O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Nemški predpisi o rentah

dr. Lev Svetek, 10.12.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 24/1998Poslabšan položaj priseljencev - tudi slovenskih - v ZRN Priseljenci - delavci iz vzhodno evropskih držav - tudi iz Slovenije - (t.i. Gastarbeiterji) so se v nemškem rentnem zavarovanju do nedavnega obravnavali glede pravic iz nemškega zavarovanja enako, kakor nemški državljani s stalnim prebival...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Predsedniški kodeks

Dušan Skok, 10.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 24/1998Prvi generaciji članov nadzornih svetov kar nekaj (naših) gospodarskih družb mineva prvi mandat. Prenekateri med njimi so že dodobra izkusili, kaj jim nudijo oziroma zaupajo zakonska pooblastila, koliko so priročna in razjasnjena, v čem in kako bi jih kazalo nemudoma spremeniti ali dopolniti. Analiz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

PF v Ljubljani - Mednarodni forum: Vloga pravne etike

Gregor Strojin, 12.11.1998

Pravoznanstvo

Gregor Strojin, Pravna praksa, 22/1998V okviru Mednarodnega foruma Pravne fakultete v Ljubljani je 29. oktobra o vlogi pravne etike in njeni neposredni aplikaciji v pravno življenje predaval profesor Mitchel Winick iz pravnega centra univerze v Houstonu, Teksas. Kot je predavatelj sam dejal na začetku svojega predavanja, je bil to (verj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Dnevi slovenskih pravnikov (II.del): Prva sekcija

Gregor Strojin, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Strojin, Pravna praksa, 22/1998Novejši razvoj prava mednarodnih gospodarskih poslov Jutro drugega dne letošnjih dnevov slovenskih pravnikov je bilo namenjeno prvi sekciji, ki se je tokrat ukvarjala z mednarodnim gospodarskim pravom. Pod vodstvom dr. Marka Ilešiča si je sekcija za krovni naslov nadela novejši razvoj prava medna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Slovensko zavarovanje po konvenciji v Švico

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Precej slovenskih zdravnikov se je po nekaj letih službovanja v domovini napotilo na začasno delo v Švico zaradi boljšega zaslužka in ustrezne švicarske pokojnine. Večina se jih pod starost vrne v domovino z večjo ali manjšo švicarsko rento in jih zanima: Ali se jim bo švicarska renta izplačevala...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Brezposelnost v ZR Nemčiji in Republiki Sloveniji

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Zdomka na začasnem delu v Zvezni republiki Nemčiji je pri 54 letih starosti izgubila delo in je prijavljena kot brezposelna pri nemškem uradu za delo (Arbeitsamt). Rada bi se vrnila v domovino Slovenijo in uveljavila predčasno starostno pokojnino, za katero meni, da ima pogoje po slovenskih predpisi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Skrajšani delovni čas ob delni pokojnini

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Po zgledu evropske, predvsem zahodnonemške pokojninske zakonodaje je tudi naš zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 vpeljal do tedaj nepoznano t. i. delno pokojnino, ki jo zavarovanec lahko uživa v polovičnem znesku, zraven pa nadaljuje svojo dotedanjo zaposlitev, ki pa se pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Vrnitev prispevkov iz nemškega zavarovanja

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Še pred nekaj leti je bilo vračanje v nemško rentno zavarovanje vplačanih prispevkov možno v dokaj širokem obsegu. Šlo je za prispevke, vplačane v nemško zavarovanje po nemški denarni reformi. Možnosti dviga vplačanih prpspekov iz nemškega rentnega zavarovanja (t. i. Beitragserstattung) se je posluž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

K predlogu ZPP: Možne spremembe v revizijskem postopku

Jorg Sladič, 1.10.1998

Civilni sodni postopki

Jorg Sladič, Pravna praksa, 19/1998V sistemu naše revizije obstaja kar nekaj elementov, ki so v tujih civilnih procesnih zakonikih, vsaj po mojem mnenju, bolje rešena. Sodelovanje sodišča prve in druge stopnje v revizijskem postopku Sodelovanje sodišča prve in druge stopnje v postopku z vloženo revizijo je po ZPP rahlo nerodno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Seminar: Nadzorni sveti

Gregor Strojin, 1.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Strojin, Pravna praksa, 19/1998V organizaciji Gospodarskega vestnika je 23.septembra v poslovni stavbi Dela potekal seminar o vlogi in položaju nadzornih svetov ter pravicah in odgovornostih njihovih članov. Predavatelji z Univerze v Mariboru so si delo razdelili na tri sklope. O vlogi, položaju in pristojnosti nadzornih sveto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o izvršbi in zavarovanju

Gregor Strojin, 17.9.1998

Civilni sodni postopki

Gregor Strojin, Pravna praksa, 18/1998Seminar z naslovom Novi zakon o izvršbi in zavarovanju v organizaciji Gospodarskega vestnika in pod vodstvom sodnice okrožnega sodišča v Ljubljani Dide Volk je bil med pravniki in ostalimi, ki se pri svojem delu srečujejo z izvršilnim postopkom, pričakan v takšni meri, da je 10. septembra zaradi vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Pogoj "gostote" zavarovalne dobe se širi

dr. Lev Svetek, 3.9.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 16-17/1998V invalidskem zavarovanju se je tako pri nas, kakor tudi v nekaterih tujih zavarovanjih že pred časom pojavil nov pojem "gostote" zavarovalne dobe kot pogoj za uveljavitev pravic predvsem iz invalidskega zavarovanja. Ta pogoj mora biti podan v določenem koledarskem obdobju pred ugotovljeno invalidno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Izjemne politične pokojnine so presahnile

dr. Lev Svetek, 23.7.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 14-15/1998Ustavno sodišče Republike Slovenije je moralo ugrizniti v še eno kislo jabolko: v pravice nosilcev Partizanske spomenice 1941 in drugih političnih prominentov izza časa pred osamosvojitvijo Slovenije. Ti so namreč poprej po mnenju posebne komisije pri takratnem Izvršnem svetu lahko prejemali izje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Razmerje med civilno procesno zakonodajo in ZDG

Gregor Strojin, 9.7.1998

Civilni sodni postopki

Gregor Strojin, Pravna praksa, 13/19986. posvetovanje: Gospodarsko pravo (III.) Na 6. tradicionalnem posvetovanju o gospodarskem pravu je bil dopoldanski del drugega dne v Rogaški Slatini posvečen razmerju med civilno procesno zakonodajo in ZGD, popoldanski pa javnim pogodbam.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Volitve sveta delavcev

mag. Darja Senčur, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Senčur, Pravna praksa, 13/1998Družba ima začasno upravo in začasni nadzorni svet. Ali lahko delavci izvolijo svet delavcev, ali pa je potrebno v času začasnih organov družbe izvoliti začasni svet delavcev? Zakon o gospodarskih družbah določa, da so organi delniške družbe uprava, nadzorni svet in skupščina, pri čemer skupščina...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Omejevanje prometa z nepremičninami v EU

dr. Franci Serajnik, 9.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Franci Serajnik, Pravna praksa, 13/1998Primer pravne ureditve v Avstriji dr. Franz Serajnik I. Uvod II. Pravni okvir za urejanje prometa z nepremičninami v EU a.) pravni viri in pristojnosti b.) 4 svoboščine EU in promet z nepremičninami c.) primer Danske č.) primer Avstrije III. Promet z nepremičninami v Avstriji - seminarsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Stranke podjetniške kolektivne pogodbe

mag. Darja Senčur, 9.7.1998

Kolektivne pogodbe

mag. Darja Senčur, Pravna praksa, 13/1998Kateri organi v delniški družbi so pristojni za sprejem podjetniške kolektivne pogodbe? Pri podjetniški kolektivni pogodbi gre za dvostranski pravni akt, ki ga v skladu s 113. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 14/90, 5/91 in 71/93) sklepata na strani delodajalca organ upravljanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Petletni ZSDU - (ne)zrel za spremembe?

Dušan Skok, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 13/1998Tudi zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju se izteka petletno obdobje, odkar je bil sprejet in odkar je po objavi 22. julija 1993 (v Ur. 1. RS, št. 42/93) začel 6. avgusta tudi veljati. Je preteklo razdobje že zadostno za temeljitejši premislek o kakovosti zakona, njegovem delovanju v skladu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Zavarovanje vajencev v Sloveniji - in drugje

dr. Lev Svetek, 26.6.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 12/1998Leta 1996 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96), ki je uzakonil obvezno zdravstveno in pokojninsko-invalidsko zavarovanje vajencev v času trajanja vajeniškega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Pravniško društvo Maribor: Novejša sodna praksa delovnih sodišč

Nataša Samec, 26.6.1998

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Nataša Samec, Pravna praksa, 12/1998V četrtek, 4. junija 1998 so se še zadnjič pred poletjem zbrali člani Pravniškega društva v Mariboru in drugi zainteresirani ter prisluhnili zanimivi temi predavanja Stanka Omerze, predsednika Delovnega sodišča v Mariboru o novejši sodni praksi pred delovnimi sodišči. Pregledno je navedel sodne o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Presežna pokojninska doba prisilno mobiliziranih Slovencev

dr. Lev Svetek, 26.6.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 12/1998Predlog za prehodno novelizacijo pokojninskega zakona Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92, 7/96, 11/97 in 13/98) je ohranil štetje zavarovalne dobe nad polno pokojninsko dobo (trenutno 40 let za moške in 35 let za ženske zavarovanke) le v dveh primerih: 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Posebno poročilo iz avtobusa št.2

Dušan Skok, 11.6.1998

Cestni promet

Dušan Skok, Pravna praksa, 11/1998Tudi naš, že od začetka po pravici z "zamudništvom" označeni avtobus je opravil vse predvidene poti. Le z rahlim zamikom za vodilnim je prešel znamenitosti, mladostna vodička je dodobra razgrinjala svoje poznavanje okolja, s katerim nas je želela seznaniti, vedno ji ni vse uspevalo ... Pa vendar, vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Ob 5. obletnici zakona o gospodarskih družbah

Dušan Skok, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 11/19986. Posvetovanje: Gospodarsko pravo (I.) Inštitut za gospodarsko pravo Pravne fakultete v Mariboru je 28. do 30. maja povabil na 6. posvetovanje v Rogaški Slatini, tradicionalno posvečeno temam s področja gospodarskega prava. Tokrat je bil v ospredju predvsem zakon o gospodarskih družbah (ob nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

ZGD - pet let pozneje

Dušan Skok, 11.6.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 11/1998Na zasedanju 27. maja 1993 je Državni zbor sprejel zakon o gospodarskih družbah - po dveh letih temeljitih priprav, oprtih na primerjalnopravne raziskave, je (za širšo javnost) skoraj neopazno prešel vsa tri zakonodajna branja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Sodno varstvo pravic pri sprejemanju in izključevanju iz članstva v lovskih družinah

dr. Anton Skobir, 11.6.1998

Lovstvo in ribištvo

dr. Anton Skobir, Pravna praksa, 11/1998Z reorganizacijo sodstva v Republiki Sloveniji in odpravo samoupravnega sodstva so se pojavile mnoge dileme, kako zagotoviti sodno varstvo občanu, ki mu lovska družina neopravičeno odkloni sprejem v članstvo oziroma, ko svojega člana neutemeljeno izključi. V tem sestavku bom poskusil opisati določen...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(41)

Leto objave

< Vsi
1998(41)
> Januar(1) > Februar(3) > Marec(4) > April(5) > Maj(3) > Junij(7) > Julij(6) > September(2) > Oktober(6) > November(2) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov