O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Potrdila za premalo izplačane plače

Andrej Simonič, 28.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 25/1995Ali lahko upravičenci, ki so prejeli potrdilo za premalo izplačane plače in jih ne uveljavljajo v postopku lastninjenja, "sprožijo sodno izterjavo na podlagi pripoznave dolga?" Zaposleni, ki so prejeli premalo izplačane plače, imajo terjatev do delodajalca. Delodajalec lahko svojo obveznost izpol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Podedovani certifikat

Andrej Simonič, 28.12.1995

Dedovanje, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 25/1995Delavka je imela certifikat za 300.000 SIT. Po umrlem očetu je podedovala še certifikat za 400.000 SIT, tako da ima sedaj skupaj 700.000 SIT certifikata. Ali lahko ta znesek v celoti uporabi v interni razdelitvi v svojem podjetju? Uporabo lastniških certifikatov natančneje opredeljuje Uredba o iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

O izvajanju sodniške zakonodaje in predlagani noveli zakona o sodniški službi

Jadranka Sovdat, 14.12.1995

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 24/1995V dnevnem časopisju je bilo objavljeno stališče Sodnega sveta Republike Slovenije, po katerem okrajni sodnik ne more biti imenovan za predsednika okrožnega sodišča, ampak je sodnik določenega sodišča lahko imenovan le za predsednika sodišča na enaki ali nižji stopnji. Menim, da je mogoče zakon o sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Kakšen pravni red ustvarjamo - kaj sploh hočemo?

mag. Peter Skok, 14.12.1995

Plačilni promet

mag. Peter Skok, Pravna praksa, 24/1995Že poznano je dejstvo, da sta osrednji področji delovanja izvršilne oblasti v državi v procesu transformacije, sprememba sistemskega okvira in makroekonomska stabilizacija. Prav tako poznano pa je tudi dejstvo, da v tem procesu ni za vse veljavnih receptov, hkrati pa se nakazuje izjemni pomen čimbol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Dnevi slovenskih pravnikov 1995 (III)

Dušan Skok, 30.11.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 22-23/1995Za zaokrožitev "sporočil" z letošnjega portoroškega srečanja objavljamo še naslednje gradivo - celotno je interesentom na voljo v reviji Podjetje in delo, v št. 5-6 in bližnji 7. letošnji številki. Seveda, marsičesa nismo zmogli zabeležiti - niti ne povzeti vseh razprav, ki so bile letos zavzetej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Gibanje vrednosti "stanovanjske točke"

Barbara Starič-Strajnar, 30.11.1995

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 22-23/1995V Republiki Sloveniji trenutno obstajajo tri vrednosti "stanovanjske točke": * vrednost točke, ki se uporablja za stanovanja, ki se privatizirajo po stanovanjskem zakonu in za izračun obrokov v primeru obročnega odplačevanja kupnine znaša za mesec november 146,67 SIT * vrednost točke za izračun ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Pravna fakulteta v Ljubljani z novim vodstvom

Dušan Skok, 16.11.1995

Višje in visoko šolstvo

Dušan Skok, Pravna praksa, 21/1995Z začetkom oktobra sta "vodilni mesti" na ljubljanski pravni fakulteti prevzela kot dekan dr. Janez Kranjc, ki na obeh slovenskih pravnih fakultetah predava rimsko pravo, na ljubljanski pa še nemško pravno terminologijo, in kot prodekan dr. Marko Ilešič, profesor civilnega in gospodarskega prava ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Dnevi slovenskih pravnikov 1995 - II

Dušan Skok, 16.11.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 21/1995Tokratni, drugi del povzetka dogajanj na letošnjem portoroškem srečanju podaja le nekaj drobcev iz dela sekcije za pogodbeno pravo, priča o ponudbi na letošnji, že 9. Računalniški delavnici, nikakor pa se nismo mogli odreči posebej razpravi enega izmed uvodnih referentov, saj so njegove jasne in uda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Dnevi slovenskih pravnikov 1995 - I

Dušan Skok, 2.11.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 19-20/1995Tradicionalno portoroško srečanje slovenskih pravnikov (katero po vrsti... točno zaporedno številko bomo dognali do prihodnjič!) je privabilo v Avditorij rekordno število udeležencev - blizu 800 - tako da skupnega začetka srečanja nekateri (zamudniki) pač niso mogli spremljati v glavni dvorani temve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Nerazdeljeni dobiček - uporaba za notranji odkup

Andrej Simonič, 2.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 19-20/1995Vodstvo podjetja je nerazdeljen dobiček iz prejšnjih let namenilo za plače delavcev in plač še ni izplačalo. Namesto izplačila so delavci podpisali izjavo, da se te dodatne plače štejejo kot posojilo, namesto vračila Posojila pa se bo denar uporabil za plačilo notranjega odkupa. Ali je to zakonit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Promet z delnicami iz notranjega odkupa

Andrej Simonič, 2.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 19-20/1995Podjetje bo v okviru interne razdelitve in notranjega odkupa takoj odkupilo vse razpoložljive delnice. Obročnega odkupa ne bo, zato tudi ne bo pravil notranjega odkupa. Kako urediti zadeve vnaprej? 1. V trenutku, ko bo lastninsko preoblikovanje podjetja vpisano v sodni register, bo postalo delniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Izvršba na delnice začasnice

Andrej Simonič, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 16/1995Ali je možna izvršba na delnice oziroma začasnice, vplačane z lastniškimi certifikati, na podlagi določb ZIP? Ali je za izvršbo potrebno soglasje delniške družbe? Kako naj se opravi poizvedba o dolžniku? Na podlagi določb zakona o izvršilnem postopku (ZIP) upnik lahko zahteva izvršbo na dolžnikove p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Upravljanje družbenega dela pred vpisom preoblikovanja v register

Andrej Simonič, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 16/1995Podjetje se nahaja v postopku lastninskega preoblikovanja. Delavski svet je že imenoval nove organe bodoče delniške družbe. Pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register je delavskemu svetu prenehal mandat. Ali morajo delavci v vmesnem obdobju izvoliti nov delavski svet? Ali sme nadzorni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Bivše družbene pravne osebe s sedežem v republiki bivše SFRJ in zakon o denacionalizaciji

Pavla Sladič-Zemljak, 7.9.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Pavla Sladič-Zemljak, Pravna praksa, 15/1995Vračanje nepremičnin po ZDEN upravičencem, kadar so zavezanci pravne osebe (družbenopravne osebe), ki so ob sprejetju zakona o denacionalizaciji imele sedež izven Republike Slovenije v eni od bivših republik bivše SFRJ, pomeni v praksi poseben problem.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Povečanje osnovnega kapitala iz lastnih sredstev D.D. - komu nove delnice

Andrej Simonič, 7.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 15/1995Pri povečanju osnovnega kapitala iz lastnih sredstev delniške družbe pripadajo nove delnice delničarjem v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu. Ali pripadajo nove delnice delničarjem, ki so bili imetniki delnic ob sklepu o povečanju osnovnega kapitala, ali imetnikom delnic o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Dve hkratni pokojnini vdove (vdovca)?

dr. Lev Svetek, 7.9.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 15/1995Od časa do časa, predvsem ob pripravah na spremembe in dopolnitve pokojninskega sistema, se pojavi v javnosti vrsta predlogov za izboljšanje položaja upokojencev z ene in za varčevanje na tem področju z druge strani. Med temi predlogi je s strani upokojencev posebej izpostavljen položaj družinskih u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄13

O odpovedi delovnega razmerja

dr. Lev Svetek, 13.7.1995

Delovna razmerja

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1995V slovenskem parlamentu je že bil sprožen predlog za novelizacijo zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. R5, št. 14/90, 5/91 in 71/93) in zakona o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Obresti na predplačila in načelo enake vrednosti dajatev

Tit Stanovnik, 29.6.1995

Obligacije

Tit Stanovnik, Pravna praksa, 12/1995Na moj prispevek o obrestih na predplačila (pp, št. 5/95) je izrazil svoje pomisleke mag. Gregor Velkaverh (pp, št. 9/95). To mi daje priložnost, da navedem dodatne razloge za svoje stališče ter s tem prispevam k razjasnitvi problemov in morda k zbližanju stališč. Najbolj sporno je vprašanje, ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Plače iz dobička-posojilo podjetju...

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995Vodstvo je nerazdeljen dobiček iz prejšnjih let namenilo za plače delavcev. Vsi delavci so morali podpisati izjavo, da se ta dodatna plača šteje kot posojilo podjetju, namesto vračila posojila pa se bo denar uporabil za delno plačilo notranjega odkupa. Kdor ni podpisal izjave ni dobil ničesar. Ali j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Rok za sklic skupščine družbe

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995V kakšnem roku po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register je potrebno sklicati skupščino? ZLPP in lastninska zakonodaja ne predpisujeta roka za sklic prve skupščine po vpisu lastninskega problikovanja v sodni register.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Udeležba pri delitvi dobička

Andrej Simonič, 15.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 11/1995D. D. je konec lanskega leta pridobila lastne delnice in jih je v letošnjem letu prodala novemu delničarju. Ali novi delničar sodeluje pri delitvi dobička za leto 1994, ko so njegove delnice še bile lastne delnice? Novi delničar sodeluje pri delitvi dobička, ker je za pravico do delitve dobička pome...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Enake pokojnine za vse?

dr. Lev Svetek, 18.5.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 9/1995V Državnem zboru so se - podobno kakor tudi v nekaterih državah razvitega sveta - pojavila razglabljanja o tem, ali ne bi kazalo uvesti v pokojninski sistem enotne osnovne pokojnine za vse prebivalce, s tem da bi bila premožnejšim dana možnost dopolnilnega prostovoljnega zavarovanja zaradi povečanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Manjšinski delničar - članstvo v upravnem odboru družbe

Andrej Simonič, 27.4.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 8/1995Podjetje je 9 % delničar v delniški družbi - družbenem podjetju, ki do zaključka lastninjenja posluje po zakonu o podjetjih. Hkrati je to podjetje družbenik v drugem podjetju, ki je delniški družbi konkurenčno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Dr. Ivan Žužek

Dušan Skok, 27.4.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 8/1995V uredniški mapi je še shranjen listič s sporočilom: "Hvala Ti za dobre želje. Upam, da bom čez dva meseca zopet na mestu. Pošiljam Ti prvi obrok odgovorov, preostanek bo prispel drugi teden. Prosim Te, priloženi članek posreduj uredniku revije..., morda mu bo prav prišel za objavo... Lepo Te pozdra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

75 let neprekinjenega delovanja

Dušan Skok, 27.4.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 8/1995Slovesnost ob tem častitljivem jubileju naše Ljubljanske fakultete je 14. aprila v lepo razsvetljeni Zbornični dvorani začel komorni zbor Gaudeamus s pesmijo Gaudeamus - pred polnim avditorijem, katerega sedeže so zasedli predsednik republike Milan Kučan, varuh človekovih pravic Ivo Bizjak, predsedn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(41)

Leto objave

< Vsi
1995(41)
> Januar(3) > Februar(3) > Marec(8) > April(5) > Maj(1) > Junij(4) > Julij(1) > September(5) > November(7) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov