O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 83)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

KZ in KZ-1 z uvodnimi pojasnili

dr. Liljana Selinšek, 18.12.2008

Kultura in umetnost

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 49-50/2008V začetku oktobra 2008 je pri GV Založbi izšla knjiga Kazenski zakonik - KZ-1 in KZ-UPB1, ki je razdeljena na štiri sklope. V prvem delu so uvodna pojasnila, ki so jih napisali dr. Ivan Bele, dr. Mitja Deisinger in dr. Vid Jakulin. Sledi besedilo novega Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je začel veljat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

Gradbena pogodba - kdaj uporabiti klavzulo za določitev cene "ključ v roke"?

mag. Vesna Sodja, 18.12.2008

Obligacije

mag. Vesna Sodja, mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 49-50/2008V zadnjem času se pojavlja več težav v zvezi z določitvijo pogodbene cene v gradbenih pogodbah s klavzulo "ključ v roke". Naročniki, še zlasti kadar gre za javne naročnike, si želijo s tako klavzulo zagotoviti, da se pogodbena cena med izvajanjem del ne bo spreminjala, da bo torej že ob sklenitvi po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

Nataša Skubic, 18.12.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 49-50/2008Zadnji kotiček v letošnjem letu bomo namenili pravosodnemu sodelovanju v civilnih zadevah med državami članicami EU, katerega glavni cilj je izboljšati sodelovanje med organi držav članic. Tako se odpravijo ovire, ki nastajajo zaradi nezdružljivosti pravnih ureditev oz. razlik v civilnem procesnem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄47

Varstvo osebnih podatkov

Nataša Skubic, 4.12.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 47/2008Nadaljujemo prejšnji kotiček, v katerem smo postavili zakonodajne okvire varstva osebnih podatkov v EU in obravnavali neodvisni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, ki deluje znotraj EU, tj. evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Omenili smo 286. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Zaradi ustavnega imena med Makedonijo in Grčijo še vedno vre

dr. Vasilka Sancin, 27.11.2008

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 46/2008V sedemnajstih letih se Makedoniji in Grčiji še vedno ni uspelo sporazumeti o obojestransko sprejemljivem ustavnem imenu za državo Makedonijo, ki je nastala na ozemlju nekdanje SFRJ. Zaradi grškega nasprotovanja imenu Republika Makedonija, razglašenemu z njeno ustavo leta 1991, ki naj bi bilo posled...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄45

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Nataša Skubic, 20.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 45/2008Tokrat in prihodnjič bomo obravnavali varstvo osebnih podatkov. Začeli bomo s pregledom najpomembnejše zakonodaje s tega področja v EU in z neodvisnim nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov, ki deluje znotraj EU, tj. evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, prihodnjič pa nadaljevali s termi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄45

Še o ZUreP-1 in razlastitvi

mag. Vesna Sodja, 20.11.2008

Urejanje prostora

mag. Vesna Sodja, mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 45/2008Obstoječa ureditev razlastitve v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)1 ima več pomanjkljivosti. Problematično je zlasti, da razlastitvenemu zavezancu ne zagotavlja ustrezne odškodnine za razlaščeno nepremičnino v najkrajšem možnem času, poleg tega pa ni dobro poskrbljeno za varstvo njegovih pravic. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄45

Omejitev diskrecijskega odločanja Komisije ES

Maja Smrkolj, 20.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 45/2008Sodišče ES je razveljavilo sodbo Sodišča prve stopnje v zvezi z odločbo Evropske komisije,1 s katero ta ni odobrila ukrepov, strožjih od Direktive 98/69/ES o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil in o spremembah Direktive 70/220/EGS,2 ki jih je želela uvesti Kraljevina Nizo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Dostop javnosti do dokumentov EU

Nataša Skubic, 6.11.2008

Ostalo

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 43/2008Pravica dostopa javnosti do dokumentov je povezana s konceptom preglednosti delovanja institucij EU in s pravico državljanov EU do obveščenosti, ki sta bistvena za demokratično delovanje EU. Začnimo kar s pojmi, ki smo jih omenili v uvodu: - pravica dostopa javnosti do dokumentov, v angleščini the...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

O privilegijih in imunitetah poslancev Evropskega parlamenta

Maja Smrkolj, 6.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 43/2008Sodišče prve stopnje in Sodišče sta v oktobru izdali dve sodbi v zvezi s privilegiji in imunitetami poslancev Evropskega parlamenta, kar je priložnost za pregled značilnosti položaja evropskih poslancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Schengenski informacijski sistem ni brez slabosti

Sašo Jovanovič, 6.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Sašo Jovanovič, Liljana Selinšek, Liljana Selinšek, Pravna praksa, 43/2008Naslov tega prispevka ne sporoča nič novega, saj je bolj ali manj znano dejstvo, da schengenski informacijski sistem ni povsem brezhiben in popoln.1 Manj pa je znano, kaj to pomeni v domači praksi. Predstavila bova konkretna primera v zvezi z motornimi vozili, ko sta se domača subjekta znašla v teža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo

dr. Vasilka Sancin, 30.10.2008

Varstvo človekovih pravic

dr. Vasilka Sancin, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 42/2008Po izbruhu sovražnosti med Gruzijo in Rusko federacijo na območju Južne Osetije je Gruzija 12. avgusta 2008 na Meddržavno sodišče v Haagu vložila zahtevo za začetek postopka proti Ruski federaciji zaradi zatrjevanih kršitev Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije1 (v nadaljev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zagonetke postopka razlastitve po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)

Miha Skubic, 17.10.2008

Urejanje prostora

Miha Skubic, Miha Skubic, Pravna praksa, 40-41/2008Dr. Andraž Teršek je v prilogi PP, št. 37, navedel argumente, zaradi katerih meni, da so določbe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1),1 ki opredeljujejo pogoje, zlasti pa postopek razlastitve, neustavne. Njegovi sklepi izvirajo predvsem iz ugotovljene prakse upravnih organov, deloma pa tudi iz anali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Varstvo potrošnikov

Nataša Skubic, 17.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 40-41/2008Potrošniki so ključen dejavnik pri delovanju notranjega trga EU, ki lahko nemoteno deluje samo, če je vzpostavljena enotna politika varstva potrošnikov znotraj EU. Cilj EU je zagotoviti enako visoko raven varstva potrošnikov v vseh 27 državah članicah. Ta cilj EU uresničuje predvsem s sprejemanjem u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄38-39

Odpoved in novo zaposlovanje

dr. Darja Senčur-Peček, 2.10.2008

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 38-39/2008 Uprava delodajalca je ob koncu leta 2007 ugotovila nujnost ukinitve poslovne enote družbe, o čemer je obvestila tudi tam zaposlene, tj. sporočila jim je, da bodo v nekaj mesecih prejeli redne odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. To je bilo 6. maja 2008 tudi storjeno, okoliščine pa so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄37

Nujni postopek predhodnega odločanja

Nataša Skubic, 25.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 37/2008O območju svobode, varnosti in pravice smo v preteklih kotičkih že pisali, tokrat pa se ga bomo dotaknili skozi prizmo nujnega postopka predhodnega odločanja. Nujni postopek predhodnega odločanja, ki je v veljavi od 1. marca 2008, naj bi Sodišču omogočil, da v znatno krajšem času odloči o najpomemb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Okrepljeno sodelovanje

mag. Nataša Skubic, 18.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nataša Skubic, mag. Nataša Skubic, Pravna praksa, 36/2008Okrepljeno sodelovanje med državami članicami EU pomeni, da lahko države članice, ki želijo tesneje sodelovati na področjih, ki jih urejata Pogodba o Evropski uniji (PEU) in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), takšno sodelovanje pod določenimi pogoji vzpostavijo. Države članice lahko tor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Nerešena mejna vprašanja med Hrvaško in BiH

Anida Sarajlić, 18.9.2008

Civilno pravo

Anida Sarajlić, Anida Sarajlić, Pravna praksa, 36/2008V slovenski javnosti potekajo razprave predvsem o slovensko-hrvaškem odnosu glede določitve meje v Piranskem zalivu, čeprav ima Hrvaška nerešene zadeve tudi z drugimi sosednjimi državami v zvezi z določitvijo meje tako na kopnem kot tudi na morju. S takratno Zvezno Republiko Jugoslavijo je leta 2002...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

O (ne)obstoju objektivne odškodninske odgovornosti Skupnosti

Maja Smrkolj, 18.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 36/2008Konca sodnih počitnic Sodišča ES za mednarodne pravnike ni zaznamovala le zadeva Kadi.1 Z zanimanjem je bila pričakovana tudi odločitev v zadevi FIAMM, FIAMM Technologies idr. V njej je Sodišče ES, s tem ko je zanikalo obstoj odškodninske odgovornosti Skupnosti nasproti ekonomskim operaterjem, ki so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske pravice na podlagi sklepa o izročitvi v izvršilnem postopku

dr. Jorg Sladič, 11.9.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Jorg Sladič, dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 35/2008Kljub temu da je zemljiška knjiga tradicionalni institut našega stvarnega prava, se v zvezi z njo v praksi vsak dan odpirajo nova vprašanja. Eno izmed aktualnih vprašanj je, kaj storiti s pravnomočnim sklepom o izročitvi nepremičnine, ki se ne da vpisati v zemljiško knjigo, ker je med izvršilnim pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Delničar kot opazovalec na skupščini

Ursula Smuk, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ursula Smuk, Ursula Smuk, Pravna praksa, 35/2008 V delniški družbi, v kateri sem zaposlen, sem tudi imetnik manjšega paketa delnic. Kmalu bo skupščina delničarjev te delniške družbe, ki bi se je rad udeležil, vendar samo kot opazovalec oz. poslušalec. Glasovati na skupščini ne želim, saj je moj lastniški delež z vidika odločanja povsem zanemarlji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Varstvo konkurence je zgolj varstvo posameznikov

Jani Soršak, 11.9.2008

Varstvo konkurence, cene

Jani Soršak, Jani Soršak, Pravna praksa, 35/2008Varstvo konkurence je bilo v zadnjem letu deležno velike pozornosti tako širše kot tudi strokovne javnosti. Obe javnosti sta (utemeljeno) opozarjali, da to področje delovanja državne uprave ne deluje. Letos je Državni zbor sprejel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), pri čemer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Evropski nalog za prijetje in predajo

Nataša Skubic, 11.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 35/2008Evropski nalog za prijetje in predajo je eden najpomembnejših ukrepov policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah med državami članicami. Urejen je z Okvirnim sklepom Sveta o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (Okvirni sklep), ki je bil sprejet ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (II.)

Nataša Skubic, 4.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 34/2008V prejšnjem kotičku smo predstavili osnovne značilnosti in terminologijo v zvezi s policijskim in pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, ki predstavlja tretji steber EU. V tem kotičku se bomo omejili na najpomembnejše spremembe, ki jih na to področje vnaša Lizbonska pogodba, ki tristebrno strukturo odpravlja in določa enotno pravno osebnost EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Nezmožnost deklaratorne vknjižbe lastninske pravice na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji

Jorg Sladič, 4.9.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jorg Sladič, Pravna praksa, 34/2008Pravnomočna odločba o denacionalizaciji, s katero se odredi vrnitev lastninske pravice, se izvrši z vpisom v zemljiško knjigo. Kaj pa se zgodi, če se upravnega akta ne da vpisati v zemljiško knjigo? Vprašanje se nanaša na deklaratorni vpis lastninske pravice na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji, s katerim upravni organ odredi vpis idealnega solastninskega deleža na nepremičnini in na skupnih delih in napravah te nepremičnine. Vpis take odločbe nekatera zemljiškoknjižna sodišča zavrnejo, ker naj bi šlo za vknjižbo etažne lastnine.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(83)

Leto objave

< Vsi
2008(83)
> Januar(7) > Februar(5) > Marec(6) > April(11) > Maj(6) > Junij(7) > Julij(10) > Avgust(6) > September(10) > Oktober(4) > November(7) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov