O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Odškodninska odgovornost sodnikov za kršitve prava EU pri sojenju

Zoran Skubic, 22.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Zoran Skubic, Pravna praksa, 49-50/2011Komisija proti Italiji, C-379/10, 24. november 2011 Sodišče Evropske unije (Sodišče) je po prelomni odločitvi Traghetti del Mediterraneo že drugič presodilo, da pomembni, če ne že temeljni vidiki italijanskega zakona, ki ureja področje pravičnega zadoščenja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Grško nasprotovanje sprejemu Makedonije v članstvo Nata je kršilo Začasni dogovor med državama

dr. Vasilka Sancin, 22.12.2011

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 49-50/2011 Makedonija je po izostanku povabila v članstvo Severnoatlantskega zavezništva (Nato) na njegovem vrhu v Bukarešti novembra 2008 pred Meddržavnim sodiščem sprožila postopek proti Grčiji, v katerem ji je očitala očitno kršitev 11. člena njunega Začasnega dogovora1
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Ali se portretna fotografija ugrabljene deklice šteje za umetniško delo?

Zoran Skubic, 15.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Intelektualna lastnina

Zoran Skubic, Pravna praksa, 48/2011Eva-Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH in drugi, C-145/10, 1. december 2011 Sodišče Evropske unije je v luči določb direktiv 2001/29/ES in 93/98/EGS obravnavalo vprašanje, ali se lahko portretna fotografija kljub omej
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Statusno preoblikovanje in delovanje sveta delavcev

dr. Darja Senčur Peček, 15.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2011• Ali statusna sprememba (preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo) kakorkoli vpliva na delovanje sveta delavcev v družbi (število zaposlenih je nespremenjeno)? Iz teorije statusnega prava izhaja, da gre pri spremembi pravnoorgan
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Blagovna znamka Skupnosti med srpom in kladivom

Zoran Skubic, 8.12.2011

Intelektualna lastnina, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 47/2011Couture Tech Ltd proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), št. T-232/10; 20. september 2011. Splošno sodišče Evropske unije (Sodišče) je v zadevi presojalo zahtevo za registracijo figurativnega znaka, ki prikazuje grb nekdanje Zveze sovjetskih socialističnih repu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Vsebina kolektivne pogodbe

dr. Darja Senčur Peček, 8.12.2011

Kultura in umetnost

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 47/2011 Pred kratkim je izšla monografija Vsebina kolektivne pogodbe: pravni vidiki s prikazom sodne prakse in primerjalnopravnih ureditev (GV Založba, Ljubljana 2011, 331 strani), ki je delo dr. Katarine Kresal Šoltes. Delo sistematično obravnava eno od področij kolektivnega delovnega prava. Taka dela
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

dr. Grega Strban, 1.12.2011

Kultura in umetnost

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2011GV Založba in Zavod za varstvo pri delu (ZVD) sta izdala uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Pripravila sta jih strokovnjaka, ki sta sodelovala pri pripravi zakona, Miran Kalčič, izvršni direktor in član upravnega odbora ZVD, in Ana Lozar iz pravne službe ZVD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Ali je pravilno "kaša" ali "kasha"?

Zoran Skubic, 1.12.2011

Ostalo

Zoran Skubic, Pravna praksa, 46/2011Malgožata Runevič-Vardyn in Łukasz Paweł Wardyn proti Vilniaus miesto savivaldyb?s administracija in drugi, C-391/09, 12. maj 2011 Sodišče je pred kratkim v luči 18. (prepoved diskriminacije) in 21. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) (prosto gibanje in preb
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Petodstotni prag za vstop v Evropski parlament v neskladju z nemško ustavo

Maja Smrkolj, 24.11.2011

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 45/20112 BvC 4/10, 2 BvC 6/10 in 2 BvC 8/10, sodba z dne 9. septembra 2011 Drugi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča je v postopku pritožbe preizkusa volitev odločil, da je petodstotni prag za vstop v Evropski parlament, kot ga predpisuje nacionalna zakonodaja, v nasprotju z nemško ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Četrti slovenski predlog za predhodno odločanje

Saša Sever, 24.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 45/2011Stališča v prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Sodišče Evropske unije je pred "krompirjevimi počitnicami" prejelo četrti slovenski predlog za predhodno odločanje (zadeva C-541/11, Grilc). Posredovalo mu ga je Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki potrebuj
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Čezmejna kršitev osebnostnih pravic z objavo na spletu: kje tožiti?

Zoran Skubic, 17.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 44/2011eDate Advertising GmbH proti X (C-509/09), Olivier in Robert Martinez proti MGN Limited (C-161/10), 25. oktober 2011, veliki senat Sodišče je v luči določb Uredbe o sodni pristojnosti in Direktive o elektronskem poslovanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Kritika in kritičnost slovenskega zaporskega sistema

Zoran Skubic, 10.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 43/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Lalić in drugi proti Sloveniji, št. 5711/10, 27. september 2011 Mandić in Jović proti Sloveniji, št. 5774/10 in 5985/10, 20. oktober 2011 Štrucl in drugi proti Sloveniji, št. 5903/10, 6003/10 in 6544/10, 20. o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Prosti pretok kapitala in obdavčitev dividend, ki jih gospodarska družba prejme iz tujine

Saša Sever, 10.11.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 43/2011Stališča v prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Haribo Lakritzen Hans Riegel in Österreichische Salinen AG proti Finanzamt Linz, sodba v združenih zadevah C-436/08 in C-437/08, 10. februar 2011 Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče) je v zadevah H
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Prednost ima bolnik, ne zdravnik!

mag. Jaka Slokan, 10.11.2011

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 43/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Ob skorajšnji insolventnosti zdravstvene blagajne se zavarovanci vsakodnevno soočamo z nenehno grožnjo krčenja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To je skrajni ukrep, o katerem naj bo govora šel
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in kakšne so posledice v primeru izvolitve?

Zagorc Saša, Senčur Miloš, 27.10.2011

Pravoznanstvo, Državni zbor in državni svet

dr. Saša Zagorc, dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 41-42/2011V nekaterih političnih krogih lahko zasledimo namigovanja, da naš pravni red dopušča izvoljenim poslancem, da se po izvolitvi odločijo, ali bodo prevzeli poslansko funkcijo ali ne. Če to drži, bi se nekateri funkcionarji, zlasti iz vrst županov, lažje odločili za kandidaturo za poslanca Državnega zbora, saj bi pripomogli k prepoznavnosti liste kandidatov, a hkrati ne bi bili dolžni vstopiti v poslanske vrste v primeru izvolitve. Ali to res drži?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Ustna obravnava v postopku o prekršku: pravica kršitelja ali (še vedno) diskrecija sodišča?

Zoran Skubic, 14.10.2011

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 39-40/2011Peti senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi odločil, da je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena EKČP, ker pritožniku pred okrajnim sodiščem v postopku o prekršku na podlagi zahteve za sodno varstvo ni bila omogočena ustna obravnava. Zanimivo pri tem primeru pa je predvsem dejstvo, da je ESČP s to odločitvijo in s prav tako nedavno odločitvijo v zadevi Suhadolc proti Sloveniji jasno začrtalo svojo prihodnjo usmeritev pri obravnavanju zadev, ko sodišče pri odločanju v postopku o prekršku ne opravi ustne obravnave in odloči samo na podlagi pisnih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti boja proti gospodarskemu kriminalu

dr. Liljana Selinšek, 6.10.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 38/2011Kljub številnim prizadevanjem na različnih ravneh naši državi še ni uspelo najti uspešne formule za boj proti gospodarskemu kriminalu. V tej formuli so zelo pomemben element opisi (inkriminacije) gospodarskih kaznivih dejanj. Če želimo učinkovit in vsestransko - torej tako do storilcev kot tudi do družbe in poštenih državljanov - pravičen končni rezultat posameznih postopkov in sistema kot celote, bo treba prej ko slej ustrezno (in) poglobljeno pozornost nameniti tudi tem opisom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Finančna pomoč Grčiji in ukrepi za ohranitev stabilnosti evra v mejah nemške ustave

Maja Smrkolj, 6.10.2011

Ustavno sodišče

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 38/2011V začetku septembra je drugi senat nemškega zveznega ustavnega sodišča v pilotski sodbi odločil o treh ustavnih pritožbah, ki so se nanašale na zakonodajne ukrepe za ureditev finančne pomoči Grčiji in zagotovitev stabilizacije evra, ter vse tri pritožbe zavrnil kot neutemeljene. Hkrati pa je v zvezi z ukrepi za ohranitev stabilnosti evra podal tudi svojo obvezno razlago zadevne zakonodaje in s tem določil ustavne meje teh ukrepov ter smernice za odločitev tudi o preostalih številnih pritožbah zoper ukrepe reševanja in ohranjanja stabilnosti evra, ki so še vložene pri nemškem ustavnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Nadzorni odbor občine - njen samostojni organ ali zgolj odbor občinskega sveta?

dr. Miloš Senčur, 6.10.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 38/2011Upravno sodišče je v upravnem sporu med razrešenimi člani nadzornega odbora občine kot tožniki in občino kot toženko zavrglo tožbo prvih zoper sklep občinskega sveta občine o imenovanju novih članov nadzornega odbora, s katerim so bili tožniki predčasno razrešeni. Glavni razlog za zavrženje tožbe je sicer izražen v stališču, da izpodbijani sklep občinskega sodišča ni ne po vsebini ne po obliki akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati v upravnem sporu, vendar pa je sodišče hkrati zavzelo tudi stališče, da članom nadzornega odbora občine mandat poteče ex lege s prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta, čeprav je bil ta izvoljen na predčasnih volitvah. To stališče zastopa absolutno vezanost trajanja mandata nadzornega odbora na mandat občinskega sveta in ga s tem postavlja na raven delovnih teles občinskega sveta, kar pa ni v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Če je mandat nadzornega odbora res brezpogojno vezan na mandat občinskega sveta, se upravičeno postavi vprašanje, ali ne bo zato v praksi onemogočen kakovosten, stalen in neodvisen nadzor nad delovanjem lokalne skupnosti pri porabi javnih sredstev, kar je navsezadnje tudi interes lokalnega prebivalstva. V prispevku bom s pomočjo logične, sistematične, historične in teleološke metode razlage ureditve, ki jo vsebuje ZLS, poskušal prikazati spornost navedenega stališča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Korupcija v kazenski in protikorupcijski zakonodaji

dr. Liljana Selinšek, 29.9.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 37/2011Korupcija je danes široko teoretično obravnavan pojem, pereč globalni problem in težko obvladljiv pojav na ravni odkrivanja, pregona in sojenja. Zaradi slednjega jo je razmeroma težko tudi uspešno preprečevati. Države se s korupcijo spopadajo na različne načine, ki jih skušajo vsaj na osnovni ravni vzpostaviti in/ali poenotiti mednarodni dokumenti s področja boja zoper korupcijo, povsod pa so temeljni parametri uspešnega preganjanja in preprečevanja korupcije zapisani v zakonih oziroma drugih pravnih aktih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Jaka Slokan, 15.9.2011

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 35/2011Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 22. členu določa, da je otrok, ki sam ni zavarovanec, (obvezno) zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za absolutno starostno omejitev, katere posledica je, da študenti medicine, katerih študij traja šest let oziroma 12 semestrov, upoštevaje dodatno leto absolventskega staža, med opravljanjem študijskih obveznosti v primeru dopolnitve 26 let izgubijo status zavarovane osebe kot družinskega člana, pa čeprav bi imeli veljavno potrdilo o šolanju za tekoče leto. V tem primeru si mora študent, ki ni več zavarovana oseba po svojih starših, poiskati drugo, ustrezno zavarovalno podlago, na podlagi katere bo vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Kaj sploh imamo od standardov kakovosti v državni upravi

Vinko Skale, 8.9.2011

Uprava

Vinko Skale, Pravna praksa, 34/2011V upravnih enotah (UE) in nekaterih delih državne uprave so že uvedli ali še uvajajo različne standarde kakovosti. Med drugim so to ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9004:2009, CAF (Common Assessment Framework), ki spada med sisteme samoocenjevanja, PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost), EFQM (European Fundation for Quality Management) in še nekateri drugi. V času vsesplošne krize se postavlja vprašanje, ali so ti standardi kakovosti tudi dejansko in po vsebini taki, da pripomorejo h kakovostnejšemu poslovanju, ali so le nepotrebna cokla uprave, ki stane čas in denar. Ali niso odgovorni v državni upravi (vlada, ministri in predstojniki) v preteklosti vzeli uvajanje teh standardov prelahko, stihijsko in brez ustrezne kritične distance? Je v časih, ko država varčuje na vseh koncih in krajih, še primerno, da se ukvarjamo s standardi v taki obliki? Čeprav je bilo o tej temi izrečenih že veliko lepih in pohvalnih besed, predvsem s strani tistih, ki se s to vsebino poklicno ukvarjajo, da jim je uspelo kakovost normirati in organizirati svečane podelitve na Brdu, je realnost drugačna. Najprej pa je treba stopiti korak ali dva nazaj in poskusiti pogledati zadevo od zunaj, da bi jo lahko bolje razumeli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Grozeča klavzula cross default v kreditnih pogodbah

Merc Peter, Sokolić Staša, 8.9.2011

Obligacije

Peter Merc, Staša Sokolić, Pravna praksa, 34/2011Kreditne pogodbe, ki jih sklepajo banke in multilateralne finančne ustanove kot kreditorji pri večjih posojilih, temeljijo na mednarodno sprejetih standardih. Razširjenost uporabe takih pogodb in njihova dodelanost naj bi v kreditne posle vnašali večjo pravno varnost in transparentnost, hkrati pa te pogodbe s seboj prinašajo tudi pogodbene klavzule, ki lahko ob sprožitvi resno ogrozijo solventnost posameznega kreditojemalca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Ustavnopravni vidiki občinskega premoženja (O posledicah „ankaranske“ odločbe v praksi

Miloš Senčur, 8.9.2011

Ustavno sodišče

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 34/2011Upravno sodišče je v upravnem sporu med Občino Ankaran in Mestno občino Koper (MOK) ugodilo zahtevi prve za izdajo začasne odredbe v zvezi z njeno tožbo zoper sklep župana koprske občine o objavi razpisa javne dražbe za prodajo nepremičnin, ki ležijo na območju naselja Ankaran. S sklepom Upravnega sodišča je bila izvršitev javne dražbe zadržana do pravnomočne odločitve v upravnem sporu. Obrazložitev sklepa temelji na ugotovitvi, da je bila na območju MOK z odločbo Ustavnega sodišča ustanovljena nova Občina Ankaran in da gre v tem primeru za še nerazdeljeno skupno premoženje, s katerim v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) opravljajo posle rednega upravljanja organi občine, na območju katere je premoženje, ob soglasju obeh občin z območja prejšnje občine. Tako stališče odpira več vprašanj, zlasti pa se zdi, da je z njim poseženo v spoštovanje ustavnega načela lokalne samouprave oziroma njenih bistvenih sestavin. V praksi bi to lahko v prihodnje pomenilo možnost nastanka neprijetnih posledic za delovanje konkretne lokalne skupnosti pri zadovoljevanju potreb in interesov lokalnega prebivalstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah

Maja Smrkolj, 8.9.2011

Varstvo človekovih pravic, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 34/2011Sredi julija je neformalna skupina Usmerjevalnega odbora za človekove pravice pri Svetu Evrope objavila končno različico osnutka pravnih instrumentov, ki naj bi uredili pristop Evropske unije (EU) k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) - Osnutek sporazuma o pristopu Unije k EKČP, osnutek dopolnila k Pravilom Odbora ministrov v zvezi z nadzorovanjem izvrševanja sodb ter pogojev prijateljskih poravnav in osnutek pojasnil k sporazumu. Dokumenti bodo, če jih bodo potrdili tudi politični organi Sveta Evrope, njegovih držav članic in EU, dokončno uresničili dolgo pričakovani pristop EU k EKČP.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(60)

Leto objave

< Vsi
2011(60)
> Januar(4) > Februar(2) > Marec(11) > April(6) > Maj(4) > Junij(3) > Julij(3) > Avgust(2) > September(6) > Oktober(5) > November(6) > December(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov