O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Upravna svetovalnica na spletu

Tina Sever, 17.12.2009

Uprava

Tina Sever, Pravna praksa, 49-50/2009Upravna svetovalnica je spletna storitev, namenjena odgovarjanju na preprostejša oziroma krajša upravnoprocesna vprašanja, s poudarkom na razumevanju in razlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)1 ter na vprašanjih upravnega poslovanja (posebej glede ravnanja z dokumentarnim gradivom in e-pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄49-50

Mednarodno letalsko pravo

dr. Vasilka Sancin, 17.12.2009

Kultura in umetnost

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 49-50/2009Mag. Aleksander Čičerov je v letu 2009 slovensko bibliografijo obogatil s celovitim prikazom tematike, ki jo je poimenoval mednarodno letalsko pravo1 in predstavil na 541 straneh istoimenskega dela.2 Knjiga je izšla pri založbi Uradni list Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Problem identifikacije udeležencev elektronske komunikacije

mag. Rosana Lemut-Strle, 3.12.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 47/2009Pred kratkim smo se pri Informacijskem pooblaščencu srečali z vprašanjem, komu so dostopni podatki o naslovu internetnega protokola, ki se hranijo na podlagi 107.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom).1 Vprašanje je zagovarjalo tezo, da so podatki o naslovu internetnega protokola dostop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Državna revizijska komisija kot tribunal po 234. členu PES

Borut Smrdel, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Borut Smrdel, Pravna praksa, 47/2009Evropski parlament in Svet Evropske unije sta decembra 2007 sprejela Smernico 2007/66/ES, s katero se spreminjata obstoječi "pravovarstveni" Smernici 89/665/EGS in 92/13/EGS. Rok za implementacijo Smernice 2007/66/ES v notranji pravni red poteče 20. decembra 2009. Smernica 2007/66/ES v nasprotju z v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prva obravnava v slovenščini

Saša Sever, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 47/2009Na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu se bo 7. decembra ob 9.30 začela obravnava v zadevi Detiček (C-403/09). Gre za še eno od mnogih obravnav, bi kdo lahko rekel. Toda ta je nekaj posebnega. Ne le da gre za slovensko zadevo, ki jo Sodišče obravnava po nujnem postopku (na Sodišče je prispela 20. o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja

dr. Grega Strban, 26.11.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2009Dejanska razmerja v družbi se nenehno spreminjajo. V zadnjem času se poudarjajo zlasti predvidena negativna gibanja demografskih dejavnikov,1 ki se jim je predvsem letos pridružila še recesija. Tem spremembam je dolžan slediti tudi zakonodajalec. Ustavno sodišče namreč poudarja, da je načelo prilaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Enostranske izjave k dvostranskim mednarodnim pogodbam

dr. Vasilka Sancin, 26.11.2009

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 46/2009Že pred podpisom Arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o rešitvi mejnega spora je bila napovedana namera Hrvaške o predložitvi enostranske izjave o neprejudiciranju.1 Tudi zaradi slovenskega nasprotovanja, da bi se izjavi kot priča pridružil še kak akter, pa je bila njena uresničitev prest...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine

Žarko Stevanović, 26.11.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 46/2009Ravnanje uradne osebe, ki pri prodaji nepremičnine v lasti občine uporabi napačno metodo razpolaganja z nepremičninami in nepremičnino proda na podlagi neposredne pogodbe namesto z javno dražbo ali javnim zbiranjem ponudb po določbah Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Kompromis med Slovenijo in Hrvaško

dr. Vasilka Sancin, 19.11.2009

Republika Hrvaška

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 45/2009Predsednika vlad Slovenije in Hrvaške sta ob prisotnosti švedskega predsedstva Svetu Evropske unije 4. novembra 2009 v Stockholmu podpisala arbitražni sporazum za rešitev mejnega spora med državama v angleškem jeziku,1 t. i. Sporazum Pahor-Kosor. Prikazala bom nekatere vidike arbitražnega reševanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Znamka, njen ugled in varstvo

dr. Nataša Samec, 5.11.2009

Kultura in umetnost

dr. Nataša Samec, Pravna praksa, 43/2009Znamka nam potrošnikom v poplavi informacij omogoča ločevanje blaga in storitev. Pri nekaterih izdelkih dejansko velja, da "kupujemo znamko", ker se nam je na podlagi prejšnjih dobrih izkušenj z izdelki s svojo označbo vtisnila v spomin. Premoženjska vrednost znamke je lahko pomemben delež vrednosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Ravnanje uradne osebe, ki krši pravice o zaposlovanju

Žarko Stevanović, 29.10.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 42/2009Ravnanje uradne osebe predsednika sodišča, ki na administrativno-tehničnih delovnih mestih sodišča zaposluje javne uslužbence na podlagi objav prostih delovnih mest, ki so neskladne s sistemizacijo, zaposluje javne uslužbence, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev, jim nepravilno določa količnike za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Tožbe sodnikov so bile vložene zaradi arogance in ignorance prejšnje vlade

mag. Igor Strnad, 16.10.2009

Sodišča

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 40-41/2009Vlada RS in Državni zbor skušata s popravki zakonov, ki urejajo status in plačni položaj pravosodnih funkcionarjev, odpraviti neustavno stanje, ki je bilo ugotovljeno z odločbama Ustavnega sodišča iz let 2006 in 2008.1 Sedanja opozicija tudi tokrat vehementno nasprotuje izpolnitvi odločb Ustavnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje izobraževanja

Žarko Stevanović, 8.10.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 39/2009Ravnanje odgovorne osebe, predstojnice kliničnega oddelka, v eni od slovenskih bolnišnic, ki v prostorih oddelka društvu, katerega ustanovitelja sta njen sin in zunajzakonski partner, omogoča brezplačno izvajanje praktičnega dela izobraževanja s področja dela tega oddelka, zaradi česar društvu nasta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Vrtiljak nezdružljivosti javnih funkcij

mag. Miloš Senčur, 8.10.2009

Uprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 39/2009V razmerju med zakonodajno vejo oblasti, ki jo v našem ustavnem sistemu predstavljata Državni zbor in Državni svet, ter oblastnimi organi na področju lokalne samouprave ima posebno mesto vprašanje združljivosti funkcije župana lokalne skupnosti in poslanca v Državnem zboru. Vodje poslanskih skupin p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju

Nina Scortegagna, 8.10.2009

Dedovanje

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 39/2009Razprave o sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju odpirajo veliko vprašanj, ki pa bi jih bilo treba glede na posledice, ki jih sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju prinaša, čim prej zakonsko in sistematično urediti. V prispevku želim pustiti teorijo ob strani in težave ponazoriti s primeri....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Sosedstvo je vzajemna reč

dr. Vasilka Sancin, 8.10.2009

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 39/2009Slovenija se že od osamosvojitve sooča z izzivi pri vzdrževanju prijateljskih odnosov s svojimi sosedami. Ti pa so pogojeni z vzajemnim spoštovanjem tako druge države kot tudi prevzetih mednarodnopravnih obveznosti. Trenutno najbolj odmeva mejni spor s sosednjo Hrvaško. Z mednarodnopravnega vidika j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Kršitev dolžnega ravnanja uradne osebe inšpekcijskega organa

Žarko Stevanović, 1.10.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 38/2009Ravnanje uradne osebe inšpekcijskega organa, ki dejansko stanje ugotavlja in postopek inšpekcijskega pregleda dokonča v nasprotju s temeljnimi načeli zakonitosti, materialne resnice in proste presoje, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero je odgovorni osebi delodajalca in delodajalcu v inšpekcijske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Osebnostne pravice proti internetni anonimnosti

mag. Rosana Lemut-Strle, 1.10.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 38/2009Internet je omogočil globalno komunikacijo, saj informacije in podatki še nikoli niso krožili hitreje. Je največji medij, prostor za objave je praktično neomejen, deluje štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu in vse dni v letu. Svoboda izražanja kot pravica posameznika, po kateri lahko svobodno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Pooblaščanje oseb za sklepanje zakonskih zvez

Marko Samardžić, 24.9.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marko Samardžić, Pravna praksa, 37/2009Ustava1 v 53. členu določa, da se zakonska zveza sklene pred pristojnim državnim organom. V praksi so za sklepanje zakonskih zvez največkrat pooblaščeni župani. Postavlja se vprašanje, ali so sklepi, s katerimi se takšno pooblastilo podeli, v skladu s slovenskim pravnim redom, zlasti s to ustavno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Nova epizoda v sagi Budweiser

Maja Smrkolj, 17.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 36/2009Sodišče ES je v zahtevi za predhodno vprašanje vnovič obravnavalo prek sto let star spor za izključno rabo imen Budweiser in Bud med ameriško družbo Anheuser-Busch ter češko družbo Bud?jovický Budvar. Predmet konkretnega spora je definicija geografskih označb in označb porekla ter vprašanje narave s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

(Ne)obdavčitev prispevka za dokup zavarovalne dobe presežnih delavcev

mag. Žiga Stupica, 17.9.2009

Druge davščine in olajšave

mag. Žiga Stupica, Pravna praksa, 36/2009V prihodnjih mesecih pričakujemo pojave vse hujših posledic gospodarske krize v obliki odpuščanja večjega števila presežnih delavcev in stečajev gospodarskih subjektov. Za načrtovano odločanje v tej krizi je lahko precej aktualen pozitiven odgovor o tem, ali so izplačila v zvezi s prenehanjem pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Ravnanje naročnika po končanem postopku oddaje javnega naročila

Žarko Stevanović, 17.9.2009

Uprava

Žarko Stevanovič, Pravna praksa, 36/2009Ravnanje naročnika, ki po končanem postopku javnega naročila neizbranemu ponudniku neupravičeno onemogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo o poteku postopka, ko ta potrebuje podatke zaradi vložitve zahtevka za revizijo, ustreza opredelitvi korupcije iz tretje alineje 2. člena Zakona o preprečevanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Izplačilo nagrade upravi družbe

dr. Nataša Samec, 17.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nataša Samec, Pravna praksa, 36/2009• Ali je na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe zakonito izplačilo posebne nagrade upravi družbe (nagrada naj bi se izplačala v breme stroškov tekočega poslovnega leta), pri čemer pa član uprave v tej družbi ni zaposlen, med nadzornim svetom in članom uprave pa tudi ni sklenjena pogodba o poslovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Ovire na poti do večje mobilnosti - delodajalski vidik

Maja Skorupan, 10.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Skorupan, Pravna praksa, 35/2009Združenje delodajalcev Slovenije je v aprilu 2008 skupaj z drugimi projektnimi partnerji1 začelo izvajati projekt Za večjo mobilnost.2 Njegov cilj je bil razviti inovativne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje geografske in poklicne mobilnosti delavcev znotraj Slovenije in vanjo ter odstraniti ostank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah

mag. Vesna Sodja, 10.9.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 35/2009Pri GV Založbi je pred kratkim izšla knjiga Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah avtorjev dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja (GV Založba, Ljubljana 2009, 399 strani).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(72)

Leto objave

< Vsi
2009(72)
> Januar(5) > Februar(8) > Marec(7) > April(4) > Maj(6) > Junij(6) > Julij(6) > Avgust(5) > September(7) > Oktober(8) > November(5) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov