O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Zakonske omejitve pri pridelovanju gensko spremenjenih rastlin potrjene

Maja Smrkolj, 9.12.2010

Zdravstveni nadzor nad živili

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 48/2010Prvi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča je potrdil tako formalno kot tudi materialno skladnost nemškega Zakona o urejanju genske tehnologije (Gesetz zur Regelung der Gentechnik - GenTG) z nemško zvezno Ustavo (temeljni zakon - Grundgesetz - GG). Sodba pomeni tudi zmago okoljevarstvenih aktivistov in potrjuje zadržan ter previden odnos nemške družbe do pridelovanja gensko spremenjenih kultur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Severovzhodna narečja

Vera Samardžija, 9.12.2010

Ostalo

Vera Samardžija, Pravna praksa, 48/2010Zadnje decembrsko srečanje Pravniškega društva Maribor, ki je bilo 2. decembra na PF Univerze v Mariboru, je bilo v svojem strokovnem delu tokrat narečno obarvano. S svojim obiskom nas je namreč počastila akademikinja Zinka Zorko, sicer univerzitetna profesorica za zgodovino in dialektologijo slovenskega jezika. Osrednja tema njenega predavanja so bila narečja s severovzhoda Slovenije, ki zajemajo koroško, štajersko in panonsko narečno skupino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, 9.12.2010

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Izgon državljana EU iz države njegovega prebivališča zaradi javne varnosti

Maja Smrkolj, 2.12.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 47/2010Veliki senat Sodišča EU je s sodbo v zadevi za izdajo predhodne odločbe podal razlago načina določitve desetletnega obdobja prebivanja v državi članici, ki državljana druge države članice varuje pred izgonom iz države njegovega prebivališča, in razlago pojma resni oziroma nujni razlogi javne varnosti iz Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem postopku

Rok Sodin, 2.12.2010

Civilni sodni postopki

Rok Sodin, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje avtorskih del poslovnim subjektom v neskladju z evropskim pravom

Maja Smrkolj, 11.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 44/2010Sodišče EU je s sodbo v zadevi za izdajo predhodne odločbe pritrdilo slovenski generalni pravobranilki Trstenjakovi, ki je v svojih, v tisku precej odmevnih, sklepnih predlogih maja letos Sodišču predlagala, da pavšalno zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje ob nakupu opreme za razmnoževanje in nosilcev, ki so povezani z digitalnim reproduciranjem, ni v skladu s pravom EU, če so uporabniki te opreme poslovni subjekti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄44

Facebook za pravnike

Vera Samardžija, 11.11.2010

Ostalo

Vera Samardžija, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄42

ESČP izgublja potrpljenje

Zoran Skubic, 28.10.2010

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 42/2010Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je vnovič ugotovilo, da je Republika Slovenija kršila pravico do sojenja v razumnem roku (tj. brez nepotrebnega odlašanja), in je pritožniku zaradi sodnih postopkov, ki so trajali na dveh stopnjah štiri leta in devet mesecev, prisodilo skupaj 3.130 evrov odškodnine in upravičenih stroškov, pri čemer gre za zadevo, v kateri je domnevna kršitev pravice do sojenja v razumnem roku prenehala pred uveljavitvijo ZVPSBNO. Zanimivo pa je predvsem dejstvo, da se počasi, a vse bolj vztrajno pojavljajo razpoke v nekdaj enotnih stališčih strasbourških sodnikov do problematike sojenja v razumnem roku v Sloveniji, saj je bila tokratna odločitev sprejeta s preglasovanjem, dva sodnika pa sta podala ločeno mnenje, ki večinski odločitvi ponekod ostro nasprotuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Odstop z mesta direktorja v d. o. o.

Vovk Nina, Scortegagna Kavčnik Nina, 15.10.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Vovk, Nina Scortegagna Kavčnik, Pravna praksa, 40-41/2010Odpoved kot oblika prenehanja mandata ne v primerjalnem pravu ne pri nas ni normativno urejena, kljub temu pa je v praksi pogost način prenehanja opravljanja funkcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Za izboljšanje plačilne discipline

Vera Samardžija, 15.10.2010

Civilni sodni postopki

Vera Samardžija, Pravna praksa, 40-41/2010Spremembe na področju izvršbe in zavarovanja in tako novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H) so bile nujne predvsem zaradi gospodarske krize, z novelo pa naj bi se zagotovile možnosti za izboljšanje plačilne discipline in s tem spodbuditev gospodarske aktivnosti, je na srečanju Pravniškega društva Maribor 7. oktobra poudarila dr. Vesna Rijavec, ki je bila članica strokovne skupine za pripravo teh sprememb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Uveljavljanje pravice do zdravila

Jaka Slokan, 15.10.2010

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 40-41/2010Pravica do zdravila je ena od temeljnih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se pacientom (socialno zavarovanim in samoplačniškim) zagotavlja na podlagi recepta ali kot del bolnišničnega zdravljenja. O tej pravici eo ipso vsakodnevno pri opravljanju svojega dela odločajo zdravniki na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki imajo pri zdravstveni oskrbi socialno zavarovanega pacienta dvojno vlogo: kot strokovnjaki v okviru medicinske doktrine z zdravilom zdravijo tega pacienta, pri čemer hkrati (kot uradne osebe) odločajo o njegovih pravicah iz obveznega zavarovanja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki je temeljni zakon na področju obveznega zavarovanja, postopka za uveljavljanje te pravice ne ureja, zato je iz procesnega vidika zanimivo vprašanje, kakšna pravna jamstva ima socialno zavarovani pacient na voljo pri uveljavljanju te pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravico do odmora za dojenje imajo tudi očetje

Maja Smrkolj, 7.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 39/2010Na podlagi prava Evropske unije pravice do t. i. odmora za dojenje nimajo le matere, temveč v vseh primerih tudi očetje, je v najnovejši odločitvi poudarilo Sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Sporazumna razveza zakonske zveze samo na podlagi notarskega zapisa sporazuma zakoncev

Nina Scortegagna-Kavčnik, 30.9.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄37

Priprava memoranduma je dolgotrajen in zahteven proces

dr. Vasilka Sancin, 23.9.2010

Akti o nasledstvu

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 37/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄34

Skupščina d.d. - nekaj iz prakse

Nina Scortegagna Kavčnik, 22.9.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 34/2010Izteka se glavni čas skupščin delniških družb. Na zakonske spremembe na tem področju so nekateri gledali z distance, vendar se je izkazalo, da je za uspešno izvedbo skupščine delniške družbe potrebna skrbna priprava, od sklica skupščine pa vse do njenega zasedanja. S prakso pa se odpirajo vprašanja in problemi, na katere v zakonu ne najdemo konkretnega odgovora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄34

Spravljivi toni iz Karlsruheja

Maja Smrkolj, 22.9.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 34/2010Vse od 30. junija lani, ko je nemško Zvezno ustavno sodišče v sodbi v zadevi Lizbonska pogodba zelo odločno začrtalo sprejemljive meje nadaljnje integracije EU, si pridržalo končno presojo skladnosti delovanja EU in njenih organov z načeloma subsidiarnosti in dodeljenih pristojnosti ter načelom spoštovanja t. i. neodtujljive ustavne identitete ZR Nemčije, strokovna javnost pozorno spremlja, kako bo nemško Ustavno sodišče odločilo v primerih, ki bi se dejansko lahko gibali na meji zanj še sprejemljivega. Pri tem je bila pozornost usmerjena predvsem v to, ali si bo upalo resno izzvati Sodišče EU. Prvo sodbo smo dočakali marca letos, ko so ustavni sodniki (za razliko od sodbe iz lanskega junija) vendarle prvič izrecno potrdili pripravljenost, da v prihodnje Sodišču EU postavijo predhodno vprašanje, drugo pa to poletje, ko so odločili še v zadevi Honeywell.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄34

Zavarovanca nikar!

mag. Jaka Slokan, 22.9.2010

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 34/2010Organizacijo organov upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je javni zavod, ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter na njegovi podlagi sprejeti Statut ZZZS (v nadaljevanju: Statut). Podrejeno, če ZZVZZ ne določa drugače, se uporablja Zakon o zavodih (ZZ), ki ga bo v kratkem nadomestil Zakon o negospodarskih javnih službah. Predlog Zakona o negospodarskih javnih službah, ki je od začetka avgusta v javni razpravi, na novo določa organe upravljanja v javnih zavodih. Zaradi posebne narave zavarovalnega razmerja v obveznem zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: obvezno zavarovanje) in njegovega financiranja trdim, da predlagana ureditev organov upravljanja za ZZZS ni sprejemljiva, kar bo treba upoštevati de lege ferenda pri pripravi predloga novega ZZVZZ. Menim, da je za ZZZS primernejši dozdajšnji, skupščinski način odločanja, v katerem mora glavno besedo še naprej obdržati zavarovanec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄34

Prekrškovne določbe ZIntPK

dr. Liljana Selinšek, 22.9.2010

Prekrški

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 34/2010Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je razširil in dodelal pooblastila in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija). Ena od pomembnejših novosti so razširjene prekrškovne določbe in dejstvo, da je Komisija postala prekrškovni organ. Skupini (proti)korupcijskih kaznivih dejanj, ki so se s Kazenskim zakonikom (KZ-1) iz leta 2008 razširila, vendar ostajajo statistično redka, se je torej pridružila še razširjena skupina (proti)korupcijskih prekrškov kot prepovedanih ravnanj, ki se odražajo kot kršitve določb ZIntPK. Prispevek je namenjen predstavitvi (proti)korupcijskih prekrškov, nekaj besed pa je namenjenih tudi njihovi umestitvi v sfero prekrškovnega prava in oceni novih prekrškovnih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄35

Poslovanje z menico kot srečanje z lepo žensko

Vera Samardžija, 9.9.2010

Ostalo

Vera Samardžija, Pravna praksa, 35/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄35

Lobiranje in lobisti - prihaja čas za prijavo

Simona Stanter, 9.9.2010

Uprava

Simona Stanter, Pravna praksa, 35/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Ali lahko tržni inšpektor izda odločbo, s katero prodajalcu odredi vračilo dela kupnine

Katja Skumavec, 26.8.2010

TRGOVINA

Katja Skumavec, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Delovno razmerje s tujcem: transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

Maja Skorupan, 19.8.2010

Delovna razmerja

Maja Skorupan, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Izbor arbitrov v meddržavnih sporih

dr. Vasilka Sancin, 22.7.2010

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Neurejenost pravic in institutov po ZPacP

mag. Jaka Slokan, 22.7.2010

Človekove pravice, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Nadomestilo za spoštovanje prepovedi konkurenčne dejavnosti

Maja Skorupan, 15.7.2010

Delovna razmerja

Maja Skorupan, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(60)

Leto objave

< Vsi
2010(60)
> Januar(6) > Februar(5) > Marec(7) > April(5) > Maj(6) > Junij(4) > Julij(5) > Avgust(2) > September(8) > Oktober(5) > November(2) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov