O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Domenski prostor v variacijah na temo

Gregor Strojin, 5.12.2002

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gregor Strojin, Pravna praksa, 43/2002Pred vas, spoštovane bralce, se ponovnovrača priloga Informatika in pravo. Tokratni trije prispevki naj prispevajo k naraščanju zavesti, da informacijska tehnologija in pravo nikakor nista več ohlapno povezana neodvisna sistema. Nasprotno, razvoj telekomunikacijskih omrežij in komunikacijskih tehnol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Zaključek denacionalizacije

Marko Starman, 28.11.2002

Denacionalizacija in lastninjenje

Marko Starman, Pravna praksa, 42/2002Tudi letošnje redno poročilo o napredkuSlovenije ob pridruževanju EU omenja "denacionalizacijski proces". Evropska komisija ugotavlja napredek, ugotavlja tudi, da sam postopek še vedno poteka počasi. Evropski parlament prav tako "vabi" Vlado RS, da nadaljuje z aktivnostmi za pospešitev procesa denac...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (3.del)

dr. Miloš Senčur, 21.11.2002

Lokalna samouprava

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 41/2002Praksa državnega sveta pri uresničevanjulokalnih interesov v zakonodajnem postopku Uresničevanje ustavnih pristojnosti državnega sveta z vidika njegove vloge kot zastopstva nosilcev lokalnih interesov je najbolj razvidno iz poročila o delu tega organa v obdobju od 17. 12. 1997 do 26. 4. 2001 (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

ARS: Iz regionalne konference o ARS

Romana Sladič, 14.11.2002

Civilni sodni postopki

Romana Sladič, Pravna praksa, 40/2002Igrana mediacija v gospodarskem sporu V okviru JV evropske regionalne konference o alternativnem reševanju sporov so 6. novembra 2002 v konferenčni dvorani hotela Union tuji gostje (moderator: Samuel Passow, vodja raziskovanja ADR Group iz Velike Britanije, mediator: odvetnica iz Velike Britanije Ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (2.del)

mag. Miloš Senčur, 14.11.2002

Lokalna samouprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 40/2002V prejšnjem prispevku (glej pp, št. 39/02)z istim naslovom so bile predstavljene normativne novosti, ki se tičejo uresničevanja lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov smo se omejili na prikaz sprememb v temeljnem predpisu, ki ureja področje lokalne samouprave, tj. Zakon o lokalni samoupra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Dnevi slovenskih pravnikov 2002 (III.del)

Kavčič Boštjan, Repanšek Jaka, Sladič Romana, Vovk Irena, 14.11.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40/2002S povzetkom teoretične razprave in štirihsekcij zaključujemo zapisovanje dogajanj na letošnjih portoroških pravniških dnevih. TEORETIČNA RAZPRAVA Družinska in civilnopravna razmerja Teoretična razprava "Družinska in civilnopravna razmerja", ki je tudi letos nadaljevala z že utečeno tradicijo p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Dnevi slovenskih pravnikov 2002 (II.)

Kavčič Boštjan, Sladič Romana, Vovk Irena, Teršek Tomaž, 7.11.2002

Ostalo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 39/2002S povzetkom štirih sekcij nadaljujemo našezapisovanje dogajanj na pravniških dnevih. Če se malo poigramo s številkami: v Portorožu je med 10. in 12. oktobrom na devetih sekcijah, teoretični razpravi in na okrogli mizi sodelovalo po urniku 73 referentov (torej 6,6363 predavateljev na posamični raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (1.del)

Miloš Senčur, 7.11.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 39/2002Uresničevanje ustavnega načela ozagotovljenosti lokalne samouprave v Sloveniji(*1), katerega osnovno izhodišče je med drugim tudi graditev temeljev dejanske demokratične ureditve družbe kot celote, bi moralo biti stalna skrb pristojnih državnih organov, ne le z vidika spodbujanja lokalne demokracije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mednarodna poletna šola socialne varnosti

mag. Grega Strban, 24.10.2002

Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 37-38/2002Prvič v Ljubljani Socialna varnost kot zaščita, ki jo družba zagotavlja svojim članom proti nevarnostim ekonomske izgube (to je izgube dohodka iz zaposlitve ali dela(*1)) in povečanim stroškom (npr. zdravniške oskrbe ali vzgoje otrok) skozi proces družbene solidarnosti, je vedno pomembnejši predmet ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Priznanje dr. Verici Trstenjak

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Ostalo

D. S., Pravna praksa, 36/2002Nedavno končanih nemških pravniških dnevovse je kot gostja udeležila (seveda na prvič) tudi profesorica mariborske Pravne fakultete dr. Verica Trstenjak - in Nemška zveza pravnikov ji je podelila za dobro sodelovanje ugledno priznanje, "srebrni znak". Kolegici - iskrene čestitke! Sicer pa nam je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Pravdni postopek: Pogojna sodna poravnava v civilnem postopku

mag. Jorg Sladič, 3.10.2002

Civilni sodni postopki

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 35/2002Zadnje čase se pred civilnimi in delovnimisodišči pojavlja nov tip sodne poravnave, ki ga stranke in sodišča sama imenujejo pogojna poravnava. V praksi se je kot bistvo take sodne poravnave izluščilo načelo, da taka poravnava velja le, če ena oz. obe izmed pravdnih strank, preden dobi sodna poravnav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Spremembe ZPre s primerjalnopravnega vidika

mag. Nataša Samec, 12.9.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 32/2002Prevzemi kot naraven pojav konsolidacijelastništva so tudi pri nas v zadnjem času najbolj aktualna tema, ki buri duhove. Po petih letih uporabe zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre) je praksa že pokazala, kateri instituti so tisti, ki bi jih bilo treba spremeniti, dopolniti, da bi zagotovili čim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Primer Joško Joras

Franc Stanonik, 12.9.2002

Prekrški

Franc Stanonik, Pravna praksa, 32/2002V 31. št. Pravne prakse je avtorica AlenkaLeskovic v rubriki Paragraf na 41. strani objavila prispevek z naslovom "Primer Joško Joras". V prispevku navaja glede določb, ki jih predlog zakona o prekrških (ZP-1) - prva obravnava določa za uklonilni zapor, med ostalim tudi naslednje: "Izjema, kda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Uvedba delniškega opcijskega programa

mag. Nataša Samec, 22.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 30/2002Delniške opcije v praksi 1. AKTUALNOST TEME V svetu smo pravkar priča velikim padcem borznih tečajev, kar je posledica propada nekaterih ameriških velikanov (Enron, WorldCom, Xerox, Merck itd.), ki so napihovali svoje bilance in izkazovali dobičke (ter s tem pripomogli k rasti vrednosti svojih de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Občine: Določanje sodnega varstva zoper posamične akte občinskih organov glede na njihovo pravno

Miloš Senčur, 22.8.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 30/2002V tem prispevku bodo predstavljenanekatera praktična vprašanja v zvezi z uporabo predpisov, ki urejajo postopke pred organi lokalnih skupnosti in drugimi osebami javnega prava oziroma nosilci javnih pooblastil, kadar le-ti odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih pravnih subjektov, kakor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

DELOVNA RAZMERJA: Pravice delavcev v primeru pripojitve

mag. Darja Senčur-Peček, 1.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 28-29/2002PRIMER: Gospodarska družba A (prevzeta družba) se je pripojila k gospodarski družbi B (prevzemna družba) in s tem prenehala obstajati kot samostojen pravni subjekt. V prevzeti družbi so zaposleni delavci tako za določen kot za nedoločen čas. Postavljajo se naslednja vprašanja: 1. Kakšne so pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Pritisk revizijskih zahtevkov

Dušan Skok, 25.7.2002

Računovodstvo, Revizija

Dušan Skok, Pravna praksa, 27/2002Se utegne tudi Državna revizijskakomisija, pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, kaj kmalu znajti pred neobvladljivim pripadom zahtevkov? Nedavno posredovani (in objavljeni) podatek, da je komisija v letošnjem prvem polletju prejela za točno 41,5 odstotka več zahtevkov kot lani v en...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Slabo pripravljeni zakonski predlogi

Romana Sladič, 18.7.2002

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Romana Sladič, Pravna praksa, 26/2002Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek jena tiskovni konferenci 9. junija kar nekaj časa namenil kritiziranju sprejemanja zakonov v naši državi, saj so predlogi zakonov po njegovem mnenju pogosto slabo pripravljeni. Predstavil pa je tudi novo celostno podobo urada, ki naj bi pripomogla k njegovi večj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Zastaranje terjatev za plačilo dobavljene energije

Katja Stražiščar, 18.7.2002

Obligacije

Katja Stražiščar, Pravna praksa, 26/2002Javno podjetje, d.o.o., po občinskemodloku opravlja gospodarsko javno službo in sicer oskrbo naselij s plinom ter s toplotno energijo. Probleme imajo z izterjavo plačil za opravljene dobave gospodinjstvom. V povezavi z opravljanjem te službe se njihovo vprašanje nanaša na enoletni zastaralni r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Etika v novem tisočletju

Romana Sladič, 11.7.2002

Ostalo

Romana Sladič, Pravna praksa, 25/2002Mednarodni forum PF v Ljubljani Kot pravi že pregovor, gre v tretje rado. Tako je tudi njegova svetost 14. Dalaj Lama Tenzin Gyatso po dveh neuspelih poskusih končno - med 4. in 6. julijem - na njegov 67. rojstni dan obiskal tudi Slovenijo. Povabila ga je Univerza v Ljubljani, ki mu je ob tej pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

ZPIZ-1C z uvodnimi pojasnili

mag. Grega Strban, 11.7.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 25/2002Nedavno je pri GV Založbi izšla knjigadveh izvrstnih strokovnjakov s področja tako pomembnih socialnih zavarovanj, kot sta pokojninsko in invalidsko. Praktično vse evropske države iščejo rešitve, s katerimi bi uravnovesili predvsem sistem pokojninskega zavarovanja, zaradi povečevanja števila upokoje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

INTELEKTUALNA LASTNINA: Teritorialnost ali konkordanca

Vinko Skubic, 4.7.2002

Intelektualna lastnina

Vinko Skubic, Pravna praksa, 24/2002Upravni spor, sodno varstvo in sodnouveljavljanje patenta RS je ratificirala pogodbo o patentnem pravu (MPPP) in pripravlja se ratifikacija Konvencije (EPK) o evropskem patentu (EP). V naši državi bosta torej že v kratkem v veljavi paralelno dva patentnopravna reda - poleg nacionalnega (ZIL-1) re...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Objektivni pogoj kaznivosti pri kaznivem dejanju davčne zatajitve

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Kaznivo dejanje davčne zatajitve jedoločeno v 254. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99). Gre za splošno kaznivo dejanje, blanketno normo, namerni delikt itd., ki je določen z objektivnim pogojem kaznivosti. Formulacija objektivnega pogoja kaznivosti pri davčni zatajit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Zakon o prekrških v luči davčnih prekrškov

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Prekrški

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Primerjava veljavne ureditve s predlogomnovega zakona V pravnem redu Republike Slovenije se trenutno vzpostavljajo novi temelji za ureditev prava o prekrških. Reforma poteka v obliki priprav novega zakona o prekrških, ki je potreben iz dveh razlogov: * v prvi vrsti je nujna uskladitev prava o pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Solastnina etažnih lastnikov (2)

Katja Stražiščar, 13.6.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Stražiščar, Pravna praksa, 21/2002V zvezi odgovorom , ki se nanaša na solastninske pravice etažnih lastnikov (objavljenim vPP, št. 15-15/02), se je nam je oglasil upravnik večstanovanjske in poslovne hiše, ki se z obravnavnim vprašanjem večkrat srečuje, vendar meni, da je za odločitev o preboju "nosilne stene zadosten sporazum lastn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(40)

Leto objave

< Vsi
2002(40)
> Januar(4) > Februar(1) > Marec(2) > April(6) > Maj(1) > Junij(2) > Julij(8) > Avgust(3) > September(2) > Oktober(3) > November(7) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov