O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Delna pokojnina ob delni zaposlitvi

dr. Lev Svetek, 3.11.1994

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20-21/1994Ob vpeljavi možnosti delne upokojitve ob delni nadaljnji zaposlitvi (prim. 41. člen novega slovenskega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju!), ki se očitno zgleduje po podobni, četudi ne povsem identični ureditvi v novem nemškem zakonu o rentni reformi (Rengenreformgesetz, veljavnem od 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Ustavnopravni pogled na kršitev pravice do molka in pravice do zagovornika...

Jadranka Sovdat, 3.11.1994

Človekove pravice, Kazenski postopek

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20-21/1994V zadnji številki revije Pravnik (št. 7-9/1994) je bil objavljen članek z naslovom "Pravica do prvega kontakta(*1) v postopkih s policijo v teoriji in praksi". Avtor piše o pravici do molka in pravici do zagovornika ter pravici do obvestila bližnjih o odvzemu prostosti, na kar so pooblaščene osebe o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Dnevi slovenskih pravnikov '94

Dušan Skok, 3.11.1994

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 20-21/1994Dvajseto zaporedno druženje pravnikov v Portorožu je bilo letos teden kasneje, kot navadno - torej 20. do 22. oktobra. Če je že jubilej minil tiho - obudil ga je mimogrede v uvodnih besedah dr. Marko Ilešič, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, ki je skupaj z Zvezo društev pravnikov v gospo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Razveljavitev kupoprodajne pogodbe

Barbara Starič-Strajnar, 20.10.1994

Obligacije

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 19/1994Zakonca sta bivala v družbenem stanovanju, imetnik stanovanjske pravice je bil mož. Po sprejemu stanovanjskega zakona je mož odkupil stanovanje brez vednosti žene. V tem času sta bila zakonca že v postopku razveze, ki še vedno ni končan. Ko je žena zvedela za odkup, je zahtevala od prodajalca razvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Nezakonita vselitev - najemna pogodba

Barbara Starič-Strajnar, 20.10.1994

Obligacije

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 19/1994Vprašanje: Slovenska državljana sta se pred tremi leti nezakonito vselila v garsonjero, last bivše JLA. Za prestopek jima je sodišče določilo denarno kazen brez odredbe o izselitvi. Po dveh mesecih bivanja v stanovanju sta od stanovanjskega servisa prejela tudi položnico za plačevanje najemnine. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Nedorečeni Osimo postaja dorečeni Osimo!

dr. Lev Svetek, 20.10.1994

Zunanje zadeve in diplomacija

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 19/1994Ko smo pred dobrim poldrugim letom v tej reviji v sklopu nerešenih vprašanj med Slovenijo in Italijo predvsem glede Osimskih sporazumov obravnavali razvoj in trenutno stanje medsebojnih odnosov na področju socialne varnosti, smo posebej poudarili še nerešeno vprašanje socialne varnosti prebivalcev b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Zakon o pravdnem postopku

Zvone Strajnar, 20.10.1994

Civilni sodni postopki

Zvone Strajnar, Pravna praksa, 19/1994Med pravnimi mnenji z občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (22. 6. 1994) je bilo objavljeno (glej pp, št. 16/94) tudi naslednje pravno mnenje: "Dolžnost sodišča, da postopa po 148. členu ZPP, obstoji ob pogoju, da ga stranka v roku, ki ji ga je postavilo (2. odstavek 109. člena ZPP), ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Sporazum z Italijo

dr. Lev Svetek, 6.10.1994

Zunanje zadeve in diplomacija

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 18/1994V obdobju, ko prihajajo na dan razni problemi državljanov Slovenije, nekdanjih italijanskih državljanov, naj se seznanimo še z enim vprašanjem slovensko-italijanskih odnosov, ki sta ga med seboj urejali že bivša Jugoslavija in Italija z bilateralnimi sporazumi, podedovala pa jih je tudi sedaj samost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Delna pokojnina ob delni zaposlitvi

dr. Lev Svetek, 22.9.1994

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 17/1994Novi slovenski zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 1. aprila 1992, je uveljavil v 41. členu pomembno novost za osebe, ki so že izpolnile pogoje za upokojitev, pa bi vendarle rade ostale še naprej v delovnem razmerju s skrajšanim delovnim časom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

Zakaj ne četverni sporazum o socialni varnosti?

dr. Lev Svetek, 7.7.1994

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1994Republika Slovenija meji na troje držav, od katerih ima urejeno vprašanje socialne varnosti dokončno že z republiko Avstrijo (novi sporazum o socialni varnosti med obema državama je bil sklenjen dne 30. novembra 1982, velja pa od 8. maja 1993, glej Ur. l, RS, Mednarodne pogodbe, št. 6/93!). Z republ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄10

9. Dan slovenskih odvetnikov

Dušan Skok, 26.5.1994

Odvetništvo in notariat

Dušan Skok, Pravna praksa, 10/1994V prijetnem okolju zdravilišča v Čatežu so se zbrali slovenski odvetniki (približno četrtina z uradnega imenika) 12. in 13. maja na tradicionalnem - letos menda že devetem - letnem srečanju. Strokovni del je obsegal prikaz nove kazenske zakonodaje in priprav lastninskopravne ureditve ter usklajevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

ZGD-uskladitev kapitalskih družb z deležem družbenega kapitala

Andrej Simonič, 12.5.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 9/1994Podjetja z družbenim kapitalom lahko razdelimo na dve veliki skupini in sicer: - Podjetja z družbenim kapitalom vrste A, ki so predmet lastninskega preoblikovanja na podlagi določb ZLPP. To so podjetja, ki imajo med viri sredstev nenominiran družbeni kapital, ki se v bilanci stanja izrazi kot razli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Detaširani delavci ob svoje pravice

dr. Lev Svetek, 7.4.1994

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 7/1994V pp, št. 19/93 smo opozorili na vprašanje osnov t.i. detaširanih delavcev, ki jih pošiljajo na začasno delo v tuje države slovenska podjetja in delodajalci, zaradi ugotovitve pravic teh delavcev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Opozorili smo na različno upravno in sodno prakso v posame...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Spomin na dragocenega sodelavca

Dušan Skok, 7.4.1994

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1994Podrobna bibliografija profesorja Finžgarja ne bo smela mimo navedbe, da je 38 različnih zapisov objavil v našem časopisu. Pred skoraj točno desetimi leti je prvi iz stare garde učiteljev na ljubljanski pravni fakulteti prebil led nezaupanja v novo pravniško (prakticistično naravnano) publikacijo in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄6

Kazensko odgovornost pravnih oseb predpisati le za prekrške

Dušan Skok, 24.3.1994

Prekrški

Dušan Skok, Pravna praksa, 6/1994Na rednem mesečnem strokovno-družabnem srečanju v marcu so člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana - ob nekoliko razredčeni udeležbi v primerjavi z običajno - razpravljali o predlogu zakona, ki naj bi uvedel odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja. Večinsko mnenje je bilo, da je zakon n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Sodelovanje tujcev in popust v notranjem odkupu

Andrej Simonič, 10.3.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Tujci

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1994Pravico do sodelovanja v notranjem odkupu in do 50% popusta imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci podjetja (24. in 25. člen ZLPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Lastninjenje podjetij v lasti sklada RS za razvoj in uporaba lastniških certifikatov

Andrej Simonič, 10.3.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 5/1994Podjetja v lasti Sklada RS za razvoj (oziroma deleži v teh podjetjih) so olastninjena podjetja in niso predmet lastninskega preoblikovanja po ZLPP. Sklad RS za razvoj je to premoženje pridobil v preteklosti večinoma na podlagi 7. člena zakona o družbenem kapitalu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Ali je predlog zakona o državnem tožilstvu res pravnosistemski in pravnotehnični zmazek?

Jadranka Sovdat, 27.1.1994

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Pravoznanstvo

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 2/1994Prav to vprašanje se mi je zastavilo ob prebiranju članka mag. Zvonka Fišerja v pp, št. 1/94, naslovljenim kot "Predlog zakona o državnem tožilstvu; Niti prvo niti zadnje, zato pa kritično branje." Zato sem sklenila kot ena tistih, ki so sodelovali pri nastajanju besedila členov predloga, nanj reagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Pravna fakulteta v Mariboru

Dušan Skok, 27.1.1994

Višje in visoko šolstvo

Dušan Skok, Pravna praksa, 2/1994Svet Pravne fakultete v Mariboru je 11. decembra 1993 za novega dekana imenoval rednega profesorja dr. Franca Perneka, potem ko je potekel že podaljšani mandat dosedanji dekanici dr. Miroslavi Geč-Korošec. Novi dekan je dolgoletni profesor mariborske pravne šole, saj je bil po študiju, ki ga je k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄2

Lastninjenje

Andrej Simonič, 27.1.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 2/1994Uskladitev z ZGD Ali morajo podjetja, ki so predmet lastninskega preoblikovanja po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) izvesti uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) do 31. 5. 1994 (580. člen ZGD) tudi v primeru, če postopek lastninskega preoblikovanja do 31. 5. 1994 še...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Latninjenje

Andrej Simonič, 13.1.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 1/1994V zadnji fazi lastninskega preoblikovanja po ZLPP podjetje, ki se preoblikuje, sprejme Akt o lastninskem preoblikovanju z vsebino statuta oziroma družbene pogodbe (dalje Akt). Akt je potrebno predložiti Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo (dalje Agencija), ki izda soglasje (20. člen ZLPP)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Poustavne praznine - do kdaj

Dušan Skok, 13.1.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Dušan Skok, Pravna praksa, 1/1994Pred meseci, ko smo pregledovali pobudo poslancev Državnega zbora za nujno podaljšanje uskladitvenega roka z novo (zdaj dve leti staro) ustavo Republike Slovenije - torej za novelo ustavnega zakona - so bila pričakovanja hudo optimistična. Saj, kdo pa bi lahko računal na tolikšen zaplet, ki je na vi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(22)

Leto objave

< Vsi
1994(22)
> Januar(5) > Marec(3) > April(2) > Maj(2) > Julij(1) > September(1) > Oktober(5) > November(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov