O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Sankcija

Nataša Skubic, 21.12.2006

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 49-50/2006Beseda sankcija izvira iz latinske besede sancio, ki pomeni predpisati, potrditi ali prepovedati s kaznijo. Prvotni pomen besede sankcija je bil precej drugačen od današnjega. Sankcija je bila zakon ali dekret, predvsem cerkveni dekret, pozneje svečana zaobljuba oziroma tisti del zaobljube, ki je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV

dr. Grega Strban, 14.12.2006

Zaposlovanje in brezposelnost, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je povzetek uvodne predstavitve avtorja na strokovnem srečanju članov Društva za delovno pravo in socialno varnost 13. novembra 2006. Države članice Evropske unije (EU) so v razgibanem času doseganja cilja - postati najbolj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Redna in izredna pravna sredstva (III.)

Nataša Skubic, 7.12.2006

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 47/2006Izredno pravno sredstvo lahko vloži stranka ali državni tožilec proti pravnomočni pravni odločbi v posebej predvidenih primerih. Izredna pravna sredstva v kazenskem postopku so obnova postopka, zahteva za varstvo zakonitosti in izredna omilitev kazni, v pravdnem postopku pa poleg prvih dveh še reviz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici

Robert Senica, 30.11.2006

Banke in hranilnice, Lastnina in druge stvarne pravice

Robert Senica, Pravna praksa, 46/2006Urška Krajšek univ. dipl. pravnica, pravno-kadrovska služba, Banke Celje, d.d. Robert Senica univ. dipl. ekonomist, sektor poslovanja z gospodarskimi družbami, Banka Celje, d.d. Hipotekarna in komunalna obveznica sta obveznici, ki sta izdani pod pogoji, ki jih določa zakon in katerih kri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄45

Redna in izredna pravna sredstva (II.)

Nataša Skubic, 23.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 45/2006Tokrat nadaljujemo paberkovanje po angleški pravni terminologiji o rednih in izrednih pravnih sredstvih. V terminološkem kotičku (161) smo iskali ustrezen angleški prevod za redna in izredna pravna sredstva in ga našli v ordinary in extraordinary legal remedies. Tokrat se bomo ustavili pri pritožbi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Začetek obetavnega mozaika

Zoran Skubic, 9.11.2006

Pravoznanstvo

Zoran Skubic, Pravna praksa, 43/2006univ. dipl. pravnik V zbirki Pravni mozaik (urednik Dean Zagorac) so izšle prve štiri zgibanke, katerih raison d"etre je pregledna predstavitev osnov nekaterih poglavitnih pravnih področij, in sicer: temeljev prava, kazenskega materialnega in procesnega prava ter družinskega prava. Namenjene so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Redna in izredna pravna sredstva (I.)

Nataša Skubic, 9.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 43/2006Pravni leksikon Cankarjeve založbe opredeljuje pravno sredstvo kot procesno dejanje stranke ali druge pooblaščene osebe, s katerim ta zahteva, naj pristojni organ preizkusi pravilnost in zakonitost izdane odločbe ter jo razveljavi ali spremeni. Tako splošno opredelitev sem izbrala namenoma, saj v da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

(Pre)velika vloga politike v državni upravi

Zoran Skubic, 9.11.2006

Uprava

Zoran Skubic, Pravna praksa, 43/2006Dnevi slovenskih pravnikov 2006 (2) univ. dipl. pravnik Reforma uslužbenske zakonodaje 5. sekcija Odnos politike in prava skozi prizmo uslužbencev v državni upravi je po besedah dr. Bojana Bugariča rdeča nit referatov te sekcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bo »velika reforma« tudi velik neuspeh?

Zoran Skubic, 13.10.2006

Človekove pravice, Sodišča

Zoran Skubic, Pravna praksa, 39-40/2006Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 5. oktobra 2006 Zvezno republiko Nemčijo obsodilo na plačilo 59.000 evrov v korist tožnika Jürgena Gräßerja, ker so nemški sodni mlini za reševanje njegove zadeve potrebovali več kot 30 let.1 Pri tem pa gre zgolj za zadnjo izmed zadev, ki kažejo na dej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Širjenje pristojnosti EU v kazenskem materialnem pravu

dr. Liljana Selinšek, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 39-40/2006Do nedavno je veljalo, da Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) tej instituciji ne daje pooblastil za opredeljevanje zakonskih znakov posameznih kaznivih dejanj oziroma okvirov kazni in drugih kazenskih sankcij za ta dejanja; domet Evropske unije (EU) na širšem področju kazenskega prava pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Pristojnost Sodišča ES za razlago mednarodnih pogodb

Maja Smrkolj, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pomorski in rečni promet

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 39-40/2006V zadevi Komisija ES proti Irski je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je izključno pristojno za razlago in uporabo tistih določb mednarodnih pogodb, konkretno Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti (ES). Obravnavani sta dve zanimivi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Oškodovanec v kazenskem pravu

Nataša Skubic, 13.10.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nataša Skubic, Pravna praksa, 39-40/2006V prejšnjem terminološkem kotičku smo obravnavali storilca kaznivega dejanja, danes pa nas zanima oškodovanec, tisti torej, ki mu je kakšna osebna ali premoženjska pravica prekršena ali ogrožena s kaznivim dejanjem. V angleških pravnih besedilih je oškodovanec oziroma oškodovana stranka najpogost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Namesto diplome diplomski izpit

dr. Liljana Selinšek, 5.10.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 38/2006V tem kratkem razmišljanju namenjam nekaj besed zaključku pravnega študija, čeprav te teme ni v središču razprav ob bolonjski reformi. Študij prava se po veljavni ureditvi konča s pripravo in zagovorom diplomskega dela. Namen diplomskega dela je v osnovi dober, saj naj bi pomenil končni preizkus str...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Osebni stečaj – institut prihodnosti?

Zoran Skubic, 28.9.2006

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Zoran Skubic, Pravna praksa, 37/2006Položaj pa pri nas zaostruje tudi veljavna ureditev izvršilnopravnega področja, ki praviloma ne ustreza ne dolžnikovim upnikom, ki tako le redko pridejo do ustreznega poplačila svojih terjatev, ne osebnim dolžnikom, ki se jim z veriženjem izvršb in rubežev nabirajo stroški in obresti, s čimer se jim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Storilec kaznivega dejanja

Nataša Skubic, 28.9.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 37/2006Storilec kaznivega dejanja je tisti, ki s storitvijo ali opustitvijo povzroči nastanek prepovedane posledice. Za kazensko pravo je bistveno razlikovanje med storilcem kot fizičnim povzročiteljem prepovedane posledice in kazensko odgovornim storilcem, torej tistim, ki je prišteven in kriv. Dr. Bavcon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Nepristojnost SES za stare zadeve iz novih držav članic

Maja Smrkolj, 14.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 35/2006Sodišče ES se je izreklo za nepristojno za odločanje v postopku sprejema predhodne odločbe, če gre za zadeve iz novih držav članic, ki se nanašajo na obdobje pred njihovim vstopom v EU, pa čeprav po harmonizaciji nacionalnih predpisov z ustrezno direktivo. Predlog madžarskega sodišča za sprejem pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Pogrešamo obvezno praktično usposabljanje

Miro Senica, 31.8.2006

Višje in visoko šolstvo

Miro Senica, Pravna praksa, 33/2006Podpis Deklaracije o evropskem visokošolskem prostoru v Bologni junija 1999 je bil velik korak v smeri reformiranja visokega šolstva, ki pa v pravnem študiju za zdaj še ni prinesel vidnega napredka. Bolonjska deklaracija si prizadeva doseči večjo konkurenčnost, mobilnost in zaposljivost diplomantov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Poklicna molčečnost v zdravstvu

Iztok Starc, 31.8.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 33/2006Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Z objavo podatkov o zdravstvenem stanju dveh vidnejših slovenskih politikov s strani upokojenega zdravnika je varovanje poklicne molčečnosti v zdravstvu dobilo v javnih občilih razsežnosti najbolj vznemirljive teme: nenadoma je poklicna molčečnost in z n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄31-32

Zapis zdravil na KZZ glede na varstvo osebnih podatkov

Iztok Starc, 24.8.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Iztok Starc, Pravna praksa, 31-32/2006V letu 2000 je Slovenija na nacionalni ravni med prvimi državami uvedla kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ) kot javno listino oz. dokument za izkazovanje lastnostni zavarovane osebe v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja.1 KZZ je tako postopno zamenjala dotedanje stare zdravstvene izkazni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Antidopinška pravila mednarodnega OK v luči konkurenčnega prava ES

Maja Smrkolj, 27.7.2006

Varstvo konkurence, cene, Šport in organizacije

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 29-30/2006David Meca-Medina in Igor Majcen proti Komisiji ES, C-519/04 P, 18. julija 2006 Sodišče ES (SES) je izdalo sodbo v postopku pritožbe zoper odločitev Sodišča prve stopnje ES, v kateri ugotavlja, da antidopinška pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) sodijo v področje uporabe konkurenčneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Zdravstveni predpisi

Iztok Starc, 27.7.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Iztok Starc, Pravna praksa, 29-30/2006Pred kratkim je pri GV Založbi v Zbirki predpisov izšla knjiga Zdravstveni predpisi z uvodnimi pojasnili dr. Barbare Novak. Po dolgem času smo dobili knjigo, v kateri so pregledno združeni nekateri najpomembnejši pravni akti na področju zdravstva, zdravstvenega varstva in zavarovanja. Gre za pravno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Problematika zastojev v izvršbi

Jana Savkovič, 27.7.2006

Civilni sodni postopki

Jana Savković, Pravna praksa, 29-30/2006Mnenja avtorice v tem prispevku ne kažejo nujno stališč ministrstva za pravosodje. Izvršilni postopki v Sloveniji so dolgotrajni. Približno 60 odstotkov sodnih zaostankov je danes zaostankov na področju izvršbe. Vendar to ni nič novega, saj se z zaostanki oziroma z razlogi za njihov nastanek v Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje delovnega razmerja?

Nina Scortegagna, 29.6.2006

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 24-25/2006Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih1 (ZJU-B) je začel veljati 31. decembra 2005 in v drugem odstavku 162. člena vsebuje dikcijo, ki odpira nova vprašanja o dopustnosti take ureditve. Novi drugi odstavek 162. člena se glasi: »Predstojnik lahko javnemu uslužbencu redno odpove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Evropsko združenje za mednarodno pravo

Vasilka Sancin, 29.6.2006

Zunanje zadeve in diplomacija

Vasilka Sancin, Pravna praksa, 24-25/2006Evropsko združenje za mednarodno pravo1 (European Society of International Law/ Société Européenne de Droit International - ESIL/SEDI) je bilo ustanovljeno maja 2004 v Firencah. Njegovo načrtovanje se je začelo že leta 2001 z namenom povezati vse, ki se v Evropi ukvarjajo z mednarodnim pravom. Ustan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Kumulacija odgovornosti odgovorne in pravne osebe za prekršek

dr. Liljana Selinšek, 22.6.2006

Prekrški

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 23/2006Na nedavnih prvih dnevih prekrškovnega prava je bilo med drugim izpostavljeno vprašanje, ali je mogoče odgovorno osebo spoznati za odgovorno za prekršek, ne da bi se hkrati za ta prekršek obravnavala in spoznala za odgovorno tudi pravna oseba, od katere odgovorna oseba prihaja. Z drugimi besedami: a...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(37)

Leto objave

< Vsi
2006(37)
> Januar(1) > Februar(1) > Marec(3) > April(1) > Maj(4) > Junij(5) > Julij(3) > Avgust(3) > September(3) > Oktober(5) > November(5) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov