O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

V Evropo - tudi na področju socialne varnosti?

dr. Lev Svetek, 23.12.1993

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 26/1993Republika Slovenija je prek svojega parlamenta sprejela že vrsto mednarodnih sporazumov, tako bilateralnih, kakor tudi multilateralnih. Naj se v tem prispevku omejimo na področje socialne varnosti, kjer ima Slovenija možnost vključiti se - ob bilateralnih sporazumih o socialni varnosti - tudi v neka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

PF v Mariboru

Dušan Skok, 9.12.1993

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 25/1993Prejšnji teden so na Pravni fakulteti v Mariboru prav slavnostno začeli (seveda s prvim) magistrskim študijem prava: 22 prijavljenim kandidatom (med katerimi sta tudi prva diplomanta domače, mariborske PF) so po nagovoru dekanice dr. Miroslave Geč-Korošec in predstavitvi študijskih programov razdeli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Javni predavanji novih rednih profesoric

Dušan Skok, 25.11.1993

Višje in visoko šolstvo

Dušan Skok, Pravna praksa, 24/1993Nedavno izvoljeni redni profesorici Pravne fakultete v Ljubljani dr. Ada Polajnar-Pavčnik in dr. Dragica Wedam-Lukič sta pred tednom pripravili javni predavanji s področja njune ožje strokovne usmeritve: prva je govorila o kolizijskopravnih problemih reforme mednarodnega zasebnega prava, druga pa o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Podaljšanje mandata delavskemu svetu

Franc Skinder, 25.11.1993

Delovna razmerja

Franc Skinder, Pravna praksa, 24/1993D. M., je v pp, št. 19/93 v rubriki: Vprašanja in odgovori (članek "Delavski svet - svet delavcev") navedel, da se delavskemu svetu, kateremu je potekel mandat, v prehodnem obdobju do lastninskega preoblikovanja, ta mandat lahko podaljša s statutarnim sklepom, če je tako predvideno z internimi akti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Varuh naših pravic

Dušan Skok, 25.11.1993

Človekove pravice

Dušan Skok, Pravna praksa, 24/1993Kot božično darilo nam državljanom Slovenije obljubljajo naši poslanci v Državnem zboru varuha naših (človekovih) pravic. S posebnim zakonom o njem, ki je zdaj že pripravljen in javno razgrnjen za sklepno tretjo zakonodajno obravnavo. In če se ob obilici zakonov, ki so si jih poslanci "priskrbeli" š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Kadar država zamuja

Dušan Skok, 11.11.1993

Kultura in umetnost

Dušan Skok, Pravna praksa, 23/1993...se ji lahko zgodi marsikaj, kajti življenje pelje po svoje, tudi na (stran)poti, s katerih se je potem sila težko vrniti v zaželene tirnice in smeri. Navsezadnje je preizkušen stari rek o zvonenju po toči, ki je že pobrala in odnesla, najraje prav to, kar je bilo z največjim trudom ustvarjeno ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Zapetljaji z detaširanimi delavci

dr. Lev Svetek, 11.11.1993

Delovna razmerja

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 23/1993Ustavno sodišče Slovenije je že dvakrat poseglo v novi pokojninski sistem v korist zavarovancev oziroma upokojencev in odpravilo dvoje protiustavnih členov novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Dnevi slovenskih pravnikov '93 (II)

Dušan Skok, 11.11.1993

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 23/1993V prejšnji številki smo povzeli približno polovico dogajanj na letošnjem osrednjem pravniškem srečanju v Portorožu, tokrat dodajamo še drugo polovico- seveda brez podrobnejših predstavitev referatov, ki so v celoti na voljo v reviji Podjetje in delo, št. 5-6/93. Objavljamo pa tudi prvi odmev na leto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Lastninsko preoblikovanje po 2. odst. 47. člena ZLPP

Andrej Simonič, 11.11.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 23/1993Drugi odstavek 47. člena ZLPP določa: "Pravne osebe, ki poslujejo z družbenim kapitalom, in so jih ustanovili delovni ljudje in civilne pravne osebe po Zakonu o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo ljudje in civilnopravne osebe, se preoblikujejo po tem zakonu v kapitalske družbe, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Dnevi slovenskih pravnikov '93(I)

Dušan Skok, 28.10.1993

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 22/1993Tudi dolgoletni obiskovalci osrednjega letnega srečanja slovenskih pravnikov v Portorožu skoroda ne pomnijo, kdaj se je nazadnje zbrala tako številna in po poklicnih usmeritvah pisana druščina kot tokrat - 14. do 16. oktobra letos - in tudi vztrajala do sklepnih razprav v pravcati kvorumski sestavi....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Zakon o gospodarskih družbah

Andrej Simonič, 14.10.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 21/1993Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93 - v nadaljnjem besedilu ZGD) je prinesel obsežne spremembe na področju korporacijskega prava in je uredil številna vprašanja, ki prej zakonsko sploh niso bila urejena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Kdo odloča o družbenem kapitalu?

Franc Skinder, 14.10.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franc Skinder, Pravna praksa, 21/1993Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) določa v drugem odstavku 578. člena, da se zakon o podjetjih v prehodnem obdobju še naprej uporablja za družbena podjetja in javna podjetja v družbeni lastnini ter podjetja za zaposlovanje invalidov v družbeni lastnini.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Še leto več za uskladitev z novo ustavo

Dušan Skok, 16.9.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

Dušan Skok, Pravna praksa, 19/1993Skupina 25 poslancev Državnega zbora je vložila predlog, naj se začne postopek za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave RS, s katero naj bi podaljšali rok za uskladitev predpisov, ki niso v skladu s to novo slovensko ustavo, za leto dni - torej skrajno do 31. decembra 1994. Predlog bo verjetn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Pokojninski sistem

dr. Lev Svetek, 2.9.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 18/1993Ko smo se minulo leto v pp, št. 15/92 v prispevku "Ustavno sodišče RS o pokojninski osnovi" opredelili za ločeno mnenje enega od sodnikov ustavnega sodišča (mag. Matevža Krivica), ki se je izrekel proti zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 148. člena zakona o pokojninskem zavarovanju iz leta 1983 (d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Organizacijskopravna ureditev sodne oblasti

Jadranka Sovdat, 29.7.1993

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 16-17/1993Vlada Republike Slovenije je v Državnem zboru Republike Slovenije vložila predlog za izdajo zakona o sodiščih z osnutkom zakona, predlog za izdajo zakona o sodniški službi z osnutkom zakona, osnutek zakona o delovnih in socialnih sodiščih ter osnutek zakona o pravniškem državnem izpitu, ki naj bi ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Pravna fakulteta v Mariboru

Dušan Skok, 15.7.1993

Višje in visoko šolstvo

Dušan Skok, Pravna praksa, 15/1993Dan, ko je zakon uveljavil preimenovanje mariborske Visoke pravne šole v Pravno fakulteto, torej 2. julij 1993, so na zdaj drugi slovenski pravni fakulteti slovesno proslavili - s sejo sveta, s svečanim zborom pedagogov in gostov ter razstavo o razvoju šole. Dekanica dr. Miroslava Geč-Korošec je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Zviševanje starostne meje za upokojitev v ZR Nemčiji

dr. Lev Svetek, 15.7.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 15/1993V pp, št. 14/93 je mag. Tanja Dobrin opisala vprašanja okoli starostne meje za upokojevanje v Avstriji, posebej glede razmerja te meje med moškimi in ženskimi zavarovanci. Obravnavano je bilo tudi vprašanje postopnega zvišanja starostne meje za upokojitev, ki je - podobno kakor v Sloveniji - spodbu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Bogata zakonodajna ponudba

Dušan Skok, 15.7.1993

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 15/1993Vsulo se je kot ob teh poletnih osvežitvah. Malce nepričakovano, pa še kako ob pravem času. Kajti ustavni rok določen za usklajevanje pravnega sistema tam do konca 1993, se neusmiljeno bliža... Mislimo seveda na snopiče s projekti novih zakonov, bogato opremljene s potrebnimi obrazložitvami, prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄14

Socialna varnost naših delavcev v državah EGS

dr. Lev Svetek, 1.7.1993

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 14/1993Med številnimi mednarodnimi sporazumi bivše Jugoslavije z drugimi evropskimi državami ima posebno težo tudi sporazum o gospodarskem sodelovanju z Evropsko gospodarsko skupnostjo, ki je bil parafiran 2. aprila 1980, v veljavo pa je stopil z dnem 1. aprila 1983, ko ga je ratificirala zadnja od tedanji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Prvi bilateralni sporazum Slovenije o socialni varnosti

dr. Lev Svetek, 17.6.1993

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1993Državni zbor RS je 25. marca sprejel novo konvencijo o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki se je pričela uporabljati po ratifikaciji dan po objavi v uradnem listu R Slovenije, to je z dnem 8. maja 1993, skupaj z zaključnim protokolom h konvenciji.(*1) S tem je bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

ZGD - steber novega pravnega sistema

Dušan Skok, 17.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 13/1993Poslanci Državnega zbora so med dolgotrajnim majskim zasedanjem vendarle "utegnili" - 27. maja - izglasovali usklajene določbe zakona o gospodarskih družbah. Zakonsko besedilo je zdaj objavljeno - glej Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

O izvedbi načela ločitve oblasti

Jadranka Sovdat, 17.6.1993

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 13/1993V pp, št. 11/93 je dr. Janez Novak v članku "Nova zakonodaja o sodstvu" predstavil nekatere rešitve, ki so jih vsebovala delovna besedila osnutkov zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi ter ob tem predstavil svoje poglede na predlagane rešitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Nepopravljene krivice

dr. Lev Svetek, 20.5.1993

Človekove pravice

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 11/1993V tem prispevku bomo obravnavali krivice, ki jih je Slovencem povzročil med drugo svetovno vojno nemški okupator, pa tudi italijanski in madžarski okupator. Pregledali bomo, ali so bile te medvojne krivice že popravljene in koliko, koliko pa jih je še neporavnanih. Načelna vprašanja Pred samos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

"Zakonito" oškodovanje družbene lastnine?

Franc Skinder, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Franc Skinder, Pravna praksa, 9-10/1993Ob aferi HIT in drugih podobnih primerih se venomer pojavlja mnenje, da so bili postopki privatizacije sicer v škodo družbeni lastnini, vendar zakoniti. Po mnenju teh razlagalcev in komentatorjev noben zakon ne predpisuje način delitve dobička oziroma zakon dopušča, da se dobiček deli po odločitvah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Lastninsko preoblikovanje že obstoječih kapitalskih družb z deležem družbenega kapitala

Andrej Simonič, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 9-10/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) zadovoljivo in konsistentno ureja lastninsko preoblikovanje družbenih podjetij, p.o. V primeru lastninskega preoblikovanja že obstoječih kapitalskih družb (d.o.o., d.d.) z deležem nenominiranega družbenega kapitala (v trajnem kapitalu družbe) pa obs...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(30)

Leto objave

< Vsi
1993(30)
> Februar(1) > Marec(2) > April(2) > Maj(3) > Junij(3) > Julij(5) > September(2) > Oktober(3) > November(7) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov