O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Volitve in volilni sistem

Jadranka Sovdat, 14.11.1996

Politične stranke, Državni zbor in državni svet

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 22-23/1996Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je pred kratkim izdal knjigo profesorja dr. Franca Grada, predstojnika Katedre za ustavno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, z naslovom Volitve in volilni sistem. Avtor v predgovoru h knjigi ugotavlja, da je splošna raven znanja o volitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Lokalna samouprava

Dušan Skok, 14.11.1996

Lokalna samouprava

Dušan Skok, Pravna praksa, 22-23/1996Sedem referatov je bilo vnaprej pripravljenih za delo te sekcije, obravnavana aktualna tematika pa je pod spretnim vodstvom dr. Franca Grada spodbudila tudi dokaj živahno razpravo med samimi referenti in tudi s strani navzočih v prenovljeni Metropolovi dvorani. Naj zgolj informativno ponovimo, o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Prehod na skrajšani delovni čas v ZRN in RS

dr. Lev Svetek, 30.10.1996

Delovna razmerja

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 21/1996Znano je, da mnogo naših delavcev na tujem predčasno obnemore in ne more več delati poln delovni čas. Spričo tega navadno izgubijo delo in s tem tudi pravice iz tujega zavarovanja. Pa poglejmo, kako je to vprašanje rešila ZR Nemčija, kjer je zaposlenih daleč največ naših rojakov, vzporedno pa uredit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Upravljanje poslovno-stanovanjske hiše

Barbara Starič-Strajnar, 17.10.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 20/1996Kako je z urejanjem medsebojnih razmerij v poslovno-stanovanjskih objektih v primerih, ko so lastniki poslovnih prostorov v pretežni večini, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih pa je še iz leta 1974? Večstanovanjska hiša je po 7. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Organiziranje skupnosti lastnikov stanovanj

Barbara Starič-Strajnar, 17.10.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 20/1996S spremembo 22. člena stanovanjskega zakona je bila dana osnova, da se skupnost lastnikov stanovanj v večstanovanjski hiši organizira in registrira kot pravna oseba. Nikjer pa ni možno dobiti navodil za izvedbo tega postopka in podlag - vsebin za akte, ki jih skupnost za tako ustanovitev potrebuje. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prenosna onesnaževalna dovoljenja

Gregor Strehovec, 17.10.1996

Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 20/1996Ekonomske oblike nadzora onesnaževanja so alternativa zgodovinsko starejšim regulativnim instrumentom. Klasičen primer le-teh so emisijski standardi, ki jih država določi za vsak vir onesnaževanja posebej. Prek njih država deluje neposredno v obliki ukrepov dopuščanja in prepovedovanja z grožnjo san...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prvi kongres slovenskih pravnikov na osvobojenem ozemlju - Suhor, 11. in 12. 10. 1943

dr. Lev Svetek, 17.10.1996

Ostalo

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1996Počasi tonejo v preteklost pomembni dogodki iz naše polpretekle zgodovine. Med temi je tudi prvi kongres slovenskih pravnikov med drugo svetovno vojno na osvobojenem ozemlju, od katerega mineva 53 let. Kakor je znano, je posebno ob kapitulaciji Italije v začetku septembra 1943 odšlo v enote narod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Pravica do zdravega življenjskega okolja

Gregor Strehovec, 3.10.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 19/1996Namen pričujočega prispevka je prikaz in analiza upravičenj, ki jih slovenski pravni red nudi posameznikom pri uresničevanju pravice do zdravega življenjskega okolja. Poudarek je predvsem na možnostih preventivnega okoljevarstvenega delovanja. Če je s stališča posameznika ustrezno tudi civilnopravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o varstvu okolja in odškodninska odgovornost

Gregor Strehovec, 19.9.1996

Obligacije, Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 17-18/1996Kot eno temeljnih načel je v prvem odstavku 9. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO, Ur. l. RS, 32/93) opredeljena odgovornost povzročitelja obremenitve okolja. Povzročitelj čezmerne obremenitve je kazensko in odškodninsko odgovoren. ZVO ne opredeljuje vseh elementov odškodninske in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Sodno varstvo volilne pravice

Jadranka Sovdat, 19.9.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 17-18/1996Volilna pravica: splošnost, enakost - Sodno varstvo v fazi kandidiranja, zoper nepravilnosti pri izvedbi volilnih operacij, v fazi potrditve poslanskih mandatov - Svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja 1. Uvod Temelj vsake demokratične(*1) države so svobodne volitve. Z njimi ljudstvo s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Nakup stanovanja po zavrnjeni denacionalizaciji

Barbara Starič-Strajnar, 5.9.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 16/1996Za stanovanja je bil vložen zahtevek za denacionalizacijo. Pristojno ministrstvo je z odločbo januarja 1993 zahtevek zavrnilo, predlagatelji pa v upravnem sporu s tožbo na Vrhovnem sodišču niso uspeli. Odločba je zato postala pravnomočna že v mesecu januarju 1995. O pravnomočnosti so bili bivši imet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Odpoved najema in nakup službenega stanovanja

Barbara Starič-Strajnar, 5.9.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 16/1996Delavki, ki ji je bilo dodeljeno službeno stanovanje, grozi prenehanje delovnega razmerja zaradi uvrstitve med trajno presežne delavce, obenem pa tudi odpoved najemne pogodbe za službeno stanovanje. V tej pogodbi pa je zapisano, da ima v primeru prodaje stanovanja najemnik prednost. Kako lahko delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Nakup stanovanja - sporna vrednost točke

Barbara Starič-Strajnar, 5.9.1996

Civilni sodni postopki

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 16/1996Imetniku stanovanjske pravice je bil v letu 1991 zavrnjen nakup stanovanja na podlagi 129. člena stanovanjskega zakona, vendar mu je sedaj omogočen nakup drugega primernega stanovanja. Po kakšni vrednosti točke bo imetnik dolžan skleniti pogodbo, ali po vrednosti iz leta 1991 ali 1996? Lastnik stano...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Odpoved konvencije o socialni varnosti

dr. Lev Svetek, 1.8.1996

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 15/1996Pred kratkim se je razvedelo, da namerava Avstrija odpovedati konvencije o socialni varnosti, ki trenutno veljajo za vse bivše republike Jugoslavije, pa tudi tisto povsem novo s samostojno Slovenijo iz leta 1992(*1) Konvencija s Slovenijo je sicer v glavnem posnela določila bivše konvencije z Jugosl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

K "Cestni promet za lastne potrebe"

Dževad Smajić, 18.7.1996

Cestni promet

Dževad Smajić, Pravna praksa, 14/1996V PP, št. 13/96 je sodnica Joža Nikolič objavila prispevek v zvezi z vpisi dejavnosti v sodni register oziroma cestnim potniškim in tovornim prometom za lastne potrebe. Menim, da je pri tem spregledala določbe 3. odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

Vpliv tuje delovne dobe na pravice iz delovnega razmerja v Sloveniji

dr. Lev Svetek, 18.7.1996

Delovna razmerja

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 14/1996Ob pripravah na novi zakon o delovnih razmerjih bo potrebno razrešiti še nekaj nejasnosti v sedanjem ZDR, ki je sicer doživel novelizacijo skoraj v vsakem koledarskem letu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

K "Nadzorstvena pritožba in pristojnosti predsednikov sodišč"

Boris Sušec, 18.7.1996

Sodišča

Boris Sušec, Pravna praksa, 14/1996V pp, 11/96 Damjan Florjančič v članku "Nadzorstvena pritožba in pristojnosti predsednikov sodišč" zastopa stališče, da ima po njegovem mnenju predsednik sodišča možnost in pristojnost poseči v "nekatere v zakonu opredeljene sodniške pravice", pri čemer neposredno izdvaja pravico predsednika sodišča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

Mednarodna arbitraža, slovensko sodstvo in avstrijski odziv

dr. Franci Serajnik, 18.7.1996

Civilni sodni postopki

dr. Franci Serajnik, Pravna praksa, 14/1996Povod za članek je odločitev avstrijskega vrhovnega sodišča (OGH) z dne 20. 10. 1993, številka 3 OB 117/93, objavljena v zbirki SZ 66/131 ter novejši odzivi na to odločitev v avstrijski strokovni publicistiki.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Relevantni trg

Vesna Sodja, 6.6.1996

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

Vesna Sodja, Pravna praksa, 11/1996Naš zakon o varstvu konkurence relevantnega trga ne ureja, niti ga ne omenja, vendar pa je definicija relevantnega produktnega in relevantnega geografskega trga zelo pomembna pri vsaki posamični presoji pojavov na trgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Socialna varnost slovenskih delavcev na tujem (II)

dr. Lev Svetek, 9.5.1996

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 9/1996Republika Avstrija Nova konvencija o socialni varnosti 1. Bistvene novosti in začetek uporabe - Znano je, da je samostojna Slovenija kot prvo izmed konvencij o socialni varnosti, ki bodo nadomestile sedanje konvencije, ki jih je sklenila nekdanja Jugoslavija z drugimi državami, sklenila z našo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Izbira upravnika stanovanjske hiše

Barbara Starič-Strajnar, 4.4.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 7/1996Ali se morajo vsi lastniki strinjati in podpisati pogodbo o določitvi upravnika hiše, ali pa je dovolj 51 %? V 27. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) je določeno, da se v hiši z več kot dvema lastnikoma in več kot desetimi stanovanji v pogodbi določi tudi upravnik in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Aneks k stanovanjski pogodbi

Barbara Starič-Strajnar, 4.4.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 7/1996Podjetje je z najemniki sklenilo najemne pogodbe aprila 1992 v skladu s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 18/91). S sklenjenimi najemnimi pogodbami so se zavezali sklepati tudi anekse k tem pogodbam za primere, če bi se število oseb - uporabnikov povečalo, pod pogojem, če bi šlo za osebe, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Vpis stanovanjskega bloka v zemljiško knjigo

Barbara Starič-Strajnar, 4.4.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 7/1996V stanovanjskem bloku s petnajstimi stanovanji želi nekaj lastnikov vpisati blok v zemljiško knjigo. Ali se morajo vsi lastniki strinjati s tem, da se stanovanjski blok vpiše v zemljiško knjigo, ali pa je dovolj že 51-odstotni delež? Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) v 22. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Mednarodna trgovinska arbitraža

dr. Jernej Sekolec, 7.3.1996

Civilni sodni postopki

dr. Jernej Sekolec, Pravna praksa, 5/1996Procesna diskrecija arbitrov ima za posledico velike razlike v načinu vodenja arbitražnih postopkov. V mednarodnih arbitražah, kjer se srečujejo udeleženci iz različnih pravnih sistemov, to lahko vodi do presenečenj, nesporazumov, slabe volje in dražjih postopkov. Izhod je v premišljeni organizaciji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Sklic skupščine družbe

Andrej Simonič, 7.3.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1996V statutu je zapisano, da mora uprava delniške družbe najkasneje v roku 5 mesecev po poteku poslovnega leta sklicati skupščino. Ali je 5-mesečni rok zakonsko določilo? 283. člen ZGD, pravi, da je treba skupščino sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, kadar je to v koris...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(32)

Leto objave

< Vsi
1996(32)
> Januar(2) > Februar(4) > Marec(3) > April(3) > Maj(1) > Junij(1) > Julij(4) > Avgust(1) > September(5) > Oktober(6) > November(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov