo pisali o širitvi in članstvu v EU, v zvezi s pristopn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(74)

Leto objave

< Vsi
2007(74)
> Januar(4) > Februar(7) > Marec(5) > April(6) > Maj(9) > Junij(4) > Julij(9) > Avgust(2) > September(7) > Oktober(6) > November(10) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov